-
-
חיפוש מתקדם
לחיפוש מדוייק: הוסף "מרכאות" לפני מילות החיפוש!

לא מצליח לראות קבצי פלאש? לחץ כאן!
מדורים אקטואליים:

 

 

 

 

 

 

 

הפוך לדף הבית

  הוסף למועדפים

 

הוצאת פעולת צדיק

כשרות בד"צ פעולת צדיק

מנויים לחיים
עכשיו באתר יד מהרי"ץ
1158 אורחים

בירור מרן הגאון רבי יצחק רצאבי שליט"א - פוסק עדת תימן, בעניין דעת הרה"ג חיים סינואני זצ"ל לגבי ההצבעה בבחירות

    
מספר צפיות: 8651
כ"א אדר ה'תשע''ה

קטע משיעור מוצש"ק יתרו ה'תשע"ג

בירור דעת כהר"ר חיים סנואני זצ"ל בעניין השתתפות והצבעה בבחירות.

רציתי לדבר על נושא נוסף אבל הזמן קצר, לכן אגיד לכם רק נקודה קטנה, זהו דבר שאני מצפה לקבל תשובה בנושא זה.

בתקופת הבחירות, אברך אחד שלח לי מכתב של־מארי חיים סינואני זצוק"ל, בו כתוב שהוא מתנגד לעניין הבחירות, ושאסור ללכת להצביע בבחירות, כמו שיטת סאטמר, נטורי קרתא. שאל אותי אותו אברך בעניין זה.

עניתי לו, שהדבר לא נראה לי, זהו לא הסגנון של־מארי חיים סינואני, אני מכיר את סגנון הכתיבה שלו, ומכתב זה נראה לי שהוא מזוייף.

שאלתי בעניין זה את הרה"ג איתמר כהן שליט"א, והוא אמר לי, מה פתאום, רבי חיים סינואני בעצמו השתתף בבחירות. מה פתאום הביאו מכתב שהוא היה נגד? נכדו הרב גדעון יצ"ו, זה שמוציא לאור את כתביו, והוא אמר לי שהוא השתתף בבחירות.

אינני צריך להגיד מי פה שקרן, מי אומר את האמת ומי לא, בכל אופן המכתב נראה מזוייף, זה לא נראה הסגנון שלו, או שחזר בו, או שאינני יודע. מי שיכול לברר את הנושא הזה, שיודיע לנו, כיון שזהו דבר מעניין. נראה לי, כי סתם קובעים דברים בשמו. לאותו אברך אמרתי אז, כשעוד לא ידעתי את שאמרו שהוא בעצמו השתתף, עניתי לו כי גם אם כדבריך ואכן ישנו מכתב, לי נראה שהמכתב מזוייף, לא נראה שהוא כתב מכתב זה, כי יש לו סגנון אחר בכלל, אבל גם אם כן, נקיטינן 'יחיד ורבים הלכה כרבים'. אבל כדי שלא יחזיקו בדבר שאינו מדוייק, רציתי לשאול אולי יש מישהו פה בציבור שיודע משהו בעניין זה?

שאלה מהקהל: המכתב מובא בספר דרך צדיקים?

תשובת מרן שליט"א: לא. הביאו מכתב בשמו, הדברים שם כתובים בסגנון 'מודרני', נראה כי מישהו 'חלם' זאת. אולי הוא בא אליו בחלום, ואמר לו תכתוב בשמי... לא נראה לי. הדבר לא היה ולא נברא.

 

 

קטע משיעור מוצש"ק משפטים ה'תשע"ג

השלמה בעניין הצבעה בבחירות, דעת מארי חיים סינוואני זצ"ל, ודעת מרן החזון איש זצ"ל.

דרך אגב, הזכרתי את הרב סינואני זצ"ל, ודיברנו [חלק השו"ת מוצש"ק יתרו ה'תשע"ג] מה היתה דעתו בנושא הבחירות. אמרתי לכם שנראה לי כי המכתב שפירסמו בשמו הוא מזוייף, לפי הסגנון, וגם כי הנכד שלו העיד שהוא בעצמו הצביע בבחירות. אני מדבר על הנכד שמוציא לאור את ספריו. טענו לי, הרי הוא לא דתי. הרב איתמר כהן שליט"א אמר לי כך בשמו, והוא אמר לי שהוא שומר שבת. הוא מכבד את סבו, הוא חי איתו וכך הוא מעיד עליו. אינני חושב שיש איזו סיבה שלא להאמין לו, ובפרט שהוא מאד מכבד אותו, וגם מדפיס את ספריו, ואומר זאת כמסיח לפי תומו.

 

מצד שני, חשוב לדעת, בני הבה"ח נסים יצ"ו, הלומד בישיבת סלבודקה, בעיה"ק ב"ב ת"ו, הראה לי חידוש. הרי ישנו ויכוח בעניין ההשתתפות בבחירות, וישנם פירסומים, האם החזון איש זצ"ל היה בעד הבחירות או לא? וכל הזמן הייתי מתפלא על כך. יש כאלה האומרים, שהוא היה בכיוון של העדה החרדית, והתנגד לבחירות. אבל מאידך תמהתי, הרי כל תלמידי החזו"א בבני ברק, כולם בעד להצביע בבחירות. א"כ איך זה יכול להיות? כגון הסטייפלר זצ"ל, ובנו הגאון הרב חיים קנייבסקי שליט"א, והגאון הרב נסים קרליץ שליט"א, ואפילו הגאון הרב שמואל הלוי ואזנר שליט"א, אשר חושבני כי הוא בעצמו כדרך ההונגרים, סאטמר, אינו בוחר, אבל הוא אמר שהחזו"א שאל אותו ביום הבחירות, נו? בחרת כבר או עוד לא בחרת? הוא עודד אותו לכך, החשיב זאת למצוה גדולה.

 

כעת שמחתי לשמוע מבני נסים הנז', שסוף סוף הדברים התפרסמו בכתב, יש פה גילוי דעת מאת הגאון הגדול רבי דב לנדו שליט"א, ראש ישיבת סלבודקה, כפי שנמסר לתלמידיו הגר"י כהנא ר"י כנסת מרדכי, והגר"ש הוניגסברג ר"מ בישיבת סלבודקה. בס"ד יום שני ג' שבט תשע"ג. שמענו את הדברים דלהלן ממורנו הגאון רבי דב שליט"א, ונתבקשנו לפרסמם. ידוע שרבינו החזו"א זצ"ל הורה להצביע בבחירות הממשלתיות, וכך נהגו ונוהגים על פי זה כל בני ביתו ותלמידיו ומקורביו מאז ועד עתה, וכל השמועות המתפרסמות כנגד זה הן שקר וכזב וכו'. א"כ זה מספיק.

 

לצערינו, חיים היום תלמידים שלו, ואחרים שאינם תלמידים שלו אומרים בשמו הפוך. אותו הדבר גם פה, יש כאלה אומרים בשם מארי חיים סינואני כך, ויש כאלה אומרים אחרת. נכון שכתוב בספר דרך צדיקים כך, שהוא התנגד להצביע בבחירות. אכן הסתכלתי וראיתי שכתוב כך. העולם אומר, כי שמועות, זו "מחלה" של גדולי התורה. מפרסמים בשמם דברים בלתי נכונים. אבל אם נרצה לעשות פשרה, כדי לא להגיד שמשקרים, נגיד שזה היה בשתי פעמים. דהיינו, בשָׁנִים אחרות פעם הוא אמר כן, ופעם הוא אמר לא. ותישאר שאלה, מה היתה משנתו האחרונה. בכל אופן, המכתב שפירסמו בשמו, נראה לי מזוייף, כי זה לא הסגנון שלו. אנחנו חיים בעלמא דשקרא, וצריך לדעת אחרי מי ללכת.

 

 

קטע משיעור מוצש"ק וירא ה'תשע"ד

אבל צריכים לדעת, המצב כיום בכל הדברים, פועל לפי הכלל של 'כל דאלים גָּבַר'. לצערינו, אין צדק ואין יושר. לכן אם הציבור שלנו יהיה אדיש ויתייצב מנגד, מצב מסורת יהדות תימן יהיה יותר גרוע.

 

דרך אגב, מישהו הראה לי דפים שפירסמו, כתבו שישנם רבנים תימנים שהם נגד הבחירות. דפים אלו הוציאו מהארכיון, מלפני עשרות שנים. וכן המכתב של מארי חיים סינואני זיע"א, כבר אמרתי לכם בעבר [שיעור מוצש"ק משפטים התשע"ג] שהוא מכתב מזוייף, כפי שביררתי זאת עם אלה שמכירים אותו, וגם שזה אינו סגנון הכתיבה שלו בכלל. והנכד שלו מעיד, שהוא בעצמו השתתף בבחירות. [ועכשיו נודע לי מידידנו הרב אלעד יוחנן שליט"א כי נכדיו חלוקים בזה. י"א שהוא הצביע וי"א שהוא לא הצביע]. ובכלל, אין מה להשוות זאת למצב שלנו כיום, כי שם המדובר על הבחירות שהיו בימים ההם. צריך לשים את הדפים הללו לגניזה. תראו כמה כסף השקיעו ובזבזו על מודעות כאלה, עם צבע ועל 'נייר כרומו' יקר, זאת הוכחה שלא חסר כסף ב"ה. אבל במקום שישקיעו את הכסף במקום הנכון, הם רק מבלבלים את העולם, וחבל. היום המצב הוא, שאין עניות, יש כסף, אבל כל אחד רוצה כי כל הכסף יהיה אצלו. רוצים לגזול את 'כבשת הרש'. לכן, מי שחשוב לו המסורת שלנו, שיצביע לרשימות הללו.

 

הדפסהוסף תגובה

עוד בענייני בחירות...

    [1-5]  
  1. לעמוד הקודם
  2.  
  3. לעמוד הבא
"עצי עולה" אודות עלי עץ הקאת

 

 

 

  

  

 

הלכה יומית למייל שלך

המעוניינים לקבל "הלכה יומית" מתוך ספרי "שלחן ערוך המקוצר" ישיר לתיבת הדואר האלקטרונית מידי יום ביומו בלי נדר, נא לשלוח בקשת הצטרפות לתיבה: or@shtaygen.co.il

כניסה לחברים רשומים

להרשמה
 

הודעה חשובה

על פי הוראת מרן הגאון הרב יצחק רצאבי שליט"א וגדולי התורה והפוסקים, השימוש באינטרנט הינו לצורך בלבד, ובחיבור לאינטרנט כשר ומבוקר. כל חיבור אחר מהוה סכנה רוחנית וחינוכית.

מצות מסורת
ישיבת נחלת אבות לבעלי תשובה
שר שלום קשת
טריתא
ארז יחיאל
ת"ת עטרת חיים
מצות טעמו וראו
מועדי השם
מיני תבלין וקליות
אור ההלכה
פעולת צדיק

שער האתר: עיטור מהרי"ץ זי"ע לשער הספר ביאור תפילה להר"ר יוסף ציאח זצ"ל. עיצוב האתר:  אי סטודיו 

©   כל הזכיות שמורות לאתר יד מהרי"ץ, נוסד בחודש מרחשון ה'תשע"א 5771 לבריאת העולם, ב'שכ"ב 2322 לשטרות, 2010 למניינם. האתר נצפה במיטבו בדפדפן אינטרנט - אקספלורר .
דואר אלקטרוני: yad@maharitz.co.il  טלפון ליצירת קשר: 050-4140741 פקס: 03-5358404

דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד