ספר נר יום טוב ונספחיו

מהרי"ץ היה יותר גדול מכל הרבנים בארץ תימן!

    
"האמת היא, שלא הייתי רוצה לגעת בנושא הזה, כיון שזהו עניין השייך לכבוד התורה. אבל מאידך, חושבני שהם פוגעים מאד בכבוד התורה, וחובה להשיב, ולהעמיד הדברים על מקומם הנכון. כי כאשר הם רוצים להשוות את מהרי"ץ לחכמים אחרים, אין לך זלזול בכבוד התורה גדול מכך, כיון שלא היה כמו מהרי"ץ. לא רק שאני אומר שמהרי"ץ היה יותר גדול מבעל שת"ז, אלא שמהרי"ץ היה יותר גדול מכל הרבנים בארץ תימן...". מתוך השיעור השבועי מפי מרן הגאון רבי יצחק רצאבי שליט"א פוסק עדת תימן, שנמסר במוצש"ק ויצא ה'תשע"ו.
מספר צפיות:6628
י"ט ניסן ה'תשע''ט

בעניין ברכה על נר יום טוב - פורסם בירחון "האוצר" קובץ כ"ז

    
מאמר בענין ברכת הדלקת נר יום טוב, מאת הרה"ג אהרן גבאי שליט"א - מח"ס רינת אהרן על הש"ס ומהדיר כתבי רבותינו הראשונים על הש"ס, אופקים ת"ו, פורסם בירחון "האוצר" קובץ כ"ז, כולל הכרעת מרן הגאון רבי יצחק רצאבי שליט"א - פוסק עדת תימן, בספרו נר יום טוב בעניין זה.
מספר צפיות:7970
כ' ניסן ה'תשע''ט

בעניין ברכה על נר יום טוב - פורסם בירחון "האוצר" קובץ י"ט

    
מאמר בענין ברכת הדלקת הנר ביום טוב וביום כיפור, מאת הרה"ג הרב עמנואל מולקנדוב שליט"א - פתח תקווה, פורסם בירחון "האוצר" קובץ י"ט, כולל ההכרעה מאחר ודעת רוב הראשונים ורוב אחרוני ספרד בכל הדורות שלא לברך איך אפשר לברך עפ"י מעט מאחרוני ספרד במאה השנים האחרונות, ומאחר ודעת מרן אינה ברורה בזה הדרין לכלל דסב"ל. והכל כפי שהכריע מרן הגאון רבי יצחק רצאבי שליט"א - פוסק עדת תימן, בספרו נר יום טוב.
מספר צפיות:8295
ד' אלול ה'תשע''ח

הקדשת הגאון הגדול הראשל"צ רבי עובדיה יוסף שליט"א למרן הגאון הגדול רבי יצחק רצאבי שליט"א - פוסק עדת תימן

    
מספר צפיות:5543
ד' אלול ה'תשע''ח

לקריאה ולהורדה! דרשת מרן הגר"י רצאבי שליט"א בהילולת מהרי"ץ ה'תשע"ז וכן "השיעור השבועי" מוצש"ק אחרי מות וקדושים ה'תשע"ז (התייחסות נוספת לטענות הרב יצחק יוסף, כולל התייחסות לחתימות נגד הספר נר יום טוב)

         
נושאי הדרשה: טעם נפלא בכוונת דברי מהרי"ץ זיע"א, להקדים בימי ספירת העומר את המזמורים 'למנצח על הגתית' ו'שיר למעלות' לפני מזמור 'למנצח בנגינות'. הסיבה במשנת מהרי"ץ – כיצד ומדוע קיבלו חכמי תימן עליהם את הרמב"ם לרב ומורה? שבחי הרמב"ם ליהדות תימן. כלל ברור מתי קיבלו את שיטת הרמב"ם, ומתי לא קיבלו את שיטתו. פירוש נפלא למשנה במסכת אבות 'הפוך בה והפוך בה דכולא בה'. תשובות נמרצות לשאלות שנשאלו מקרוב על מנהגי תימן. שמירת המנהגים והמסורת בתוככי מוסדות התורה משאר העדות. תוכחת מוסר בנוגע לקדושת בתי הכנסת. אופי וצביון תכונותיה של קרית מהרי"ץ בעמנואל.
נושאי השיעור: השלמה לדברים שנאמרו במעמד הגדול של הקבלת פני מרן שליט"א בחוה"מ פסח, בעניין סימן הקריאות בימי חול המועד משך תורא קדש בכספא וכו', ומדוע בשבת חול המועד אנו מתחילים את הקריאה מהפסוק ראה אתה אומר אלי וגו' ולא מהפסוק פסל לך וגו'. המשך דין אין מעבירין על המצוות לגבי ציצית ותפילין, והעצה לצאת מן המחלוקת שבין ההלכה לבין הקבלה. השלמה לדברים שנאמרו בהילולת מהרי"ץ זיע"א בעניין קבלת הוראות הרמב"ם בקהילות תימן, והתייחסות לדברים שנכתבו בספר ילקוט יוסף בעניין זה. תשובה לשואל בעניין כביסה שנתייבשה בערב שבת האם מותר להורידה בשבת, וכיצד היה המנהג בתימן בעניין זה.
מספר צפיות:6216
ט"ז תשרי ה'תשע''ח

ספר אור יום טוב להרה"ג אסף לוי שליט"א

    
מספר צפיות:18647
ה' סיון ה'תשע''ד

תגובות לטענות הרב יצחק יוסף

    
מספר צפיות:10377
ה' סיון ה'תשע''ד

קטעי התייחסויות של מרן הגאון הרב יצחק רצאבי שליט"א שנאמרו במסגרת השיעורים השבועיים במוצאי שבת בחודש מרחשון התשס"ט

  4 קטעים  4 קטעים
מספר צפיות:4656
ה' סיון ה'תשע''ד

מאמר "לקעקע ביצתן" - התייחסות להר' יוסף צובירי וכן למחרחרי ריב ומדון בעדת תימן

מספר צפיות:5228
ה' סיון ה'תשע''ד

"פלא גדול" - בניקוד תימני

מספר צפיות:4793
ה' סיון ה'תשע''ד

חרם הקדמונים ראשונים ואחרונים על כת הדרדעים וממשיכי דרכם (מתוך קונטריס עמל ורעות רוח)

מספר צפיות:5441
ה' סיון ה'תשע''ד

פסק דין הבד"צ בירושלים על הר' יוסף קאפח וספריו

מספר צפיות:5127
ה' סיון ה'תשע''ד

תשובת הגאון הרב חיים קנייבסקי שליט"א על כת הדרדעים

מספר צפיות:5020
ה' סיון ה'תשע''ד

אחרית דבר - חתימת ספר נר יום טוב

מספר צפיות:4320
ה' סיון ה'תשע''ד

מכתבים מהר"ש קורח למרן שליט"א

מספר צפיות:3995
ה' סיון ה'תשע''ד

עלון תוצאות חיים - בדבר ספר נר יום טוב

מספר צפיות:3864
ה' סיון ה'תשע''ד

מאמר "יראה הציבור וישפוט"

יצא לאור ע"י תלמידי מרן שליט"א
מספר צפיות:3695
ה' סיון ה'תשע''ד

מאמר "האמת על ספר נר יום טוב"

יצא לאור ע"י תלמידי מרן שליט"א
מספר צפיות:3919
ה' סיון ה'תשע''ד

דיגיטלי! ספר נר יום טוב לעיון

    
מספר צפיות:19939
ה' סיון ה'תשע''ד

להורדה! ספר נר יום טוב

  168 עמ'  168 עמ'
מספר צפיות:27108
ה' סיון ה'תשע''ד
עבור לתוכן העמוד