הספרייה התורנית

ביוגרפיה - מתוך תקליטור אוצר ההלכה

    
מספר צפיות:18545

שלחן ערוך המקוצר - אורח חיים חלק א' (חול)

    
מספר צפיות:20637

שלחן ערוך המקוצר - אורח חיים חלק ב' (שבת)

    
מספר צפיות:22380

שלחן ערוך המקוצר - אורח חיים חלק ג' (מועדים)

    
מספר צפיות:22596

שלחן ערוך המקוצר - יורה דעה חלק א' (איסור והיתר)

    
מספר צפיות:21341

שלחן ערוך המקוצר - יורה דעה חלק ב' (תורה ומצוות)

    
מספר צפיות:23175

שלחן ערוך המקוצר - אבן העזר חלק א' (קדושה)

    
מספר צפיות:20833

שלחן ערוך המקוצר - אבן העזר חלק ב' (נישואין)

    
מספר צפיות:22854

שלחן ערוך המקוצר - חושן משפט (ממונות)

    
מספר צפיות:21468

שאלות ותשובות עולת יצחק - חלק א'

    
מספר צפיות:25765

שאלות ותשובות עולת יצחק - חלק ב'

    
מספר צפיות:23366

שאלות ותשובות עולת יצחק - חלק ג'

    
מספר צפיות:22679
כ"ד סיון ה'תשע''ז

שו"ת פעולת צדיק (מהדורא חדשה) - חלק א'

    
מספר צפיות:21672
כ"ד סיון ה'תשע''ז

שו"ת פעולת צדיק (מהדורא חדשה) - חלק ב'

    
מספר צפיות:22869
כ"ד סיון ה'תשע''ז

שו"ת פעולת צדיק (מהדורא חדשה) - חלק ג'

    
מספר צפיות:23345
כ"ד סיון ה'תשע''ז

ספר נר יום טוב - ונספחיו

    
מספר צפיות:3043
כ"ד סיון ה'תשע''ז

"ספר תורה המנוקד"

    
הבהרה: ספר זה יצא ע"י מרן הגאון הרב יצחק רצאבי שליט"א לפני קרוב ל-40 שנה, בהיותו פחות מבן 20, עוד בטרם עמד על טיבם האמיתי של חלק מהרבנים שהוזכרו בספר זה. לתשומת לב המעיין.
מספר צפיות:25252
כ"ד סיון ה'תשע''ז

ספר "תגא דאורייתא"

    
הבהרה: ספר זה יצא ע"י מרן הגאון הרב יצחק רצאבי שליט"א לפני קרוב ל-40 שנה, בהיותו פחות מבן 20, עוד בטרם עמד על טיבם האמיתי של חלק מהרבנים שהוזכרו בספר זה. לתשומת לב המעיין.
מספר צפיות:25089
כ"ד סיון ה'תשע''ז

ספר "תולדות יצחק"

    
הבהרה: ספר זה יצא ע"י מרן הגאון הרב יצחק רצאבי שליט"א לפני קרוב ל-40 שנה, בהיותו פחות מבן 20, עוד בטרם עמד על טיבם האמיתי של חלק מהרבנים שהוזכרו בספר זה. לתשומת לב המעיין.
מספר צפיות:26271
כ"ד סיון ה'תשע''ז

פסקי מהרי"ץ - בארות יצחק - חלק א' (הלכות הנהגת האדם בבוקר עד סיום תפילת שחרית)

    
מספר צפיות:20473
כ"ד סיון ה'תשע''ז

פסקי מהרי"ץ - בארות יצחק - חלק ב' (הלכות קריאת ספר תורה, בית כנסת, משא ומתן)

    
מספר צפיות:22925
כ"ד סיון ה'תשע''ז

פסקי מהרי"ץ - בארות יצחק - חלק ג' (הלכות נדה ומקוואות)

    
מספר צפיות:19925
כ"ד סיון ה'תשע''ז

פסקי מהרי"ץ - בארות יצחק - חלק ד' (הלכות סוכה ולולב, שמיני עצרת ושמחת תורה)

    
מספר צפיות:21518
כ"ד סיון ה'תשע''ז

פסקי מהרי"ץ - בארות יצחק - חלק ה' (הלכות ברכות. הלכות יום טוב)

    
מספר צפיות:20059
כ"ד סיון ה'תשע''ז

פסקי מהרי"ץ - בארות יצחק - חלק ו' (הלכות שחיטה, טריפות וניקור)

    
מספר צפיות:24067
כ"ד סיון ה'תשע''ז

פסקי מהרי"ץ - בארות משה - חלק ז' (הלכות ר"ה ויוה"כ)

    
מספר צפיות:20026
כ"ד סיון ה'תשע''ז

פסקי מהרי"ץ - בארות חיים- חלק ח' (חושן משפט)

    
מספר צפיות:17271
כ"ד סיון ה'תשע''ז

פסקי מהרי"ץ - בארות חיים- חושן משפט חלק ב'

    
מספר צפיות:19245
כ"ט ניסן ה'תשע''ד

פסקי מהרי"ץ - בארות שלמה- חלק ט' (אבן העזר)

    
מספר צפיות:21141
כ"ט ניסן ה'תשע''ד

פסקי מהרי"ץ - בארות משה - חלק י' (הלכות שבת)

    
מספר צפיות:20328
כ"ט ניסן ה'תשע''ד

ספר חלק הדקדוק למהרי"ץ זיע"א כת"י קדשו - על כל התנ"ך

    
מספר צפיות:20252
כ"ט ניסן ה'תשע''ד

ספר זבח תודה למהרי"ץ זיע"א - הלכות שחיטה וטריפות

    
מספר צפיות:20083
כ"ט ניסן ה'תשע''ד

צניעות בת ישראל - מהדורא חדשה ומתוקנת (כסלו ה'תשע"ה)

  100 עמ'  100 עמ'
מספר צפיות:21232
כ"ט ניסן ה'תשע''ד

ספר "מצהלות חופות חתנים"

    
מספר צפיות:21981
כ"ט ניסן ה'תשע''ד

מגילת אסתר "אורה ושמחה" כולל "בינה במקרא" למרן שליט"א, וילקוט מדרשים ומפרשים

    
שים לב! ישנם כמה שינויים בין המגילה הזאת, לבין מגילת אסתר "עדת קדושים" (ראה בספרייה התורנית) שהיא המהדורא המעודכנת והנכונה ביותר כולל הדברים שמהם חזר בו מרן שליט"א ממש"כ במגילת אסתר "אורה ושמחה". ולשון אחרון עיקר.
מספר צפיות:18050
כ"ט ניסן ה'תשע''ד

ספר טופס כתובות

    
מספר צפיות:20540
כ"ט ניסן ה'תשע''ד

ספר עטיפת ציצית כהלכתה

    
מספר צפיות:22746
כ"ט ניסן ה'תשע''ד

ספר רכב אלהים - כולל ביאור אופן המרכבה

    
מספר צפיות:19256
כ"ט ניסן ה'תשע''ד

פרקי אבות עם פירוש "מילי דאבות"

    
מספר צפיות:23694
כ"ט ניסן ה'תשע''ד

ספר "מאי חנוכה" עם מגילת בני חשמונאי

    
מספר צפיות:20408
כ"ט ניסן ה'תשע''ד

דיואן "נעימות שיר" עם תרגום המילים מערבית

    
מספר צפיות:20940
כ"ט ניסן ה'תשע''ד

ספר "בית החיים" - כולל דיני ומנהגי אבילות

    
מספר צפיות:22170
כ"ט ניסן ה'תשע''ד

"אגדתא דפסחא" (הגדה של פסח) עם פירוש עץ חיים למהרי"ץ, ופירוש פרי עץ חיים למרן שליט"א

    
מספר צפיות:25603
כ"ט ניסן ה'תשע''ד

קונטריס "עצי עולה"

    
מספר צפיות:18783
כ"ט ניסן ה'תשע''ד

קונטריס "האתרוג התימני"

    
מספר צפיות:21312
כ"ט ניסן ה'תשע''ד

"שערי יצחק" - טבת שבט אדר, ה'תש"ע

    
מספר צפיות:22859
כ"ט ניסן ה'תשע''ד

"שערי יצחק" - ניסן אייר סיון, ה'תש"ע

    
מספר צפיות:58855
כ"ט ניסן ה'תשע''ד

"שמן למאור" - ענייני חנוכה

    
מספר צפיות:18929
כ"ט ניסן ה'תשע''ד

ספר משלי - כולל "בינה במקרא" וילקוט מדרשים ופירושים

    
מספר צפיות:20583
כ"ט ניסן ה'תשע''ד

מעיל קטון - למהרי"ץ זיע"א, כולל "שולי המעיל" למרן שליט"א

    
מספר צפיות:19866
כ"ט ניסן ה'תשע''ד

"ברית יצחק" - סדר ברית מילה כולל מנהגים והלכות

    
מספר צפיות:22897
כ"ט ניסן ה'תשע''ד

שנת השבע - שמיטה

    
מספר צפיות:22281
כ"ט ניסן ה'תשע''ד

מסורת השחיטה והניקור התימני - כולל תמונות צבעוניות

    
מספר צפיות:20552
כ"ט ניסן ה'תשע''ד

ספר אורח לצדיק - כולל ספר עין לא תשורני על מנהגי ק"ק תימן ותשובות על ספר עין יצחק להרב יצחק יוסף

    
מספר צפיות:29136
כ"ט ניסן ה'תשע''ד

ספר "והצדיקו את הצדיק" האמת על מסורת תימן הקדומה

    
מספר צפיות:25649
כ"ט ניסן ה'תשע''ד

נפלאות מתורתך - במדבר א'

    
מספר צפיות:23533
כ"ט ניסן ה'תשע''ד

נפלאות מתורתך - במדבר ב'

    
מספר צפיות:21721
כ"ט ניסן ה'תשע''ד

שמות קודש וחול להרמב"ם - נזר הקודש למרן שליט"א

  160 עמ'  160 עמ'
ספר "שמות קודש וחול" לרבינו הרמב"ם ז"ל - ביאור שמות המסופקים שבתורה אם הם קודש או חול ופירוש ענייני השמות. ועליו ביאור "נזר הקודש" - ביאורים מקורות והערות, וביאור שאר השיטות בחז"ל ובפוסקים בעניינים אלה - מאת מרן הגאון רבי יצחק רצאבי שליט"א. ונוסף על כך קונטריס "זה שמי לעולם" - שיטות הפוסקים והמקובלים בעניין איסור ההוגה את השם באותיותיו - מאת מרן שליט"א. וכן "לוח השמות" - טבלת סיכום שמות קודש וחול המסופקים על סדר חמשה חומשי תורה. יצא לאור בחודש ניסן - שנת השמיטה - התשמ"ז לבריאת העולם (מלפני למעלה מ-30 שנה).
מספר צפיות:23845
ז' אדר ה'תשע''ח

ספר שאלות ותשובות "ויען יצחק" - חלק א'

  352 עמ'  352 עמ'
"זה ספר שאלות ותשובות "ויען יצחק" חלק ראשון, תשובות קצרות לשאלות מצויות בזמנינו, אשר עניתי לפי קוצר דעתי לשואלים בדבר ה' זו הלכה (התשובות הארוכות, קנו מקומן בשו"ת עולת יצחק) מאתי הצב"י יצחק בן כמהר"ר (נחום) נסים רצאבי יצ"ו ראש בית־המדרש בית־הוראה ומכון פעולת צדיק וראש מוסדות יד מהרי"ץ בני־ברק, מחבר הספרים שלחן ערוך המקוצר שמונה חלקים, פסקי מהרי"ץ ששה חלקים, שו"ת עולת יצחק שלושה חלקים, ועוד. פעיה"ק בני־ברק ה'תשפ"א ליצירה, ב'של"ב לשטרות". ניתן להשיג במכון פעולת צדיק אצל הרב ניר טיירי הי"ו 052-7635645,
מספר צפיות:5716
כ"ז מרחשון ה'תשפ''ב

ספר "ביצי נעמיות בבתי כנסיות"

  168 עמ'  168 עמ'
לעיון דיגיטלי: ספר "בֵּיצֵי נַעָמִיּוֹת, בבתי כנסיות" - אוצר בלום ומקיף, כולל ששים וששה טעמים נפלאים וראיות חזקות לתליית ביצי יענים בבתי כנסיות ובתי מדרשות בזמנינו, כנהוג בדורות שלפנינו, לתועלת חיזוק הציבור וקדושתם של בתי מקדש מעט וכו', בשילוב תמונות נדירות ומפתחות מפורטים. מאת מרן הגאון רבינו יצחק רצאבי שליט"א - פוסק עדת תימן, 168 עמוד, כריכה קשה. גבאי בית הכנסת יקבלו חינם את הספר, לרכישה פרטית חייג לטל' 03-6780070
מספר צפיות:7269
ה' כסליו ה'תשפ''ב

לעיון ולהורדה! קובץ "חופות חתנים" סדר הקידושין והנישואין

  168 עמ'  168 עמ'
קובץ "חופות חתנים" סדר הקידושין והנישואין - כולל תיאור השידוכין האירוסין והנישואין בתימן. יוצא לאור לראשונה מתוך ספר אור הנ״ר כת"י, ע״י קרן מעשי נסים, מכון פעולת צדיק, וארגון אור ההלכה, ט"ו מנחם אב ה'תשע"ה, ב'שכ"ו, בני ברק ת"ו
מספר צפיות:6269
ט"ו אב ה'תשע''ה

ספר שמחת חיים

            342 עמ'  342 עמ'
ספר שמחת חיים, בעריכת הרה"ג אפרים לוי שליט"א מחשובי אברכי בני ברק, הכולל בתוכו סדר חינוך ותיקון הבית, סדר ברית יצחק ופדיון הבן, וכן תפילת מנחה וערבית וברכה"מ בנוסח ק"ק תימן (שאמי ובלדי). הספר בברכתו והמלצתו של מרן הגאון הרב יצחק רצאבי שליט"א.
מספר צפיות:20245
ט"ו אב ה'תשע''ה

סדר אשמורות המדוייק - עפ"י הלכותיו ונוסחאותיו של מרן שליט"א (מהדורא חדשה אלול התשע"ב)

            76 עמ'  76 עמ'
מספר צפיות:21860
ט"ו אב ה'תשע''ה

קונטריס סימן טוב - בדבר מעלת גידול פיאות

  72 עמ'  72 עמ'
מספר צפיות:21307
ט"ו אב ה'תשע''ה

קונטריס "קדושת בני ישראל" (מהדורא חדשה - ה'תשע"א)

  88 עמ'  88 עמ'
בעריכת הרה"ג מאיר ליאור לוי שליט"א - מו"צ בירושלם ובבית ההוראה
מספר צפיות:22338
ט"ו אב ה'תשע''ה

קונטריס "מועדי השם" - פסקי מרן הגאון הרב יצחק רצאבי שליט"א על הלכות חנוכה (התשע"ב)

  11 עמ'  11 עמ'
מספר צפיות:18540
ט"ו אב ה'תשע''ה

קונטריס "מועדי השם" - פסקי מרן הגאון הרב יצחק רצאבי שליט"א על הלכות פורים

  26 עמ'  26 עמ'
מספר צפיות:22165
ט"ו אב ה'תשע''ה

חדש! "מועדי השם" על הלכות פסח

  68 עמ'  68 עמ'
יצ"ל בעהי"ת קונטריס "מועדי השם" על הלכות פסח, עפ"י פסקי מרן הגאון הרב יצחק רצאבי שליט"א, מתומצת מתוך ספר שלחן ערוך המקוצר, בתוספת מרובה של הלכות שנשאל מרן שליט"א והשיב עליהם. כולל טבלה מורחבת להכשרת כלים ועוד. ניתן להשיג בטל' 03-6771638, 057-3111606
מספר צפיות:19312
ט"ו אב ה'תשע''ה

חדש! "מועדי השם" על הלכות בין המצרים ותשעה באב (התשע"ב)

  54 עמ'  54 עמ'
יצ"ל בעהי"ת קונטריס "מועדי השם" על הלכות בין המצרים ותשעה באב, עפ"י פסקי מרן הגאון הרב יצחק רצאבי שליט"א, מתומצת מתוך ספר שלחן ערוך המקוצר בתוספת מרובה של הלכות שנשאל מרן שליט"א והשיב עליהם. ניתן להשיג בטל' 03-6771638, 057-3111606
מספר צפיות:20615
ט"ו אב ה'תשע''ה

חדש! "מועדי השם" על הלכות הימים הנוראים (התשע"ב)

  56 עמ'  56 עמ'
יצ"ל בעהי"ת קונטריס "מועדי השם" על הלכות חודש אלול, ראש השנה, עשרת ימי תשובה ויום הכיפורים, עפ"י פסקי מרן הגאון הרב יצחק רצאבי שליט"א, מתומצת מתוך ספר שלחן ערוך המקוצר בתוספת מרובה של הלכות שנשאל מרן שליט"א והשיב עליהם. ניתן להשיג בטל' 03-6771638, 057-3111606
מספר צפיות:20025
ט"ו אב ה'תשע''ה

חדש! "מועדי השם" על הלכות חג שבועות והלכות יום טוב (מהדורא חדשה התשפ"א)

  49 עמ'  49 עמ'
יצ"ל בעהי"ת קונטריס "מועדי השם" על הלכות חג שבועות ויום טוב, עפ"י פסקי מרן הגאון הרב יצחק רצאבי שליט"א, על פי ספר שלחן ערוך המקוצר, בתוספת מרובה של הלכות שנשאל מרן שליט"א והשיב עליהם. ניתן להשיג בטל' 03-6771638, 057-3111606
מספר צפיות:11826
י"ח אייר ה'תשע''ד

חדש! "מועדי השם" על הלכות ברכות (התשע"ד)

  120 עמ'  120 עמ'
יצ"ל בעהי"ת קונטריס "מועדי השם" על הלכות ברכות, עפ"י פסקי מרן הגאון הרב יצחק רצאבי שליט"א, בספריו שו"ת עולת יצחק, שלחן ערוך המקוצר, שערי יצחק ועוד, בתוספת מרובה של הלכות שנשאל מרן שליט"א והשיב עליהם. ניתן להשיג בטל' 054-8499453
מספר צפיות:17371
י"ט אייר ה'תשע''ד

חדש! "מועדי השם" על הלכות סוכות וארבעת המינים (התשע"ה)

  140 עמ'  140 עמ'
יצ"ל בעהי"ת קונטריס "מועדי השם" על הלכות סוכות וארבעת המינים, עפ"י פסקי מרן הגאון הרב יצחק רצאבי שליט"א, על פי ספר שלחן ערוך המקוצר, בתוספת מרובה של הלכות שנשאל מרן שליט"א והשיב עליהם. ניתן להשיג בטל' 03-6771638, 057-3111606
מספר צפיות:20541
ט' תשרי ה'תשע''ה

חדש! "מועדי השם" על הלכות חול המועד (מהדורא חדשה התשפ"א)

  156 עמ'  156 עמ'
יצ"ל בעהי"ת קונטריס "מועדי השם" על הלכות חול המועד - מהדורא חדשה (התשפ"א), עפ"י פסקי מרן הגאון הרב יצחק רצאבי שליט"א, על פי ספר שלחן ערוך המקוצר, בתוספת מרובה של הלכות שנשאל מרן שליט"א והשיב עליהם. ניתן להשיג בטל' 054-8499453
מספר צפיות:18757
ט' תשרי ה'תשע''ה

ספר אור יום טוב - מאת הרה"ג אסף לוי שליט"א

  256 עמ'  256 עמ'
מספר צפיות:17974
כ"ט אדר (אדר ב') ה'תשע''ד

ספר עוז יהודה - מאת הרה"ג אסף לוי שליט"א

  160 עמ'  160 עמ'
מספר צפיות:17052
כ"ט אדר (אדר ב') ה'תשע''ד

קונטריס "ששון ושמחה"

  68 עמ'  68 עמ'
קיצור הלכות יום החופה ושבעת ימי המשתה עפ"י שלחן ערוך המקוצר למרן הגאון הרב יצחק רצאבי שליט"א - פוסק עדת תימן
מספר צפיות:18492
כ"ט אב ה'תשע''ד

חדש! קונטריס "נהורא דיצחק" - מהדורא חדשה מורחבת ומבוארת (התשפ"ב)

            112 עמ'  112 עמ'
כללי ההוראה לפי פסקי ק"ק תימן יע"א. בו נקבצו ובאו כללים בכללי הפוסקים, כללי המנהגים, כללי ספק ברכות, כללי ספק ספיקא, כללי הרמב"ם, כללי השלחן ערוך, כללי מהרי"ץ והשתילי זיתים. מלוקטים מספרי מרן הגאון רבינו יצחק רצאבי שליט"א - פוסק עדת תימן, שלחן ערוך המקוצר, בארות יצחק, שו"ת עולת יצחק, תולדות יצחק, טופס כתובות, אגדתא דפסחא פרי עץ חיים, שולי המעיל, נר יום טוב, ועוד. ועליהם סובב ציונים וביאורים ממקורותיהם ומספרי שאר אחרונים. ליקטתי וערכתי בעזרת החונן לאדם דעת הצ' נהוראי סיני (סיאני) יצ"ו פה עמנואל ת"ו. יצ"ל לראשונה בשנת ה'תשע"ד ליצירה ב'שכ"ה לשטרות, וכעת במהדורא שניה חדשה ומורחבת - חודש שבט התשפ"ב בשל"ג, ע"י מכון פעולת צדיק ב"ב
מספר צפיות:20235
ל' שבט ה'תשפ''ב

ספר "אוצרות השמיטה" לחכמי תימן

  232 עמ'  232 עמ'
כולל ילקוט מדרשים ומפרשים בענייני שמיטה, הלכות שמיטה להרמב"ם, פירוש שם טוב המבואר, שאלות ותשובות, הלכות שמיטת כספים ופרוזבול עפ"י שלחן ערוך המקוצר למרן הגאון הרב יצחק רצאבי שליט"א - פוסק עדת תימן. בערכית הרה"ג מאיר ליאור לוי שליט"א מו"צ בבית ההוראה פעולת צדיק
מספר צפיות:22032
א' אלול ה'תשע''ד

קונטריס "הטוב שברופאים"

            92 עמ'  92 עמ'
הכולל הליכות והלכות ביקור נשים אצל רופא, וביקור איש אצל רופאה (לגברים נשואים בלבד, ולבנות אפילו רווקות), מאת המחבר הרה"ג יעקב לוי שליט"א מח"ס גן נעול על הלכות יחוד (התשע"ה), ובהגההתו והסכמתו של מרן הגאון רבי יצחק רצאבי שליט"א - פוסק עדת תימן.
מספר צפיות:18435
כ"ו תמוז ה'תשע''ה

ספר "בית החיים"

            120 עמ'  120 עמ'
מכיל דיני קריעה על המת, סדר לווית המת וקבורתו, ביקור הקבר, משניות ומזמורים. כולל פרטי הדינים והמנהגים באופן מורחב ומסודר על פי פסקי מרן הגאון רבי יצחק רצאבי שליט"א, ובעריכת הרה"ג עמנואל בשארי שליט"א.
מספר צפיות:23391
כ"א טבת ה'תשע''ה

ספר "באור פני מלך"

            224 עמ'  224 עמ'
הכולל פנינים יקרים ופירושים נפלאים אשר באו בעשרה שערים, על ספר תהלים, משלי, קהלת. מאת הרה"ג אסף לוי שליט"א = ביתר עילית. הספר בהסכמתו של מרן הגאון רבי יצחק רצאבי שליט"א - פוסק עדת תימן.
מספר צפיות:19650
ה' מרחשון ה'תשע''ו

ספר "חוקת הפסח" (ה'תשע"ו)

  272 עמ'  272 עמ'
חדש! יצ"ל הספר "חוקת הפסח" על הלכות פסח, הכולל את איגרת מהרי"ץ, ואת ספר זבח פסח עם ביאור "בארות שאול" מאת הרב שאול רצאבי יצ"ו בן מרן הגאון רבי יצחק רצאבי שליט"א, וכן את הספר "נחל יצחק" המכיל חידושים על מסכת פסחים ממרן שליט"א. הספר יצ"ל ע"י מכון "דבר חכמה" שע"י מוסדות "מקור חיים - דרכי שלום" בראשות ידידנו הרב דוד טוב יצ"ו. ניתן להשיג בטל' 052-7157771
מספר צפיות:22659
ו' ניסן ה'תשע''ו
להורדה! קונטריס "דרך סלולה"

להורדה! קונטריס "דרך סלולה"

  90 עמ'  90 עמ'
והוא אוסף הלכות והדרכות לבני הישיבות הקדושות מק"ק תימן יע"א כיצד לנהוג במנהגי האבות, מפסקי כג"ק מרן הגאון הגדול כמהר"ר יצחק רצאבי שליט"א - פוסק עדת תימן, ניסן התשע"ז בשכ"ח. הקובץ יחולק למשתתפי "המעמד הגדול" בחול המועד פסח. יוצא לאור בסיוע מוסדות יד מהרי"ץ בני ברק.
מספר צפיות:15782
י"א ניסן ה'תשע''ז

הספר אמת צרופה - מאת הרה"ג יניב דהרי שליט"א

  158 עמ'  158 עמ'
בו ידובר בעניין יתרון 'האמונה התמימה' הגבוהה מעלה מעלה משכל וחכמה, חסרון החקירה בשכל והגיון אנושי המוגבל בתבנית 'חקות שמים וארץ', המכשיל בני אדם עדי שאול, ולכדי כפירה בתורה ובחכמי ישראל לדורותיהם רח"ל. ובעניין חשיבות לימוד 'תורת החן', החלק הרביעי בפרדס התורה הקדושה, שנמסר מפי הגבורה לאדם הראשון והאבות, וממשה רבינו ע"ה במסורה ליחידים הראויים אשר בכל דור ודור, השתלשלותה דרך ספר הזוהר הקדוש, קבלת הקדמונים, האר"י הקדוש, הרמח"ל, הגר"א והבעש"ט, עד דורנו אנו, להאיר נשמות דור עקבתא דמשיחא דייקא, שישתוקקו ויכמהו לאמת התורה ולדבקות בה' יתברך, כהכנה לגאולה השלמה אשר בא תבוא במהרה אמן. ניתן להשיג את הספר אצל הרב המחבר בטל': 058-3272772 טלפקס: 153-88665068, או במכון פעולת צדיק 052-7635645
מספר צפיות:18918
כ"ג טבת ה'תש"פ

שאלות ותשובות "שבט כהונה" - מאת הרה"ג איתמר כהן שליט"א

  320 עמ'  320 עמ'
שו"ת שבט כהונה - חידושי הלכות וחקרי הלכה, ביאורי מנהגים ובירורי נוסחאות, ואודות ספרים וסופרים, מאת הרה"ג איתמר חיים כהן שליט"א, ניתן להשיג במכון פעולת צדיק 052-7635645
מספר צפיות:18447
ט"ז שבט ה'תש"פ

"זאת חוקת הפסח" - ערב פסח שחל בשבת, בהלכה ובהנהגה

  116 עמ'  116 עמ'
לעיון ולהורדה! קונטריס "זאת חוקת הפסח" - הלכות ומנהגים הערות וחידושים בדיני ערב פסח שחל בשבת, מאת המחבר הרה"ג שאול רצאבי שליט"א - בנו של מרן פוסק עדת תימן הגר"י רצאבי שליט"א. הקונטריס מקיף את כל הלכות 'ערב פסח שחל בשבת' בפרוטרוט עפ"י מסורת ומנהגי ק"ק תימן יע"א, ועפ"י פסקי מרן שליט"א אשר סמך ידו על כל הנכתב. הקונטריס בהוצאת מכון "פעולת צדיק" בני ברק, וניתן להשיגו במשרדי המכון.
מספר צפיות:7705
כ"ח אדר ה'תשפ''א

"שמיטה להשם" - הלכות שמיטה עפ"י מנהג תימן ובהמלצת מרן שליט"א

  264 עמ'  264 עמ'
לעיון ולהורדה! קונטריס "שמיטה להשם" - הכולל הלכות ומנהגים הערות וחידושים בדיני שמיטה בפרוטרוט. מתוך הקדמת הרב המחבר שליט"א:" ואחר כל זה באתי אל הקודש פנימה, והצגתי החיבור הקטן לפני מרן הגר"י רצאבי שליט"א פוסק עדת תימן המעטירה, הוא ניהו רבנא חכימא, שלו עשר ידות בתורה ובחכמה, בקומתו מעניק חמה. ואיש אשר לו כהמה, יסיר הסיגים מהמה. וכשהבאתי לו הניירות, מתחתי קו במקומות עמומים שרציתי הכרעתו, ותודה לה' שלא הניח חסדו ואמיתו. גם הוספנו משיעוריו הבלולים במקרא משנה ותלמוד, שעיונו הדק צריך לימוד, ולימדנו להועיל כמה הלכות חשובות ומהם שחשף זרוע קדשו וגילה ידו, גלייה לדרעיה ונפל נהורא. וכל מה שהוצאנו עד עתה הכל הוא בזכותו, תרב גדולתו, צנה וסוחרה אמיתו". ניתן להשיגו בטל' 054-8499453
מספר צפיות:5591
י"ט אדר (אדר ב') ה'תשפ''ב

חדש! ספר אור הנר - חלק ראשון, מאת הגאון הצדיק כמוהר"ר נסים (נחום) רצאבי זיע"א

  155 עמ'  155 עמ'
לעיון דיגיטלי! ספר אוֹר הַנֵּר - חלק ראשון, מאת הגאון הצדיק כמוהר"ר נסים (נחום) רצאבי זיע"א, ועליו סובב הולך "נר תמיד" מאתי נכדו הצב"י שאול בן לאאמו"ר מרן הגאון רבי יצחק שליט"א רצאבי, פעיה"ק בני־ברק, ה'תשפ"ב ליצירה, ב'של"ג לשטרות.
מספר צפיות:4755
ה' אב ה'תשפ''ב

קונטריס "יום השביעי" - על הלכות בורר בשבת

  118 עמ'  118 עמ'
בו יבוארו בלשון צח וקצר דיני בורר בשבת המצויים בזמנינו והנחוצים לכל אדם, כללותיהם ופרטותיהם. כולל מאמר "שהשמחה במעונו". מאת הרה"ג משה רצאבי שליט"א בן מרן הגאון רבי יצחק רצאבי שליט"א - פוסק עדת תימן. (התשע"ג). יצא לאור במהדורא מיוחדת לרגל נישואי הבה"ח שאול רצאבי יצ"ו, בן מרן שליט"א. יישר כח לכל המסייעים והתורמים.
מספר צפיות:20103
ז' טבת ה'תשע''ג

חדש! ספר "יום השביעי" - על הלכות מוקצה בשבת

  280 עמ'  280 עמ'
בו יבוארו בלשון צח וקצר דיני מוקצה בשבת המצויים בזמנינו והנחוצים לכל אדם, כללותיהם ופרטותיהם. מאת הרה"ג משה רצאבי שליט"א רב קהילת "פעולת צדיק" בעיר אלעד ומו"צ בבית ההוראה, בן מרן הגאון רבי יצחק רצאבי שליט"א - פוסק עדת תימן. (התשע"ד). יוצא לאור במהדורא מיוחדת לרגל נישואי הבה"ח נסים רצאבי יצ"ו, בן מרן שליט"א. יישר כח לכל המסייעים והתורמים להוצאת הספר.
מספר צפיות:19839
כ"א אב ה'תשע''ד

קונטריס "יום השביעי" - על הלכות חולה ויולדת בשבת

  150 עמ'  150 עמ'
בו יבוארו בלשון צח וקצר דיני חולה ויולדת בשבת, המצויים בזמנינו והנחוצים לכל אדם, כללותיהם ופרטותיהם. מאת הרה"ג משה רצאבי שליט"א - רב קהילת "פעולת צדיק" באלעד ומו"צ בבית ההוראה. יוצא לאור ע"י מכון פעולת צדיק ב"ב, במהדורא מיוחדת לרגל נישואי בתו שתחי' עב"ג הי"ו בן הרה"ג עזרא מחפוד שליט"א.
מספר צפיות:20952
י"ג אדר א' ה'תשע''ו

ספר בנין משה (חלק שני מתוך ה' חלקים) - על הלכות שבת

  528 עמ'  528 עמ'
בעזהי"ת יצא לאור הספר בנין משה (חלק שני מתוך ג' חלקים) מאת המחבר הרב הגאון משה רצאבי שליט"א - בנו של מרן הגר"י רצאבי שליט"א, מח"ס בארות משה על פסקי מהרי"ץ ורב קהילת "פעולת צדיק" בעיר אלעד ת"ו, ומו"צ בבית ההוראה. זהו הספר הראשון המקיף את כל הלכות שבת בפרוטרוט עפ"י מסורת ומנהגי ק"ק תימן יע"א, המהוה כהשלמה לספר שלחן ערוך המקוצר ח"ב, ומרן שליט"א סמך ידו על כל הנכתב בספר כביכול הוא בעצמו כתבו. את הספר ניתן להשיג בכתובת המחבר רח' אז"ר 5 בני ברק. פרטים בטל': 073-7243362
מספר צפיות:23149
כ"ה ניסן ה'תשע''ח

ספר "בנין משה" חלק שלישי (מתוך ה' חלקים) - על הלכות שבת

  544 עמ'  544 עמ'
לעיון דיגיטלי! הספר בנין משה (חלק שלישי מתוך ה' חלקים) מאת המחבר הרב הגאון משה רצאבי שליט"א - בנו של מרן הגר"י רצאבי שליט"א, מח"ס בארות משה על פסקי מהרי"ץ ורב קהילת "פעולת צדיק" בעיר אלעד ת"ו, ומו"צ בבית ההוראה. זהו הספר הראשון המקיף את כל הלכות שבת בפרוטרוט עפ"י מסורת ומנהגי ק"ק תימן יע"א, המהוה כהשלמה לספר שלחן ערוך המקוצר חלק ב' (שבת), ומרן שליט"א סמך ידו על כל הנכתב בספר כביכול הוא בעצמו כתבו. את הספר ניתן להשיג בכתובת המחבר רח' אז"ר 5 בני ברק. פרטים בטל': 073-7243362
מספר צפיות:19769
ב' כסליו ה'תשפ''א

חוברת "יום השביעי" - מהלכות מלאכת מבשל בשבת, מתוך הספר בנין משה (חלק ג') שיצ"ל בקרוב בעז"ה

  88 עמ'  88 עמ'
בעזהי"ת יצאה לאור חוברת "יום השביעי" - מהלכות מלאכת מבשל בשבת, פרקים מתוך הספר בנין משה (חלק ג') שיצ"ל בקרוב בעז"ה, מאת המחבר הרב הגאון משה רצאבי שליט"א - בנו של מרן פוסק עדת תימן הגר"י רצאבי שליט"א, מח"ס בארות משה על פסקי מהרי"ץ ורב קהילת "פעולת צדיק" בעיר אלעד ת"ו, ומו"צ בבית ההוראה. סדרת הספרים "בנין משה" הינם הספרים הראשונים המקיפים את כל הלכות שבת בפרוטרוט עפ"י מסורת ומנהגי ק"ק תימן יע"א, ומהווים כהשלמה לספר שלחן ערוך המקוצר ח"ב, ומרן שליט"א סמך ידו על כל הנכתב בספר כביכול הוא בעצמו כתבו. יוצא לאור ע"י מכון ובית מדרש "פעולת צדיק" בני ברק, טל': 03-6780070. שאלות, הערות והארות יתקבלו בברכה בכתובת המחבר רח' אז"ר 5 בני ברק. או בטל': 03-5704932
מספר צפיות:21140
י"ב כסליו ה'תש"פ

ספר "בנין משה" חלק רביעי (מתוך ה' חלקים) - על הלכות שבת

  720 עמ'  720 עמ'
כעת באתר לעיון דיגיטלי! הספר בנין משה (חלק רביעי מתוך ה' חלקים) מאת המחבר הרב הגאון משה רצאבי שליט"א, מח"ס בארות משה על פסקי מהרי"ץ, ועוד, ראש כולל "פרי צדיק" בעיר חריש ת"ו, ורב קהילת "פעולת צדיק" בעיר אלעד ת"ו, ומו"צ בבית ההוראה בבני ברק. זהו הספר הראשון המקיף את כל הלכות שבת בפרוטרוט עפ"י מסורת ומנהגי ק"ק תימן יע"א, המהוה כהשלמה לספר שלחן ערוך המקוצר חלק ב' (שבת) מאת אביו מרן הגאון רבינו יצחק רצאבי שליט"א - פוסק עדת תימן, ומרן שליט"א סמך ידו על כל הנכתב בספר כביכול הוא בעצמו כתבו. את הספר ניתן להשיג בכתובת המחבר רח' אז"ר 5 בני ברק. פרטים בטל': 03-5704932
מספר צפיות:6387
כ"ז מרחשון ה'תשפ''ב

האותיות המשונות שבתורה

  160 עמ'  160 עמ'
מסורת מהקדמונים על כתיבה מיוחדת לאותיות מסויימות בתורה, ביאור מקיף על יסודות ומקורות ענין זה מדברי חז"ל בש"ס ומדרשים, פוסקים ומפרשים ראשונים ואחרונים, וגם מכתבי יד. בירור הרבה נושאים ופרטים הקשורים בעניינים אלו. כולל כארבע מאות ציורים על סוגי אותיות משונות, ורשימת האותיות הללו על סדר הפרשיות ממקורות שונים, ומספרי תורה עתיקים מתימן. מאת מרן הגאון רבי יצחק רצאבי שליט"א - פוסק עדת תימן, פורסם בשנת ה'תשנ"ב בחומש "תורה שלמה" כרך כ"ט.
מספר צפיות:22218
י"ט תמוז ה'תשע''ח

ברכת אברהם - הלכות ציצית והלכות חנוכה

    
הערות קצרות, בירורי הלכה ומנהג על סדר השלחן ערוך הלכות חנוכה (או"ח סימנים תרע"א-תרפ"א), וכן על הלכות ציצית (או"ח סימנים ה'-י"ח), מתוך שיעורים שנמסרו במסגרת כולל ערב "ברכת אברהם" ע"י הרה"ג נתנאל עומיסי שליט"א - מורה צדק ומרבני בית ההוראה "פעולת צדיק"
מספר צפיות:12955
י"ט תמוז ה'תשע''ח

ברכת אברהם - הלכות ברכות השחר וק"ש, והלכות פורים

    
הערות קצרות, בירורי הלכה ומנהג על סדר השלחן ערוך הלכות ברכות השחר וקריאת שמע (או"ח סימנים מ"ו - נ"ט), וכן על הלכות פורים (או"ח סימנים תרפ"ה - תרצ"ה), מתוך שיעורים שנמסרו במסגרת כולל ערב "ברכת אברהם" ע"י הרה"ג נתנאל עומיסי שליט"א - מורה צדק ומרבני בית ההוראה "פעולת צדיק"
מספר צפיות:13456
י"ט תמוז ה'תשע''ח

ברכת אברהם - הלכות תפילה וסדר היום

    
הערות קצרות, בירורי הלכה ומנהג על סדר השלחן ערוך הלכות תפילה וסדר היום (או"ח סימנים ע"ו - רל"ט), מתוך שיעורים שנמסרו במסגרת כולל ערב "ברכת אברהם" ע"י הרה"ג נתנאל עומיסי שליט"א - מורה צדק ומרבני בית ההוראה "פעולת צדיק"
מספר צפיות:11946
י"ט תמוז ה'תשע''ח

ברכת אברהם - הלכות סוכה ולולב

    
הערות קצרות, בירורי הלכה ומנהג על סדר השלחן ערוך הלכות סוכה ולולב (או"ח סימנים תרכ"ח -תרנ"ד) מתוך שיעורים שנמסרו במסגרת כולל ערב "ברכת אברהם" ע"י הרה"ג נתנאל עומיסי שליט"א מרבני בית ההוראה פעולת צדיק, מודיעין עילית, תשרי ה'תשע"ו ליצירה ב'שכ"ז לשטרות
מספר צפיות:10586
י"ט תמוז ה'תשע''ח

ברכת אברהם - הלכות תפילין

    
הערות קצרות, בירורי הלכה ומנהג על שלחן ערוך הלכות תפילין (או"ח סימנים כ"ה - ל"ז), מתוך שיעורים שנמסרו במסגרת כולל ערב "ברכת אברהם" ע"י הרה"ג נתנאל עומיסי שליט"א - מורה צדק ומרבני בית ההוראה "פעולת צדיק". יצא לאור לרגל שמחת בר המצוה לבנו ה"ה מרדכי נר"ו. יה"ר שיזכה לראותו גדל בתורה ויראת שמים, אכי"ר.
מספר צפיות:10405
י"ט תמוז ה'תשע''ח

חדש ! ברכת אברהם - הלכות ברכות

    
בשעה מעולה ועונה מהוללה, לכבוד החתן והכלה זיכנו השי"ת להוציא בפעם השישית קונטרס "ברכת אברהם" משיעורי ראש הכולל הרה"ג רבי נתנאל עומיסי שליט"א - מו"צ בקרית ספר מודיעין עילית ובבית ההוראה "פעולת צדיק" הנמסרים מידי שבוע בכולל ערב 'ברכת אברהם' על סדר המשנה ברורה, כפי מתכונת הדף היומי שע"י ארגון 'דרשו'. כעת נדפסו הלכות ברכות, לרגל שמחת החתונה בבית ראש הכולל שליט"א. ובסופו צירפנו לקט הלכות ברכות ונישואין שפורסמו ע"י הרה"ג רבי נתנאל עומיסי שליט"א בגליונות 'כתרי תורה'. הערות והארות יתקבלו בברכה.
מספר צפיות:8135
כ"ג אב ה'תש"פ

חדש! ספר "שירה כשרה" (התשע"ג)

  128 עמ'  128 עמ'
יצ"ל בעהי"ת ספר "שירה כשרה" חידושי תורה ופלפולים בהלכה ובאגדה, ביאורים נפלאים, טעמים ורמזים נחמדים, בעניין דרכי השירה והנגינות בימינו. מלוקט וערוך מתוך "שערי יצחק" שיעורי מוצאי שבת קודש מפי מרן הגאון רבי יצחק רצאבי שליט"א פוסק עדת תימן, מח"ס שלחן ערוך המקוצר ח"ח, שו"ת עולת יצחק ג"ח, ועוד. מנחם אב ה'תשע"ג בשכ"ג. הבהרה: כל המובא בחוברת כלפי "הרב" השקרן הנוכל אמנון יצחק, נכתב ונאמר ע"י מרן שליט"א קודם שעמד על טיבו של אותו רשע ולפני ש"הקדיח תבשילו", וכבר הורה מרן שליט"א שראוי הוא לנידוי, שאין לקרותו בשם "רב" ושאסור לשמוע את הרצאותיו ודרשותיו!
מספר צפיות:21097
כ"ט תמוז ה'תשע''ג

חדש! ספר "באר הפסח" - גדרי דין "חוזר וניעור" בפסח, כולל אינדקס מוצרים ומצרכים בחשש "חוזר וניעור" (מהדורא חדשה ניסן ה'תשפ"א)

       224 עמ'  224 עמ'
מאת הרה"ג אליהו אילן סויסה שליט"א, ובהמלצתו החמה של מרן הגאון רבי יצחק רצאבי שליט"א - פוסק עדת תימן. מהדורא חדשה - ניסן ה'תשפ"א, הכוללת מדור התשובות וההכרעה בשאלות שנשאל מרן שליט"א ע"י הרב המחבר שליט"א בדיני חוזר וניעור, כגון אודות שימוש בנייר ובכפות בחשש חמץ למאפיית מצות, וכן אודות שתיית מי כנרת בפסח, וכן אודות שימוש בפסח בשמן שכתוב עליו "שמן זית למאור", ובעניין שימוש במשחת פנים שהיא בתערובת חמץ בפסח.
מספר צפיות:20506
י"א ניסן ה'תשע''ח

חדש! ספר פסקי שע"ה - הלכות נדה ונישואין, כולל טבלת הרחקות

  122 עמ'  122 עמ'
ספר פסקי שע"ה - ובו כלולים פסקי הלכות נדה, חופה, קידושין ושבעת ימי המשתה, מיוסדים על פסקיו ותשובותיו של מורינו ורבינו מרן הגאון הגדול רבי יצחק רצאבי שליט"א בספריו שלחן ערוך המקוצר, שו"ת עולת יצחק ועוד, וכן מהוראותיו שפעל פה, כפי שהשיב לשואליו דבר ה' זו הלכה, ומצורף בסופו "טבלת ערכים בענייני הרחקות", מאת המחבר והעורך הרה"ג נתנאל עומיסי שליט"א - מו"צ בבית ההוראה "פעולת צדיק" - מודיעין עילית
מספר צפיות:20045
כ"ד סיון ה'תשע''ז

חדש! קיצור הלכות אבילות למנהג ק"ק תימן יע"א

  45 עמ'  45 עמ'
בו יבואו עיקרי דיני אבילות בדברים המצויים בלשון קצר וצח למנהג ק"ק תימן יע"א, מתוך הספר שלחן ערוך המקוצר למרן הגאון רבי יצחק רצאבי שליט"א - פוסק עדת תימן, אשר ליקט וערך בטוב טעם ודעת הרב מרדכי ב"ר אפרים מהאצרי יצ"ו. הערות והארות יתקבלו בברכה. ניתן לקבל את החוברת בטל 054-8460469.
מספר צפיות:21543
ה' כסליו ה'תשע''ח
חדש! קונטריס "עבודת התפילה" - ראש השנה ויום הכיפורים - נוסח תימן בלדי (מהדורא חדשה - אלול ה'תשע"ח)

חדש! קונטריס "עבודת התפילה" - ראש השנה ויום הכיפורים - נוסח תימן בלדי (מהדורא חדשה - אלול ה'תשע"ח)

  197 עמ'  197 עמ'
והוא פירוש על דרך הפשט על כל קטע וקטע מתפילות העמידה של ראש השנה ויום הכיפורים. כולל בתוכו: תשובה ממרן הגר"י רצאבי שליט"א לעורך הקונטריס בביאור נוסח ההבדלה משבת ליום טוב "ויום השביעי הגדול והקדוש מששת ימים קידשת". וכן מאמרים ממרן שליט"א מתוך הספר "נפלאות מתורתך" והרואים כאן אור לראשונה - "מאמר ציון וירושלים", ו"מאמר לפני ה' תטהרו". כמו כן הקונטריס כולל בתוכו עצות איך לזכות בדין, קונטריס הוידוי, וידוי מהגאון החיד"א זצ"ל, ביאור י"ג מדות ועוד. יצא לאור בנוסח תימן בלדי עם תוספת מפירושי גאון עוזנו מהרי"ץ זיע"א, על ידי העורך הרה"ג שלמה צדוק שליט"א - ערב ראש השנה ה'תשע"ט
מספר צפיות:19875
י"ח אלול ה'תשע''ח

חדש! קובץ תורני "דברי חפץ" (א')

  174 עמ'  174 עמ'
יצ"ל בעהי"ת קובץ "דברי חפץ" לחידושי תורה, להלכה ולמסורת. (גיליון א', תשרי התשע"ד בשכ"ה)
מספר צפיות:23082
כ"ג אלול ה'תשע''ג

חדש! קובץ תורני "דברי חפץ" (ב')

            228 עמ'  228 עמ'
יצ"ל בעהי"ת קובץ "דברי חפץ" לחידושי תורה, להלכה ולמסורת. (גיליון ב', ניסן התשע"ד בשכ"ה)
מספר צפיות:21992
כ"ב אדר (אדר ב') ה'תשע''ד

חדש! קובץ תורני "דברי חפץ" (ג')

            222 עמ'  222 עמ'
יצ"ל בעהי"ת קובץ "דברי חפץ" לחידושי תורה, להלכה ולמסורת. (גיליון ג', תשרי התשע"ה בשכ"ו)
מספר צפיות:22427
י"ט אלול ה'תשע''ד

חדש! קובץ תורני "דברי חפץ" (ד')

            256 עמ'  256 עמ'
יצ"ל בעהי"ת קובץ "דברי חפץ" לחידושי תורה, להלכה ולמסורת. (גיליון ד', ניסן התשע"ה בשכ"ו)
מספר צפיות:22529
ד' ניסן ה'תשע''ה

חדש! קובץ תורני "דברי חפץ" (ה')

            238 עמ'  238 עמ'
יצ"ל בעהי"ת קובץ "דברי חפץ" לחידושי תורה, להלכה ולמסורת. (גיליון ה', תשרי התשע"ו בשכ"ז)
מספר צפיות:21202
ז' תשרי ה'תשע''ו

חדש! קובץ תורני "דברי חפץ" (ו')

            256 עמ'  256 עמ'
יצ"ל בעהי"ת קובץ "דברי חפץ" לחידושי תורה, להלכה ולמסורת (גיליון ו', ניסן התשע"ו בשכ"ז)
מספר צפיות:21552
ז' תשרי ה'תשע''ו

חדש! קובץ תורני "דברי חפץ" (ז')

            314 עמ'  314 עמ'
יצ"ל בעהי"ת קובץ "דברי חפץ" לחידושי תורה, להלכה ולמסורת (גיליון שביעי, תשרי התשע"ז בשכ"ח)
מספר צפיות:21597
כ"ג אלול ה'תשע''ו

חדש! קובץ תורני "דברי חפץ" (ח')

            280 עמ'  280 עמ'
יצ"ל בעהי"ת קובץ "דברי חפץ" לחידושי תורה, להלכה ולמסורת (גיליון שמיני, ניסן התשע"ז בשכ"ח)
מספר צפיות:48353
כ"ג אלול ה'תשע''ו

חדש! קובץ תורני "דברי חפץ" (ט')

            272 עמ'  272 עמ'
יצא לאור בעהי"ת הקובץ התורני "דברי חפץ" לחידושי תורה, להלכה ולמסורת (גיליון תשיעי, תשרי התשע"ח בשכ"ט)
מספר צפיות:21041
כ"ג אלול ה'תשע''ז

חדש! קובץ תורני "דברי חפץ" (גליון עשירי)

            422 עמ'  422 עמ'
יצא לאור בעהי"ת הקובץ התורני "דברי חפץ" לחידושי תורה, להלכה ולמסורת (גיליון עשירי, ניסן התשע"ח בשכ"ט), כולל מפתח נושאים על כל עשרת הקבצים שיצאו לאור עד כה.
מספר צפיות:22635
ו' ניסן ה'תשע''ח

חדש! קובץ תורני "דברי חפץ" (גליון אחד עשרה)

            266 עמ'  266 עמ'
יצא לאור בעהי"ת הקובץ התורני "דברי חפץ" לחידושי תורה, להלכה ולמסורת (גיליון אחד עשרה, תשרי התשע"ט בש"ל).
מספר צפיות:22064
כ"ו אלול ה'תשע''ח

חדש! קובץ תורני "דברי חפץ" (גליון י"ב)

            266 עמ'  266 עמ'
יצא לאור בעהי"ת הקובץ התורני "דברי חפץ" לחידושי תורה, להלכה ולמסורת (גיליון שנים עשרה, ניסן התשע"ט בש"ל).
מספר צפיות:20879
י' ניסן ה'תשע''ט

חדש! קובץ תורני "דברי חפץ" (גליון י"ג)

            236 עמ'  236 עמ'
יצא לאור בעהי"ת הקובץ התורני "דברי חפץ" לחידושי תורה, להלכה ולמסורת (גיליון י"ג, תשרי התש"פ בשל"א).
מספר צפיות:21121
ד' תשרי ה'תש"פ

חדש! קובץ תורני "דברי חפץ" (גליון י"ד)

            316 עמ'  316 עמ'
יצא לאור בעהי"ת הקובץ התורני "דברי חפץ" לחידושי תורה, להלכה ולמסורת (גיליון י"ד, ניסן התש"פ בשל"א).
מספר צפיות:22448
ו' ניסן ה'תש"פ

חדש! קובץ תורני "דברי חפץ" (גליון ט"ו)

            300 עמ'  300 עמ'
יצא לאור בעהי"ת הקובץ התורני "דברי חפץ" לחידושי תורה, להלכה ולמסורת (גיליון ט"ו, תשרי התשפ"א בשל"ב).
מספר צפיות:20878
ה' תשרי ה'תשפ''א

חדש! קובץ תורני "דברי חפץ" (גליון ט"ז)

            300 עמ'  300 עמ'
יצא לאור בעהי"ת הקובץ התורני "דברי חפץ" לחידושי תורה, להלכה ולמסורת (גיליון ט"ז, ניסן התשפ"א בשל"ב).
מספר צפיות:7878
ח' ניסן ה'תשפ''א

חדש! קובץ תורני "דברי חפץ" (גליון י"ז)

            310 עמ'  310 עמ'
יצא לאור בעהי"ת הקובץ התורני "דברי חפץ" לחידושי תורה, להלכה ולמסורת (גיליון י"ז, תשרי התשפ"ב בשל"ג). תוכן העניינים: פתח דבר - ה. מגנזכי רבותינו: פירוש על הרמב"ם הלכות שבת - פרקים כ"ט ל'. רבינו סעדיה עדני זלה"ה - ט. קטעים מחיבור נשמת חיים, פרשיות בראשית נח, הגאון כמהר"ר יחיא בן יעקב צאלח זצוק"ל - כט. דברי חפ"ץ: הִלכּוֹת יִבּוּם וחליצה - מתוך שלחן ערוך המקוצר חלק אבן־העזר סימן ר"י, אשר עודנו בכתובים, מאת מרן הגאון רבי יצחק רצאבי שליט"א - מא. אם מותר לגזור את העודף בגליונות ספר תורה כדי להשוות את יריעותיו. מרן הגאון רבי יצחק רצאבי שליט"א - עז. תשובות קצרות בעניינים שונים: מרן הגאון רבי יצחק רצאבי שליט"א - פו. בעניין הידור מצוה, הרה"ג יואל סיאני שליט"א - צב. כמה חידושי דינים בהלכות שביעית: א) בעניין שאסור לישראל לעבוד בשדה הגוי בארץ ישראל, ושאין קדושה בפירות גויים. ב) להניח פרחים וענפי בשמים במים, וגידולי מים בשביעית. ג) המפקיר עצי פרי שבחצרו ובאים אנשים שאינם ראויים לאכלם, הרה"ג משה רצאבי שליט"א - צה. חקרי הלכה: מנהג אמירת הא מכשטא – ישמח חתן בכלה, הרב ישראל אליהו שליט"א - קיא. הזכרת החולה בשמו ובשם אביו, ולא בשם אמו, הרה"ג איתמר חיים הכהן שליט"א - קטז. בעניין מדוע אין אומרים בפדיון הבן שהשמחה במעונו, הרב שלמה חגּבי שליט"א - קלד. באיסור גילוי הראש בהליכה יותר מארבע אמות, הרב חגי חוברה שליט"א - קמא. בעניין ההנהגה שלא לאכול בבית חבירו או משל־חבירו, הרב אוריאל יצחק הלוי שליט"א - קנ. ברכת הים הגדול, הרב דוד מחפוד שליט"א - קסז. ברכת הפיצה, הרב אהוד עקיבא שליט"א - קעד. בעניין העומד להתפלל על גבי כלים ומקום גבוה, הרב אוריאל צאלח שליט"א - קעט. חתן תורה, האם יכול לעלות גם לחתן בראשית, הרב דוד צפירה שליט"א - קצא. בעניין הסדרת תפילות הפרקים - מכתבי תורה מהגאון רבי עזרי עמרני זצ"ל, הרב אביחי שרעבי שליט"א - קצז. בעניין ברכת שהחיינו במצוות, הבה"ח יעקב שרעבי ני"ו - רטו. חכמה ומוסר: מאמר הר המוריה, מרן הגאון רבי יצחק רצאבי שליט"א. מאמר יוסף הצדיק והחסיד, מרן הגאון רבי יצחק רצאבי שליט"א - רלז. הארות והערות: א. פסוק שלחו מכם אחד וגו', רומז לתפילה / ב. עבודת השם ע"מ לקבל שכר לעוה"ב / ג. ביאור דברי מהריק"א שאין קידושין תופסים לערל / ד. בעניין העמידה ליד התיבה כשהספר תורה מונח עליה / ה. אם ברכת ז"ל היא ברכה למתים או גם לחיים, הרב אלמוג שלמה אכלופי שליט"א - רעא. לברך ברכת כהנים במניין שאין בו כהן, או במניין שיש בו כבר כהן אחד, הרב יוסף אביטבול שליט"א - רעז. א. עמידת ש"ץ כהן בחזרת התפילה על הדוכן / ב. ברכת השניצל / ג. אפיית פת חלבית / ד. הקפת התיבה לאחר קריאת התורה / ה. ס"ת על התיבה בלי שמירה, הרב דוד אריה שלזינגר שליט"א - רעח. בעניין עטיפת יחידים בתפילה / עוד מהנהגות מהר"י אלשיך בעטיפת טלית / דרך החכמים ותלמידיהם, ואינו חובה גמורה מדינא / בעניין עניית אמן ע"י הש"צ או בתפילה אחת אחר ברכת אק"ב של־כהנים / בעניין שינה ושיחה בביהכנ"ס, הרב יהודה מהלא שליט"א – רעט. שבת הארץ: שיעור עיוני מיוחד בהלכות שמיטה, מרן הגאון רבי יצחק רצאבי שליט"א – רפה
מספר צפיות:8017
כ"ט אלול ה'תשפ''א

חדש! קובץ תורני "דברי חפץ" (גליון י"ח)

            348 עמ'  348 עמ'
יצא לאור בעהי"ת הקובץ התורני "דברי חפץ" לחידושי תורה, להלכה ולמסורת (גיליון י"ח, ניסן התשפ"ב בשל"ג). תוכן העניינים: תוכן העניינים: פתח דבר – ה. מגנזכי רבותינו: בעניין מצה שנילושה בכלי שעושים בו שאור ממין קטנית - הגאון כמהר"ר אברהם ב"ר חיים אלנדאף (הראח"ן) זצ"ל – ט. מכתב־שאלה בעניין חמץ, תיקון מקוה ותיקון פרצות - הגאון כמהר"ר נסים (נחום) רצאבי זצ"ל – טז. דברי חפ"ץ: תשובת ידידי הראח"כ שליט"א בדין אתרוג ומנורת־חנוכה, כמפורט בכותרת תשובתי דלקמן בסמוך. מרן הגאון רבי יצחק רצאבי שליט"א – כה. תשובה לתשובה דלעיל - דין אתרוג שנשתנה מראהו מרוב משמושים ונענועים. ונפקא מינה אם להעדיף מנורת־חנוכה ישנה ובלויה של־אדם גדול וצדיק, על פני מנורה חדשה והדורה - מרן הגאון רבי יצחק רצאבי שליט"א – ל. תשובות קצרות בעניינים שונים מאת מרן הגאון רבי יצחק רצאבי שליט"א – מט. בדין תפילה ללא כובע וחליפה - הרה"ג שמריהו יונה שליט"א – נז. הדלקת נר (א) בשמן שביעית (ב) בשמן תרומה (ג) בשמן מעשר שני - הרה"ג אבישי צדוק שליט"א – סג. חקרי הלכה: במנהג בני תימן דשליח ציבור מוציא בברכת ספירת העומר את כל הציבור - הרב מתתיהו גבאי שליט"א – עא. אם יש איסור בורר בניעור החרוסת מהמרור - הרב יואב עובדיה גּיבלי שליט"א – עז. מי שיש לו שתי מנורות חנוכה, אחת חדשה ויפה, ואחת שקיבל בירושה מאדם גדול וצדיק, באיזו מהן ידליק - הרה"ג איתמר חיים הכהן שליט"א – פו. בדעת הבית יוסף שסובר שוסת קצר עוקר ארוך, ועוד - הרב שלמה חגּבי שליט"א – צא. (ו)כל בכוריהם בדבר הרגת - מכת בכורות כמכת דֶּבֶר - הרב חיים טולידאנו שליט"א – קג. נשים בתפילת ערבית במוצאי שבת - הרב רפאל ברוך טולידאנו שליט"א – קט. בענין איסור דיבור בשעת קריאת התורה ובין גוברא לגוברא - הרב אסף לוי שליט"א – קטז. בעניין נוסח ברכת העבודה, מהרה "באהבה" תקבל ברצון - הרב יהודה מהלא שליט"א – קכז. זמן חליצת התפילין במנחת התעניות - הרב שאול רצאבי שליט"א – קמט. דברי מהרי"ץ בעניין שלא ליתן מעות בפיו, ושלא יתן תבשיל ומשקה תחת המטה, ואם הוא הדין תחת השולחן, מתוך ספר תשובותיו פעולת צדיק חלק ב' סימן רמ"ח, וסביבם הערות ביאורים וחידושים - הרב נסים רצאבי שליט"א – קסו. בדין מי שבירך ברכת המזון על יין או תמרים - הרב מאיר שמיר שליט"א – קעו. חליצת מנעלים לפני הכניסה לבית הכנסת - הרב אביחי שרעבי שליט"א – קפ. חכמה ומוסר: מאמרי שירת הים - מרן הגאון רבי יצחק רצאבי שליט"א – קפט. סוד האותיות המשונות בתורה - הרב יהודה ענתבי שליט"א – עדר. הסכמת מרן הגר"י רצאבי שליט"א למאמר דלעיל – דש. הארות והערות: א. בעניין עטיפת יחידים בתפילה / ב. בשלושת אופני קבלת שבת שמצינו באמוראים / ג. אם היה מי שהנהיג מנהג חדש לחלק בין שבת לחול - הרב יהודה מהלא שליט"א – שט. א. הנהגת הציבור בברכת האל הקדוש כשמתפללים עם הש"צ / ב. קריאת הבן הנולד מייבום על שם המת / ג. תפילה על חולה בהזכרת שם האם / ד. חובת ההסדרה בזמנינו / ה. חסידותו של־יוסף - הרב חיים טולידאנו שליט"א – שיג. א. הערות על פירוש רבינו סעדיה עדני / ב. מי פרנס את החיות בתיבה - הרב דוד אריה שלזינגר שליט"א – שיט.
מספר צפיות:6274
י' ניסן ה'תשפ''ב

חדש! קובץ תורני "דברי חפץ" (גליון י"ט)

            332 עמ'  332 עמ'
יצא לאור בעהי"ת הקובץ התורני "דברי חפץ" לחידושי תורה, להלכה ולמסורת (גיליון י"ט, תשרי התשפ"ג בשל"ד). תוכן העניינים: תוכן העניינים: פתח דבר – ה. מגנזכי רבותינו. מאמר משנת מהרי"ץ, ובכללו הגהות מהרי"ץ על המשנה, עם ציונים והערות, ביאורים וחילופי נוסחאות, מאת מרן הגאון רבי יצחק רצאבי שליט"א – ט. תשובות בעניינים שונים לשאלות מהר"ר שלום חשן, הגאון כמהר"ר חיים קורח (מהרח"ק) זצ"ל – עג. בעניין כהן שמנעוהו מלישא כפיו ומלעלות לתורה ראשון. הגאון כמהר"ר נסים (נחום) רצאבי זצ"ל – צא. בעניין מסדר קידושין שלא כהלכה, וכתובה פסולה וכו' הגאון כמהר"ר נסים (נחום) רצאבי זצ"ל – צד. דברי חפ"ץ: בדין יין ושאר משקין למשלוח מנות, מרן הגאון רבי יצחק רצאבי שליט"א – צט. דין התקשטות בנוכחות בָּנֶיהָ ואַחֶיה, אביה וסבהּ, מרן הגאון רבי יצחק רצאבי שליט"א – קיז. שאלות בדיני מלבושי הנשים וצניעותן, מרן הגאון רבי יצחק רצאבי שליט"א – קכה. תשובות קצרות בעניינים שונים, מרן הגאון רבי יצחק רצאבי שליט"א – קמג. הוצאת פירות ואתרוגים של־שביעית לחוצה לארץ, הרה"ג אבינועם שמואל יהב שליט"א – קנב. בדין המקבל שבת, אם יכול לומר לחבירו לעשות לו מלאכה, הרה"ג יואל סיאני שליט"א – קנז. חקרי הלכה: חובת בקשת מחילה בגוזל ומזיק חבירו, הרה"ג אור אשתר שליט"א – קסג. בירור נוסח תפילת העמידה לחול בסדר התפילות להרמב"ם ובתכאליל - חלק א', הרב אהרן גבאי שליט"א – קעא. האם מעשה שבת אסורים מדאורייתא או מדרבנן, וביאורים ועיונים בדברי הרב שתילי זיתים בזה, וכן אודות הספרים הרבים שהיו בתימן, הרה"ג איתמר חיים הכהן שליט"א – ריט. האם יש הבדל בין שבת ליום טוב לעניין לקיחת תרופות, הרב עמנואל מולקנדוב שליט"א רל. החרקים המצויים בעלי הקאת והדרך לנקותם, הרב דוד צפירה שליט"א – רלד. הסכמת מרן הגר"י רצאבי שליט"א – רלח. מקור המנהג שהמקדש שופך מכוסו לכוסות המסובין קודם שישתה, הרב ראובן רצאבי שליט"א – רמ. דרשת חז"ל להקפת העיר במלחמה משלוש רוחותיה, הרב אביחי שרעבי שליט"א – רמד. האם אמירת הרחמן בברכת המזון היא חלק מהברכה הרביעית, והדינים המסתעפים מכך, הרב הראל שרעבי שליט"א – רנא. חכמה ומוסר: מאמר הַקְבָּלַת שבת, מרן הגאון רבי יצחק רצאבי שליט"א – רנט. מאמר דרך חיים תוכחות מוסר, ואודות כמהר"ר יהודה צַעְדִּי זצוק"ל, מרן הגאון רבי יצחק רצאבי שליט"א – רפד. הוידוי לדעת רבינו הרמב"ם, הגאון רבי איתן יצחק הלוי שליט"א – שג. מאמר שבעים פנים לתורה, הרב אסף לוי שליט"א -שח. הארות והערות: תיקון טעות במאמר שמחת פורים, הרב נתנאל שרעבי שליט"א – שיז. א. באיזה גיל מענישים קודם מתן תורה / ב. בתפילה על חולה, האם מזכירים שם אביו או שם אמו / ג. הציבור יוצאים ידי חובת ברכה (קצרה) בשמיעה, הרב שמואל ללזר שליט"א – שיז. א. ביאורים במכתב־שאלה של־מהר"ן רצאבי (הרנב"ן) זצ"ל / ב. נוסח ברכת העבודה, מהרה "באהבה" תקבל ברצון / ג. הערות על מאמר שירת הים, הרב יהודה שליט"א מהלא – שכב. התעטפות בטלית גם במנחה וערבית, הרב איתמר חיים הכהן שליט"א - שכו
מספר צפיות:4055
ה' תשרי ה'תשפ''ג
עבור לתוכן העמוד