-
-
חיפוש מתקדם
לחיפוש מדוייק: הוסף "מרכאות" לפני מילות החיפוש!

לא מצליח לראות קבצי פלאש? לחץ כאן!
מדורים אקטואליים:

 

 

 

 

הפוך לדף הבית

  הוסף למועדפים

 

הוצאת פעולת צדיק

כשרות בד"צ פעולת צדיק

מנויים לחיים
עכשיו באתר יד מהרי"ץ
742 אורחים

מכתב תשובות שהגיע למערכת האתר בנוגע לטענות המגוחכות של אמנון יצחק

    
מספר צפיות: 8966
י"ג ניסן ה'תשע''ה

בס"ד

 

היות והאמת נעדרת וראיתי אנשים הדנים בעניינים העומדים ברומו של עולם לפי רגש לבם או שכלם הקט, ושכחו ועזבו באר מים חיים תורתנו תורת חיים, וזנחו או לא ידעו דברי מרן ז"ל בשלחנו הטהור אשר מפיו אנו חיים, וגיבבו להם ראיות חסרי שחר, אמרתי אביא הדברים כמות שהם והקורא ישפוט. והנה להטות דעת מי אשר לבו בטוח עמו, זה לא אוכל. שהרי הוא חכם בעיניו, ומה יועילו ש"ס ופוסקים ודברי מרן השו"ע (והרי אפשר שהם טעו... עפ"ל) וכבר אמרו (יומא ע"ב: וע"ע שבת ס"ג) "זכה נעשית לו סם חיים, לא זכה..." והטעם כי כמה שילמד יביא ראיות לשיטתו ובלי משים שהדברים טופחים על פניו, בחשכה יתהלך, וכך היא מלאכת היצר רמיה. שכשהוא לומד בספרי מוסר על מי מקדושים שחטאו בחטא דק מן הדק עד אין נבדק וטעו באיזהו ענין, סבור הוא הנה אפילו גדולי הדור טועים... ואינו יודע שתחילה עליו להזהר בעצמו שהוא טועה!!! אבל זה אינו בא בדעתו משום שגבהה חכמתו בעיניו, ובהכרח שהכל טועים חוץ ממנו.... וזה מפורסם בשער בת רבים. ומוצא לעצמו סימוכין שרוב הרבנים הם רבני השקר ואך הוא וצאן מרעיתו צדיקים וישרים הם לא נבראו כמותם מששת ימי בראשית אינם טועים לעולם!! ממש כרשב"י ובנו (סוכה מ"ה:) והיה ראוי שתנתן על ידם תורה אלא שמרע"ה שכחם וזכר רק את ר' עקיבא...(עי' חגיגה כ"ט:)

ובהיות ששכחו מהות גדר ת"ח ו(כל) אחד אומר ע"ע אני הוא!! וכל המבזני מבזה ת"ח ואין רפואה למכתו (שבת קיט:) ועומד ומזעזע ארץ בזעקותיו, הוצרכתי להזכיר נשכחות...

א.  גדר ת"ח מבואר ברמ"א (יו"ד סי' רמ"ג סס"ב) בזה"ל: "וְאֵין חִלּוּק בֵּין שֶׁהוּא תּוֹפֵס יְשִׁיבָה אוֹ לֹא, רַק שֶׁהוּא מֻחְזָק לְתַלְמִיד חָכָם בְּדוֹרוֹ שֶׁיּוֹדֵעַ לִשָּׂא וְלִתֵּן בַּתּוֹרָה, וּמֵבִין מִדַּעְתּוֹ בְּרֹב מְקוֹמוֹת הַתַּלְמוּד וּפֵרוּשָׁיו וּבְפִסְקֵי הַגְּאוֹנִים, וְתוֹרָתוֹ אֻמָּנוּתוֹ כְּדֶרֶךְ שֶׁנִּתְבָּאֵר. (ת''ה סִימָן שמ''ב)" עי"ש. לא אמר זה שיש לו הרבה מעריצים, חסידים וחסידות... לא אמר זה שעושה ניסים ונפלאות ומתעד אותם לראוה...(גם שבתאי צבי שר"י היה עושה ניסים ונפלאות...) לא אמר זה שמזכה את הרבים (ובידו חרב פיפיות....) לא אמר זה שצם מ' יום או האומר לשמש בגבעון דום!!

ב.    זה הת"ח כדי שיזכה לכוון לאמיתה של תורה זקוק הוא לענוה ושפלות (עי' תענית ז) ומודים דרבנן היינו שבחייהו ואם אינו יכול לומר טעיתי! אינו יכול להורות וז"פ ביותר (עי' גיטין מ"ג.)

ג.   זה הת"ח זקוק הוא ללמוד תורה לשמה, ולא יחזר אחר כסף וזהב וכבוד והדומה לו, אלא יושב בביתו בסתר ועוסק בתורה בשקידה עצומה!

ד.  זה הת"ח עליו להתרחק מתאוות עוה"ז כמטחוי קשת ולהנזר מהם (עי' תוס' כתובות ק"ד: עד שאדם מתפלל שיכנסו ד"ת לתוך מעיו יתפלל שלא יכנסו מעדנים..., וכ"ה ברבי שם, ועי' תנדב"א פכ"ו, ומסילת ישרים פי"ג).

ה.  זה הת"ח צריך שפסקיו יתקבלו על דעת גדולי הדור!! ואחר שזכה לזה יכול להורות הוראה לרבים.

מעתה נבוא לדון למי הכתר והעטרה ולמי אשר אלה לו להקרא "תלמיד חכם" האם מי שהוא דורש דרשות יפות ומקהיל קהלות ברבים, אך אינו מורה הוראות בישראל, ופסקיו ודעותיו לא נתקבלו אצל גדולי ישראל כלל וכלל, אלא אדרבה נזורו ממנו אחור, והשיבו פניו ריקם??!!! ועוד...

והנה זכה מרן שליט"א לשמש את גאון הדור הגרש"ז אויירבאך זצ"ל, בלמדו אצלו בישיבת "קול תורה". וכמו-כן העיד עליו הגר"ש וואזנר שליט"א (הי"ת יחלימהו וירפאהו רפו"ש בקרוב אמן) בלשון זו בהסכמתו לשו"ת עולת יצחק "וראיתי כי יש לו חוש מיוחד להוראה"!!!! וזכה שספרי גאון ישראל מרן הגרע"י זצ"ל מלאים מספריו שליט"א, והעריכו במאד מאד עד שכתב עליו בהסכמתו לשו"ת עולת יצחק "ומובטחני שיהיה לגאון ולתפארת בישראל" שכמעט ולא נכתב על שום חכם כן מקולמוסו של מרן הגרע"י זצ"ל. והרי שהסכימו על ידו כל גאוני הדור!!

וכבר חיבר ספרים על כל חלקי התורה, והרי שהגיע למדה זו להורות בכל חלקי השו"ע, ולמפורסמות א"צ ראיה.

ענוותו ושפלות רוחו ניכרים לכל העומד עמו במגע. והראיה הגדולה היא מאותו עז פנים לגיהינם, שדיבר למרן שליט"א בחוצפה ועזות שאין דומה לה ובלשון נוכח כאילו הוא ידידו מנוער, או שמא תלמידו... ובכ"א מרן שליט"א באורך רוח הסביר לו פנים, עד שהלה גילה "שהקדיח תבשילו" ואמר לו שהוא מוחה בו... או אז הבין מרן שליט"א שהלה עוכר ישראל ומשום עשה דכבוד תורה צעק על החצוף כמדתו והוציאו מביתו שלא ידור בביתו רשע כרגע אחד!! וכמאמר בעל ההגדה "רשע הקהה את שיניו" (וראו מה בין בני לבין חמי, שכשלא קראו לההוא "הרב", כמה נזדעזע וזעזע את אמות הספים. והוריד מכל הרבנים תארם, והתכבד בקלונם, וחיקה את דבורם כדרך הבדרנים....).

עוד זאת ראה כי כמה פעמים כשנשאל מרן שליט"א איזו שאלה השיב לשואל (אם בעל מחשבה הוא) "בא נחשוב יחד"... והראהו כשותף לפסק, וכאילו הדברים יוצאים מבין שניהם. והתארים שמכתירים אותו בחוצות אין זה אלא תלמידיו המכירים מדותיו ומשיבים לו כפל כפליים אהבה ובטלים אליו ואל תורתו ירבו כמותם בישראל אכי"ר.

וכמה פעמים הודה ואמר בפה מלא "טעיתי"!! וכמאמר רבא (גיטין מג. זבחים צד:) "דברים שאמרתי לפניכם טעות הם בידי"!! (עי' לדוגמא בקשר של תפילין מש"כ בהסכמתו לספר קשר של תפילין) כי אין אדם שאינו טועה, והמבקר את עצמו ולומד מכל אדם הסיכויים שיטעה קלושים מאד לעומת אדם שאינו יודע להודות, וחכם בעיניו יותר מכל גדולי הדור הנוכחי, ובטח גם מגדולי הדורות שעברו, אלא שמתירא להגזים לחסידיו, כי גם הוא מבין שיש גבול לתמימותם, ואפילו לתמימות החסידו‍ֹת ...). ועוד כהנה וכהנה שחזר בו מבלי לעפעף (ואף בזה הודה ואמר טעיתי שהחזקתי אותו לגאון וצדיק ואיש האמת, וודאי צדקו דברי מרן הגרע"י זצ"ל ש"הקדיח תבשילו". לעומת ההוא... כששאלוהו אם חוזר בו מפתיחת המפלגה שהביאה למפלתו ולמכתו האנושה, וודאי היה ראוי שלא נבראה מלכתחילה, ענה הוא ואמר לא!! והעמיד דבריו בטעמים חסרי שחר..)

מרן שליט"א כל המכירו יודע ועד שכל כסף וזהב לא ישוו לו, ויושב בביתו ושוקד על התורה ועל העבודה יומם ולילה ומתנזר כליל מתאוות עוה"ז. הוא אינו יוצא לחופשות ובתי מלון... ומיני טיולים... אינו מבין כלל בסוגי הרכבים, ואינו נותן דעתו כלל באיזה רכב הוא יסע מפואר יותר או פחות...הנהו  סולם מוצב ארצה – היודע מצב העם ועדתו בפרט וחפץ לעזרם ולסעדם ככל האפשר. וראשו מגיע השמימה – שכל מעייניו נתונים אך בתורה הקדושה. אינו משיב למחרפיו דבר, ואיננו בודק במסמכיהם ובארכיוניהם לראות היכן יוכל לתפוש אותם, ולבנות עוד שיחת מוסר על חשבונם... מתרחק הוא ממראות אסורות עד הקצה, ואפילו לראות מסך איננו מסכים!! כעדותו של ההוא... שבע"כ ענה אמן!!... איננו יוצא לחו"ל משום טומאת ארץ העמים וחפץ הוא להיות מוקדש כליל לה', ומאידך מצודתו פרושה על כל העולם כולו!!!

"הרב" אמנון כוחו גדול בהחזרת יהודים בתשובה, כשרונותיו ברוכים להשיב מלחמה על עוקרי הדת, אלא שנתחלף לו אוהב באויב... לשונו חדה כתער, ומשום כן הרבה נשבים בקסמו... אך טבעי הוא כשרואה אדם הצלחה משגשגת יכול לסבור שהוא כאחד ממנהיגי הדור וְדַבָּרָיו. אך אין לנו לפנות אל רגש הלב אלא אל השו"ע שהוא מורה דרכנו "מיהו ת"ח"!! ומי שאינו עמד בכל אלו התנאים גם אם גבהו מעשיו עד רום, ושכלו חריף, ולשונו לשון לימודים, הגם שנקרא "בעל מעשים" מ"מ איננו בגדר ת"ח עד שיוכל לחלוק על תלמידי חכמים שהגיעו למדה זו!! (זו ההלכה אא"כ נאמר שהשו"ע טעה ח"ו...) וודאי א"כ כשמבזה הוא ת"ח לא יוכל לטעון "הזדעזעי ארץ" ביזו ת"ח והוא אני כי המבזה הוא הוא ת"ח!! ואתה צריך להיות תלמידו!! ולקבל עליך את הדין באהבה. ועשה תשובה. וצום ארבעים יום בשפלות הלב!!! כי זה כל האדם, העיקר הוא ביטול היש!!!

זאת ועוד שכבר מרן הגרע"י זצ"ל פסק את פסוקו וגמר (הפסיק) עליו את ההלל!!! וכתב בכתב ידו (לא בהדפסה, כי ידע שיש לו הרבה תירוצים...) "הלה הקדיח תבשילו"!!! (כבר ראה זאת מאז...) ואני תמה עד כמה העיוות גדול, שהרי טוען הוא על מרן שליט"א למה הלכת אצל הרשע (לשיטתו) ר' אריה דרעי שמרן קראו "רשע". וכמה לא חלי ולא מרגיש שהרי במו פיך הנך מקבל את כל פסיקותיו של מרן זצ"ל, והרי עליך הוא אמר גרוע הרבה יותר "הלה הקדיח תבשילו"!! ואם הנך מצער את מרן שליט"א רק משום "שהשתתף" עמו, מה יהא הדין אצלך שעליך גופא נאמר הפסק "הלה הקדיח תבשילו" (בלי השתתפות). ובעוד שאצל ר' אריה הרי מרן הגרע"י זצ"ל החזירו לתנועה והפה שאסר הוא הפה שהתיר (כתובות כ"ב) והוא עצמו השתתף ושיתף את אותו "רשע" לשיטתו, משא"כ לגבי הפסק "הקדיח תבשילו" מעולם מרן זצ"ל לא חזר בו מזה, ומיום ליום נוספים רבנים המצדיקים פסק זה ומאשרים ומקיימים אותו קבל עם ועולם!!! (סבור הנך שמרן אינו יכול לחזור בו בנוגע למה שקרא לר' אריה רשע, משום שאינך יודע מהי "חזרה", עי' לעיל סוד"ה וכמה פעמים).

זאת ועוד אחרת, הלה מבין טוב יותר מהי דעתו של מרן הגרע"י זצ"ל מכל בניו הגאונים שליט"א, (וכמו-כן כואב לו כבוד מרן יותר מכל בניו....) ואפילו מדעת מרן זצ"ל עצמו!! שהרי מרן יצא כנגדו בחמה שפוכה ובשצף קצף, ואפ"ה סבור הוא שמרן איננו נגדו אלא אוהבו אהבת נפש... איננו יכול לפרש היפך מילות הרב המפורשות!! אך אומר הוא מבין אני טוב יותר דעתו של מרן זצ"ל ממה שמרן זצ"ל בפירוש אמר!! היש חוכא ואיטלולא גדולה מזו??? – אומר הוא: "אנו אוהבים את מרן זצ"ל ולכן בוחרים "פז" (כנראה שמרן רצה לומר לבחור "פז" אלא שטעה בחילוף אותיות ואמר "ש"ס"...) היש עיוות גדול מזה????......אוהב הוא את מרן עושה היפך דעתו, ולא עוד אלא שכועס על רבנים שהולכים היפך דעת מרן זצ"ל (לשיטתו) בעוד שעליו בוער הכובע!!!....

לגוף טענת "הרב" אמנון שכ"כ חורה לו שהולכים עם הרשעים, הבו נא ונראה האם באמת "הכצעקתה" כך הם פני הדברים, או שמא יש דברים בגו?.... הלה יש לו טענות אישיות על ר' אריה. גנבו אותו ועשו לו... וגזלו כבשת הרש... איננו נכנסים לכל סיפורי המעשיות... מתוך זה חפץ הוא "לנקום"!! ("לא תקום ולא תטור" – לאו דאורייתא!!! מזכיר משהו???? (עי' קידושין ע. כל הפוסל...) בר' אריה!! משום כך צריך לבודד את ר' אריה ואיככה יעשה כן אחר שכל הגדולים סמכו ידיהם עליו??? מצא הוא איזה סרטון שנעשה במחשכים והחליט שכך דעתו של מרן זצ"ל תמיד!! ועשהו רשע לכל העבירות שבתורה והתיר לשפוך דמו ודם זרעיותיו כאילו הוא סנהדרין של כ"ג!! והכל כמובן בשם האמת!!! כי הוא ורק הוא עמוד האמת בדורנו וכל הרבנים שבדורנו הם רבני השקר וערב רב, משום שהם מתחברים עם רשעים!!! (אל דאגה, ימצא הוא תירוצים הרבה על המכתב הידוע שמרן זצ"ל כתב בדם לבו הטהור שנשפך כמים וחולל עד עפר!!!!!!! ובלבד שדבריו יהיו מאושרים וקיימים. כי כך דרכם של נגיעות!!!) וכ"כ הוא כואב את כבודו של מרן זצ"ל עד שלכן (לא ח"ו משום שנאתו האישית כנגד ר' אריה הלא הוא איש האמת!!! שכחנו??..) דואג הוא לצער את כל מי "שמשתתף" עמו!!!

והנה כשהקים הלה את המפלגה, מרן שליט"א שסבר שיעבור את אחוז החסימה (שהרי הוא הודיע תחת כל רמקול רענן שיקבל שתי ספרות!!) שאלו האם הוא יעזור לתימנים?? והשיב, הן!!  משום כך תמך בו מרן שליט"א (ואעפ"כ לא לגמרי, וזה מורה שמעולם לא היתה דעתו נגד ש"ס בצורה אישית או שסבר שהם רשעים...) מרן שליט"א לא הלך לש"ס רק משום שלא סייעו לתימנים!! ממילא בנפול היסוד נופל הבנין, וכששוב הבטיחו לעזור ולסייע, חזר הדין לחבור אליהם והצדיק את הצדיק דמעיקרא!! וז"פ ביותר לכל מי שמוחו בקדקדו, אלא שרחמנות על חסידיו שיש בם תמימים מדי!!

ומה שהלה החליט שעשו עמו עיסקא כדי שיבזה אותו וירחק ממנו – לא היה ולא נברא, והכל דמיונות שוא ! והראיה שבאותה השיחה של החצוף עז פנים לגיהינם, אמר לו מרן שליט"א "כך הרב אמנון מלמד אתכם לעשות"?? ועדיין קרא לו בתואר "הרב" (לפנים משורת הדין). וכמו-כן הלה סבר שהכנס במוצ"ש היה יזום כנגדו, ואף זה מדמיונותיו הברוכים. וראו מה עלתה לאנשיו שם על חילו השם שגרמו, שהוציאום בבושת פנים מן המקום המקודש!!!

יו‍ֹדְעַנוּ שהכתוב כאן ישמש חומר נוסף לשיעוריו של הלה... בטוחנו שיהיה לו מזה רייטינג גבוה כרצונו... ב"ה שאינו מזניח ותמיד נותן לו חומר נוסף לו ולחסידיו כדי שלא יהיה להם משעמם!!...

אך אליך קורא יקר נושאים אנו עין, בה בעת שהלה יקריא משפט משפט, ויגחך על הכתוב כדרכו בקודש... וינסה לסתור את דברי התורה הזאת (השו"ע והפוסקים האמורים למעלה)  (סתירת זקנים בנין (שלנו)...) אל תענהו כמדתו, הכנס כל דבריו לראשך, המתן לסיום דבריו, ושב וחשוב עם עצמך. רק כך תוכל לשפוט בצדק (מניסיון...). כי כשתראה את פניו להבים, וזקנו הלבן יורד על פי מידותיו, ופיו נוטף מור, לא תוכל לחשוב היפך דבריו, באשר דיבורו המושך מטעה את השכל הישר!!! (לא לחינם יש לו חסידים תמימים שנמשכים אליו אע"פ ש"הקדיח תבשילו", וכל גדולי התורה משכו ידיו ממנו...) אך אחר שתנוח דעתך ותשקוט רוחך חשוב על כל הדברים ואז תראה עם מי הצדק!!!!

לסיום אנו ממליצים לחסידיו ללמוד דברי מרן השו"ע יו"ד סימן רמ"ב, סי' רמ"ג, רמ"ד, ושם (רמ"ב ס"ב) כָּל הַחוֹלֵק עַל רַבּוֹ, כְּחוֹלֵק עַל הַשְּׁכִינָה. וְכָל הָעוֹשֶׂה מְרִיבָה עִם רַבּוֹ, כְּעוֹשֶׂה עִם הַשְּׁכִינָה. וְכָל הַמִּתְרַעֵם עָלָיו, כְּאִלּוּ מִתְרַעֵם עַל הַשְּׁכִינָה. וְכָל הַמְהַרְהֵר אַחַר רַבּוֹ, כִּמְהַרְהֵר אַחַר הַשְּׁכִינָה.... ולשיטתם יש כאן צע"ג בשו"ע שהרי אפשר שרבו טועה, ואפילו משה רבנו ע"ה טעה, ולמה המהרהר אחר רבו כמהרהר אחר השכינה, והרי הוא ודאי יותר חכם מרבו בפרט אם הוא גר בכפר... אולי יש לה"רב" תשובה....

 

 

הדפסהוסף תגובה
תגובות
מס. התגובהתוכן התגובה
1. 
יישר כח!
י.ז. (7/06/2015 17:16:14)

עוד בענייני בחירות...

  1. לעמוד הבא
  2.  [6-8]
"עצי עולה" אודות עלי עץ הקאת

 

 

  


 

הלכה יומית למייל שלך

המעוניינים לקבל "הלכה יומית" מתוך ספרי "שלחן ערוך המקוצר" ישיר לתיבת הדואר האלקטרונית מידי יום ביומו בלי נדר, נא לשלוח בקשת הצטרפות לתיבה: or@shtaygen.co.il

כניסה לחברים רשומים

להרשמה
 

הודעה חשובה

על פי הוראת מרן הגאון הרב יצחק רצאבי שליט"א וגדולי התורה והפוסקים, השימוש באינטרנט הינו לצורך בלבד, ובחיבור לאינטרנט כשר ומבוקר. כל חיבור אחר מהוה סכנה רוחנית וחינוכית.

שר שלום קשת
טריתא
פעולת צדיק
מצות טעמו וראו
ת"ת עטרת חיים
מיני תבלין וקליות
ישיבת נחלת אבות לבעלי תשובה
מועדי השם
מצות מסורת
ארז יחיאל
אור ההלכה

שער האתר: עיטור מהרי"ץ זי"ע לשער הספר ביאור תפילה להר"ר יוסף ציאח זצ"ל. עיצוב האתר:  אי סטודיו 

©   כל הזכיות שמורות לאתר יד מהרי"ץ, נוסד בחודש מרחשון ה'תשע"א 5771 לבריאת העולם, ב'שכ"ב 2322 לשטרות, 2010 למניינם. האתר נצפה במיטבו בדפדפן אינטרנט - אקספלורר .
דואר אלקטרוני: yad@maharitz.co.il  טלפון ליצירת קשר: 050-4140741 פקס: 03-5358404

דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד