-
-
חיפוש מתקדם
פעולת צדיק
ארגון ובנה
מועדי השם
ישיבת פרי עץ חיים
מנויים לחיים
אור ההלכה
ת"ת עטרת חיים
ישיבת נחלת אבות לבעלי תשובה
עכשיו באתר יד מהרי"ץ
265 אורחים

חורף

היזק ע"י מכונית בשלולית של מים

    
שלולית של-מי-גשמים, כמו שמצוי כיום בימות החורף בצדדי הכבישים, צריכים נהגי המכוניות לנסוע אז לאט כדי שלא יותזו מים על בגדי העוברים ושבים ב"מדרכה" וילכלכום. ואם הזיקו, חייבים לשלם, כי אין זה גרמא אלא כוחו ממש...
מספר צפיות:951
ט"ז טבת ה'תשע''ה

האם שייך איסור "סוחט" בריסוק שלג בשבת?

    
והאם מותר ליטול ידים במים שיש בהם שלג? האם מותר לרסק סוכר במים בשבת, ומה מקור מנהגינו להיתר ברחיצה ב"בורית" בשבת? מתוך פסקי מהרי"ץ על הלכות שבת עם "בארות משה" להרה"ג משה בן מרן הגאון הרב יצחק רצאבי שליט"א.
מספר צפיות:1023
י' טבת ה'תשע''ד

מה מברכים על גשמי ברכה?

    
מעשה רב! מרן הגאון רבי יצחק רצאבי שליט"א ראה את הגשמים הרבים בעיניו ובירך היום (כ"ו טבת ה'תשע"ג) את הברכה על הגשמים במלואה. "מודים אנחנו לך י"י אלהינו על כל טפה וטפה שהורדת לנו, ואילו פינו מלא שירה כים וכו' (כמו שהוא בנוסח נשמת כל חי), עד ויברכו את שמך י"י אלהינו. ברוך אתה ה' רוב ההודאות ואל התושבחות".
מספר צפיות:1248
כ"ו טבת ה'תשע''ג

השיעור השבועי של מרן שליט"א - מוצש"ק לך לך

  70:00 דק'  70:00 דק'
נושאי השיעור: זמן שאילת גשמים (אמירת "ותן טל ומטר" בברכת השנים) בארץ ישראל ובחוץ לארץ, האם השתנה הדין בזמנינו שאין עולי רגלים, דין בטל הטעם לא בטלה תקנה, דברי ספר "עולה מן המדבר" בעניין זה ודחייתן.
מספר צפיות:1971
י"ב חשון ה'תשע''ג

תפילה מיוחדת ממרן שליט"א לאמרה בכל עת ובפרט בשנה זו בה חל ג' שבט ביום ששי

    
מספר צפיות:1853
י"ב חשון ה'תשע''ג

להורדה! קובץ אמירת 90 פעם "ותן טל ומטר" לפי נוסח ק"ק תימן - בלדי

    
"ויכול להתחיל מן וברך את שנותינו ותן טל ומטר, וסגי בהכי להרגל לשונו צ' פעמים, וזה לדידן שנוסחתינו בין בקיץ בין בחורף מתחילין ברכינו, וה"ה לנוסח אשכנז שמתחילין ברך עלינו תמיד. אמנם לנוסחת הספרדים שמחלקין ביניהן, צריך להתחיל מקודם, וכמבואר בכף החיים שם"
מספר צפיות:1337
י"ב חשון ה'תשע''ג

להאזנה! ביאור מרן שליט"א לשלחן ערוך המקוצר או"ח סימן י"ז סעיף י"ג וסעיף י"ד - דין חזרה על התפילה ליחיד או ש"צ שטעה וצריך לחזור על תפילתו

  9:07 דק'  9:07 דק'
מספר צפיות:2318
י"ב חשון ה'תשע''ג

להאזנה! ביאור מרן שליט"א לשלחן ערוך המקוצר או"ח סימן י"ז סעיף ו' וסעיף ז' - הלכות משיב הרוח ומוריד הגשם ושאילת גשמים

  28:51 דק'  28:51 דק'
מספר צפיות:2363
י"ב חשון ה'תשע''ג

להאזנה! ביאור מרן שליט"א לשלחן ערוך המקוצר או"ח סימן י"ז סעיף ה' - הלכות משיב הרוח ומוריד הגשם ושאילת גשמים

  27:20 דק'  27:20 דק'
מספר צפיות:5718
י"ב חשון ה'תשע''ג

להאזנה! ביאור מרן שליט"א לשלחן ערוך המקוצר או"ח סימן י"ז סעיף א' - הלכות משיב הרוח ומוריד הגשם ושאילת גשמים

  24:20 דק'  24:20 דק'
מספר צפיות:2310
י"ב חשון ה'תשע''ג

מהלכות ברכות הראייה

    
מספר צפיות:970
י"ב חשון ה'תשע''ג

דיגיטלי! הלכות משיב הרוח ומוריד הגשם ושאילת גשמים

  7 עמ'  7 עמ'
מספר צפיות:9
י"ב חשון ה'תשע''ג

דין תוך כדי דיבור בין שמיעת רעם וראיית ברק או קשת לבין הברכה עליהם

  13:00 דק'  13:00 דק'
מספר צפיות:793
י"ב חשון ה'תשע''ג

האם מברכים על ברקים חלשים או שצריך דוקא חזקים? (חלק א')

  7:38 דק'  7:38 דק'
מספר צפיות:803
י"ב חשון ה'תשע''ג

בעניין ברכת הראייה

    
מאמר בעניין ברכת הראייה מאת מרן הגאון הרב יצחק רצאבי שליט"א, מתוך מדור "שערי הלכה" שפורסם בעלון תוצאות חיים היו"ל ע"י התאגדות בני התורה - סיון התשס"ז
מספר צפיות:2796
י"ב חשון ה'תשע''ג

"את קשתי נתתי בענן"

  35 דק'  35 דק'
לצפייה! קטעי שיעורים בעניין הקשת בענן, מהי הקשת? מה הברכה עליה? כל כמה זמן צריך לברך עליה? אם רואה רק חלק מהקשת האם יברך? עניין "נתפזרו העבים". מתוך השיעורים השבועיים של מרן הגאון הרב יצחק רצאבי שליט"א בחודש מרחשון ה'תש"ע
מספר צפיות:839
י"ב חשון ה'תשע''ג

משיב הרוח ומוריד הגשם

  17:51 דק'  17:51 דק'
מהו חודש מרחשון ומה פירוש המלה מרחשון? ורמז לחודשים אלו ב"הא מכשטא הא מצלחא", דיני אמירת "משיב הרוח ומוריד הגשם", ודיני שאילת גשמים בז' במרחשון. מתוך סדרת הקלטות "ויאמר יצחק" משנת התש"ס
מספר צפיות:6473
י"ב חשון ה'תשע''ג

מה עבודת האדם בחודש מרחשון

  4:00 דק'  4:00 דק'
מדוע תיקנו לקרוא פרשת בראשית לאחר חג הסוכות ולא ממש בתחילת השנה? ודברי הרב חיד"א זצ"ל בספר עבודת הקודש על מעלת הימים שלאחר חג הסוכות וחודש מרחשון. מתוך השיעור השבועי מוצש"ק בראשית ה'תש"ע
מספר צפיות:5929
י"ב חשון ה'תשע''ג

אמר בברכת השנים 'ותן טל ומטר' במקום 'בטללי רצון' קודם ז' במרחשון, האם חוזר?

  9:10 דק'  9:10 דק'
מדוע מתחילים לומר ותן טל ומטר רק בז' במרחשון? מדוע בחו"ל אומרים ביום הששים בתקופה (5 בדצמבר), והאם הפתרון לחזור על התפילה כתפילת נדבה עדיפה על הפתרון של חזרה בהרהור? (וכן בהמלך המשפט). מתוך השיעור השבועי של מרן שליט"א
מספר צפיות:6439
י"ב חשון ה'תשע''ג

ברכות ברקים ורעמים

  125 דק' (למעלה משעתיים)  125 דק' (למעלה משעתיים)
לצפייה! 5 קטעי שיעורים בעניין מהות ברקים ורעמים וסיבתם, הברכה על הברק והברכה על הרעם, עניין "נתפזרו העבים" או "נטהר הרקיע", ברכה באמצע לימוד ונושאים חשובים שונים. מלוקט מתוך השיעורים השבועיים של מרן הגאון הרב יצחק רצאבי שליט"א שנמסרו בחודש מרחשון ה'תש"ע
מספר צפיות:911
י"ב חשון ה'תשע''ג

כניסה לחברים רשומים

להרשמה
 
ארז יחיאל
שר שלום קשת
רשת כוללים יום הששי נחלת מהרי"ץ
עבור לתוכן העמוד