-
-
חיפוש מתקדם

מבזקי חנוכה

עצור
עכשיו באתר יד מהרי"ץ
1003 אורחים

חנוכה

 

מבחן (עיון) - הלכות חנוכה סימן תער"ב

    
א. מצותה משתשקע החמה עד שתכלה רגל מן השוק. מה שני הפירושים שאמרו על זה במסקנת הגמרא? ב. עד דכליא רגלא דתרמודאי. מהו תרמודאי? (רש"י, רי"ף והגאונים). ג. עבר הזמן ולא הדליק. כתוב דעת הר"י פורת, ר"י, רמב"ם. ד. בדין הנז"ל , מה פסק הש"ע. ומה הדין לענין ברכה, ומדוע? ומה הדין בזמנו לענין ברכה? ה. כמה הוא זמן שתכלה רגל מן השוק. (רי"ף, הגאונים). ומהו לשון הרמב"ם ומה כוונתו? ו. לאחר זמן שתכלה רגל מן השוק, האם יכול להשתמש לאורה (ש"ע, אחרונים)? ז. לשון התכלאל מיסוד חכמי תימן הקדמונים, שההדלקה תהיה עם שקיעת החמה כלשון הרמב"ם , ומהרי"ץ בעץ חיים העתיק על זה לשון הש"ע והמג"א עם צאת הכוכבים. האם זו סתירה, ומדוע? ח. מתי הוא הזמן המדויק לכתחילה להדליק נרות חנוכה (ש"ע המקוצר). איך זה יוצא מדקדוק לשון הרמב"ם והש"ע . ואיך מתיישב לפי זה הצריך עיון שכתבו הפמ"ג והביה"ל בד"ה לא מאחרים? ט. מי שמדליק בתוך הבית האם צריך לדקדק בתחילת הזמן (ר"י בתוס', טור, רמ"א)? י. מי שטעה ולא הדליק בלילה רביעי אלא שלשה נרות, ואחר שבירך והדליק שלשה נרות, נזכר. כיצד יעשה לענין ההדלקה והברכה, ומדוע? (בית יוסף בשם ארחות חיים, משנ"ב בשם פמ"ג)? יא. מי שמדליק בתוך ביתו ובני ביתו ישנים, ואי אפשר לו להקיצם, האם ידליק בברכה או לא? כתוב דעת המג"א, החמד משה, ומסקנת שער הציון!
מספר צפיות:3625
ב' טבת ה'תשפ''ב
וידיאו! דרשת מרן שליט"א - רחובות ת"ו

וידיאו! דרשת מרן שליט"א - רחובות ת"ו

       35 דק'  35 דק'
דרשת מרן הגאון רבינו יצחק רצאבי שליט"א - פוסק עדת תימן, שנאמרה במסגרת מסיבת חנוכה וחנוכת בית המדרש "ברכת אברהם" בעיר רחובות ת"ו - בראשות הרה"ג איתן אברהם שליט"א, ביום ראשון בערב, ליל נר שמיני של חנוכה - אור לב' טבת התשפ"ב. כולל תמונות
מספר צפיות:6341
ב' טבת ה'תשפ''ב
וידיאו ותמונות! מסיבת חנוכה למשתתפי השיעור השבועי - מוצש"ק מקץ התשפ"ב

וידיאו ותמונות! מסיבת חנוכה למשתתפי השיעור השבועי - מוצש"ק מקץ התשפ"ב

       20 דק'  20 דק'
וידיאו! מסיבת חנוכה שנערכה במוצש"ק מקץ התשפ"ב לאחר "השיעור השבועי" מפי מרן הגאון רבינו יצחק רצאבי שליט"א - פוסק עדת תימן, בבית המדרש "פעולת צדיק" בני ברק. קריאה במגילת בני חשמונאי, שירה, ודברי ברכה מהרב יאיר שרפי הי"ו מנהל כולל "פרי צדיק" בחריש ת"ו, בראשות הרה"ג משה רצאבי שליט"א. כולל תמונות מהשיעור ומהמסיבה.
מספר צפיות:6168
א' טבת ה'תשפ''ב
שני שיעורים מפי הרה"ג משה רצאבי שליט"א - שנמסרו בכולל אברכים "פרי צדיק" חריש ת"ו - כ"ח כסלו התשפ"ב

שני שיעורים מפי הרה"ג משה רצאבי שליט"א - שנמסרו בכולל אברכים "פרי צדיק" חריש ת"ו - כ"ח כסלו התשפ"ב

    
נושאי השיעור הראשון (בעיון) - זמן הדלקת נרות חנוכה לפי מנהגנו [חלק ב']. נושאי השיעור השני - מוסר הקשור לחנוכה. השיעורים נמסרו מפי ראש הכולל הרה"ג משה רצאבי שליט"א - בכולל אברכים "פרי צדיק" - חריש ת"ו, ביום חמישי כ"ח כסלו התשפ"ב
מספר צפיות:3830
כ"ט כסליו ה'תשפ''ב
חדש! שיעור בהלכות חנוכה, ו"שירה - אקוה חסדך" במסיבת חנוכה בכולל "פרי צדיק" חריש - כ"ו כסלו התשפ"ב

חדש! שיעור בהלכות חנוכה, ו"שירה - אקוה חסדך" במסיבת חנוכה בכולל "פרי צדיק" חריש - כ"ו כסלו התשפ"ב

    
להאזנה! חלק א': שיעור בהלכות חנוכה, בעניין זמן הדלקת נר חנוכה מפי הרה"ג משה רצאבי שליט"א - ראש כולל "פרי צדיק" בעיר חריש ת"ו, שנמסר בפני אברכי הכולל שליט"א ביום שני כ"ו כסלו נר שני דחנוכה. חלק ב': שירה "אקוה חסדך" עם ראש הכולל ואברכי הכולל, במסגרת מסיבת חנוכה שנערכה לאחר השיעור. האזנה עריבה!
מספר צפיות:3682
כ"ז כסליו ה'תשפ''ב
חדש! שיעור מפי הרה"ג משה רצאבי שליט"א בראש העין - בעניין זמן הדלקת נר חנוכה (294)

חדש! שיעור מפי הרה"ג משה רצאבי שליט"א בראש העין - בעניין זמן הדלקת נר חנוכה (294)

    
להאזנה והורדה! שיעורים בספר "שלחן ערוך המקוצר" על פי מסורת ומנהגי ק"ק תימן יע"א, מפי הרה"ג משה רצאבי שליט"א - רב קהילת "פעולת צדיק" בעיר אלעד ת"ו, וראש כולל "פרי צדיק" בעיר חריש ת"ו, ומח"ס בארות משה על פסקי מהרי"ץ ו"בנין משה" על הלכות שבת ועוד, ומו"צ בבית ההוראה "פעולת צדיק". שנמסרו בבית הכנסת "נחלת ישורון" (עטרי) בעיר ראש העין ת"ו, מדי יום ראשון בערב. המדור יתעדכן בע"ה באופן תמידי בכל שבוע.
מספר צפיות:7259
כ"ו כסליו ה'תשפ''ב
תמונות! מרן שליט"א בהדלקת נר שני דחנוכה

תמונות! מרן שליט"א בהדלקת נר שני דחנוכה

    
מרן הגאון רבינו יצחק רצאבי שליט"א - פוסק עדת תימן, בהדלקת נר שני דחנוכה, כעשר דקות בערך לאחר שקיעת החמה. הבהרה חשובה! התמונות שהתפרסמו באתרים אחרים בהם נראה מרן שליט"א מדליק נר חנוכה בחשכת לילה, הן תמונות אשר צולמו בשנה שעברה, בהדלקת נר חנוכה לפירסומא ניסא בלבד ללא ברכה, במסגרת מסיבת חנוכה לבחורי ישיבות שע"י ארגון תוצאות חיים.
מספר צפיות:5720
כ"ו כסליו ה'תשפ''ב

זמני הלימוד והתפילות לימי החנוכה התשפ"ב - בבית המדרש "פעולת צדיק" בני ברק

    
תפילת שחרית: בשעה 5:45 בבוקר. לאחר התפילה - "שילוש" עם מרן הגאון רבינו יצחק רצאבי שליט"א. תפילת מנחה: בשעה 16:00. הדלקת נרות ותפילת ערבית: בשעה 17:55. לאחר תפילת ערבית מתקיים לימוד "אבות ובנים" מדי יום מימי החנוכה, עד השעה 19:00. כיבוד ופרסים יקרי ערך. כולם מוזמנים להאיר את אור התורה בימים המאירים בשנה. ברוכים הבאים!
מספר צפיות:6197
כ"ה כסליו ה'תשפ''ב

האם עדיף להדליק נ"ח במנורה ישנה של אדם צדיק, או בחדשה?

    
למרן שר התורה הגה"צ רבי יצחק רצאבי שליט"א. הסתפקתי אדם שיש לו אפשרות להדליק נרות חנוכה במנורה שקיבל מירושה מאדם גדול וצדיק, אולם המנורה כמובן ישנה מאד, ומאידך יש לו מנורה יפה וחדשה מאד, במה עדיף להדליק? והטעם?
מספר צפיות:5983
כ"ה כסליו ה'תשפ''ב

אדם הנמצא בחוץ לארץ ומשפחתו נמצאת בארץ, האם יוצא ידי חובה בהדלקתם, באם ישנם הפרשי שעות ביניהם?

    
לכב' מרן הגאון הגדול המפו', פאר מקדושים, פאר הדור כמהר"ר יצחק רצאבי שליט"א, שלו' וברכה, נסתפקתי בענין אחד ואשמח אם תענו לי, אדם ספרדי הנמצא באוסטרליה בחג חנוכה, ואשתו ומשפחתו נמצאים בארץ, ושם חל חיוב הדלקת נרות הרבה שעות לפני שמתחיל החיוב בארץ. האם כאשר אשתו מדליקה כאן בארץ היא מוציאה אותו ידי"ח או שמא הוא לא יוצא בהדלקתה וצריך להדליק בפני עצמו? וכן הוא הדין גבי אדם הנמצא בארה"ב שם מתחיל החג אחרי הזמן בארץ, האם יוצא בהדלקת אשתו הנמצאת בארץ או לא?
מספר צפיות:6072
כ"ה כסליו ה'תשפ''ב

אדם שלא הדליק נ"ח בביתו ביום הראשון, האם ביום השני הוא צריך לברך שהחיינו?

    
מספר צפיות:6735
כ"ה כסליו ה'תשפ''ב
הדלקת נר חנוכה בקומה גבוהה או בלובי הבניין

הדלקת נר חנוכה בקומה גבוהה או בלובי הבניין

    
לכבוד מו"ר הגאון הרב יצחק רצאבי יחשל"א. רציתי לשאול את כת"ר נר"ו בעניין הדלקת נרות חנוכה לדרים בקומה ה-7 ואילך. האם יש מקום לומר שידליקו בחלון, כאשר החלון פונה לרה"ר, היינו כביש ראשי שיש שם עוברים ושבים, או שמא עדיף להדליק סמוך לפתח מבפנים? מה הדין כאשר ההדלקה לא מתבצעת ממש סמוך לפתח, אלא יש כעין מבואה ("לובי") קטן באורך מטר בערך מהדלת, ושם אפשר להדליק, האם עדיין מיקרי סמוך לפתח? יורנו המורה לצדקה ויבוא שכמ"ה.
מספר צפיות:6211
כ"ד כסליו ה'תשפ''ב
וידיאו ותמונות! שיעור עיוני מיוחד לבחורי ישיבות מפי מרן שליט"א - ליל א' דחנוכה התשפ"א

וידיאו ותמונות! שיעור עיוני מיוחד לבחורי ישיבות מפי מרן שליט"א - ליל א' דחנוכה התשפ"א

       46 דק'  46 דק'
נר מצוה ותורה אור: ביום חמישי בערב ליל א' דחנוכה נתאספו עשרות בחורי ישיבות גדולות יוצאי ק"ק תימן, בבית מרן הגאון הגדול רבי יצחק רצאבי שליט"א - פוסק עדת תימן, לשמיעת שיעור עיוני מיוחד בענייני חנוכה, בביאור המושג "והדליקו נרות בחצרות קדשך". לאחר מכן התקיימה הדלקת נרות חנוכה לפרסומי ניסא ע"י מרן הגר"י רצאבי שליט"א, קריאה בציבור ב"מגילת בני חשמונאי", סיום מסכת פסחים ע"י אחד הבחורים החשובים הי"ו, ומסיבת חנוכה בשירה ודברי תורה. המסיבה התקיימה ע"י ארגון בני הישיבות "תוצאות חיים", במסגרת השיעור הקבוע ב"ליל ששי" הנמסר לבחורי הישיבות הגדולות בבית מרן הגר"י רצאבי שליט"א, ובסיוע מוסדות יד מהר"ץ. צילום: יעקב כהן.
מספר צפיות:9700
כ"ה כסליו ה'תשפ''א
חדש! שיעור מפי הרה"ג משה רצאבי שליט"א בראש העין - הלכות וענייני חנוכה - כ"א כסלו התשפ"א (250)

חדש! שיעור מפי הרה"ג משה רצאבי שליט"א בראש העין - הלכות וענייני חנוכה - כ"א כסלו התשפ"א (250)

    
להאזנה והורדה! שיעורים בספר "שלחן ערוך המקוצר" כפי מסורת ומנהגי ק"ק תימן יע"א, מפי הרה"ג משה רצאבי שליט"א - רב קהילת "פעולת צדיק" בעיר אלעד ת"ו, מח"ס בארות משה על פסקי מהרי"ץ ו"בנין משה" על הלכות שבת ועוד, ומו"צ בבית ההוראה "פעולת צדיק". שנמסרו בבית הכנסת "נחלת ישורון" (עטרי) בעיר ראש העין ת"ו. המדור יתעדכן בע"ה באופן תמידי בכל שבוע.
מספר צפיות:9285
כ"ה כסליו ה'תשפ''א
בעניין לימוד תורה בליל ה"ניטל"?

בעניין לימוד תורה בליל ה"ניטל"?

    
לכבוד מרן שר התורה הגאון האדיר האמיתי רבי יצחק רצאבי שליט"א. האם מותר לאבא ללמוד עם בנו א' ב' בניטל? (מקובל בעיקר אצל החסידים בליל 25 בדצמבר ויש נוהגים בליל 7 בינואר - לא לעסוק בתורה בחצי הראשון של הלילה, עקב סכנות שהיו כגון פוגרומים מהנצרים וכו' כי זהו חג שלהם). בברכת כהנים באהבה, כעתירת גמליאל הכהן רבינוביץ מח"ס "גם אני אודך" ו"פרדס יוסף החדש" על המועדים
מספר צפיות:8783
כ"ג כסליו ה'תשפ''א

שיעור בענייני חנוכה ומנהגי תימן, כולל התייחסות לבעל "ילקוט יוסף".

    
"לפני כמה ימים, שלחו לי צילום של דפים מהספר ילקוט יוסף מהדורא חדשה שיצ"ל השנה, לא ראיתי את כל הספר, קיבלתי רק כמה דפים. בדף שפ"ג מובא מה שכתבתי בס"ד בשע"ה, וברצוני ללמוד זאת אתכם ביחד, לקרוא מה שהוא מביא בשם שלחן ערוך המקוצר, ועל מה הוא מעיר...".
מספר צפיות:6664
י"ז כסליו ה'תשפ''א

בעניין נוסח ברכת להדליק נר של־חנוכה, ועניין זמן הדלקת נרות חנוכה

    
תשובה לשואל בעניין מקצת מנהגי ק"ק תימן אשר אינם על פי דעת האר"י ז"ל, והאם אפשר לשנות ולנהוג כמותו, כגון ברכת "הנותן ליעף כח", נוסח ברכת להדליק נר של־חנוכה, ועניינים נוספים. המשך התשובות למכתבו של הרב"צ צדוק יצ"ו בעניין פסיקת מהרי"ץ זיע"א ומנהגי תימן. עניין זמן הדלקת נרות חנוכה, סמוך לפני צאת הכוכבים, וכבוד המצוה לשבת חצי שעה עם בני־ביתו ליד הנרות. מתוך "שערי יצחק" השיעור השבועי מפי מרן הגאון רבי יצחק רצאבי שליט"א – פוסק עדת תימן, שנמסר במוצש"ק וישלח התשע"ו.
מספר צפיות:4162
י"ז כסליו ה'תשפ''א

גזירת היוונים על הכתובה, מעלת הכתובה לפי מנהגינו

    
גזירת היוונים על הכתובה, מעלת הכתובה לפי מנהגינו, חשיבות מניין השנים לשטרות בכתובה, ודוגמא למילוי כתובה בצורה לא נכונה, מתוך שכחת המסורת. מתוך "שערי יצחק" – השיעור השבועי מפי מרן הגאון רבי יצחק רצאבי שליט"א – פוסק עדת תימן, שנמסר במוצש"ק וישב התשע"ד.
מספר צפיות:6240
י"ז כסליו ה'תשפ''א

ביאור הסוגיא במסכת שבת דף כ"א בעניין מצות נר חנוכה איש וביתו, והמהדרין, והמהדרין מן המהדרין.

    
ביאור הסוגיא במסכת שבת דף כ"א בעניין מצות נר חנוכה איש וביתו, והמהדרין, והמהדרין מן המהדרין. בירור מחלוקת התוספות והרמב"ם בעניין המהדרין מן המהדרין, חידוש נפלא מהגר"א, מהי דעת הרמב"ם להלכה למעשה וכיצד הוא מנהגינו. מתוך "שערי יצחק" – השיעור השבועי מפי מרן הגאון רבי יצחק רצאבי שליט"א – פוסק עדת תימן, שנמסר במוצש"ק וישב התשע"ד
מספר צפיות:6561
י"ז כסליו ה'תשפ''א

מצות הנחת נר חנוכה לדידן אפילו לכתחילה מעל עשרה טפחים, וביאור כוונת הפייטן "גם ותראה קומה, למנורה דומה"

    
"מהרי"ץ לא הדגיש את המנהג, הוא הביא זאת בסתם. אבל מן הסתם, זה מה שעמד לו במחשבה. למרות שאינני יודע, מדוע הוא לא הוסיף שכך נוהגים? איני יודע מה היה השיקול שלו, למה הוא לא כתב זאת במפורש. אבל במציאות, זה מה שראינו, שלא נהגו לדקדק שהמנורה תהיה פחות מעשרה טפחים. על כרחך, שהיה להם את הסיבות האלה". מתוך "שערי יצחק" – השיעור השבועי מפי מרן הגאון רבי יצחק רצאבי שליט"א – פוסק עדת תימן, שנמסר במוצש"ק ויצא התש"פ
מספר צפיות:5945
י"ז כסליו ה'תשפ''א
בעניין הדלקת נרות חנוכה בחצר בית הכנסת בתקופת הקורונה

בעניין הדלקת נרות חנוכה בחצר בית הכנסת בתקופת הקורונה

    
למרן שר התורה האמיתי והאדיר כל רז לא אניס ליה הגה"צ רבי יצחק רצאבי שליט"א. עד חנוכה בוודאי ירחם ה' עלינו שלא יהיה קורונה אמן כן יהיה רצון, רק למען יגדיל תורה ויאדיר, רציתי לשאול אם מתפללים בחניה או בחצר, האם צריך להדליק שם נר חנוכה כמו בבית כנסת?
מספר צפיות:3305
י"ז מרחשון ה'תשפ''א

עניין זמן הדלקת נרות חנוכה, סמוך לפני צאת הכוכבים, וכבוד המצוה לשבת חצי שעה עם בני־ביתו ליד הנרות.

    
מספר צפיות:9140
ד' טבת ה'תש"פ

שאלות ותשובות מרן שליט"א בענייני חנוכה

  4 עמ'  4 עמ'
מתוך עלון "שורש המנהג" (ז"ל) מס' 7 (כסליו התשע"ב), שיצ"ל ע"י אברכי כולל "יוסף הצדיק" (ז"ל), מוציאי הקובץ התורני "נחלת אבות" (ז"ל). העלון כולל תשובות ממרן פוסק עדת תימן הגאון רבי יצחק רצאבי שליט"א לשאלות האברכים בענייני חנוכה. סוד נס חנוכה - מסירות נפש. מנהג תימן בעניין הפסק בין נטילה לברכה. חידודין במנהגי תימן, סיפור על מטהו הפלאי של כמהר"ר חיים קורח זצ"ל
מספר צפיות:13561
כ"ט כסליו ה'תש"פ

שיעור בראש העין בהלכות חנוכה עפ"י ספר שלחן ערוך המקוצר, ועניינים נוספים הקשורים לחנוכה - כ"ה כסלו תש"פ

    
להאזנה והורדה! שיעורים בספר "שלחן ערוך המקוצר" כפי מסורת ומנהגי ק"ק תימן יע"א, מפי הרה"ג משה רצאבי שליט"א - רב קהילת "פעולת צדיק" בעיר אלעד ת"ו, מח"ס בארות משה על פסקי מהרי"ץ ו"בנין משה" על הלכות שבת ועוד, ומו"צ בבית ההוראה "פעולת צדיק". שנמסרו בבית הכנסת "נחלת ישורון" (עטרי) בעיר ראש העין ת"ו. המדור יתעדכן בע"ה באופן תמידי בכל שבוע.
מספר צפיות:11563
כ"ח כסליו ה'תש"פ

להאזנה! נשיד "נפשי אשר בגוף" מפי המשורר ר' ארז יחיאל יצ"ו

  3:30 דק'  3:30 דק'
לכבוד חג חנוכה, הננו שמחים להגיש בפניכם טעימה מתוך הדיסק "אתחיל שבח" של המשורר ר' ארז יחיאל יצ"ו. כל השירים, המלים והמנגינות, אושרו ע"י וועדת "שירה כשרה" לענייני שירי ק"ק תימן, בראשות מרן הגאון הרב יצחק רצאבי שליט"א - פוסק עדת תימן. האזנה עריבה! כמו"כ מצ"ב ביאור הקשרו של שיר זה לימי החנוכה.
מספר צפיות:6872
כ"ז כסליו ה'תש"פ

בעניין חימום סופגניה בשבת על פלטת חימום

  19:00 דק'  19:00 דק'
האם ישנו חשש מבשל בשבת כאשר מחממים ע"ג הפלטה את הסופגניה והריבה שבתוכה, מפי הרה"ג משה רצאבי שליט"א רב קהילת "פעולת צדיק" באלעד ת"ו, ומח"ס בנין משה על הלכות שבת ועוד. נמסר במסגרת השיעור המקדים לשיעורו השבועי של מרן פוסק עדת תימן הגאון רבי יצחק רצאבי שליט"א - מוצש"ק וישב ה'תש"פ.
מספר צפיות:9311
כ"ד כסליו ה'תש"פ

אין לקרוא ל"מנורת חנוכה" בשם "חנוכיה"!

    
דרישה וחקירה אחר מנהג מעט מקהילות ישראל להשאיר את מנורת חנוכה לפני ואחרי ימי החנוכה. מנהג ישראל בכל הדורות לקרוא למנורת חנוכה בשם "חנוכה". מקור השם "חנוכיה" הגיע מאותם הממשיכים את שורש יון גם בזמנינו, וצריך להסביר זאת לציבור בנועם. מתוך "שערי יצחק" – השיעור השבועי מפי מרן הגאון רבי יצחק רצאבי שליט"א – פוסק עדת תימן, שנמסר במוצש"ק וישלח התש"פ בבית המדרש "פעולת צדיק" – בני ברק
מספר צפיות:10185
כ"א כסליו ה'תש"פ

חדש! שיעור בענייני חנוכה מפי מרן שליט"א - ישיבת "כסא רחמים" בני ברק

  35:00 דק'  35:00 דק'
וידיאו! שיעור בהלכה ובאגדה בענייני חנוכה, מפי מרן הגאון רבי יצחק רצאבי שליט"א - פוסק עדת תימן, שנאמר בפני בחורי ישיבת "כסא רחמים" -בני ברק, ביום רביעי בערב - אור לכ"א כסלו התש"פ. כולל תמונות.
מספר צפיות:11182
כ"א כסליו ה'תש"פ

שיעור בענייני חנוכה מפי מרן שליט"א - ישיבת "תורת החיים" יד בנימין

  60:00 דק'  60:00 דק'
שיעור בהלכה ובאגדה בענייני חנוכה, מפי מרן הגאון רבי יצחק רצאבי שליט"א - פוסק עדת תימן, שנאמר בפני בחורי ישיבת "תורת החיים" - יד בנימין, ביום שלישי בערב - י"ט כסלו התש"פ. כולל תמונות.
מספר צפיות:12096
כ' כסליו ה'תש"פ

שורש עניין הדלקת נרות חנוכה גם בבית־הכנסת. וברכת שהחיינו עליהם אף למי שבירך והדליק כבר בביתו.

    
מתוך שו"ת עולת יצחק חלק ד' (שעודנו בכתובים) מאת מרן הגאון רבי יצחק רצאבי שליט"א - פוסק עדת תימן
מספר צפיות:7131
כ' כסליו ה'תש"פ

תשובה בענייני חנוכה מתוך שו"ת עולת יצחק חלק ד' (שעודנו בכתובים)

    
ביאורים במגילת בני חשמונאי, מהו החילוק שבין הַדָּבְרוֹהִי לבין רַבְרְבָנוֹהִי. וגזירת היוונים על שבת וחֹדש ומילה, ועוד. אם במקום שלא הגיעו השלוחים, עשו תשעה ימים חנוכה, כשהיו מקדשים על פי הראייה. וכן לעתיד לבוא. ואם לא יעשו לעתיד לבוא אפילו יום טוב שני של־גליות, מפני שיודיעו מיד אם נתקבלה העדות, במכשירי־קשר משוכללים. ודין ביטול תורה בימי החנוכה, והפסקת הלימוד בישיבות ובכוללים לצורך הדלקת המנורה והשמחה. מתוך שו"ת עולת יצחק (חלק ד' - שעודנו בכתובים) מאת מרן פוסק עדת תימן הגאון רבי יצחק רצאבי שליט"א
מספר צפיות:7367
כ' כסליו ה'תש"פ

מסיבת חנוכה למשתתפי השיעור השבועי - מוצש"ק מקץ התשע"ט

       46:00 דק'  46:00 דק'
קריאה בציבור ב"מגילת בני חשמונאי" (לנר שביעי דחנוכה), "נשיד" - נפשי אשר בגוף וכו', "שירה" - מעוז צור ישועתי וכו' בניגון תימני, והללויה וכו'. דברים מפי הרב אלעזר יוסף הי"ו, וסקירה בעניין תוצאות הבחירות בעיר אלעד מפי ידידנו רבי ברק צברי הי"ו.
מספר צפיות:13609
א' טבת ה'תשע''ט

מסיבת חנוכה - עמנואל ת"ו

    
"השיעור השבועי" הקבוע מפי מרן הגאון רבי יצחק רצאבי שליט"א - פוסק עדת תימן, שנמסר במוצאי שבת מקץ - שבת חנוכה באולם האירועים בעמנואל, בהשתתפות עשרות רבות מתלמידיו אשר הגיעו בהסעות מאורגנות לאחר צאת השבת לעיר, בנוסף לתושבי העיר ואורחי "שבת חיזוק והתעלות" שנערכה בעמנואל, ומיד לאחר מכן מסיבת חנוכה ברב עם – הדלקת נרות חנוכה, קריאה בציבור במגילת בני חשמונאי, ושירה תימנית מקורית וחסידית מפי המשורר ר' הראל סעד הי"ו.
מספר צפיות:18502
א' טבת ה'תשע''ט

ברכון "אור השבת" - לשבת חנוכה

    
ברכון "אור השבת" - לקט שירי דיואן במסורת ק"ק תימן יע"א לשלושת סעודות השבת, כולל סדר ברכת המזון לשבת חנוכה, בהוצאה מפוארת ומהודרת.
מספר צפיות:6250
א' טבת ה'תשע''ט
סדר הדלקת נרות חנוכה עפ"י נוסח ק"ק תימן יע"א, כולל שירים הקשורים לימי חנוכה

סדר הדלקת נרות חנוכה עפ"י נוסח ק"ק תימן יע"א, כולל שירים הקשורים לימי חנוכה

         
להורדה! סדר הדלקת נרות חנוכה, בנוסח קהילות קודש תימן יע"א, על פי הוראותיו של מרן הגאון רבינו יצחק רצאבי שליט"א - פוסק עדת תימן, וכולל שירים הקשורים לימי חנוכה - "נפשי אשר בגוף" (נשיד) ו"מעוז צור ישועתי" (שירה) - בניקוד תימני, בהוצאה מפוארת ומהודרת.
מספר צפיות:6914
י"ב כסליו ה'תשע''ח

חיזוק נוסף בעניין קריאת שם "חנוכה" או "מנורת חנוכה", ולא חנוכיה כמו שהמציאו "מְמִיתֵי" השפה העברית.

    
מתוך "שערי יצחק" - השיעור השבועי מפי מרן הגאון רבינו יצחק רצאבי שליט"א - פוסק עדת תימן, שנמסר במוצש"ק ויצא ה'תשע"ג ב'שכ"ד
מספר צפיות:8567
כ"ט כסליו ה'תשע''ט

הבנה בדברי מהרי"ץ זיע"א, בהקדמתו לתכלאל ובשו"ת פעו"צ, בעניין קבלת הוראות רבינו הרמב"ם בהלכות ובנוסחאות, כשמאידך פסק שלא כהרמב"ם בעניינים רבים. דוגמאות לכך בהלכות חנוכה. והבנה יסודית במגמת מהרי"ץ בחיבוריו.

    
מתוך "שערי יצחק" - השיעור השבועי מפי מרן הגאון רבינו יצחק רצאבי שליט"א - פוסק עדת תימן, שנמסר במוצש"ק וישלח ה'תשע"ג ב'שכ"ד
מספר צפיות:9322
כ"ט כסליו ה'תשע''ט

מקום הנחת מנורת חנוכה וגובה הנחתה, כפי מנהג ק"ק תימן יע"א.

    
מתוך "שערי יצחק" - השיעור השבועי מפי מרן הגאון רבינו יצחק רצאבי שליט"א - פוסק עדת תימן, שנמסר במוצש"ק וישלח ה'תשע"ג ב'שכ"ד
מספר צפיות:8388
כ"ט כסליו ה'תשע''ט

קושיא על דברי מהר"ש שבזי זיע"א בספר חמדת ימים בעניין אם אירע שמיני של־חנוכה בשבת, והשארתה בצריך עיון.

    
מתוך "שערי יצחק" - השיעור השבועי מפי מרן הגאון רבינו יצחק רצאבי שליט"א - פוסק עדת תימן, שנמסר במוצש"ק מקץ ה'תשע"ה ב'שכ"ו
מספר צפיות:8017
כ"ט כסליו ה'תשע''ט

כיצד מבטאים את המִלה "חשמונאים"?

    
מתוך "שערי יצחק" - השיעור השבועי מפי מרן הגאון רבינו יצחק רצאבי שליט"א - פוסק עדת תימן, שנמסר במוצש"ק מקץ ה'תשע"ה ב'שכ"ו
מספר צפיות:8064
כ"ט כסליו ה'תשע''ט

מדוע קוראים בפרשת הנשיאים, בשמונת ימי חנוכה? כיצד סדר חלוקת המברכים, בקריאת התורה בימי החנוכה, ומדוע ביום השמיני תיקנו שהישראל קורא פי ארבע מן הכהן והלוי? האם ניתן להוסיף טעמים לאיזו תקנה או הלכה, מעבר לטעמים הכתובים בגמרא?

    
מתוך "שערי יצחק" - השיעור השבועי מפי מרן הגאון רבינו יצחק רצאבי שליט"א - פוסק עדת תימן, שנמסר במוצש"ק מקץ ה'תשע"ה ב'שכ"ו
מספר צפיות:12087
כ"ט כסליו ה'תשע''ט

וידיאו! דרשת מרן שליט"א בענייני חנוכה - גדרה ת"ו

       35:00 דקות  35:00 דקות
דרשת מרן הגאון רבינו יצחק רצאבי שליט"א - פוסק עדת תימן, שנמסרה במסגרת "כנס חנוכה" שנערכה ע"י עמותת "הוד שבחסד" ביום שלישי בערב - ליל נר שלישי - כ"ו כסלו ה'תשע"ט, בבית הכנסת "זכור לאברהם" רח' הרב גמליאל 1 גדרה. יישר כוח למארגן ראש הכולל הרב ליאור צברי שליט"א. שאלות ותשובות בענייני חנוכה - לאחר הדרשה.
מספר צפיות:13593
כ"ז כסליו ה'תשע''ט

ההבדל שבין לשון הקודש לבין השפה העברית, ומקור השם "מכבי". השלמה בעניין החשמונאים שהיו צדיקים אבל לא גדולי תורה. השלמה בדבר ממציא השפה העברית ששמו בן יהודה, הגזירה שכמעט נגזרה על עם ישראל בגלל מאמר שפירסם, והאם אפשר לומר עליו ימח שמו וזכרו או שם רשעים

    
מתוך "שערי יצחק" - השיעור השבועי מפי מרן הגאון רבינו יצחק רצאבי שחיט"א - שנמסר במוצש"ק ויגש ה'תשע"ז ב'שכ"ח
מספר צפיות:9011
כ"ז כסליו ה'תשע''ט

הבנת העניין ש-36 הנרות שמדליקים בחנוכה (ללא השמָש) מכוונות כנגד 36 המסכתות שיש עליהם גמרא

    
מתוך "שערי יצחק" - השיעור השבועי מפי מרן הגאון רבינו יצחק רצאבי שליט"א שנמסר במוצש"ק מקץ ה'תשע"ז ב'שכ"ח
מספר צפיות:8650
כ"ז כסליו ה'תשע''ט

כ"ב הגזירות שגזרו היונים על עם ישראל. מדוע לא נזכרו הגזירות הללו במגילת בני חשמונאי, אלא רק שלושת הגזירות 'שבתא וירחא ומהולתא'. בשמונת ימי החנוכה, רמוזים שלושת הגזירות העיקריות הללו, שבתא וירחא ומהולתא.

    
מתוך "שערי יצחק" - השיעור השבועי מפי מרן הגאון רבינו יצחק רצאבי שליט"א - שנמסר במוצש"ק וישב, כסלו ה'תשע"ז ב'שכ"ח
מספר צפיות:9445
כ"ז כסליו ה'תשע''ט

אין להשתמש במלה חנוכיה, אלא בשם "מנורת חנוכה". מה ההבדל בין מניעת השימוש במלה חנוכיה, לבין השימוש במלה סביבון. מהו המקור למשחק סביבון, ולרעשן שבפורים. מהיכן המקור לתחפושות בפורים, והאם הדבר מותר. בעניין בישולי גויים בסופגניות. מהו המקור לביטוי "

    
אין להשתמש במלה חנוכיה, אלא בשם "מנורת חנוכה". מה ההבדל בין מניעת השימוש במלה חנוכיה, לבין השימוש במלה סביבון. מהו המקור למשחק סביבון, ולרעשן שבפורים. מהיכן המקור לתחפושות בפורים, והאם הדבר מותר. בעניין בישולי גויים בסופגניות. מהו המקור לביטוי "חג האורים" כלפי ימי החנוכה. מתוך "שערי יצחק" - השיעור השבועי מפי מרן הגאון רבינו יצחק רצאבי שליט"א - שנמסר במוצש"ק וישלח ה'תשע"ז ב'שכ"ח, והשלמת הדברים בעניין זה וענייני חנוכה נוספים בשיעור מוצש"ק וישב ה'תשע"ז
מספר צפיות:8968
כ"ז כסליו ה'תשע''ט

בעניין הדלקת וברכת נר חנוכה לבחורי ישיבות. מתי יש לראש ישיבה דין של מרא דאתרא. ובדין אב החושב שבנו מדליק נ"ח בישיבה, ועל כן אינו מכווין עליו להוציאו יד"ח

    
בעניין הדלקת וברכת נר חנוכה לבחורי ישיבות. מתי יש לראש ישיבה דין של מרא דאתרא. ובדין אב החושב שבנו מדליק נרות חנוכה בישיבה, ועל כן אינו מכווין עליו להוציאו ידי חובה. מתוך "שערי יצחק" - השיעור השבועי מפי מרן הגאון רבינו יצחק רצאבי שליט"א - שנמסר במוצש"ק וישלח ה'תשע"ז ליצירה, ב'שכ"ח לשטרות.
מספר צפיות:9427
כ"ז כסליו ה'תשע''ט

בירור המנהגים במקום הנחת נרות חנוכה, בתוך הבית או בחוץ. חמש תשובות מדוע אבותינו נע"ג נהגו להניח את מנורת חנוכה למעלה מעשרה טפחים, ודחיית דברי ספר זית רענן על מה שכתב מרן שליט"א בשלחן ערוך המקוצר בעניין זה.

    
מתוך השיעור השבועי מפי מרן הגאון רבי יצחק רצאבי שליט"א שנמסר במוצש"ק וישב שנת ה'תשע"ו
מספר צפיות:10604
ה' ניסן ה'תשע''ח

חדש! הלכות הלל למהרי"ץ זיע"א

    
הלכות הלל למהרי"ץ זיע"א - מתוך הספר פסקי מהרי"ץ עם בארות שלמה, מאת הרה"ג שלמה רצאבי שליט"א, על הל' חנוכה ופורים, שיראה אור בקרוב אי"ה. מפתח הסימנים: היכא דנהוג נהוג בענין קריאת ההלל. מקורות וטעמים לקירוי ההלל. הוא אומר ברוך הבא, והם אומרים בשם ה'. אין הציבור אומרים ברוך הבא, אלא הש"ץ לבדו. כיצד מצות קריאת ההלל בי"ט. מי שענה הללויה בלא כוונה, או שלא שמע כל הדיבור מהש"ץ. דברי סיום, ומפתח לנושאים נוספים שנידונו בהערות.
מספר צפיות:9314
כ"ד אייר ה'תשע''ו

שיעור שלישי בהלכות חנוכה עפ"י ספר "שלחן ערוך המקוצר"

  10:00 דק'  10:00 דק'
מפי הרה"ג משה רצאבי שליט"א - שנמסר במסגרת השיעור המקדים לשיעורו השבועי של מרן שליט"א - מוצש"ק מקץ ה'תשע"ו
מספר צפיות:11911
ב' טבת ה'תשע''ו

דרשת מרן הגאון רבי יצחק רצאבי שליט"א - חנוכה התשע"ו

       50:00 דק'  50:00 דק'
שנמסרה במסגרת מסיבת חנוכה ,שנערכה בבית הכנסת "בית אל" - בית דגן, ביום שלישי בערב - נר שלישי של חנוכה - כ"ז כסלו ה'תשע"ו. שאלות ותשובות לאחר הדרשה.
מספר צפיות:19867
א' טבת ה'תשע''ו

"ברכת אברהם" על הלכות חנוכה, וכן על הלכות ציצית

  35 עמ'  35 עמ'
הערות קצרות, בירורי הלכה ומנהג על סדר השלחן ערוך הלכות חנוכה (או"ח סימנים תרע"א-תרפ"א), וכן על הלכות ציצית (או"ח סימנים ה'-י"ח), מתוך שיעורים שנמסרו במסגרת כולל ערב "ברכת אברהם" ע"י הרה"ג נתנאל עומיסי שליט"א - מורה צדק ומרבני בית ההוראה "פעולת צדיק"
מספר צפיות:12955
כ"ה כסליו ה'תשע''ו

שיעור שני בהלכות חנוכה עפ"י ספר "שלחן ערוך המקוצר"

  15:00 דק'  15:00 דק'
מפי הרה"ג משה רצאבי שליט"א - שנמסר במסגרת השיעור המקדים לשיעורו השבועי של מרן שליט"א - מוצש"ק וישב ה'תשע"ו
מספר צפיות:12933
כ"ד כסליו ה'תשע''ו

שיעור בהלכות חנוכה עפ"י ספר "שלחן ערוך המקוצר"

  10:00 דק'  10:00 דק'
מפי הרה"ג משה רצאבי שליט"א - שנמסר במסגרת השיעור המקדים לשיעורו השבועי של מרן שליט"א - מוצש"ק וישלח ה'תשע"ו
מספר צפיות:11860
י"ט כסליו ה'תשע''ו

עלון ישיבת "פרי עץ חיים" - חנוכה תשע"ה

    
מספר צפיות:5178
א' טבת ה'תשע''ה

וידיאו! שיעור שני בענייני חנוכה

  28:00 דק'  28:00 דק'
על ספר שלחן ערוך המקוצר אורח חיים חלק ג' סימן ק"כ הלכה ז', שנמסר במסגרת "השיעור המקדים" לשיעור השבועי מוצש"ק מקץ ה'תשע"ה, מפי הרה"ג משה רצאבי שליט"א, רב קהילת "פעולת צדיק" בעיר אלעד ומו"צ בבית ההוראה וומח"ס בארות משה ועוד..
מספר צפיות:13350
כ"ט כסליו ה'תשע''ה

עניין השימוש בשם "חג האורים" כלפי חג חנוכה, וכן בעניין ברכת "חג חנוכה שמח" איש לרעהו

    
מספר צפיות:16604
כ"ו כסליו ה'תשע''ה

להאזנה! הפטרת "רוני ושמחי" לשבת חנוכה, מפי החזן ר' אדיר ושדי הי"ו

       15 דקות  15 דקות
חדש! קריאת הפטרת "רוני ושמחי" לשבת [ראשונה] של חנוכה, כולל התרגום, מפי החזן ידידנו רבי אדיר ושדי הי"ו. האזנה עריבה!
מספר צפיות:11030
כ"ו כסליו ה'תשע''ה

שו"ת: בחור ישיבה לעניין ברכת שהחיינו בלילה הראשון

    
בחור ישיבה תימני שמדליקים עליו נר חנוכה בביתו, וע"כ אינו צריך להדליק ולברך בישיבה, כפי שפסק מרן שליט"א, האם עליו לברך רק את ברכת שהחיינו בלילה הראשון, בכדי לצאת דעת הפוסקים הסוברים שעליו לעשות כן ?
מספר צפיות:12839
כ"ד כסליו ה'תשע''ה

וידיאו! שיעור בענייני חנוכה

  20:00 דק'  20:00 דק'
על ספר שלחן ערוך המקוצר אורח חיים חלק ג' סימן ק"כ, שנמסר במסגרת "השיעור המקדים" לשיעור השבועי מוצש"ק וישב ה'תשע"ה, מפי הרה"ג משה רצאבי שליט"א, רב קהילת "פעולת צדיק" בעיר אלעד ומו"צ בבית ההוראה וומח"ס בארות משה ועוד..
מספר צפיות:13555
כ"ב כסליו ה'תשע''ה

בעניין הדלקת נר חנוכה עד שתכלה רגל מן השוק בזמן הזה, ובדין פרסומי ניסא במקום שאין יהודים

    
מאת מרן הגאון רבי יצחק רצאבי שליט"א - פוסק עדת תימן. מתוך קובץ דברי חפץ חלק ג'.
מספר צפיות:15330
י"ט כסליו ה'תשע''ה

דיסק קריאת "מגילת בני חשמונאי" מפי החזן ה"ה ר' אדיר ושדי הי"ו

         
מתוך המלצת מרן פוסק עדת תימן הגאון רבי יצחק רצאבי שליט"א: "ברוך אתה מלך העולם שהחיינו וקיימנו והִגיענו לזמן הזה, ונתן בליבו של הרב אדיר ב"ר אריה ושדי (ושצ֗י) נר"ו לעשות הקלטה של מגילת בני חשמונאי, הכוללת סיפור נס חנוכה, בלשונה המקורית הארמית, כפי נוסחתה המדוייקת והמוגהת על־פי כעשרים כת"י ישנים, שהוצאתי לאור מלפני שנים רבות בס' שמן למאור מִדף נ"ד, וכפי גירסתה ונגינתה המדוייקת ששמע ממני על־פי המקובל בידי"...
מספר צפיות:7993
י"ח כסליו ה'תשע''ה

מבחן בהלכות חנוכה שע"י ארגון "ברוך מבנים" - רכסים

    
מספר צפיות:14834
ט' כסליו ה'תשע''ה

שיעור בענייני חנוכה מפי מרן שליט"א - ירושלם

       83 דק'  83 דק'
שיחת חיזוק ושיעור בענייני חנוכה מפי מרן הגאון הרב יצחק רצאבי שליט"א, שנמסרה בפני בחורי הישיבה ואברכי כולל "נחלת אבות" בירושלים, בראשות הרה"ג יואל סיאני שליט"א, ובנשיאות מרן שליט"א. (א' דר"ח טבת התשע"ד).
מספר צפיות:16579
א' טבת ה'תשע''ד

חדש! קונטריס "יאיר נרי"

    
לקט ברכות בהדלקת האש, ע"פ פסקיו והוראותיו של מרן הגאון רבי יצחק רצאבי שליט"א - פוסק עדת תימן. יו"ל ע"י ארגון "אור ההלכה" להפצת מסורת חכמי תימן, בעריכת הצב"י מאיר ליאור לוי יצ"ו. לתרומות לאירגון נא לפנות לטל': 02-6420535. ברוכים תהיו!
מספר צפיות:6330
כ"ט כסליו ה'תשע''ד

להאזנה! שירה תימנית מקורית - מסיבת חנוכה התשע"ד

  44 דקות  44 דקות
בהשתתפות המשוררים שיחי', וציבור המשתתפים. רשימת השירים: "רצה שיחי" - עמ' קי"ד (בדיואן "נעימות שיר". "לבבי יחשקה עפרה" - עמ' קס"ו. "קאל אל אדיב" - עמ' קפ"ב. "הללות" - עמ' קצ"ט.
מספר צפיות:12823
כ"ח כסליו ה'תשע''ד

וידיאו! שיעור תשיעי בספר עץ חיים למהרי"ץ על הלכות חנוכה

  19:00 דק'  19:00 דק'
השיעור המקדים לשיעור השבוע מפי הרה"ג משה רצאבי שליט"א, מו"צ בבני ברק ומח"ס בארות משה ועוד, במוצש"ק מקץ ה'תשע"ד, בתכלאל עץ חיים דף קס"ב ע"ב בעניין "מזמור שיר חנוכת הבית לדוד".
מספר צפיות:13347
כ"ח כסליו ה'תשע''ד

וידיאו! שיעור שמיני בספר עץ חיים למהרי"ץ על הלכות חנוכה

  22:00 דק'  22:00 דק'
השיעור המקדים לשיעור השבוע מפי הרה"ג משה רצאבי שליט"א, מו"צ בבני ברק ומח"ס בארות משה ועוד, במוצש"ק וישב ה'תשע"ד, בתכלאל עץ חיים דף קס"ב ע"א בעניין נוסח על הנסים, ד"ה "כשם שעשית עמהם נסים וגבורות וכו'".
מספר צפיות:12958
כ"א כסליו ה'תשע''ד

וידיאו! שיעור שביעי בספר עץ חיים למהרי"ץ על הלכות חנוכה

  14:00 דק'  14:00 דק'
השיעור המקדים לשיעור השבוע מפי הרה"ג משה רצאבי שליט"א, מו"צ בבני ברק ומח"ס בארות משה ועוד, במוצש"ק מקץ ה'תשע"ג, בתכלאל עץ חיים דף קס"ב ע"א בעניין נוסח "על הנסים".
מספר צפיות:14276
ג' טבת ה'תשע''ג

וידיאו! שיעור ששי בספר עץ חיים למהרי"ץ על הלכות חנוכה

  22:00 דק'  22:00 דק'
השיעור המקדים לשיעור השבוע מפי הרה"ג משה רצאבי שליט"א, מו"צ בבני ברק ומח"ס בארות משה ועוד, במוצש"ק וישב ה'תשע"ג, בתכלאל עץ חיים דף קס"א ע"א
מספר צפיות:13975
י"ח כסליו ה'תשע''ג

וידיאו! שיעור חמישי בספר עץ חיים למהרי"ץ על הלכות חנוכה

  14:25 דק'  14:25 דק'
השיעור המקדים לשיעור השבוע מפי הרה"ג משה רצאבי שליט"א, מו"צ בבני ברק ומח"ס בארות משה ועוד, במוצש"ק וישלח ה'תשע"ג, בתכלאל עץ חיים דף קס"א ע"א
מספר צפיות:13414
י"ח כסליו ה'תשע''ג

מבחן נושא פרסים - חנוכה ה'תשע"ג

    
"איחוד בני הישיבות" שמח להודיע לבחורי הישובות הקד' שיחי', שיתקיים אי"ה מבחן מקיף על הלכות חנוכה מתוך הקונטריס החדש "מועדי השם", עפ"י פסקי מרן הגאון רבי יצחק רצאבי שליט"א - פוסק עדת תימן. בין הנבחנים יוגרלו מילגות: פרס ראשון: 500 ש"ח. פרס שני: 300 ש"ח. פרס שלישי: 200 ש"ח.
הרישום בטל'...
מספר צפיות:14385
כ"ז מרחשון ה'תשע''ג

חדש! "מועדי השם" על הלכות חנוכה - מהדורא שניה (התשע"ג)

    
בשעה טובה יצ"ל קונטריס "מועדי השם" על הלכות חנוכה במהדורא שניה (התשע"ג) הכולל פסקים ומנהגי תימן מפסקיו של מרן הגאון הרב יצחק רצאבי שליט"א - פוסק עדת תימן, בתוספת הלכות מרובות שעדיין לא נכתבו בספרי מרן שליט"א.
מספר צפיות:14178
כ"ו מרחשון ה'תשע''ג

תפילה מיוחדת לחשוכי בנים שהתקיימה ביום "זאת חנוכה" התשע"ב

  49:00 דק'  49:00 דק'
בהשתתפות מרן הגאון הרב יצחק רצאבי שליט"א והרה"ג רבני בית ההוראה שליט"א. קריאת תהלים ותפילה מיוחדת לזרע של קימא עבור הנדיב שיחי' ונו"ב. דברי מרן שליט"א במעלת דקדוק קריאת מזמורי תהלים וביאור קצר על טעמי אמ"ת (איוב משלי תהלים)
מספר צפיות:18954
כ"ו מרחשון ה'תשע''ג

שיר תימני עתיק מכת"י, והקשרו לחנוכה

  15:50 דק'  15:50 דק'
"קומי עשי תורה..." - "עושי תורתיך" (על הניסים), מה הפירוש "עושי"? קטע וידיאו של שירה זו עם ציבור לומדי בית המדרש ומשתתפי השיעור השבועי, מתוך מסיבת חנוכה שהתקיימה לאחר השיעור השבועי מפי מרן שליט"א במוצש"ק מקץ ה'תשע"ב
מספר צפיות:15698
כ"ו מרחשון ה'תשע''ג

קריאה בציבור במגילת בני חשמונאי

  7:05 דק'  7:05 דק'
קריאת מגילת בני חשמונאי בניגון המדוייק כפי מסורת ק"ק תימן יע"א- לנר חמישי של חנוכה. במסגרת מסיבת חנוכה שהתקיימה לאחר השיעור השבועי מפי מרן שליט"א, מוצש"ק מקץ ה'תשע"ב
מספר צפיות:15011
כ"ו מרחשון ה'תשע''ג

וידיאו! שיעור רביעי בספר עץ חיים למהרי"ץ על הלכות חנוכה

  23:25 דק'  23:25 דק'
השיעור המקדים לשיעור השבוע מפי הרה"ג משה רצאבי שליט"א, מו"צ בבני ברק ומח"ס בארות משה ועוד, במוצש"ק מקץ ה'תשע"ב, בתכלאל עץ חיים דף ק"ס ע"ב
מספר צפיות:13418
כ"ו מרחשון ה'תשע''ג

3 עלונים לחנוכה (התשע"ב)

  4 עמ' כ"א  4 עמ' כ"א
מספר צפיות:13308
כ"ו מרחשון ה'תשע''ג

ברכות הדלקת נרות חנוכה כמנהג ק"ק תימן

    
מספר צפיות:17325
כ"ו מרחשון ה'תשע''ג

תשובות להערות על ספר שמן למאור – ענייני חנוכה

    
מספר צפיות:13471
כ"ו מרחשון ה'תשע''ג

וידיאו! שיעור שלישי בספר עץ חיים למהרי"ץ על הלכות חנוכה

  19:00 דק'  19:00 דק'
השיעור המקדים לשיעור השבוע מפי הרה"ג משה רצאבי שליט"א, מו"צ בבני ברק ומח"ס בארות משה ועוד, במוצש"ק וישב ה'תשע"ב, בתכלאל עץ חיים דף ק"ס ע"ב
מספר צפיות:14240
כ"ו מרחשון ה'תשע''ג

שיעור בעניני חנוכה מפי מרן הגאון הרב יצחק רצאבי שליט"א - פוסק עדת תימן

  10 תמ'  10 תמ'   74:00 דק'  74:00 דק'
שהתקיימה בבית הכנסת "מקור חיים" - בני עיש (כסלו ה'תשע"ב). כולל שאלות ותשובות לאחר השיעור.
מספר צפיות:16909
כ"ו מרחשון ה'תשע''ג

קונטריס "מועדי השם" - על פי פסקי מרן הגאון הרב יצחק רצאבי שליט"א על הלכות חנוכה (התשע"ג)

  11 עמ'  11 עמ'
מספר צפיות:15011
כ"ו מרחשון ה'תשע''ג

וידיאו! שיעור שני בספר עץ חיים למהרי"ץ על הלכות חנוכה

  12:35 דק'  12:35 דק'
השיעור המקדים לשיעור השבוע מפי הרה"ג משה רצאבי שליט"א, מו"צ בבני ברק ומח"ס בארות משה ועוד, במוצש"ק וישלח ה'תשע"ב, בתכלאל עץ חיים דף ק"ס ע"ב
מספר צפיות:13408
כ"ו מרחשון ה'תשע''ג

וידיאו! שיעור ראשון בספר עץ חיים למהרי"ץ על הלכות חנוכה

  14:12 דק'  14:12 דק'
השיעור המקדים לשיעור השבוע מפי הרה"ג משה רצאבי שליט"א, מו"צ בבני ברק ומח"ס בארות משה ועוד, במוצש"ק ויצא ה'תשע"ב, בתכלאל עץ חיים דף ק"ס ע"א
מספר צפיות:13665
כ"ו מרחשון ה'תשע''ג

חנוכה - הסירו את אלהי הנכר

  19:45 דק'  19:45 דק'
נסיונות יוסף הצדיק ועמידתו בהם (וישב) . חיזוק מנהגי אבותינו הקדושים. ברכת המזון - אחד מברך לכולם. עניין חליטת הבשר. אכילת גזר בחנוכה. קבלת הוראות מרן השלחן ערוך בארץ ישראל לבני קהילת קודש תימן יע"א
מספר צפיות:13858
כ"ו מרחשון ה'תשע''ג

חנוכה - ימי יראה ושמחה

  28:55 דק'  28:55 דק'
שנמסרה מפי מרן הגאון הרב יצחק רצאבי שליט"א במרכז רוחני - פתח תקוה
מספר צפיות:14365
כ"ו מרחשון ה'תשע''ג

גזירת היוונים על הכתובה

  51:00 דק'  51:00 דק'
שיעורו של מרן שליט"א בעניין הכתובה ועשרת חיוביה. חיוב הבעל במזונות אשתו. חיובו במזונות ילדיו ועד איזה גיל. פרנסת הבנות לאחר מיתת האב. אכזריות העורב על בניו. חופה וגדריה. העמדת כלונסאות. ברכת חתנים. ארוסה ונשואה. יחוד לאחר החופה. פנים חדשות בשבע ברכות. וידוי ונפילת פנים.
מספר צפיות:14017
כ"ו מרחשון ה'תשע''ג

להאזנה! דרשת מרן שליט"א בענייני הדלקת נרות חנוכה

  56:30 דק'  56:30 דק'
נושאים: נוסח "הנרות הללו" לפי גרסת ק"ק תימן וביאור נוסח זה. תשועות נסים ונפלאות. אדם שיש לו שתי פתחים, האם מדליק מנורת חנוכה בשניהם, והאם בברכה. עניין "מפני החשד", ומתי מתחשבים בו. דין "בן פקועה". היכן מקום ההדלקה. ארגז זכוכית למנורת חנוכה. זמן ההזלקה למנהגינו. שו"ת הציבור עם מרן שליט"א בענייני חנוכה ועניינים שונים במסורת ומנהגי יהדות תימן. נמסר בעת חנוכת בית הכנסת ע"ש מהרי"ץ זיע"א ברכסים
מספר צפיות:13858
כ"ו מרחשון ה'תשע''ג

סיפור מגילת חנוכה, האם נהגו אבותינו לקרוא את מגילת בני חשמונאי, וכיצד צורת נעימת קריאתה

  6:40 דק'  6:40 דק'
נושאים: דיני חוקות העמים. תספורת של גויים. התרחקות מתרבות אומות העולם.
מספר צפיות:14050
כ"ו מרחשון ה'תשע''ג

דרשת מרן שליט"א בענייני חנוכה

  37:00 דק'  37:00 דק'
נושאים: מעלת ימי חנוכה. יוונים ומתיוונים. כמה פניות עושים הכהנים לצדדים בברכת כהנים, וכיצד צורת עשייתן. אותיות דגושות ורפויות. קריאת התורה בחנוכה. צורת נישוק הציצית בקרית שמע. צורות שאסור לעשותן. תענית עשירי בטבת, ותענית על צדיקים שמתו
מספר צפיות:13250
כ"ו מרחשון ה'תשע''ג

דיגיטלי! שלחן ערוך המקוצר הלכות חנוכה

  17 עמ'  17 עמ'
מספר צפיות:16480
כ"ו מרחשון ה'תשע''ג

שמן למאור - חנוכה

  136 עמ'  136 עמ'
מספר צפיות:14103
כ"ו מרחשון ה'תשע''ג

ספר מאי חנוכה עם מגילת בני חשמונאי

  72 עמ'  72 עמ'
מספר צפיות:14039
כ"ו מרחשון ה'תשע''ג

בעניין סדר ההדלקה וההבדלה במוצאי שבת

    
מאמר עיוני מאת הרה"ג שלמה רצאבי שליט"א מח"ס בארות שלמה על פסקי מהרי"ץ
מספר צפיות:11176
כ"ו מרחשון ה'תשע''ג

"יום הולדת את פרעה" (וישב)

  7:38 דק'  7:38 דק'
האם 'יום הולדת' הוא מנהג ישראל או מנהג גויים? וגזירת היוונים על עם ישראל לעשות יום הולדת.
מספר צפיות:13485
כ"ו מרחשון ה'תשע''ג

מדוע לא עושים בחוץ לארץ אסרו חג לחנוכה (שיהיו 9 ימים)? ומדוע אבותינו לא עלו לארץ ישראל בימי בית שני?

  15:45 דק'  15:45 דק'
מספר צפיות:13957
כ"ו מרחשון ה'תשע''ג

לצפייה! ביאור מרן שליט"א לשלחן ערוך המקוצר או"ח סימן ק"כ הלכה ל"ו - הלכות חנוכה

  5:00 דק'  5:00 דק'     
מספר צפיות:13280
כ"ו מרחשון ה'תשע''ג

לצפייה! ביאור מרן שליט"א לשלחן ערוך המקוצר או"ח סימן ק"כ הלכה כ"ה - הלכות חנוכה

  9:35 דק'  9:35 דק'     
מספר צפיות:12982
כ"ו מרחשון ה'תשע''ג

לצפייה! ביאור מרן שליט"א לשלחן ערוך המקוצר או"ח סימן ק"כ הלכה כ"ו - הלכות חנוכה (חלק ב')

  33:13 דק'  33:13 דק'     
והרחבה בדין שומע כעונה, ודין חציו באמירה וחציו בשמיעה
מספר צפיות:13281
כ"ו מרחשון ה'תשע''ג

לצפייה! ביאור מרן שליט"א לשלחן ערוך המקוצר או"ח סימן ק"כ הלכה כ"ו - הלכות חנוכה (חלק א')

  4:13 דק'  4:13 דק'     
מספר צפיות:12780
כ"ו מרחשון ה'תשע''ג

לצפייה! ביאור מרן שליט"א לשלחן ערוך המקוצר או"ח סימן ק"כ הלכה כ"ד - הלכות חנוכה

  15:00 דק'  15:00 דק'     
מספר צפיות:12733
כ"ו מרחשון ה'תשע''ג

לצפייה! ביאור מרן שליט"א לשלחן ערוך המקוצר או"ח סימן ק"כ הלכה י"ג - הלכות חנוכה

  10:38 דק'  10:38 דק'     
מספר צפיות:12973
כ"ו מרחשון ה'תשע''ג

לצפייה! ביאור מרן שליט"א לשלחן ערוך המקוצר או"ח סימן ק"כ הלכה י"א - הלכות חנוכה

  17:38 דק'  17:38 דק'     
מספר צפיות:12791
כ"ו מרחשון ה'תשע''ג

לצפייה! ביאור מרן שליט"א לשלחן ערוך המקוצר או"ח סימן ק"כ הלכה ט' - הלכות חנוכה

  25:00 דק'  25:00 דק'     
כולל שו"ת עם הציבור בענייני חנוכה
מספר צפיות:12695
כ"ו מרחשון ה'תשע''ג

לצפייה! ביאור מרן שליט"א לשלחן ערוך המקוצר או"ח סימן ק"כ הלכה ח' - הלכות חנוכה

  12:16 דק'  12:16 דק'     
מספר צפיות:13335
כ"ו מרחשון ה'תשע''ג

לצפייה! ביאור מרן שליט"א לשלחן ערוך המקוצר או"ח סימן ק"כ הלכה ז' - הלכות חנוכה

  10:40 דק'  10:40 דק'     
מספר צפיות:13115
כ"ו מרחשון ה'תשע''ג

לצפייה! ביאור מרן שליט"א לשלחן ערוך המקוצר או"ח סימן ק"כ הלכה ב' - הלכות חנוכה

  30:06 דק'  30:06 דק'     
מספר צפיות:13494
כ"ו מרחשון ה'תשע''ג

לצפייה! ביאור מרן שליט"א לשלחן ערוך המקוצר או"ח סימן ק"כ הלכה א' - הלכות חנוכה

  40:15 דק'  40:15 דק'     
מספר צפיות:13119
כ"ו מרחשון ה'תשע''ג

ימי חנוכה - מקורם ומהותם

  20:00 דק'  20:00 דק'
מדוע לא נזכרו במשנה ימי חנוכה? מהי מגילת תענית? מי חיברה ומי חיבר את מגילת בני חשמונאי? צרעת המינות שפסחה בתקופת בית שני וכת הצדוקים. מה הקשר בין פיוט "חד גדיא" לחנוכה? מה הקשר בין חנוכה לחנוכת המזבח?
מספר צפיות:13027
כ"ו מרחשון ה'תשע''ג

האם חייבים לסיים את כל הברכות לפני שמדליקים את נר חנוכה?

  5:00 דק'  5:00 דק'
דברי מהרי"ץ בעניין זה, ולאיזה רמב"ם בהלכות ברכות התכווין מהרי"ץ? דין עובר לעשייתן, ודין עניית אמן בסיום כמה ברכות סמוכות
מספר צפיות:13092
כ"ו מרחשון ה'תשע''ג

מה המקור של המלה "חנוכיה"? והאם ראוי לקרוא למנורת חנוכה בשם זה?

  6:40 דק'  6:40 דק'
מספר צפיות:14090
כ"ו מרחשון ה'תשע''ג

מעשה יהודית בנוסח תימן ודברים הנלמדים ממעשה זה (חלק א')

  26:07 דק'  26:07 דק'
לימוד והבנת מעשה יהודית המופיע בסוף ספר שמן למאור למרן שליט"א. עניין אכילת מאכלי חלב בחנוכה. המקור לאכילת סופגניות בחנוכה. כיצד יהודית הכניסה עצמה לספק איסור עריות? כיצד יהודית יצאה עם תכשיטים בחוץ, ועניין לבישת שאל - רדיד, לכיסוי תכשיטי האשה
מספר צפיות:13396
כ"ו מרחשון ה'תשע''ג

מה פירוש המלה "חנוכה"? והאם מותר לעשות מלאכה בחנוכה?

  21:03 דק'  21:03 דק'
ביאור דברי הרמב"ם, קושיא על דברי מהרי"ץ, נפקא מינה לדינא האם מותר לעשות מלאכה בחנוכה.
מספר צפיות:13489
כ"ו מרחשון ה'תשע''ג

מה הברכה על סופגניה?

  30:25 דק'  30:25 דק'
מה ההבדל בין אפייה לטיגון ובישול? סוגי סופגניות וברכתם. הרחבה בדין פת הבאה בכיסנין והגדרתה. דין קביעת סעודה בה שתיחשב כלחם.
מספר צפיות:13952
כ"ו מרחשון ה'תשע''ג

ענינים הלכתיים בהדלקת נר חנוכה

  7:08 דק'  7:08 דק'
המברך שהחיינו בבית הכנסת על הדלקת נר חנוכה ביום הראשון, האם כשבא לביתו יברך שוב שהחיינו? ומה הדין כשחל יום ראשון של חנוכה בשבת? האם בחורי ישיבות חייבים להדליק נר חנוכה בישיבה, והאם הם רשאים? כיצד יעשו אברכי כוללים עם זמן ההדלקה, וחשיבות סדר הלימוד בספר "מאי חנוכה".
מספר צפיות:12802
כ"ו מרחשון ה'תשע''ג

הדלקת נר חנוכה בערב שבת ובמוצאי שבת

  6:14 דק'  6:14 דק'
האם נר שבת קודם לנר חנוכה? האם מקבלים שבת בהדלקת נרות? האם הבדלה במוצאי שבת קודמת להדלקת נר חנוכה? וכיצד נוהגים בבית הכנסת בעניין זה
מספר צפיות:12921
כ"ו מרחשון ה'תשע''ג

התורה היא כמו אש

  12:05 דק'  12:05 דק'
"על מה אבדה הארץ..." - שלא בירכו בתורה תחילה, מה הפשט בזה? ביאור דעת הרמב"ם בזה, והאם לדעת הרמב"ם ברכות התורה מדאורייתא או מדרבנן?
מספר צפיות:13568
כ"ו מרחשון ה'תשע''ג

מה היו גזירות היוונים והרומיים על ישראל, כיצד התבטלו ומדוע הוחזרו?

  8:32 דק'  8:32 דק'
מספר צפיות:14078
כ"ו מרחשון ה'תשע''ג

שיעור עיוני בעניין זמן הדלקת נר חנוכה

  39:12 דק'  39:12 דק'
דברי מהרי"ץ זיע"א בעניין זמן ההדלקה וביאורם, מהו המושג ההלכתי "עם". כמה זמן הוא בין השמשות. מהי שקיעת החמה ומהו צאת הכוכבים. וכיצד מנהג ק"ק תימן בזה.
מספר צפיות:13613
כ"ו מרחשון ה'תשע''ג

משנכנס כסליו מרבין בסופגניות... דרך ארץ באכילת סופגניה, כהות החושים וירידת הדורות

  6:20 דק'  6:20 דק'
מספר צפיות:14192
כ"ו מרחשון ה'תשע''ג

מעשה רב: הדלקת נר שמיני של-חנוכה

    
ע"י מרן הגאון הרב יצחק רצאבי שליט"א בביתו אור לב' בטבת ה'תשע"א.
מספר צפיות:22670
כ"ו מרחשון ה'תשע''ג

עלון חנוכה - מוסדות מתימן יבוא

    
לשנה אחרת קבעום, מדינה של סביבון, דיני הדלקת נרות חנוכה ע"פ שע"ה, למה הוסיפו חז"ל הידור על הידור? , בקבוק השמן השבור, מה זה שאנו מודים על המלחמות? ועוד...
מספר צפיות:83
כ"ו מרחשון ה'תשע''ג

חנוכה וזמר יווני, שירים ומנגינות של גויים, שירת יהדות תימן, איסור שירי עגבים

    
כיון שאנחנו בימים האלה של-חנוכה בפרט, מדברים על מה שהיוונים רצו בזמן בית שני כידוע, התרבות של היוונים, ובעצם היוונים הרי המלחמה שלהם לא היתה כנגד עם ישראל כמו המן שרצה להשמיד להרוג ולאבד את היהודים, אלא רצו להשמיד ולהכניע את עם ישראל מבחינה רוחנית...
מספר צפיות:8307
כ"ו מרחשון ה'תשע''ג

חנוכה – עיקר וסיום ימי הדין

    
מתוך השיעור השבועי של מרן הגאון הרב יצחק רצאבי שליט"א במוצש"ק מקץ ה'תש"ע
מספר צפיות:17459
כ"ו מרחשון ה'תשע''ג

חלק הדקדוק למהרי"ץ על מזמור שיר חנוכת הבית לדוד

    
מספר צפיות:13957
כ"ו מרחשון ה'תשע''ג

פרק קל"ד בספר מנורת המאור

    
מספר צפיות:13282
כ"ו מרחשון ה'תשע''ג

שאלה נושאת פרסים

כתב מהרי"ץ בעץ חיים ק"ס ע"ב "ויברך כל הברכות קודם שיתחיל להדליק וכו' וכן מפורש בהרמב"ם הל' ברכות". על איזו הלכה ברמב"ם הלכות ברכות מתכוין מהרי"ץ? רמז: השיעור השבועי מוצש"ק ויגש ה'תשע"א, הפותרים נכונה יזכו בחוברת שערי יצחק.
מספר צפיות:14264
כ"ו מרחשון ה'תשע''ג

לימוד מגילת בני חשמונאי - נר יום שני

    
שאלה מלימוד נר יום שני, איך נבנה ביהמ"ק במקום שעבדו ע"ז?
מתוך השיעור השבועי וישב, חנוכה ה'תש"ע, והמשך ממוצש"ק מקץ ה'תש"ע.
מספר צפיות:14143
כ"ו מרחשון ה'תשע''ג

בירור נוסח על הנסים 'ועל כולם ה' אלד'ינו אנו מודים לך' – על מה קאי?

    
מתוך השיעור השבועי של מרן הגאון הרב יצחק רצאבי שליט"א במוצש"ק מקץ התש"ע
מספר צפיות:14007
כ"ו מרחשון ה'תשע''ג

מאמר מנורת חנוכה

    
מתוך ספר נפלאות מתרתך פרשת תרומה על הפסוק "תיעשה המנורה" (שמות כ"ה, ל"א) למרן הגאון הרב יצחק רצאבי שליט"א
מספר צפיות:17856
כ"ו מרחשון ה'תשע''ג

קריאת התורה לשמונת ימי חנוכה

    
כתב מרן הגאון רבי יצחק רצאבי שליט"א - פוסק עדת תימן בספרו שלחן ערוך המקוצר (אורח חיים חלק ג' סימן ק"כ סעיף כ"ט): "קורין בכל יום, תלתא גֻּברי, בקרבנות הנשיאים שבפרשת נשוא. ביום הראשון, מתחיל הכהן מן ברכת כהנים עד לפני המשכן. והלוי קורא מויאמר י"י וגו' עד לחנוכת המזבח. והישראל קורא מן ויהי המקריב ביום הראשון וגו' עד בן עמינדב...". להאזנה! קריאות התורה לשמונת ימי חנוכה, מפי החזן ר' יהודה דהרי הי"ו.
מספר צפיות:14907
כ"ו מרחשון ה'תשע''ג

מקום הדלקת נר חנוכה לחתן בליל חופתו

    
מתוך שו"ת עולת יצחק למרן שליט"א חלק א' - סימן פ"ג
מספר צפיות:12839
כ"ו מרחשון ה'תשע''ג

מקום הדלקת נר חנוכה במוצאי שבת, כשהתארחו בשבת בבית הוריהם

    
מתוך שו"ת עולת יצחק למרן שליט"א חלק א' - סימן פ"ב
מספר צפיות:12982
כ"ו מרחשון ה'תשע''ג

איך יצאו בזמן החשמונאים ידי חובה בשמן של נס?

    
מתוך שו"ת עולת יצחק למרן שליט"א חלק א' - סימן פ"א
מספר צפיות:12897
כ"ו מרחשון ה'תשע''ג

הזמנים שמנהגינו להקרות בהן את ההלל

    
מתוך שו"ת עולת יצחק חלק א' - סימן ע"ה
מספר צפיות:12729
כ"ו מרחשון ה'תשע''ג

מפתח הלכות חנוכה המופיעים בספר שלחן ערוך המקוצר

    
מספר צפיות:13371
כ"ו מרחשון ה'תשע''ג

הלכות חנוכה לנשים

    
מספר צפיות:4903
כ"ו מרחשון ה'תשע''ג

מנהגי תימן על המשנה ברורה מתוך ספר אור ההלכה - ענייני חנוכה

    
מספר צפיות:14391
כ"ו מרחשון ה'תשע''ג

שאלות לשינון וחזרה על הלכות חנוכה

    
מספר צפיות:15160
כ"ו מרחשון ה'תשע''ג

מפירושי "עץ חיים" למהרי"ץ לימי חנוכה

    
מספר צפיות:13981
כ"ו מרחשון ה'תשע''ג

חיוב הנשים בקריאת ההלל בחנוכה, ובגדר חיוב תפילה ודין לימוד תורה לנשים

    
מספר צפיות:14248
כ"ו מרחשון ה'תשע''ג

קירוי הלל בימי חנוכה כמנהג ק"ק תימן יע"א

    
קירוי הלל – חשיבותו, מספר ההללויה, ומה הדין בפיסק לא נכון או הוסיף או גרע. ר' יעקב ספיר מחבר אבן ספיר – עדותו בעניין קירוי ההלל בתימן והערות עליו. מכתב להגרי"ש אלישיב שליט"א. טעות הפוסקים הספרדים בהוראת הלכה לתימנים, והתייחסות מרן שליט"א לספר "ילקוט יוסף". ההבדל בין שאמי לבלדי בעניין קירוי ההלל, הטעית הר"י צובירי בענין זה, והתיחסות מרן שליט"א לספר אורח לצדיק
מספר צפיות:16866
כ"ו מרחשון ה'תשע''ג

סוד נס חנוכה – מסירות נפש

    
מספר צפיות:14575
כ"ו מרחשון ה'תשע''ג

הלכות חנוכה כולל הערות עיני יצחק

    
מספר צפיות:15003
כ"ו מרחשון ה'תשע''ג

מאמר הנרות הללו

    
שיעור עיוני בהלכות חנוכה מאת מרן הגאון הרב יצחק רצאבי שליט"א פוסק עדת תימן, שנמסר לרגל חנוכת בית הכנסת לאברכים ע"ש מהרי"ץ זצוק"ל בעיר רכסים ת"ו, בחודש כסלו - נר שלישי דחנוכה, שנת התשס"ב, , ערוך ומעובד מתוך קלטת "ויאמר יצחק" מס' 17, בתוספת קצת נופך, ע"י ידידנו הרב ליאור מועלם שליט"א מרכסים. החלק העיקרי מהמאמר, נמסר בליל שב"ק חיי שרה מרחשון התשס"ג, בבית הכנסת בית מהרי"ץ והרש"ש בעיר נתיבות.
מספר צפיות:14703
כ"ו מרחשון ה'תשע''ג

בירור הלכתי לגבי הסופגניות אם יש בהן דין בישולי גויים, ולימוד זכות על המיקלים

    
מספר צפיות:13876
כ"ו מרחשון ה'תשע''ג
  

 

 

הלכה יומית למייל שלך

המעוניינים לקבל "הלכה יומית" מתוך ספרי "שלחן ערוך המקוצר" ישיר לתיבת הדואר האלקטרונית מידי יום ביומו בלי נדר, נא לשלוח בקשת הצטרפות לתיבה: [email protected]

כניסה לחברים רשומים

להרשמה
 

הודעה חשובה

על פי הוראת מרן הגאון הרב יצחק רצאבי שליט"א וגדולי התורה והפוסקים, השימוש באינטרנט הינו לצורך בלבד, ובחיבור לאינטרנט כשר ומבוקר. כל חיבור אחר מהוה סכנה רוחנית וחינוכית.

מנויים לחיים
מיני תבלין וקליות
מצות טעמו וראו
פעולת צדיק
ישיבת נחלת אבות לבעלי תשובה

שער האתר: עיטור מהרי"ץ זי"ע לשער הספר ביאור תפילה להר"ר יוסף ציאח זצ"ל. עיצוב האתר:  אי סטודיו 

©   כל הזכיות שמורות לאתר יד מהרי"ץ, נוסד בחודש מרחשון ה'תשע"א 5771 לבריאת העולם, ב'שכ"ב 2322 לשטרות, 2010 למניינם. האתר נצפה במיטבו בדפדפן אינטרנט - אקספלורר .
דואר אלקטרוני: [email protected]  טלפון ליצירת קשר: 050-4140741 פקס: 03-5358404

עבור לתוכן העמוד