חדש! קובץ תורני "דברי חפץ" (גליון י"ז)

            310 עמ'  310 עמ'
מספר צפיות: 8617
יצא לאור בעהי"ת הקובץ התורני "דברי חפץ" לחידושי תורה, להלכה ולמסורת (גיליון י"ז, תשרי התשפ"ב בשל"ג). תוכן העניינים: פתח דבר - ה. מגנזכי רבותינו: פירוש על הרמב"ם הלכות שבת - פרקים כ"ט ל'. רבינו סעדיה עדני זלה"ה - ט. קטעים מחיבור נשמת חיים, פרשיות בראשית נח, הגאון כמהר"ר יחיא בן יעקב צאלח זצוק"ל - כט. דברי חפ"ץ: הִלכּוֹת יִבּוּם וחליצה - מתוך שלחן ערוך המקוצר חלק אבן־העזר סימן ר"י, אשר עודנו בכתובים, מאת מרן הגאון רבי יצחק רצאבי שליט"א - מא. אם מותר לגזור את העודף בגליונות ספר תורה כדי להשוות את יריעותיו. מרן הגאון רבי יצחק רצאבי שליט"א - עז. תשובות קצרות בעניינים שונים: מרן הגאון רבי יצחק רצאבי שליט"א - פו. בעניין הידור מצוה, הרה"ג יואל סיאני שליט"א - צב. כמה חידושי דינים בהלכות שביעית: א) בעניין שאסור לישראל לעבוד בשדה הגוי בארץ ישראל, ושאין קדושה בפירות גויים. ב) להניח פרחים וענפי בשמים במים, וגידולי מים בשביעית. ג) המפקיר עצי פרי שבחצרו ובאים אנשים שאינם ראויים לאכלם, הרה"ג משה רצאבי שליט"א - צה. חקרי הלכה: מנהג אמירת הא מכשטא – ישמח חתן בכלה, הרב ישראל אליהו שליט"א - קיא. הזכרת החולה בשמו ובשם אביו, ולא בשם אמו, הרה"ג איתמר חיים הכהן שליט"א - קטז. בעניין מדוע אין אומרים בפדיון הבן שהשמחה במעונו, הרב שלמה חגּבי שליט"א - קלד. באיסור גילוי הראש בהליכה יותר מארבע אמות, הרב חגי חוברה שליט"א - קמא. בעניין ההנהגה שלא לאכול בבית חבירו או משל־חבירו, הרב אוריאל יצחק הלוי שליט"א - קנ. ברכת הים הגדול, הרב דוד מחפוד שליט"א - קסז. ברכת הפיצה, הרב אהוד עקיבא שליט"א - קעד. בעניין העומד להתפלל על גבי כלים ומקום גבוה, הרב אוריאל צאלח שליט"א - קעט. חתן תורה, האם יכול לעלות גם לחתן בראשית, הרב דוד צפירה שליט"א - קצא. בעניין הסדרת תפילות הפרקים - מכתבי תורה מהגאון רבי עזרי עמרני זצ"ל, הרב אביחי שרעבי שליט"א - קצז. בעניין ברכת שהחיינו במצוות, הבה"ח יעקב שרעבי ני"ו - רטו. חכמה ומוסר: מאמר הר המוריה, מרן הגאון רבי יצחק רצאבי שליט"א. מאמר יוסף הצדיק והחסיד, מרן הגאון רבי יצחק רצאבי שליט"א - רלז. הארות והערות: א. פסוק שלחו מכם אחד וגו', רומז לתפילה / ב. עבודת השם ע"מ לקבל שכר לעוה"ב / ג. ביאור דברי מהריק"א שאין קידושין תופסים לערל / ד. בעניין העמידה ליד התיבה כשהספר תורה מונח עליה / ה. אם ברכת ז"ל היא ברכה למתים או גם לחיים, הרב אלמוג שלמה אכלופי שליט"א - רעא. לברך ברכת כהנים במניין שאין בו כהן, או במניין שיש בו כבר כהן אחד, הרב יוסף אביטבול שליט"א - רעז. א. עמידת ש"ץ כהן בחזרת התפילה על הדוכן / ב. ברכת השניצל / ג. אפיית פת חלבית / ד. הקפת התיבה לאחר קריאת התורה / ה. ס"ת על התיבה בלי שמירה, הרב דוד אריה שלזינגר שליט"א - רעח. בעניין עטיפת יחידים בתפילה / עוד מהנהגות מהר"י אלשיך בעטיפת טלית / דרך החכמים ותלמידיהם, ואינו חובה גמורה מדינא / בעניין עניית אמן ע"י הש"צ או בתפילה אחת אחר ברכת אק"ב של־כהנים / בעניין שינה ושיחה בביהכנ"ס, הרב יהודה מהלא שליט"א – רעט. שבת הארץ: שיעור עיוני מיוחד בהלכות שמיטה, מרן הגאון רבי יצחק רצאבי שליט"א – רפה
כ"ט אלול ה'תשפ''א

 

לקריאה במסך מלא - לחץ כאן

לעיון ולהורדה בקובץ pdf - לחץ כאן


 
   

  לעיון בקובץ א' - לחץ כאן

לעיון בקובץ ב' - לחץ כאן

לעיון בקובץ ג' - לחץ כאן

לעיון בקובץ ד' - לחץ כאן

לעיון בקובץ ה' - לחץ כאן

לעיון בקובץ ו' - לחץ כאן

לעיון בקובץ ז' - לחץ כאן

לעיון בקובץ ח' - לחץ כאן 

לעיון בקובץ ט' - לחץ כאן

לעיון בקובץ י' -  לחץ כאן

למפתחות עשרת הקבצים הראשונים - לחץ כאן

לעיון בקובץ י"א - לחץ כאן

 לעיון בקובץ י"ב - לחץ כאן

 לעיון בקובץ י"ג - לחץ כאן

 לעיון בקובץ י"ד -  לחץ כאן

לעיון בקובץ ט"ו - לחץ כאן

 לעיון בקובץ ט"ז - לחץ כאן


לדברי ברכה מאת מרן שליט"א לרגל הוצאת הקובץ הראשון - לחץ כאן

לדברי מרן שליט"א בשבח הקבצים התורניים "דברי חפץ" - לחץ כאן

הדפסהוסף תגובה

עוד ספרים

  1. לעמוד הבא
  2.  [6-10]...[11-13]
עבור לתוכן העמוד