הספרייה התורנית

ביוגרפיה - מתוך תקליטור אוצר ההלכה

    
מספר צפיות:10206

שלחן ערוך המקוצר - אורח חיים חלק א' (חול)

    
מספר צפיות:11353

שלחן ערוך המקוצר - אורח חיים חלק ב' (שבת)

    
מספר צפיות:3797

שלחן ערוך המקוצר - אורח חיים חלק ג' (מועדים)

    
מספר צפיות:11503

שלחן ערוך המקוצר - יורה דעה חלק א' (איסור והיתר)

    
מספר צפיות:10902

שלחן ערוך המקוצר - יורה דעה חלק ב' (תורה ומצוות)

    
מספר צפיות:10485

שלחן ערוך המקוצר - אבן העזר חלק א' (קדושה)

    
מספר צפיות:10491

שלחן ערוך המקוצר - אבן העזר חלק ב' (נישואין)

    
מספר צפיות:10318

שלחן ערוך המקוצר - חושן משפט (ממונות)

    
מספר צפיות:10100

שאלות ותשובות עולת יצחק - חלק א'

    
מספר צפיות:10939

שאלות ותשובות עולת יצחק - חלק ב'

    
מספר צפיות:9464

שאלות ותשובות עולת יצחק - חלק ג'

    
מספר צפיות:5938
כ"ד סיון ה'תשע''ז

שו"ת פעולת צדיק (מהדורא חדשה) - חלק א'

    
מספר צפיות:10594
כ"ד סיון ה'תשע''ז

שו"ת פעולת צדיק (מהדורא חדשה) - חלק ב'

    
מספר צפיות:9370
כ"ד סיון ה'תשע''ז

שו"ת פעולת צדיק (מהדורא חדשה) - חלק ג'

    
מספר צפיות:9684
כ"ד סיון ה'תשע''ז

ספר נר יום טוב - ונספחיו

    
מספר צפיות:1831
כ"ד סיון ה'תשע''ז

ספר תורה המנוקד

    
הבהרה: ספר זה יצא ע"י מרן הגאון הרב יצחק רצאבי שליט"א לפני קרוב ל-40 שנה, בהיותו פחות מבן 20, עוד בטרם עמד על טיבם האמיתי של חלק מהרבנים שהוזכרו בספר זה. לתשומת לב המעיין.
מספר צפיות:9613
כ"ד סיון ה'תשע''ז

ספר תגא דאורייתא

    
הבהרה: ספר זה יצא ע"י מרן הגאון הרב יצחק רצאבי שליט"א לפני קרוב ל-40 שנה, בהיותו פחות מבן 20, עוד בטרם עמד על טיבם האמיתי של חלק מהרבנים שהוזכרו בספר זה. לתשומת לב המעיין.
מספר צפיות:9729
כ"ד סיון ה'תשע''ז

ספר תולדות יצחק

    
הבהרה: ספר זה יצא ע"י מרן הגאון הרב יצחק רצאבי שליט"א לפני קרוב ל-40 שנה, בהיותו פחות מבן 20, עוד בטרם עמד על טיבם האמיתי של חלק מהרבנים שהוזכרו בספר זה. לתשומת לב המעיין.
מספר צפיות:9885
כ"ד סיון ה'תשע''ז

פסקי מהרי"ץ - בארות יצחק - חלק א' (הלכות הנהגת האדם בבוקר עד סיום תפילת שחרית)

    
מספר צפיות:9425
כ"ד סיון ה'תשע''ז

פסקי מהרי"ץ - בארות יצחק - חלק ב' (הלכות קריאת ספר תורה, בית כנסת, משא ומתן)

    
מספר צפיות:8927
כ"ד סיון ה'תשע''ז

פסקי מהרי"ץ - בארות יצחק - חלק ג' (הלכות נדה ומקוואות)

    
מספר צפיות:9842
כ"ד סיון ה'תשע''ז

פסקי מהרי"ץ - בארות יצחק - חלק ד' (הלכות סוכה ולולב, שמיני עצרת ושמחת תורה)

    
מספר צפיות:8770
כ"ד סיון ה'תשע''ז

פסקי מהרי"ץ - בארות יצחק - חלק ה' (הלכות ברכות. הלכות יום טוב)

    
מספר צפיות:9589
כ"ד סיון ה'תשע''ז

פסקי מהרי"ץ - בארות יצחק - חלק ו' (הלכות שחיטה, טריפות וניקור)

    
מספר צפיות:9590
כ"ד סיון ה'תשע''ז

פסקי מהרי"ץ - בארות משה- חלק ז' (הלכות ר"ה ויוה"כ)

    
מספר צפיות:9165
כ"ד סיון ה'תשע''ז

פסקי מהרי"ץ - בארות חיים- חלק ח' (חושן משפט)

    
מספר צפיות:9090
כ"ד סיון ה'תשע''ז

פסקי מהרי"ץ - בארות חיים- חושן משפט חלק ב'

    
מספר צפיות:8598
כ"ט ניסן ה'תשע''ד

פסקי מהרי"ץ - בארות שלמה- חלק ט' (אבן העזר)

    
מספר צפיות:9080
כ"ט ניסן ה'תשע''ד

פסקי מהרי"ץ - בארות משה - חלק י' (הלכות שבת)

    
מספר צפיות:9320
כ"ט ניסן ה'תשע''ד

ספר חלק הדקדוק למהרי"ץ זיע"א כת"י קדשו - על כל התנ"ך

    
מספר צפיות:9615
כ"ט ניסן ה'תשע''ד

ספר זבח תודה למהרי"ץ זיע"א - הלכות שחיטה וטריפות

    
מספר צפיות:9414
כ"ט ניסן ה'תשע''ד

צניעות בת ישראל - מהדורא חדשה ומתוקנת (כסלו ה'תשע"ה)

  100 עמ'  100 עמ'
מספר צפיות:9936
כ"ט ניסן ה'תשע''ד

ספר מצהלות חופות חתנים

    
מספר צפיות:10309
כ"ט ניסן ה'תשע''ד

מגילת אסתר "אורה ושמחה" כולל בינה במקרא למרן שליט"א, וילקוט מדרשים ומפרשים

    
שים לב! ישנם כמה שינויים בין המגילה הזאת, לבין מגילת אסתר "עדת קדושים" (ראה בספרייה התורנית) שהיא המהדורא המעודכנת והנכונה ביותר כולל הדברים שמהם חזר בו מרן שליט"א ממש"כ במגילת אסתר "אורה ושמחה". ולשון אחרון עיקר.
מספר צפיות:9069
כ"ט ניסן ה'תשע''ד

ספר טופס כתובות

    
מספר צפיות:9801
כ"ט ניסן ה'תשע''ד

ספר עטיפת ציצית כהלכתה

    
מספר צפיות:9797
כ"ט ניסן ה'תשע''ד

ספר רכב אלהים כולל אופן המרכבה

    
מספר צפיות:10344
כ"ט ניסן ה'תשע''ד

פרקי אבות עם פירוש מילי דאבות

    
מספר צפיות:10577
כ"ט ניסן ה'תשע''ד

ספר מאי חנוכה עם מגילת בני חשמונאי

    
מספר צפיות:9664
כ"ט ניסן ה'תשע''ד

דיואן נעימות שיר עם תרגום מלים מערבית

    
מספר צפיות:10439
כ"ט ניסן ה'תשע''ד

ספר בית החיים - כולל דיני ומנהגי אבילות

    
מספר צפיות:9711
כ"ט ניסן ה'תשע''ד

אגדתא דפסחא עם פירוש עץ חיים למהרי"ץ ופירוש פרי עץ חיים למרן שליט"א

    
מספר צפיות:10695
כ"ט ניסן ה'תשע''ד

קונטריס עצי עולה

    
מספר צפיות:9320
כ"ט ניסן ה'תשע''ד

קונטריס האתרוג התימני

    
מספר צפיות:9153
כ"ט ניסן ה'תשע''ד

שערי יצחק - טבת שבט אדר ה'תש"ע

    
מספר צפיות:9652
כ"ט ניסן ה'תשע''ד

שערי יצחק - ניסן אייר סיון ה'תש"ע

    
מספר צפיות:9716
כ"ט ניסן ה'תשע''ד

שמן למאור - חנוכה

    
מספר צפיות:9832
כ"ט ניסן ה'תשע''ד

ספר משלי - כולל "בינה במקרא" וילקוט מדרשים ופירושים

    
מספר צפיות:10027
כ"ט ניסן ה'תשע''ד

מעיל קטון - למהרי"ץ זיע"א, כולל "שולי המעיל" למרן שליט"א

    
מספר צפיות:11145
כ"ט ניסן ה'תשע''ד

ברית יצחק - סדר ברית מילה כולל מנהגים והלכות

    
מספר צפיות:13384
כ"ט ניסן ה'תשע''ד

שנת השבע - שמיטה

    
מספר צפיות:9937
כ"ט ניסן ה'תשע''ד

מסורת השחיטה והניקור התימני - כולל תמונות צבעוניות

    
מספר צפיות:9817
כ"ט ניסן ה'תשע''ד

ספר אורח לצדיק - כולל ספר עין לא תשורני על מנהגי ק"ק תימן ותשובות על ספר עין יצחק להרב יצחק יוסף

    
מספר צפיות:10449
כ"ט ניסן ה'תשע''ד

ספר "והצדיקו את הצדיק" האמת על מסורת תימן הקדומה

    
מספר צפיות:9629
כ"ט ניסן ה'תשע''ד

נפלאות מתורתך - במדבר א'

    
מספר צפיות:10985
כ"ט ניסן ה'תשע''ד

נפלאות מתורתך - במדבר ב'

    
מספר צפיות:9332
כ"ט ניסן ה'תשע''ד

שמות קודש וחול להרמב"ם - נזר הקודש למרן שליט"א

  160 עמ'  160 עמ'
ספר "שמות קודש וחול" לרבינו הרמב"ם ז"ל - ביאור שמות המסופקים שבתורה אם הם קודש או חול ופירוש ענייני השמות. ועליו ביאור "נזר הקודש" - ביאורים מקורות והערות, וביאור שאר השיטות בחז"ל ובפוסקים בעניינים אלה - מאת מרן הגאון רבי יצחק רצאבי שליט"א. ונוסף על כך קונטריס "זה שמי לעולם" - שיטות הפוסקים והמקובלים בעניין איסור ההוגה את השם באותיותיו - מאת מרן שליט"א. וכן "לוח השמות" - טבלת סיכום שמות קודש וחול המסופקים על סדר חמשה חומשי תורה. יצא לאור בחודש ניסן - שנת השמיטה - התשמ"ז לבריאת העולם (מלפני למעלה מ-30 שנה).
מספר צפיות:4620
ז' אדר ה'תשע''ח

ספר שמחת חיים

            342 עמ'  342 עמ'
ספר שמחת חיים, בעריכת הרה"ג אפרים לוי שליט"א מחשובי אברכי בני ברק, הכולל בתוכו סדר חינוך ותיקון הבית, סדר ברית יצחק ופדיון הבן, וכן תפילת מנחה וערבית וברכה"מ בנוסח ק"ק תימן (שאמי ובלדי). הספר בברכתו והמלצתו של מרן הגאון הרב יצחק רצאבי שליט"א.
מספר צפיות:10015
ז' אדר ה'תשע''ח

סדר אשמורות המדוייק - עפ"י הלכותיו ונוסחאותיו של מרן שליט"א (מהדורא חדשה אלול התשע"ב)

            76 עמ'  76 עמ'
מספר צפיות:11162
ז' אדר ה'תשע''ח

קונטריס סימן טוב - בדבר מעלת גידול פיאות

  72 עמ'  72 עמ'
מספר צפיות:9574
ז' אדר ה'תשע''ח

שו"ת אורן של חכמים מאת הרה"ג אורן צדוק שליט"א

  321 עמ'  321 עמ'
מספר צפיות:9131
ז' אדר ה'תשע''ח

קונטריס "קדושת בני ישראל" (מהדורא חדשה - ה'תשע"א)

  88 עמ'  88 עמ'
בעריכת הרה"ג מאיר ליאור לוי שליט"א - מו"צ בירושלם ובבית ההוראה
מספר צפיות:9473
ז' אדר ה'תשע''ח

קונטריס "מועדי השם" - פסקי מרן הגאון הרב יצחק רצאבי שליט"א על הלכות חנוכה (התשע"ב)

  11 עמ'  11 עמ'
מספר צפיות:9005
ז' אדר ה'תשע''ח

קונטריס "מועדי השם" - פסקי מרן הגאון הרב יצחק רצאבי שליט"א על הלכות פורים (התשע"ב)

  26 עמ'  26 עמ'
מספר צפיות:9038
ז' אדר ה'תשע''ח

חדש! "מועדי השם" על הלכות פסח

  68 עמ'  68 עמ'
יצ"ל בעהי"ת קונטריס "מועדי השם" על הלכות פסח, עפ"י פסקי מרן הגאון הרב יצחק רצאבי שליט"א, מתומצת מתוך ספר שלחן ערוך המקוצר, בתוספת מרובה של הלכות שנשאל מרן שליט"א והשיב עליהם. כולל טבלה מורחבת להכשרת כלים ועוד. ניתן להשיג בטל' 03-6771638, 057-3111606
מספר צפיות:9104
ז' אדר ה'תשע''ח

חדש! "מועדי השם" על הלכות בין המצרים ותשעה באב (התשע"ב)

  54 עמ'  54 עמ'
יצ"ל בעהי"ת קונטריס "מועדי השם" על הלכות בין המצרים ותשעה באב, עפ"י פסקי מרן הגאון הרב יצחק רצאבי שליט"א, מתומצת מתוך ספר שלחן ערוך המקוצר בתוספת מרובה של הלכות שנשאל מרן שליט"א והשיב עליהם. ניתן להשיג בטל' 03-6771638, 057-3111606
מספר צפיות:8985
ז' אדר ה'תשע''ח

חדש! "מועדי השם" על הלכות הימים הנוראים (התשע"ב)

  56 עמ'  56 עמ'
יצ"ל בעהי"ת קונטריס "מועדי השם" על הלכות חודש אלול, ראש השנה, עשרת ימי תשובה ויום הכיפורים, עפ"י פסקי מרן הגאון הרב יצחק רצאבי שליט"א, מתומצת מתוך ספר שלחן ערוך המקוצר בתוספת מרובה של הלכות שנשאל מרן שליט"א והשיב עליהם. ניתן להשיג בטל' 03-6771638, 057-3111606
מספר צפיות:8542
ז' אדר ה'תשע''ח

חדש! "מועדי השם" על הלכות חג שבועות והלכות יום טוב (התשע"ד)

  48 עמ'  48 עמ'
יצ"ל בעהי"ת קונטריס "מועדי השם" על הלכות חג שבועות ויום טוב, עפ"י פסקי מרן הגאון הרב יצחק רצאבי שליט"א, על פי ספר שלחן ערוך המקוצר, בתוספת מרובה של הלכות שנשאל מרן שליט"א והשיב עליהם. ניתן להשיג בטל' 03-6771638, 057-3111606
מספר צפיות:8800
י"ח אייר ה'תשע''ד

חדש! "מועדי השם" על הלכות ברכות (התשע"ד)

  120 עמ'  120 עמ'
יצ"ל בעהי"ת קונטריס "מועדי השם" על הלכות ברכות, עפ"י פסקי מרן הגאון הרב יצחק רצאבי שליט"א, על פי ספר שלחן ערוך המקוצר, בתוספת מרובה של הלכות שנשאל מרן שליט"א והשיב עליהם. ניתן להשיג בטל' 03-6771638, 057-3111606
מספר צפיות:8432
י"ט אייר ה'תשע''ד

חדש! "מועדי השם" על הלכות סוכות וארבעת המינים (התשע"ה)

  140 עמ'  140 עמ'
יצ"ל בעהי"ת קונטריס "מועדי השם" על הלכות סוכות וארבעת המינים, עפ"י פסקי מרן הגאון הרב יצחק רצאבי שליט"א, על פי ספר שלחן ערוך המקוצר, בתוספת מרובה של הלכות שנשאל מרן שליט"א והשיב עליהם. ניתן להשיג בטל' 03-6771638, 057-3111606
מספר צפיות:8007
ט' תשרי ה'תשע''ה

חדש! "מועדי השם" על הלכות חול המועד (התשע"ה)

  156 עמ'  156 עמ'
יצ"ל בעהי"ת קונטריס "מועדי השם" על הלכות חול המועד, עפ"י פסקי מרן הגאון הרב יצחק רצאבי שליט"א, על פי ספר שלחן ערוך המקוצר, בתוספת מרובה של הלכות שנשאל מרן שליט"א והשיב עליהם. ניתן להשיג בטל' 03-6771638, 057-3111606
מספר צפיות:7395
ו' תמוז ה'תשע''ה

ספר אור ההלכה - חלק אורח חיים

מהדורה שנייה מתוקנת ומחודשת תשע"ב, בעריכת הרב מאיר ליאור לוי שליט"א ובו אוסף מנהגי ק"ק תימן על סדר ש"ע ומשנה ברורה, בתוספת טבלאות ומאות תמונות צבעוניות. נלווה אליו מבוא נרחב בעניין "חיזוק מנהגינו בארצינו". 420 עמ'. מומלץ!!
מספר צפיות:8107
ו' תמוז ה'תשע''ה

ספר אור יום טוב - מאת הרה"ג אסף לוי שליט"א

  256 עמ'  256 עמ'
מספר צפיות:9086
כ"ט אדר (אדר ב') ה'תשע''ד

ספר עוז יהודה - מאת הרה"ג אסף לוי שליט"א

  160 עמ'  160 עמ'
מספר צפיות:8122
כ"ט אדר (אדר ב') ה'תשע''ד

קונטריס "ששון ושמחה"

  68 עמ'  68 עמ'
קיצור הלכות יום החופה ושבעת ימי המשתה עפ"י שלחן ערוך המקוצר למרן הגאון הרב יצחק רצאבי שליט"א - פוסק עדת תימן
מספר צפיות:8037
כ"ט אב ה'תשע''ד

חדש! קונטריס "נהורא דיצחק"

            85 עמ'  85 עמ'
כללי ההוראה לפי פסקי ק"ק תימן יע"א. בו נקבצו ובאו כללים בכללי הפוסקים, כללי המנהגים, כללי ספק ברכות, כללי ספק ספיקא, כללי הרמב"ם, כללי השלחן ערוך, כללי מהרי"ץ והשתילי זיתים. מלוקטים מספרי שלחן ערוך המקוצר, בארות יצחק, שו"ת עולת יצחק, תולדות יצחק, טופס כתובות, אגדתא דפסחא פרי עץ חיים, שולי המעיל, נר יום טוב, ועוד. ועליהם סובב ציונים וביאורים ממקורותיהם ומספרי שאר אחרונים. ליקטתי וערכתי בעזרת החונן לאדם דעת הצ' נהוראי סיני (סיאני) יצ"ו פה עמנואל ת"ו שנת ה'תשע"ד ליצירה ב'שכ"ה לשטרות
מספר צפיות:7849
ז' תשרי ה'תשע''ה

ספר "אוצרות השמיטה" לחכמי תימן

  232 עמ'  232 עמ'
כולל ילקוט מדרשים ומפרשים בענייני שמיטה, הלכות שמיטה להרמב"ם, פירוש שם טוב המבואר, שאלות ותשובות, הלכות שמיטת כספים ופרוזבול עפ"י שלחן ערוך המקוצר למרן הגאון הרב יצחק רצאבי שליט"א - פוסק עדת תימן. בערכית הרה"ג מאיר ליאור לוי שליט"א מו"צ בבית ההוראה פעולת צדיק
מספר צפיות:7442
א' אלול ה'תשע''ד

קונטריס "הטוב שברופאים"

            92 עמ'  92 עמ'
הכולל הליכות והלכות ביקור נשים אצל רופא, וביקור איש אצל רופאה (לגברים נשואים בלבד, ולבנות אפילו רווקות), מאת המחבר הרה"ג יעקב לוי שליט"א מח"ס גן נעול על הלכות יחוד (התשע"ה), ובהגההתו והסכמתו של מרן הגאון רבי יצחק רצאבי שליט"א - פוסק עדת תימן.
מספר צפיות:7547
כ"ו תמוז ה'תשע''ה

ספר "בית החיים"

            120 עמ'  120 עמ'
מכיל דיני קריעה על המת, סדר לווית המת וקבורתו, ביקור הקבר, משניות ומזמורים. כולל פרטי הדינים והמנהגים באופן מורחב ומסודר על פי פסקי מרן הגאון רבי יצחק רצאבי שליט"א, ובעריכת הרה"ג עמנואל בשארי שליט"א.
מספר צפיות:7873
כ"א טבת ה'תשע''ה

ספר "באור פני מלך"

            224 עמ'  224 עמ'
הכולל פנינים יקרים ופירושים נפלאים אשר באו בעשרה שערים, על ספר תהלים, משלי, קהלת. מאת הרה"ג אסף לוי שליט"א = ביתר עילית. הספר בהסכמתו של מרן הגאון רבי יצחק רצאבי שליט"א - פוסק עדת תימן.
מספר צפיות:7163
ה' מרחשון ה'תשע''ו

ספר "חוקת הפסח" (ה'תשע"ו)

  272 עמ'  272 עמ'
חדש! יצ"ל הספר "חוקת הפסח" על הלכות פסח, הכולל את איגרת מהרי"ץ, ואת ספר זבח פסח עם ביאור "בארות שאול" מאת הרב שאול רצאבי יצ"ו בן מרן הגאון רבי יצחק רצאבי שליט"א, וכן את הספר "נחל יצחק" המכיל חידושים על מסכת פסחים ממרן שליט"א. הספר יצ"ל ע"י מכון "דבר חכמה" שע"י מוסדות "מקור חיים - דרכי שלום" בראשות ידידנו הרב דוד טוב יצ"ו. ניתן להשיג בטל' 052-7157771
מספר צפיות:7219
ו' ניסן ה'תשע''ו
להורדה! קונטריס "דרך סלולה"

להורדה! קונטריס "דרך סלולה"

  90 עמ'  90 עמ'
והוא אוסף הלכות והדרכות לבני הישיבות הקדושות מק"ק תימן יע"א כיצד לנהוג במנהגי האבות, מפסקי כג"ק מרן הגאון הגדול כמהר"ר יצחק רצאבי שליט"א - פוסק עדת תימן, ניסן התשע"ז בשכ"ח. הקובץ יחולק למשתתפי "המעמד הגדול" בחול המועד פסח. יוצא לאור בסיוע מוסדות יד מהרי"ץ בני ברק.
מספר צפיות:3474
י"א ניסן ה'תשע''ז

הספר אמת צרופה - מאת הרה"ג יניב דהרי שליט"א

  158 עמ'  158 עמ'
בו ידובר בעניין יתרון 'האמונה התמימה' הגבוהה מעלה מעלה משכל וחכמה, חסרון החקירה בשכל והגיון אנושי המוגבל בתבנית 'חקות שמים וארץ', המכשיל בני אדם עדי שאול, ולכדי כפירה בתורה ובחכמי ישראל לדורותיהם רח"ל. ובעניין חשיבות לימוד 'תורת החן', החלק הרביעי בפרדס התורה הקדושה, שנמסר מפי הגבורה לאדם הראשון והאבות, וממשה רבינו ע"ה במסורה ליחידים הראויים אשר בכל דור ודור, השתלשלותה דרך ספר הזוהר הקדוש, קבלת הקדמונים, האר"י הקדוש, הרמח"ל, הגר"א והבעש"ט, עד דורנו אנו, להאיר נשמות דור עקבתא דמשיחא דייקא, שישתוקקו ויכמהו לאמת התורה ולדבקות בה' יתברך, כהכנה לגאולה השלמה אשר בא תבוא במהרה אמן. ניתן להשיג את הספר אצל הרב המחבר בטל': 058-3272772 טלפקס: 153-88665068, או במכון פעולת צדיק 052-7635645
מספר צפיות:1634
כ"ג טבת ה'תש"פ

שאלות ותשובות "שבט כהונה" - מאת הרה"ג איתמר כהן שליט"א

  320 עמ'  320 עמ'
שו"ת שבט כהונה - חידושי הלכות וחקרי הלכה, ביאורי מנהגים ובירורי נוסחאות, ואודות ספרים וסופרים, מאת הרה"ג איתמר חיים כהן שליט"א, ניתן להשיג במכון פעולת צדיק 052-7635645
מספר צפיות:1491
ט"ז שבט ה'תש"פ

קונטריס "יום השביעי" - על הלכות בורר בשבת

  118 עמ'  118 עמ'
בו יבוארו בלשון צח וקצר דיני בורר בשבת המצויים בזמנינו והנחוצים לכל אדם, כללותיהם ופרטותיהם. כולל מאמר "שהשמחה במעונו". מאת הרה"ג משה רצאבי שליט"א בן מרן הגאון רבי יצחק רצאבי שליט"א - פוסק עדת תימן. (התשע"ג). יצא לאור במהדורא מיוחדת לרגל נישואי הבה"ח שאול רצאבי יצ"ו, בן מרן שליט"א. יישר כח לכל המסייעים והתורמים.
מספר צפיות:8935
ז' טבת ה'תשע''ג

חדש! ספר "יום השביעי" - על הלכות מוקצה בשבת

  280 עמ'  280 עמ'
בו יבוארו בלשון צח וקצר דיני מוקצה בשבת המצויים בזמנינו והנחוצים לכל אדם, כללותיהם ופרטותיהם. מאת הרה"ג משה רצאבי שליט"א רב קהילת "פעולת צדיק" בעיר אלעד ומו"צ בבית ההוראה, בן מרן הגאון רבי יצחק רצאבי שליט"א - פוסק עדת תימן. (התשע"ד). יוצא לאור במהדורא מיוחדת לרגל נישואי הבה"ח נסים רצאבי יצ"ו, בן מרן שליט"א. יישר כח לכל המסייעים והתורמים להוצאת הספר.
מספר צפיות:9062
כ"א אב ה'תשע''ד

קונטריס "יום השביעי" - על הלכות חולה ויולדת בשבת

  150 עמ'  150 עמ'
בו יבוארו בלשון צח וקצר דיני חולה ויולדת בשבת, המצויים בזמנינו והנחוצים לכל אדם, כללותיהם ופרטותיהם. מאת הרה"ג משה רצאבי שליט"א - רב קהילת "פעולת צדיק" באלעד ומו"צ בבית ההוראה. יוצא לאור ע"י מכון פעולת צדיק ב"ב, במהדורא מיוחדת לרגל נישואי בתו שתחי' עב"ג הי"ו בן הרה"ג עזרא מחפוד שליט"א.
מספר צפיות:6925
י"ג אדר א' ה'תשע''ו

ספר בנין משה (חלק שני מתוך ג' חלקים) - על הלכות שבת

  528 עמ'  528 עמ'
בעזהי"ת יצא לאור הספר בנין משה (חלק שני מתוך ג' חלקים) מאת המחבר הרב הגאון משה רצאבי שליט"א - בנו של מרן הגר"י רצאבי שליט"א, מח"ס בארות משה על פסקי מהרי"ץ ורב קהילת "פעולת צדיק" בעיר אלעד ת"ו, ומו"צ בבית ההוראה. זהו הספר הראשון המקיף את כל הלכות שבת בפרוטרוט עפ"י מסורת ומנהגי ק"ק תימן יע"א, המהוה כהשלמה לספר שלחן ערוך המקוצר ח"ב, ומרן שליט"א סמך ידו על כל הנכתב בספר כביכול הוא בעצמו כתבו. את הספר ניתן להשיג בכתובת המחבר רח' אז"ר 5 בני ברק. פרטים בטל': 073-7243362
מספר צפיות:5415
כ"ה ניסן ה'תשע''ח

חוברת "יום השביעי" - מהלכות מלאכת מבשל בשבת, מתוך הספר בנין משה (חלק ג') שיצ"ל בקרוב בעז"ה

  88 עמ'  88 עמ'
בעזהי"ת יצאה לאור חוברת "יום השביעי" - מהלכות מלאכת מבשל בשבת, פרקים מתוך הספר בנין משה (חלק ג') שיצ"ל בקרוב בעז"ה, מאת המחבר הרב הגאון משה רצאבי שליט"א - בנו של מרן פוסק עדת תימן הגר"י רצאבי שליט"א, מח"ס בארות משה על פסקי מהרי"ץ ורב קהילת "פעולת צדיק" בעיר אלעד ת"ו, ומו"צ בבית ההוראה. סדרת הספרים "בנין משה" הינם הספרים הראשונים המקיפים את כל הלכות שבת בפרוטרוט עפ"י מסורת ומנהגי ק"ק תימן יע"א, ומהווים כהשלמה לספר שלחן ערוך המקוצר ח"ב, ומרן שליט"א סמך ידו על כל הנכתב בספר כביכול הוא בעצמו כתבו. יוצא לאור ע"י מכון ובית מדרש "פעולת צדיק" בני ברק, טל': 03-6780070. שאלות, הערות והארות יתקבלו בברכה בכתובת המחבר רח' אז"ר 5 בני ברק. או בטל': 03-5704932
מספר צפיות:1680
י"ב כסליו ה'תש"פ

האותיות המשונות שבתורה

  160 עמ'  160 עמ'
מסורת מהקדמונים על כתיבה מיוחדת לאותיות מסויימות בתורה, ביאור מקיף על יסודות ומקורות ענין זה מדברי חז"ל בש"ס ומדרשים, פוסקים ומפרשים ראשונים ואחרונים, וגם מכתבי יד. בירור הרבה נושאים ופרטים הקשורים בעניינים אלו. כולל כארבע מאות ציורים על סוגי אותיות משונות, ורשימת האותיות הללו על סדר הפרשיות ממקורות שונים, ומספרי תורה עתיקים מתימן. מאת מרן הגאון רבי יצחק רצאבי שליט"א - פוסק עדת תימן, פורסם בשנת ה'תשנ"ב בחומש "תורה שלמה" כרך כ"ט.
מספר צפיות:3386
י"ט תמוז ה'תשע''ח

ברכת אברהם - הלכות ציצית והלכות חנוכה

    
הערות קצרות, בירורי הלכה ומנהג על סדר השלחן ערוך הלכות חנוכה (או"ח סימנים תרע"א-תרפ"א), וכן על הלכות ציצית (או"ח סימנים ה'-י"ח), מתוך שיעורים שנמסרו במסגרת כולל ערב "ברכת אברהם" ע"י הרה"ג נתנאל עומיסי שליט"א - מורה צדק ומרבני בית ההוראה "פעולת צדיק"
מספר צפיות:6290
י"ט תמוז ה'תשע''ח

ברכת אברהם - הלכות ברכות השחר וק"ש, והלכות פורים

    
הערות קצרות, בירורי הלכה ומנהג על סדר השלחן ערוך הלכות ברכות השחר וקריאת שמע (או"ח סימנים מ"ו - נ"ט), וכן על הלכות פורים (או"ח סימנים תרפ"ה - תרצ"ה), מתוך שיעורים שנמסרו במסגרת כולל ערב "ברכת אברהם" ע"י הרה"ג נתנאל עומיסי שליט"א - מורה צדק ומרבני בית ההוראה "פעולת צדיק"
מספר צפיות:5702
י"ט תמוז ה'תשע''ח

ברכת אברהם - הלכות תפילה וסדר היום

    
הערות קצרות, בירורי הלכה ומנהג על סדר השלחן ערוך הלכות תפילה וסדר היום (או"ח סימנים ע"ו - רל"ט), מתוך שיעורים שנמסרו במסגרת כולל ערב "ברכת אברהם" ע"י הרה"ג נתנאל עומיסי שליט"א - מורה צדק ומרבני בית ההוראה "פעולת צדיק"
מספר צפיות:5181
י"ט תמוז ה'תשע''ח

ברכת אברהם - הלכות סוכה ולולב

    
הערות קצרות, בירורי הלכה ומנהג על סדר השלחן ערוך הלכות סוכה ולולב (או"ח סימנים תרכ"ח -תרנ"ד) מתוך שיעורים שנמסרו במסגרת כולל ערב "ברכת אברהם" ע"י הרה"ג נתנאל עומיסי שליט"א מרבני בית ההוראה פעולת צדיק, מודיעין עילית, תשרי ה'תשע"ו ליצירה ב'שכ"ז לשטרות
מספר צפיות:5679
י"ט תמוז ה'תשע''ח

ברכת אברהם - הלכות תפילין

    
הערות קצרות, בירורי הלכה ומנהג על שלחן ערוך הלכות תפילין (או"ח סימנים כ"ה - ל"ז), מתוך שיעורים שנמסרו במסגרת כולל ערב "ברכת אברהם" ע"י הרה"ג נתנאל עומיסי שליט"א - מורה צדק ומרבני בית ההוראה "פעולת צדיק". יצא לאור לרגל שמחת בר המצוה לבנו ה"ה מרדכי נר"ו. יה"ר שיזכה לראותו גדל בתורה ויראת שמים, אכי"ר.
מספר צפיות:3786
י"ט תמוז ה'תשע''ח

חדש ! ברכת אברהם - הלכות ברכות

    
בשעה מעולה ועונה מהוללה, לכבוד החתן והכלה זיכנו השי"ת להוציא בפעם השישית קונטרס "ברכת אברהם" משיעורי ראש הכולל הרה"ג רבי נתנאל עומיסי שליט"א - מו"צ בקרית ספר מודיעין עילית ובבית ההוראה "פעולת צדיק" הנמסרים מידי שבוע בכולל ערב 'ברכת אברהם' על סדר המשנה ברורה, כפי מתכונת הדף היומי שע"י ארגון 'דרשו'. כעת נדפסו הלכות ברכות, לרגל שמחת החתונה בבית ראש הכולל שליט"א. ובסופו צירפנו לקט הלכות ברכות ונישואין שפורסמו ע"י הרה"ג רבי נתנאל עומיסי שליט"א בגליונות 'כתרי תורה'. הערות והארות יתקבלו בברכה.
מספר צפיות:1213
כ"ג אב ה'תש"פ

חדש! ספר "שירה כשרה" (התשע"ג)

  128 עמ'  128 עמ'
יצ"ל בעהי"ת ספר "שירה כשרה" חידושי תורה ופלפולים בהלכה ובאגדה, ביאורים נפלאים, טעמים ורמזים נחמדים, בעניין דרכי השירה והנגינות בימינו. מלוקט וערוך מתוך "שערי יצחק" שיעורי מוצאי שבת קודש מפי מרן הגאון רבי יצחק רצאבי שליט"א פוסק עדת תימן, מח"ס שלחן ערוך המקוצר ח"ח, שו"ת עולת יצחק ג"ח, ועוד. מנחם אב ה'תשע"ג בשכ"ג
מספר צפיות:11350
כ"ט תמוז ה'תשע''ג

חדש! ספר "באר הפסח" - גדרי דין "חוזר וניעור" בפסח, כולל אינדקס מוצרים ומצרכים בחשש "חוזר וניעור" (מהדורא חדשה ניסן ה'תשע"ח)

       180 עמ'  180 עמ'
מאת הרה"ג אליהו אילן סויסה שליט"א, ובהמלצתו החמה של מרן הגאון רבי יצחק רצאבי שליט"א - פוסק עדת תימן. מהדורא חדשה - ניסן ה'תשע"ח, הכוללת מדור התשובות וההכרעה בשאלות שנשאל מרן שליט"א ע"י הרב המחבר שליט"א בדיני חוזר וניעור, כגון אודות שימוש בנייר ובכפות בחשש חמץ למאפיית מצות, וכן אודות שתיית מי כנרת בפסח, וכן אודות שימוש בפסח בשמן שכתוב עליו "שמן זית למאור", ובעניין שימוש במשחת פנים שהיא בתערובת חמץ בפסח.
מספר צפיות:7141
י"א ניסן ה'תשע''ח

חדש! ספר פסקי שע"ה - הלכות נדה ונישואין, כולל טבלת הרחקות

  122 עמ'  122 עמ'
ספר פסקי שע"ה - ובו כלולים פסקי הלכות נדה, חופה, קידושין ושבעת ימי המשתה, מיוסדים על פסקיו ותשובותיו של מורינו ורבינו מרן הגאון הגדול רבי יצחק רצאבי שליט"א בספריו שלחן ערוך המקוצר, שו"ת עולת יצחק ועוד, וכן מהוראותיו שפעל פה, כפי שהשיב לשואליו דבר ה' זו הלכה, ומצורף בסופו "טבלת ערכים בענייני הרחקות", מאת המחבר והעורך הרה"ג נתנאל עומיסי שליט"א - מו"צ בבית ההוראה "פעולת צדיק" - מודיעין עילית
מספר צפיות:5928
כ"ד סיון ה'תשע''ז

חדש! קיצור הלכות אבילות למנהג ק"ק תימן יע"א

  45 עמ'  45 עמ'
בו יבואו עיקרי דיני אבילות בדברים המצויים בלשון קצר וצח למנהג ק"ק תימן יע"א, מתוך הספר שלחן ערוך המקוצר למרן הגאון רבי יצחק רצאבי שליט"א - פוסק עדת תימן, אשר ליקט וערך בטוב טעם ודעת הרב מרדכי ב"ר אפרים מהאצרי יצ"ו. הערות והארות יתקבלו בברכה. ניתן לקבל את החוברת בטל 054-8460469.
מספר צפיות:4893
ה' כסליו ה'תשע''ח
חדש! קונטריס "עבודת התפילה" - ראש השנה ויום הכיפורים - נוסח תימן בלדי (מהדורא חדשה - אלול ה'תשע"ח)

חדש! קונטריס "עבודת התפילה" - ראש השנה ויום הכיפורים - נוסח תימן בלדי (מהדורא חדשה - אלול ה'תשע"ח)

  197 עמ'  197 עמ'
והוא פירוש על דרך הפשט על כל קטע וקטע מתפילות העמידה של ראש השנה ויום הכיפורים. כולל בתוכו: תשובה ממרן הגר"י רצאבי שליט"א לעורך הקונטריס בביאור נוסח ההבדלה משבת ליום טוב "ויום השביעי הגדול והקדוש מששת ימים קידשת". וכן מאמרים ממרן שליט"א מתוך הספר "נפלאות מתורתך" והרואים כאן אור לראשונה - "מאמר ציון וירושלים", ו"מאמר לפני ה' תטהרו". כמו כן הקונטריס כולל בתוכו עצות איך לזכות בדין, קונטריס הוידוי, וידוי מהגאון החיד"א זצ"ל, ביאור י"ג מדות ועוד. יצא לאור בנוסח תימן בלדי עם תוספת מפירושי גאון עוזנו מהרי"ץ זיע"א, על ידי העורך הרה"ג שלמה צדוק שליט"א - ערב ראש השנה ה'תשע"ט
מספר צפיות:5589
י"ח אלול ה'תשע''ח

חדש! קובץ תורני "דברי חפץ" (א')

  174 עמ'  174 עמ'
יצ"ל בעהי"ת קובץ "דברי חפץ" לחידושי תורה, להלכה ולמסורת. (גיליון א', תשרי התשע"ד בשכ"ה)
מספר צפיות:9430
כ"ג אלול ה'תשע''ג

חדש! קובץ תורני "דברי חפץ" (ב')

            228 עמ'  228 עמ'
יצ"ל בעהי"ת קובץ "דברי חפץ" לחידושי תורה, להלכה ולמסורת. (גיליון ב', ניסן התשע"ד בשכ"ה)
מספר צפיות:9133
כ"ב אדר (אדר ב') ה'תשע''ד

חדש! קובץ תורני "דברי חפץ" (ג')

            222 עמ'  222 עמ'
יצ"ל בעהי"ת קובץ "דברי חפץ" לחידושי תורה, להלכה ולמסורת. (גיליון ג', תשרי התשע"ה בשכ"ו)
מספר צפיות:8744
י"ט אלול ה'תשע''ד

חדש! קובץ תורני "דברי חפץ" (ד')

            256 עמ'  256 עמ'
יצ"ל בעהי"ת קובץ "דברי חפץ" לחידושי תורה, להלכה ולמסורת. (גיליון ד', ניסן התשע"ה בשכ"ו)
מספר צפיות:8226
ד' ניסן ה'תשע''ה

חדש! קובץ תורני "דברי חפץ" (ה')

            238 עמ'  238 עמ'
יצ"ל בעהי"ת קובץ "דברי חפץ" לחידושי תורה, להלכה ולמסורת. (גיליון ה', תשרי התשע"ו בשכ"ז)
מספר צפיות:7626
ז' תשרי ה'תשע''ו

חדש! קובץ תורני "דברי חפץ" (ו')

            256 עמ'  256 עמ'
יצ"ל בעהי"ת קובץ "דברי חפץ" לחידושי תורה, להלכה ולמסורת (גיליון ו', ניסן התשע"ו בשכ"ז)
מספר צפיות:7956
ז' תשרי ה'תשע''ו

חדש! קובץ תורני "דברי חפץ" (ז')

            314 עמ'  314 עמ'
יצ"ל בעהי"ת קובץ "דברי חפץ" לחידושי תורה, להלכה ולמסורת (גיליון שביעי, תשרי התשע"ז בשכ"ח)
מספר צפיות:7917
כ"ג אלול ה'תשע''ו

חדש! קובץ תורני "דברי חפץ" (ח')

            280 עמ'  280 עמ'
יצ"ל בעהי"ת קובץ "דברי חפץ" לחידושי תורה, להלכה ולמסורת (גיליון שמיני, ניסן התשע"ז בשכ"ח)
מספר צפיות:7929
כ"ג אלול ה'תשע''ו

חדש! קובץ תורני "דברי חפץ" (ט')

            272 עמ'  272 עמ'
יצא לאור בעהי"ת הקובץ התורני "דברי חפץ" לחידושי תורה, להלכה ולמסורת (גיליון תשיעי, תשרי התשע"ח בשכ"ט)
מספר צפיות:7214
כ"ג אלול ה'תשע''ז

חדש! קובץ תורני "דברי חפץ" (גליון עשירי)

            422 עמ'  422 עמ'
יצא לאור בעהי"ת הקובץ התורני "דברי חפץ" לחידושי תורה, להלכה ולמסורת (גיליון עשירי, ניסן התשע"ח בשכ"ט), כולל מפתח נושאים על כל עשרת הקבצים שיצאו לאור עד כה.
מספר צפיות:8807
ו' ניסן ה'תשע''ח

חדש! קובץ תורני "דברי חפץ" (גליון אחד עשרה)

            266 עמ'  266 עמ'
יצא לאור בעהי"ת הקובץ התורני "דברי חפץ" לחידושי תורה, להלכה ולמסורת (גיליון אחד עשרה, תשרי התשע"ט בש"ל).
מספר צפיות:3174
כ"ו אלול ה'תשע''ח

חדש! קובץ תורני "דברי חפץ" (גליון י"ב)

            266 עמ'  266 עמ'
יצא לאור בעהי"ת הקובץ התורני "דברי חפץ" לחידושי תורה, להלכה ולמסורת (גיליון שנים עשרה, ניסן התשע"ט בש"ל).
מספר צפיות:5182
י' ניסן ה'תשע''ט

חדש! קובץ תורני "דברי חפץ" (גליון י"ג)

            236 עמ'  236 עמ'
יצא לאור בעהי"ת הקובץ התורני "דברי חפץ" לחידושי תורה, להלכה ולמסורת (גיליון י"ג, תשרי התש"פ בשל"א).
מספר צפיות:3071
ד' תשרי ה'תש"פ

חדש! קובץ תורני "דברי חפץ" (גליון י"ד)

            316 עמ'  316 עמ'
יצא לאור בעהי"ת הקובץ התורני "דברי חפץ" לחידושי תורה, להלכה ולמסורת (גיליון י"ד, ניסן התש"פ בשל"א).
מספר צפיות:2934
ו' ניסן ה'תש"פ

חדש! קובץ תורני "דברי חפץ" (גליון ט"ו)

            300 עמ'  300 עמ'
יצא לאור בעהי"ת הקובץ התורני "דברי חפץ" לחידושי תורה, להלכה ולמסורת (גיליון ט"ו, תשרי התשפ"א בשל"ב).
מספר צפיות:1041
ה' תשרי ה'תשפ''א
דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד