חדש! קובץ תורני "דברי חפץ" (גליון י"ח)

            348 עמ'  348 עמ'
מספר צפיות: 6823
יצא לאור בעהי"ת הקובץ התורני "דברי חפץ" לחידושי תורה, להלכה ולמסורת (גיליון י"ח, ניסן התשפ"ב בשל"ג). תוכן העניינים: תוכן העניינים: פתח דבר – ה. מגנזכי רבותינו: בעניין מצה שנילושה בכלי שעושים בו שאור ממין קטנית - הגאון כמהר"ר אברהם ב"ר חיים אלנדאף (הראח"ן) זצ"ל – ט. מכתב־שאלה בעניין חמץ, תיקון מקוה ותיקון פרצות - הגאון כמהר"ר נסים (נחום) רצאבי זצ"ל – טז. דברי חפ"ץ: תשובת ידידי הראח"כ שליט"א בדין אתרוג ומנורת־חנוכה, כמפורט בכותרת תשובתי דלקמן בסמוך. מרן הגאון רבי יצחק רצאבי שליט"א – כה. תשובה לתשובה דלעיל - דין אתרוג שנשתנה מראהו מרוב משמושים ונענועים. ונפקא מינה אם להעדיף מנורת־חנוכה ישנה ובלויה של־אדם גדול וצדיק, על פני מנורה חדשה והדורה - מרן הגאון רבי יצחק רצאבי שליט"א – ל. תשובות קצרות בעניינים שונים מאת מרן הגאון רבי יצחק רצאבי שליט"א – מט. בדין תפילה ללא כובע וחליפה - הרה"ג שמריהו יונה שליט"א – נז. הדלקת נר (א) בשמן שביעית (ב) בשמן תרומה (ג) בשמן מעשר שני - הרה"ג אבישי צדוק שליט"א – סג. חקרי הלכה: במנהג בני תימן דשליח ציבור מוציא בברכת ספירת העומר את כל הציבור - הרב מתתיהו גבאי שליט"א – עא. אם יש איסור בורר בניעור החרוסת מהמרור - הרב יואב עובדיה גּיבלי שליט"א – עז. מי שיש לו שתי מנורות חנוכה, אחת חדשה ויפה, ואחת שקיבל בירושה מאדם גדול וצדיק, באיזו מהן ידליק - הרה"ג איתמר חיים הכהן שליט"א – פו. בדעת הבית יוסף שסובר שוסת קצר עוקר ארוך, ועוד - הרב שלמה חגּבי שליט"א – צא. (ו)כל בכוריהם בדבר הרגת - מכת בכורות כמכת דֶּבֶר - הרב חיים טולידאנו שליט"א – קג. נשים בתפילת ערבית במוצאי שבת - הרב רפאל ברוך טולידאנו שליט"א – קט. בענין איסור דיבור בשעת קריאת התורה ובין גוברא לגוברא - הרב אסף לוי שליט"א – קטז. בעניין נוסח ברכת העבודה, מהרה "באהבה" תקבל ברצון - הרב יהודה מהלא שליט"א – קכז. זמן חליצת התפילין במנחת התעניות - הרב שאול רצאבי שליט"א – קמט. דברי מהרי"ץ בעניין שלא ליתן מעות בפיו, ושלא יתן תבשיל ומשקה תחת המטה, ואם הוא הדין תחת השולחן, מתוך ספר תשובותיו פעולת צדיק חלק ב' סימן רמ"ח, וסביבם הערות ביאורים וחידושים - הרב נסים רצאבי שליט"א – קסו. בדין מי שבירך ברכת המזון על יין או תמרים - הרב מאיר שמיר שליט"א – קעו. חליצת מנעלים לפני הכניסה לבית הכנסת - הרב אביחי שרעבי שליט"א – קפ. חכמה ומוסר: מאמרי שירת הים - מרן הגאון רבי יצחק רצאבי שליט"א – קפט. סוד האותיות המשונות בתורה - הרב יהודה ענתבי שליט"א – עדר. הסכמת מרן הגר"י רצאבי שליט"א למאמר דלעיל – דש. הארות והערות: א. בעניין עטיפת יחידים בתפילה / ב. בשלושת אופני קבלת שבת שמצינו באמוראים / ג. אם היה מי שהנהיג מנהג חדש לחלק בין שבת לחול - הרב יהודה מהלא שליט"א – שט. א. הנהגת הציבור בברכת האל הקדוש כשמתפללים עם הש"צ / ב. קריאת הבן הנולד מייבום על שם המת / ג. תפילה על חולה בהזכרת שם האם / ד. חובת ההסדרה בזמנינו / ה. חסידותו של־יוסף - הרב חיים טולידאנו שליט"א – שיג. א. הערות על פירוש רבינו סעדיה עדני / ב. מי פרנס את החיות בתיבה - הרב דוד אריה שלזינגר שליט"א – שיט.
י' ניסן ה'תשפ''ב

 

לקריאה במסך מלא - לחץ כאן

לעיון ולהורדה בקובץ pdf - לחץ כאן


  
   

  לעיון בקובץ א' - לחץ כאן

לעיון בקובץ ב' - לחץ כאן

לעיון בקובץ ג' - לחץ כאן

לעיון בקובץ ד' - לחץ כאן

לעיון בקובץ ה' - לחץ כאן

לעיון בקובץ ו' - לחץ כאן

לעיון בקובץ ז' - לחץ כאן

לעיון בקובץ ח' - לחץ כאן 

לעיון בקובץ ט' - לחץ כאן

לעיון בקובץ י' -  לחץ כאן

למפתחות עשרת הקבצים הראשונים - לחץ כאן

לעיון בקובץ י"א - לחץ כאן

 לעיון בקובץ י"ב - לחץ כאן

 לעיון בקובץ י"ג - לחץ כאן

 לעיון בקובץ י"ד -  לחץ כאן

לעיון בקובץ ט"ו - לחץ כאן

 לעיון בקובץ ט"ז - לחץ כאן

 לעיון בקובץ י"ז - לחץ כאן


לדברי ברכה מאת מרן שליט"א לרגל הוצאת הקובץ הראשון - לחץ כאן

לדברי מרן שליט"א בשבח הקבצים התורניים "דברי חפץ" - לחץ כאן

הדפסהוסף תגובה

עוד ספרים

  1. לעמוד הבא
  2.  [6-10]...[11-13]
עבור לתוכן העמוד