חדש! קובץ תורני "דברי חפץ" (גליון י"ט)

            332 עמ'  332 עמ'
מספר צפיות: 4646
יצא לאור בעהי"ת הקובץ התורני "דברי חפץ" לחידושי תורה, להלכה ולמסורת (גיליון י"ט, תשרי התשפ"ג בשל"ד). תוכן העניינים: תוכן העניינים: פתח דבר – ה. מגנזכי רבותינו. מאמר משנת מהרי"ץ, ובכללו הגהות מהרי"ץ על המשנה, עם ציונים והערות, ביאורים וחילופי נוסחאות, מאת מרן הגאון רבי יצחק רצאבי שליט"א – ט. תשובות בעניינים שונים לשאלות מהר"ר שלום חשן, הגאון כמהר"ר חיים קורח (מהרח"ק) זצ"ל – עג. בעניין כהן שמנעוהו מלישא כפיו ומלעלות לתורה ראשון. הגאון כמהר"ר נסים (נחום) רצאבי זצ"ל – צא. בעניין מסדר קידושין שלא כהלכה, וכתובה פסולה וכו' הגאון כמהר"ר נסים (נחום) רצאבי זצ"ל – צד. דברי חפ"ץ: בדין יין ושאר משקין למשלוח מנות, מרן הגאון רבי יצחק רצאבי שליט"א – צט. דין התקשטות בנוכחות בָּנֶיהָ ואַחֶיה, אביה וסבהּ, מרן הגאון רבי יצחק רצאבי שליט"א – קיז. שאלות בדיני מלבושי הנשים וצניעותן, מרן הגאון רבי יצחק רצאבי שליט"א – קכה. תשובות קצרות בעניינים שונים, מרן הגאון רבי יצחק רצאבי שליט"א – קמג. הוצאת פירות ואתרוגים של־שביעית לחוצה לארץ, הרה"ג אבינועם שמואל יהב שליט"א – קנב. בדין המקבל שבת, אם יכול לומר לחבירו לעשות לו מלאכה, הרה"ג יואל סיאני שליט"א – קנז. חקרי הלכה: חובת בקשת מחילה בגוזל ומזיק חבירו, הרה"ג אור אשתר שליט"א – קסג. בירור נוסח תפילת העמידה לחול בסדר התפילות להרמב"ם ובתכאליל - חלק א', הרב אהרן גבאי שליט"א – קעא. האם מעשה שבת אסורים מדאורייתא או מדרבנן, וביאורים ועיונים בדברי הרב שתילי זיתים בזה, וכן אודות הספרים הרבים שהיו בתימן, הרה"ג איתמר חיים הכהן שליט"א – ריט. האם יש הבדל בין שבת ליום טוב לעניין לקיחת תרופות, הרב עמנואל מולקנדוב שליט"א רל. החרקים המצויים בעלי הקאת והדרך לנקותם, הרב דוד צפירה שליט"א – רלד. הסכמת מרן הגר"י רצאבי שליט"א – רלח. מקור המנהג שהמקדש שופך מכוסו לכוסות המסובין קודם שישתה, הרב ראובן רצאבי שליט"א – רמ. דרשת חז"ל להקפת העיר במלחמה משלוש רוחותיה, הרב אביחי שרעבי שליט"א – רמד. האם אמירת הרחמן בברכת המזון היא חלק מהברכה הרביעית, והדינים המסתעפים מכך, הרב הראל שרעבי שליט"א – רנא. חכמה ומוסר: מאמר הַקְבָּלַת שבת, מרן הגאון רבי יצחק רצאבי שליט"א – רנט. מאמר דרך חיים תוכחות מוסר, ואודות כמהר"ר יהודה צַעְדִּי זצוק"ל, מרן הגאון רבי יצחק רצאבי שליט"א – רפד. הוידוי לדעת רבינו הרמב"ם, הגאון רבי איתן יצחק הלוי שליט"א – שג. מאמר שבעים פנים לתורה, הרב אסף לוי שליט"א -שח. הארות והערות: תיקון טעות במאמר שמחת פורים, הרב נתנאל שרעבי שליט"א – שיז. א. באיזה גיל מענישים קודם מתן תורה / ב. בתפילה על חולה, האם מזכירים שם אביו או שם אמו / ג. הציבור יוצאים ידי חובת ברכה (קצרה) בשמיעה, הרב שמואל ללזר שליט"א – שיז. א. ביאורים במכתב־שאלה של־מהר"ן רצאבי (הרנב"ן) זצ"ל / ב. נוסח ברכת העבודה, מהרה "באהבה" תקבל ברצון / ג. הערות על מאמר שירת הים, הרב יהודה שליט"א מהלא – שכב. התעטפות בטלית גם במנחה וערבית, הרב איתמר חיים הכהן שליט"א - שכו
ה' תשרי ה'תשפ''ג

 

לקריאה במסך מלא - לחץ כאן

לעיון ולהורדה בקובץ pdf - לחץ כאן


   

  לעיון בקובץ א' - לחץ כאן

לעיון בקובץ ב' - לחץ כאן

לעיון בקובץ ג' - לחץ כאן

לעיון בקובץ ד' - לחץ כאן

לעיון בקובץ ה' - לחץ כאן

לעיון בקובץ ו' - לחץ כאן

לעיון בקובץ ז' - לחץ כאן

לעיון בקובץ ח' - לחץ כאן 

לעיון בקובץ ט' - לחץ כאן

לעיון בקובץ י' -  לחץ כאן

למפתחות עשרת הקבצים הראשונים - לחץ כאן

לעיון בקובץ י"א - לחץ כאן

 לעיון בקובץ י"ב - לחץ כאן

 לעיון בקובץ י"ג - לחץ כאן

 לעיון בקובץ י"ד -  לחץ כאן

לעיון בקובץ ט"ו - לחץ כאן

 לעיון בקובץ ט"ז - לחץ כאן

 לעיון בקובץ י"ז - לחץ כאן

 לעיון בקובץ י"ח - לחץ כאן


לדברי ברכה מאת מרן שליט"א לרגל הוצאת הקובץ הראשון - לחץ כאן

לדברי מרן שליט"א בשבח הקבצים התורניים "דברי חפץ" - לחץ כאן

הדפסהוסף תגובה

עוד ספרים

  1. לעמוד הבא
  2.  [6-10]...[11-13]
עבור לתוכן העמוד