-
-
חיפוש מתקדם

מבזקים

עצור
ברוכים הבאים לאתר מהרי"ץ
יד מהרי"ץ - פורטל תורני למורשת יהדות תימן, האתר הרשמי להנצחת מורשתו של גאון רבני תימן ותפארתם מהרי"ץ זצוק"ל. באתר תמצאו גם תכנים תורניים והלכתיים רבים של מרן הגאון הרב יצחק רצאבי שליט"א - פוסק עדת תימן, מחבר ספרי שלחן ערוך המקוצר ח"ח ושו"ת עולת יצחק ג"ח ועוד, וכן תוכלו לעיין ולהאזין ולצפות במבחר שיעורי תורה, שו"ת, מאמרים, תמונות, וקבלת מידע אודות פעילות ק"ק תימן יע"א (י'כוננם ע'ליון א'מן). הודעה לגולשי האתר! הבעלות על אתר זה הינה פרטית, וכל התכנים המובאים הינם באחריות עורך האתר בלבד. אין למרן הגר"י רצאבי שליט"א כל אחריות על המתפרסם באתר, ואינו מודע לדברים המפורסמים בו.
"נציב החודש" באתר
נציב החודש! אם רצונך שזכות לימוד התורה, המסורת והמנהגים, של אלפי לומדים באתר זה יעמדו לזכותך במשך חודש ימים, להצלחה לרפואה או לע"נ, אנא פנה לטל': 0504140741, ובחר את החודש הרצוי עבורך. "נציב החודש" יקבל באנר מפואר בו יופיעו שמו להצלחתו, או שם קרוביו ז"ל בצירוף נר נשמה דולק, וכן בתעודת הוקרה ובברכה אישית ממרן הגאון הרב יצחק רצאבי שליט"א.
עכשיו באתר יד מהרי"ץ
880 אורחים

הספקים מ"מ ומבחנים - כולל פרי צדיק בחריש

בשורה טובה ללומדי התורה ועמליה בני ק"ק תימן יע"א!

החל משבוע זה (פרשת לך לך התשפ"ב), יובא כאן באתר יד מהרי"ץ ה"מראה מקומות" של החומר הנלמד בכולל האברכים "פרי צדיק" בעיר חריש ת"ו, ובהמשך גם את שאלות ה"מבחנים", כך שכל המעוניין להשתתף בלימודי הכולל מביתו או מכל מקום, יוכל להצטרף ללימוד הנלמד בכולל, והשיעורים המוקלטים המתפרסמים באתר יהוו השלמה וחידוד לנושאי הלימוד.

חדש! מראה מקומות והספקים לנלמד בעיון בכולל "פרי צדיק" - הלכות שבת סימן ש"מ

    
לעיון ולהורדה! "מראה מקומות" והספקים בסוגיות בהלכות שבת סימן ש"מ. החומר נלמד בכולל האברכים "פרי צדיק" בעיר חריש ת"ו, ובהמשך גם את שאלות ה"מבחנים", כך שכל המעוניין להשתתף בלימודי הכולל מביתו או מכל מקום, יוכל להצטרף ללימוד הנלמד בכולל, והשיעורים המוקלטים המתפרסמים באתר יהוו השלמה וחידוד לנושאי הלימוד.
מספר צפיות:2420
ב' מרחשון ה'תשפ''ג

מבחן (עיון) - הלכות שבת סימן שמ"א, והלכות סוכה סימנים תרל"ה תרל"ו

    
א. על איזה פוסק סמך מהרי"ץ לומר כל נדרי בלילה? וכתוב לפחות ג' טעמים להתיר! ב. באיזה סוכה נחלקו ב"ש וב"ה? וכתוב ד' אופנים של סוכה הפסולה לכו"ע! ג. א) באיזה סוכה צריך לחדש בה דבר? ב) כמה צריך לחדש? (שני אופנים). ג) מה מקור הלכה זו? ד) האם זה לעיכובא? (כתוב דעת הרי"ף הרמב"ם ב"י ר"ן ואחרונים). ה) האם מועיל חידוש בדפנות? ד. מה הדין למעשה בסוכת פרגולה? פרט! (כשעשאה לשם חג, לשם חג מסוכות שעבר, לא לשם חג, עם גג וכדומה ומסירו, בלי גג). ה. מה עדיף סוכת גנב"ך או סוכת רקב"ש, ומדוע? ו. והוא שעשאה לצל סוכה (דף ח:) מה באו לאפוקי, ומה להלכה! ז. הניחו סכך קודם הדפנות, בדיעבד כשרה או פסולה?
מספר צפיות:2341
י"ב תשרי ה'תשפ''ג

חדש! מראה מקומות והספקים לנלמד ב"בקיאות" בכולל "פרי צדיק" - הלכות סוכה סימן תרל"ו

    
לעיון ולהורדה! "מראה מקומות" והספקים בסוגיות בהלכות סוכה סימן תרל"ו. החומר נלמד בכולל האברכים "פרי צדיק" בעיר חריש ת"ו, ובהמשך גם את שאלות ה"מבחנים", כך שכל המעוניין להשתתף בלימודי הכולל מביתו או מכל מקום, יוכל להצטרף ללימוד הנלמד בכולל, והשיעורים המוקלטים המתפרסמים באתר יהוו השלמה וחידוד לנושאי הלימוד.
מספר צפיות:2477
כ"ד אלול ה'תשפ''ב

חדש! מראה מקומות והספקים לנלמד ב"בקיאות" בכולל "פרי צדיק" - הלכות סוכה סימן תרל"ה

    
לעיון ולהורדה! "מראה מקומות" והספקים בסוגיות בהלכות סוכה סימן תרל"ה. החומר נלמד בכולל האברכים "פרי צדיק" בעיר חריש ת"ו, ובהמשך גם את שאלות ה"מבחנים", כך שכל המעוניין להשתתף בלימודי הכולל מביתו או מכל מקום, יוכל להצטרף ללימוד הנלמד בכולל, והשיעורים המוקלטים המתפרסמים באתר יהוו השלמה וחידוד לנושאי הלימוד.
מספר צפיות:2378
כ"ד אלול ה'תשפ''ב

חדש! מראה מקומות והספקים לנלמד בכולל "פרי צדיק" - הלכות שבת סימן שמ"א

    
לעיון ולהורדה! "מראה מקומות" והספקים בסוגיות בהלכות שבת סימן שמ"א (סימן ש"מ יילמד בכולל בעז"ה לאחר תקופת "בין הזמנים", ב"זמן חורף" התשפ"ג). החומר נלמד בכולל האברכים "פרי צדיק" בעיר חריש ת"ו, ובהמשך גם את שאלות ה"מבחנים", כך שכל המעוניין להשתתף בלימודי הכולל מביתו או מכל מקום, יוכל להצטרף ללימוד הנלמד בכולל, והשיעורים המוקלטים המתפרסמים באתר יהוו השלמה וחידוד לנושאי הלימוד.
מספר צפיות:2400
כ' אלול ה'תשפ''ב

מבחן (עיון) - הלכות שבת סימן של"ח-של"ט

    
א. כתוב ג' טעמים לדין שכתב רמ"א לאסור להקיש בטבעת של הדלת! מה פסקו להלכה מהרי"ץ ושתילי זתים, ומדוע? ב. האם מותר להשמיע קול של שיר בפה? כתוב דעת רמ"א, ומה הוסיף המג"א, ואיך המנהג בזה? והאם יש בהשמעת קול לילילי שמשמיעות הנשים משום איסור קול באשה ערוה? ג. לומר לגוי לנגן לשמח חתן וכלה בשבת. כתוב שני צדדים להתיר (טור ב' ראבי"ה) ושתי סברות לאסור! לשון מרן בש"ע. ומה כתב על זה השת"ז? ד. שעון שפועל ע"י מתיחת קפיץ ונפסק, האם מותר למלאותו בשבת ומדוע? ומה הדין למלאותו בעודו פועל? ה. עכבר חי שנתפס במלכודת בשבת, האם מותר להוציאו עם המלכודת לחוץ? ומים שנוטפים מהמזגן בשבת, האם מותר להניח כלי תחתיהם ומדוע? פרט! ו. האם מותר לספק כלאחר יד בשבת? ז. באיזה אופן מצינו שהתירו לרקוד ולטפח בשבת, והאם זה מוסכם? ח. האם מותר להקיש בגודל ובאמה שבאצבעותיו, בדרך שיר, ושלא בדרך שיר. (כתוב ד' תה"ד, מרן בב"י ובש"ע, מג"א, תוספת שבת ופמ"ג). ט. לעשות בשבת קידושין, חופה (כלונסאות), ייחוד שאינו ראוי לביאה, ייחוד הראוי לביאה, ביאה, מה מותר ומה אסור בבתולה ובאלמנה? (לשיטת רש"י והפוסקים דלא כר"ת). י. כתוב שני אופנים שכתב מרן בש"ע ס"ס של"ט שמותר ליכנס לספינה בשבת! באיזה אופן נחלקו בו רבוותא, ומדוע הכריע בו מרן להקל?
מספר צפיות:2339
י"ט אלול ה'תשפ''ב

מבחן בקיאות על ספר "שלחן ערוך המקוצר" חלק או"ח חלק ג', הלכות סוכה - כולל "פרי צדיק" חריש

    
א. האם מותר להניח סכך על דבר המקבל טומאה? פרט! ב. עד כמה הסכך יכול להיות מעובה ותהיה הסוכה כשרה? ג. האם מותר לשבת תחת דופן עקומה? פרט! ד. באיזה אופן העושה סוכתו תחת האילן כשרה?(בלי להגביה את הסכך). ה. האם צריך מזוזה בסוכה? פרט! ומה הדין לקבוע אחרי החג מחדש? ו. האם אפשר לתלות נויי סוכה אחרי ד' טפחים מהסכך? פרט! ז. האם עצי הסוכה או הנויים מותרים בהנאה? והאם מועיל תנאי? ח. מה פירוש המילה "מטייל"? ט. האם צריך להיות בסוכה גם כשאינו אוכל? י. האם מותר לישון חוץ לסוכה? שנת קבע , שנת עראי ומה הדין להעיר מי שנרדם ,שמתנמנם? י"א. מתי מברכים לישב בסוכה? כתוב המנהגים!
מספר צפיות:2890
י"ט אלול ה'תשפ''ב

חדש! מראה מקומות והספקים לנלמד בכולל "פרי צדיק" - הלכות שבת סימן של"ט

    
לעיון ולהורדה! "מראה מקומות" והספקים בסוגיות בהלכות שבת סימן של"ט. החומר נלמד בכולל האברכים "פרי צדיק" בעיר חריש ת"ו, ובהמשך גם את שאלות ה"מבחנים", כך שכל המעוניין להשתתף בלימודי הכולל מביתו או מכל מקום, יוכל להצטרף ללימוד הנלמד בכולל, והשיעורים המוקלטים המתפרסמים באתר יהוו השלמה וחידוד לנושאי הלימוד.
מספר צפיות:2509
י"ב אלול ה'תשפ''ב

מבחן בקיאות על ספר "שלחן ערוך המקוצר" חלק או"ח חלק ג', הלכות יום הכיפורים - כולל "פרי צדיק" חריש

    
א. מי שחטא לחבירו כיצד צריך לפייסו? פרט כאשר: שיכול בעצמו , כשקשה לו. ב. מה הדין לפייס לאחר מיתה? כשקרוב, שרחוק ג' פרסאות , כשחרפו לאחר מותו. ג. כתוב ב' מצות שיש לעשות בערב כיפור. ד. האם לפי מנהגינו יכול להטמין מערב כיפור למוצאי כיפור? ה. האם ש"ץ אומר וידוי במנחה של ערב כיפור? ו. האם פורסים ביום כיפור מפה לבנה על השולחן? כתוב המנהג! ז. האם מדליקים נרות ומברכים? כתוב המנהג! ח. מה הנשים לובשות ביום כיפור? פרט! ט. האם נוטלים ידים לצורך תפילה ביום כיפור? י. הרואה קרי כיצד ינהג? כשהוא לח, כשנתייבש. י"א. האם מותר ללכת בסנדל של עור? כשהולך בין גויים, כשיש חיות נושכות.
מספר צפיות:2579
י"ב אלול ה'תשפ''ב

חדש! מראה מקומות והספקים לנלמד בכולל "פרי צדיק" - הלכות שבת סימן של"ח

    
לעיון ולהורדה! "מראה מקומות" והספקים בסוגיות בהלכות שבת סימן של"ח. החומר נלמד בכולל האברכים "פרי צדיק" בעיר חריש ת"ו, ובהמשך גם את שאלות ה"מבחנים", כך שכל המעוניין להשתתף בלימודי הכולל מביתו או מכל מקום, יוכל להצטרף ללימוד הנלמד בכולל, והשיעורים המוקלטים המתפרסמים באתר יהוו השלמה וחידוד לנושאי הלימוד.
מספר צפיות:2465
ו' אלול ה'תשפ''ב

מבחן בקיאות על ספר "שלחן ערוך המקוצר" חלק או"ח חלק ג', הלכות ימים הנוראים - כולל "פרי צדיק" חריש

    
א. כשקמים לפני עלות השחר לומר סליחות מתי אומרים ברכות השחר? ב. האם תוקעים בי"ג מידות? ומה יעשה תוקע כשיש מנין מצומצם? ג. כשאין עשרה בתחילת הסליחות, האם אומרים: י"ג מידות, סליחות שהם בלשון ארמי? והאם לכשיגיע המנין חוזרים על הקדיש שפספסו? ד. האם אבל יכול להיות ש"צ בר"ה ויום כיפור? כתוב המנהג! ה. מתי עושים היתר נדרים? ומה הסימן לכך? ו. מה נוהגים לעשות בערב ראש השנה? ז. אם אמר "מלך אוהב צדקה ומשפט" במקום "המלך המשפט" והגיע ל"רצה", האם יחזור? וכיצד? ח. למנהג הבלדי, אם יודע בודאי שאם יגיד "ובכן יתקדש" לא יספיק לענות קדושה, מה יעשה? ט. כיצד מברך איש את רעהו כשפוגשו בעשרת ימי תשובה, ובמוצאי יום כיפור? י. האם מוסיפים ותחתם כשמברכים איש את רעהו? י"א. האם שולחים כרטיסי ברכה איש לרעהו, כתוב המנהג?
מספר צפיות:2458
ו' אלול ה'תשפ''ב

מבחן (עיון) - הלכות שבת סימן של"ז

    
א. והאידנא דס"ל כר"ש שרי אפילו לכתחילה (שבת צה.), על מה הכונה? כתוב בקיצור דעת בה"ג, רי"ף, ראב"ד, רמב"ם, תוס'. ב. באיזה אופן אסור לגרור מטה כסא וספסל. ומה הדין במרוצף. פרט! ג. למה אסור לכבד קרקע שאינה מרוצפת להסוברים כן. בפוסקים נזכרו ה' טעמים בזה. כתוב לפחות ג' טעמים!. ד. כתוב הדין להלכה האם מותר לכבד קרקע, כתוב שלשת הדעות שהובאו בש"ע. ומה הדין להלכה לדעת מרן, בב"י ובש"ע ובש"ע המקוצר בעיני יצחק! ה. במה הדחה חמורה מכיבוד, ומדוע? ומה הדין בשעת הדוחק, ומדוע? ו. לר"ש דבר שאינו מתכוין מותר הוא רק כשאם יכוין הוא איסור דרבנן, או גם באיסור תורה? ומה הראיה לכך? ז. האם יש לך ראיה מסימן זה לאסור פס"ר ואינו מכוין, גם באיסור דרבנן ואפילו בתרי ותלת דרבנן? ומה הם? ח. כתוב ב' טעמים שלא לחוש בכיבוד לטלטול עפר וקליפות שהן מוקצה!
מספר צפיות:2613
ו' אלול ה'תשפ''ב
חדש! מראה מקומות והספקים לנלמד בכולל "פרי צדיק" - הלכות שבת סימן של"ז

חדש! מראה מקומות והספקים לנלמד בכולל "פרי צדיק" - הלכות שבת סימן של"ז

    
לעיון ולהורדה! "מראה מקומות" והספקים בסוגיות בהלכות שבת סימן של"ז. החומר נלמד בכולל האברכים "פרי צדיק" בעיר חריש ת"ו, ובהמשך גם את שאלות ה"מבחנים", כך שכל המעוניין להשתתף בלימודי הכולל מביתו או מכל מקום, יוכל להצטרף ללימוד הנלמד בכולל, והשיעורים המוקלטים המתפרסמים באתר יהוו השלמה וחידוד לנושאי הלימוד.
מספר צפיות:2349
ד' אלול ה'תשפ''ב

מבחן בקיאות על ספר "שלחן ערוך המקוצר" חלק או"ח, חלק ג' עמודים קנ"ג-קנ"ו, וחלק א' עמודים שפ"א-שפ"ט - כולל "פרי צדיק" חריש

    
א. כשרוצה להתענות מתי מקבל תענית? פרט! ב. מה הדין שרוצה לקבל כמה ימים רצופים , שאינם רצופים? ג. האם מועיל קבלה בהרהור או שלא בשעת המנחה? ד. האם מותר לפרסם שמתענה? פרט! ה. אם נדר להתענות כמה ימים, מה הדין כשמצטער או שמפצירים בו לאכול? מה הדין שקבל להתענות למחר? מה הדין שמצטער הרבה? ו. מי שנדר בה"ב האם מותר להחליף הימים? ולאיזה ימים מותר ומדוע? ז. אם אכל בשוגג בתעניתו מה יעשה? מה הדין אם נדר להתענות כאשר לא פרט יום מיוחד? ח. מתי עונת ת"ח ומה הדין בזמנינו? ט. ג' חודשים ראשונים קשה לאישה באיזה אופן? י. האם מותר לשמש: בעלות השחר, בשקיעת החמה? י"א. אשה שמניקה, כמה תחכה מלהניק אחרי המצוה?
מספר צפיות:2441
ח' אב ה'תשפ''ב

מבחן (עיון) - הלכות שבת סימן של"ו

    
א. עלה באילן מבעוד יום, האם מותר לירד ממנו בשבת? כתוב פסק הש"ע בדיוק! ומה הדין חפץ שהיה מונח שם מבעוד יום, האם מותר להורידו משם בשבת בלי להנידו? ב. כמה הוא שיעור הנקב להחשיבו עציץ נקוב? כתוב לפחות שני שיעורים! כתוב שני אופנים בעציץ שיש בו נקב ואינו נחשב לעציץ נקוב? (רשב"א, ר"ת). ג. האם מותר להעמיד שושנים וכדומה כשהפרחים נפתחים? ד. האם מותר ליתן מים בכלי בשבת ולהניח בתוכו ענפים לריח או לנוי? ומה הראיה לכך? ה. ריחאן שמשריש במים, האם מותר ליתנו במים בשבת או לא. פרט! ו. מה החילוק בין זורע לתולש לענין עציץ שאינו נקוב, ומה הראיה לכך? והיכן מצאנו תולש מעציץ שאינו נקוב דחייב? ז. המגביה עציץ נקוב מהארץ על גבי יתדות. מה דינו? ח. כל מקום שאסרו לרבים מפני מראית העין אפילו בחדרי חדרים אסור. היכן מצינו שהתירו בצנעא. ומדוע? ובאיזה אופן התירו? ומה הדין כשאי אפשר בצנעה? (ר"ן, ביה"ל) ומדוע לא התירו לכבות דליקה ואפילו ע"י גוי כשאין סכנת נפשות והלא יש הפסד ממון? כתוב שתי סברות לחלק שכתב הר"ן! ט. האם מותר לסמוך סולם על יתד שמחובר באילן? סמך סולם מערב שבת על יתד שמחובר באילן, האם מותר לעלות בסולם בשבת? מגבת שתלויה על חבל שקשור באילן, האם מותר ליטול המגבת בשבת? י. כתוב לפחות ג' איסורים שכתב מהרי"ץ לרחוץ בנהר כשגדל זרע על פני המים?
מספר צפיות:2554
ח' אב ה'תשפ''ב

מבחן בקיאות על ספר "שלחן ערוך המקוצר" חלק או"ח, עמודים קל"ט-קנ"ב - כולל "פרי צדיק" חריש

    
א. כשפוגש את חבירו בט' באב מה אומר לו ומה עונה? ב. איזה מלאכות מותר לעשות בט' באב? עד חצות , מחצות. ג. בט' באב מאימתי מותר לישב על כסא? ד. האם יש שבוע שחל בו בט' באב שנדחה משבת ליום ראשון? ה. ט' באב שחל בשבת, בסעודה שלישית האם יכול: לזמן, לשבת עם חברים, לאכול בשר ויין? ו. ט' באב שחל בשבת, מתי פושטים בגדי שבת ומתי לובשים מנעלים של ט' באב? ז. האם אומרים "צדקתך" בשבת? כתוב המנהגים! ח. האם בעלי ברית אוכלים בט' באב? כתוב ההלכה והמנהג! ט. ט' באב שחל בשבת ונדחה, מה הדין של מעוברות ומניקות? חולה או יולדת הבאים לאכול בצום, מה יעשו לפני שאוכלים? י. מה מנהגנו לעשות בחופה זכר לחרבן? י"א. הרואה בית המקדש בחרבנו, מה עושה? ומה הדין בחול המועד?
מספר צפיות:2878
כ"ט תמוז ה'תשפ''ב
חדש! מראה מקומות והספקים לנלמד בכולל "פרי צדיק" - הלכות שבת סימן של"ו

חדש! מראה מקומות והספקים לנלמד בכולל "פרי צדיק" - הלכות שבת סימן של"ו

    
לעיון ולהורדה! "מראה מקומות" והספקים בסוגיות בהלכות שבת סימן של"ה. החומר נלמד בכולל האברכים "פרי צדיק" בעיר חריש ת"ו, ובהמשך גם את שאלות ה"מבחנים", כך שכל המעוניין להשתתף בלימודי הכולל מביתו או מכל מקום, יוכל להצטרף ללימוד הנלמד בכולל, והשיעורים המוקלטים המתפרסמים באתר יהוו השלמה וחידוד לנושאי הלימוד.
מספר צפיות:2636
כ"ג תמוז ה'תשפ''ב

מבחן (עיון) - הלכות שבת סימן של"ה

    
א. חבית שנשברה, כתוב ג' אופנים שהזכירו הפוסקים היתר להציל אפילו יותר ממזון ג' סעודות? ובאיזה אופן אסור להציל אפילו שיעור ג' סעודות? ב. חבית שנשברה בראש גגו ועבר וקלט באיסור. האם מותר ליהנות מהיין? פרט! (שוגג, מזיד, בשבת ובמוצ"ש). ג. דבר שיש לו מתירין מין באינו מינו מתבטל או לא? ד. למה התירו בסעיף ד' לעשות גרף של רעי, והרי אין עושין גרף של רעי לכתחילה? ה. נתפזרו לו פירות בחצר וכו', כתוב דברי רבי' יונה, רמב"ן, ורמב"ם בטעם האיסור. ולגבי דעת רבי' יונה ורמב"ן, איך פסק מרן בש"ע. ומהיכן לקוח פסק זה? (ע' בב"י). ו. פירות שנתפזרו בבית, האם מותר ללקטם לתוך סל? ז. משחקים וצעצועים שנתפזרו בחצר, האם מותר ללקטם בתוך סל או קופה גדולה? ח. ולא יטפח בשמן (שבת קמ"ג ע"ב), מה פירושו ולמה אסור? ועל מי כתב הב"י דיש לחוש שנעלמו ממנו דברי התוס', ומהיכן דקדק זה?
מספר צפיות:2581
כ"ג תמוז ה'תשפ''ב

מבחן בקיאות על ספר "שלחן ערוך המקוצר" חלק או"ח, עמודים קכ"ז-קל"ח - כולל "פרי צדיק" חריש

    
א. מה יעשה אבל ששלושים שלו חל ב י"ח בתמוז ומה הדין בשבוע שחל בו לגבי תספורת? ב. ממתי מותר בכל מה שנאסר בט' באב? ג. מה מותר ללמוד בערב ט' באב? ד. האם נופלים על פניהם בערב ט' באב? כתוב המנהגים! ה. האם מזמנים בסעודה מפסקת? ו. מתי אוכלים סעודת צהרים? כתוב המנהג! ז. באיזה תפילות אומרים "רחם", "נחם"? ומה יעשה כשלא אמר? פרט! ח. ממתי מונים שנות החרבן? כתוב המנהג! ט. האם מניחים תפילין בשחרית ט' באב? כתוב המנהגים! י. האם מעוברות, מניקות ,יולדת בתוך שלושים יום, חולה שאין בו סכנה צריכים להתענות? פרט!
מספר צפיות:2871
כ"ג תמוז ה'תשפ''ב
חדש! מראה מקומות והספקים לנלמד בכולל "פרי צדיק" - הלכות שבת סימן של"ה

חדש! מראה מקומות והספקים לנלמד בכולל "פרי צדיק" - הלכות שבת סימן של"ה

    
לעיון ולהורדה! "מראה מקומות" והספקים בסוגיות בהלכות שבת סימן של"ה. החומר נלמד בכולל האברכים "פרי צדיק" בעיר חריש ת"ו, ובהמשך גם את שאלות ה"מבחנים", כך שכל המעוניין להשתתף בלימודי הכולל מביתו או מכל מקום, יוכל להצטרף ללימוד הנלמד בכולל, והשיעורים המוקלטים המתפרסמים באתר יהוו השלמה וחידוד לנושאי הלימוד.
מספר צפיות:3141
י"ט תמוז ה'תשפ''ב

כניסה לחברים רשומים

להרשמה
 
מיני תבלין וקליות
ישיבת נחלת אבות לבעלי תשובה
פעולת צדיק
מצות טעמו וראו
מנויים לחיים
עבור לתוכן העמוד