-
-
חיפוש מתקדם

מבזקי חנוכה

עצור

פרשת השבוע

 

 

הוצאת פעולת צדיק

כשרות בד"צ פעולת צדיק

מנויים לחיים
אור ההלכה
עכשיו באתר יד מהרי"ץ
503 אורחים

חנוכה

 

בירור המנהגים במקום הנחת נרות חנוכה, בתוך הבית או בחוץ. חמש תשובות מדוע אבותינו נע"ג נהגו להניח את מנורת חנוכה למעלה מעשרה טפחים, ודחיית דברי ספר זית רענן על מה שכתב מרן שליט"א בשלחן ערוך המקוצר בעניין זה.

    
מתוך השיעור השבועי מפי מרן הגאון רבי יצחק רצאבי שליט"א שנמסר במוצש"ק וישב שנת ה'תשע"ו
מספר צפיות:1407
ה' ניסן ה'תשע''ח

חדש! הלכות הלל למהרי"ץ זיע"א

    
הלכות הלל למהרי"ץ זיע"א - מתוך הספר פסקי מהרי"ץ עם בארות שלמה, מאת הרה"ג שלמה רצאבי שליט"א, על הל' חנוכה ופורים, שיראה אור בקרוב אי"ה. מפתח הסימנים: היכא דנהוג נהוג בענין קריאת ההלל. מקורות וטעמים לקירוי ההלל. הוא אומר ברוך הבא, והם אומרים בשם ה'. אין הציבור אומרים ברוך הבא, אלא הש"ץ לבדו. כיצד מצות קריאת ההלל בי"ט. מי שענה הללויה בלא כוונה, או שלא שמע כל הדיבור מהש"ץ. דברי סיום, ומפתח לנושאים נוספים שנידונו בהערות.
מספר צפיות:2922
כ"ד אייר ה'תשע''ו

שיעור שלישי בהלכות חנוכה עפ"י ספר "שלחן ערוך המקוצר"

  10:00 דק'  10:00 דק'
מפי הרה"ג משה רצאבי שליט"א - שנמסר במסגרת השיעור המקדים לשיעורו השבועי של מרן שליט"א - מוצש"ק מקץ ה'תשע"ו
מספר צפיות:3480
ב' טבת ה'תשע''ו

דרשת מרן הגאון רבי יצחק רצאבי שליט"א - חנוכה התשע"ו

       50:00 דק'  50:00 דק'
שנמסרה במסגרת מסיבת חנוכה ,שנערכה בבית הכנסת "בית אל" - בית דגן, ביום שלישי בערב - נר שלישי של חנוכה - כ"ז כסלו ה'תשע"ו. שאלות ותשובות לאחר הדרשה.
מספר צפיות:5901
א' טבת ה'תשע''ו

"ברכת אברהם" על הלכות חנוכה, וכן על הלכות ציצית

  35 עמ'  35 עמ'
הערות קצרות, בירורי הלכה ומנהג על סדר השלחן ערוך הלכות חנוכה (או"ח סימנים תרע"א-תרפ"א), וכן על הלכות ציצית (או"ח סימנים ה'-י"ח), מתוך שיעורים שנמסרו במסגרת כולל ערב "ברכת אברהם" ע"י הרה"ג נתנאל עומיסי שליט"א - מורה צדק ומרבני בית ההוראה "פעולת צדיק"
מספר צפיות:3920
כ"ה כסליו ה'תשע''ו

שיעור שני בהלכות חנוכה עפ"י ספר "שלחן ערוך המקוצר"

  15:00 דק'  15:00 דק'
מפי הרה"ג משה רצאבי שליט"א - שנמסר במסגרת השיעור המקדים לשיעורו השבועי של מרן שליט"א - מוצש"ק וישב ה'תשע"ו
מספר צפיות:3979
כ"ד כסליו ה'תשע''ו

שיעור בהלכות חנוכה עפ"י ספר "שלחן ערוך המקוצר"

  10:00 דק'  10:00 דק'
מפי הרה"ג משה רצאבי שליט"א - שנמסר במסגרת השיעור המקדים לשיעורו השבועי של מרן שליט"א - מוצש"ק וישלח ה'תשע"ו
מספר צפיות:3287
י"ט כסליו ה'תשע''ו

עלון ישיבת "פרי עץ חיים" - חנוכה תשע"ה

    
מספר צפיות:2030
א' טבת ה'תשע''ה

וידיאו! שיעור שני בענייני חנוכה

  28:00 דק'  28:00 דק'
על ספר שלחן ערוך המקוצר אורח חיים חלק ג' סימן ק"כ הלכה ז', שנמסר במסגרת "השיעור המקדים" לשיעור השבועי מוצש"ק מקץ ה'תשע"ה, מפי הרה"ג משה רצאבי שליט"א, רב קהילת "פעולת צדיק" בעיר אלעד ומו"צ בבית ההוראה וומח"ס בארות משה ועוד..
מספר צפיות:4993
כ"ט כסליו ה'תשע''ה

עניין השימוש בשם "חג האורים" כלפי חג חנוכה, וכן בעניין ברכת "חג חנוכה שמח" איש לרעהו

    
מספר צפיות:5241
כ"ו כסליו ה'תשע''ה

שו"ת: בחור ישיבה לעניין ברכת שהחיינו בלילה הראשון

    
בחור ישיבה תימני שמדליקים עליו נר חנוכה בביתו, וע"כ אינו צריך להדליק ולברך בישיבה, כפי שפסק מרן שליט"א, האם עליו לברך רק את ברכת שהחיינו בלילה הראשון, בכדי לצאת דעת הפוסקים הסוברים שעליו לעשות כן ?
מספר צפיות:4671
כ"ד כסליו ה'תשע''ה

וידיאו! שיעור בענייני חנוכה

  20:00 דק'  20:00 דק'
על ספר שלחן ערוך המקוצר אורח חיים חלק ג' סימן ק"כ, שנמסר במסגרת "השיעור המקדים" לשיעור השבועי מוצש"ק וישב ה'תשע"ה, מפי הרה"ג משה רצאבי שליט"א, רב קהילת "פעולת צדיק" בעיר אלעד ומו"צ בבית ההוראה וומח"ס בארות משה ועוד..
מספר צפיות:4990
כ"ב כסליו ה'תשע''ה

בעניין הדלקת נר חנוכה עד שתכלה רגל מן השוק בזמן הזה, ובדין פרסומי ניסא במקום שאין יהודים

    
מאת מרן הגאון רבי יצחק רצאבי שליט"א - פוסק עדת תימן. מתוך קובץ דברי חפץ חלק ג'.
מספר צפיות:5366
י"ט כסליו ה'תשע''ה

מבחן בהלכות חנוכה שע"י ארגון "ברוך מבנים" - רכסים

    
מספר צפיות:5216
ט' כסליו ה'תשע''ה

שיעור בענייני חנוכה מפי מרן שליט"א - ירושלם

       83 דק'  83 דק'
שיחת חיזוק ושיעור בענייני חנוכה מפי מרן הגאון הרב יצחק רצאבי שליט"א, שנמסרה בפני בחורי הישיבה ואברכי כולל "נחלת אבות" בירושלים, בראשות הרה"ג יואל סיאני שליט"א, ובנשיאות מרן שליט"א. (א' דר"ח טבת התשע"ד).
מספר צפיות:3583
א' טבת ה'תשע''ד

חדש! קונטריס "יאיר נרי"

    
לקט ברכות בהדלקת האש, ע"פ פסקיו והוראותיו של מרן הגאון רבי יצחק רצאבי שליט"א - פוסק עדת תימן. יו"ל ע"י ארגון "אור ההלכה" להפצת מסורת חכמי תימן, בעריכת הצב"י מאיר ליאור לוי יצ"ו. לתרומות לאירגון נא לפנות לטל': 02-6420535. ברוכים תהיו!
מספר צפיות:2663
כ"ט כסליו ה'תשע''ד

להאזנה! שירה תימנית מקורית - מסיבת חנוכה התשע"ד

  44 דקות  44 דקות
בהשתתפות המשוררים שיחי', וציבור המשתתפים. רשימת השירים: "רצה שיחי" - עמ' קי"ד (בדיואן "נעימות שיר". "לבבי יחשקה עפרה" - עמ' קס"ו. "קאל אל אדיב" - עמ' קפ"ב. "הללות" - עמ' קצ"ט.
מספר צפיות:5932
כ"ח כסליו ה'תשע''ד

וידיאו! שיעור תשיעי בספר עץ חיים למהרי"ץ על הלכות חנוכה

  19:00 דק'  19:00 דק'
השיעור המקדים לשיעור השבוע מפי הרה"ג משה רצאבי שליט"א, מו"צ בבני ברק ומח"ס בארות משה ועוד, במוצש"ק מקץ ה'תשע"ד, בתכלאל עץ חיים דף קס"ב ע"ב בעניין "מזמור שיר חנוכת הבית לדוד".
מספר צפיות:4691
כ"ח כסליו ה'תשע''ד

וידיאו! שיעור שמיני בספר עץ חיים למהרי"ץ על הלכות חנוכה

  22:00 דק'  22:00 דק'
השיעור המקדים לשיעור השבוע מפי הרה"ג משה רצאבי שליט"א, מו"צ בבני ברק ומח"ס בארות משה ועוד, במוצש"ק וישב ה'תשע"ד, בתכלאל עץ חיים דף קס"ב ע"א בעניין נוסח על הנסים, ד"ה "כשם שעשית עמהם נסים וגבורות וכו'".
מספר צפיות:4797
כ"א כסליו ה'תשע''ד

וידיאו! שיעור שביעי בספר עץ חיים למהרי"ץ על הלכות חנוכה

  14:00 דק'  14:00 דק'
השיעור המקדים לשיעור השבוע מפי הרה"ג משה רצאבי שליט"א, מו"צ בבני ברק ומח"ס בארות משה ועוד, במוצש"ק מקץ ה'תשע"ג, בתכלאל עץ חיים דף קס"ב ע"א בעניין נוסח "על הנסים".
מספר צפיות:5287
ג' טבת ה'תשע''ג

וידיאו! שיעור ששי בספר עץ חיים למהרי"ץ על הלכות חנוכה

  22:00 דק'  22:00 דק'
השיעור המקדים לשיעור השבוע מפי הרה"ג משה רצאבי שליט"א, מו"צ בבני ברק ומח"ס בארות משה ועוד, במוצש"ק וישב ה'תשע"ג, בתכלאל עץ חיים דף קס"א ע"א
מספר צפיות:5416
י"ח כסליו ה'תשע''ג

וידיאו! שיעור חמישי בספר עץ חיים למהרי"ץ על הלכות חנוכה

  14:25 דק'  14:25 דק'
השיעור המקדים לשיעור השבוע מפי הרה"ג משה רצאבי שליט"א, מו"צ בבני ברק ומח"ס בארות משה ועוד, במוצש"ק וישלח ה'תשע"ג, בתכלאל עץ חיים דף קס"א ע"א
מספר צפיות:5416
י"ח כסליו ה'תשע''ג

מבחן נושא פרסים - חנוכה ה'תשע"ג

    
"איחוד בני הישיבות" שמח להודיע לבחורי הישובות הקד' שיחי', שיתקיים אי"ה מבחן מקיף על הלכות חנוכה מתוך הקונטריס החדש "מועדי השם", עפ"י פסקי מרן הגאון רבי יצחק רצאבי שליט"א - פוסק עדת תימן. בין הנבחנים יוגרלו מילגות: פרס ראשון: 500 ש"ח. פרס שני: 300 ש"ח. פרס שלישי: 200 ש"ח.
הרישום בטל'...
מספר צפיות:5735
כ"ז מרחשון ה'תשע''ג

חדש! "מועדי השם" על הלכות חנוכה - מהדורא שניה (התשע"ג)

    
בשעה טובה יצ"ל קונטריס "מועדי השם" על הלכות חנוכה במהדורא שניה (התשע"ג) הכולל פסקים ומנהגי תימן מפסקיו של מרן הגאון הרב יצחק רצאבי שליט"א - פוסק עדת תימן, בתוספת הלכות מרובות שעדיין לא נכתבו בספרי מרן שליט"א.
מספר צפיות:5591
כ"ו מרחשון ה'תשע''ג

תפילה מיוחדת לחשוכי בנים שהתקיימה ביום "זאת חנוכה" התשע"ב

  49:00 דק'  49:00 דק'
בהשתתפות מרן הגאון הרב יצחק רצאבי שליט"א והרה"ג רבני בית ההוראה שליט"א. קריאת תהלים ותפילה מיוחדת לזרע של קימא עבור הנדיב שיחי' ונו"ב. דברי מרן שליט"א במעלת דקדוק קריאת מזמורי תהלים וביאור קצר על טעמי אמ"ת (איוב משלי תהלים)
מספר צפיות:6528
כ"ו מרחשון ה'תשע''ג

שיר תימני עתיק מכת"י, והקשרו לחנוכה

  15:50 דק'  15:50 דק'
"קומי עשי תורה..." - "עושי תורתיך" (על הניסים), מה הפירוש "עושי"? קטע וידיאו של שירה זו עם ציבור לומדי בית המדרש ומשתתפי השיעור השבועי, מתוך מסיבת חנוכה שהתקיימה לאחר השיעור השבועי מפי מרן שליט"א במוצש"ק מקץ ה'תשע"ב
מספר צפיות:6723
כ"ו מרחשון ה'תשע''ג

קריאה בציבור במגילת בני חשמונאי

  7:05 דק'  7:05 דק'
קריאת מגילת בני חשמונאי בניגון המדוייק כפי מסורת ק"ק תימן יע"א- לנר חמישי של חנוכה. במסגרת מסיבת חנוכה שהתקיימה לאחר השיעור השבועי מפי מרן שליט"א, מוצש"ק מקץ ה'תשע"ב
מספר צפיות:6659
כ"ו מרחשון ה'תשע''ג

וידיאו! שיעור רביעי בספר עץ חיים למהרי"ץ על הלכות חנוכה

  23:25 דק'  23:25 דק'
השיעור המקדים לשיעור השבוע מפי הרה"ג משה רצאבי שליט"א, מו"צ בבני ברק ומח"ס בארות משה ועוד, במוצש"ק מקץ ה'תשע"ב, בתכלאל עץ חיים דף ק"ס ע"ב
מספר צפיות:5507
כ"ו מרחשון ה'תשע''ג

3 עלונים לחנוכה (התשע"ב)

  4 עמ' כ"א  4 עמ' כ"א
מספר צפיות:5206
כ"ו מרחשון ה'תשע''ג

ברכות הדלקת נרות חנוכה כמנהג ק"ק תימן

    
מספר צפיות:7056
כ"ו מרחשון ה'תשע''ג

תשובות להערות על ספר שמן למאור – ענייני חנוכה

    
מספר צפיות:5356
כ"ו מרחשון ה'תשע''ג

וידיאו! שיעור שלישי בספר עץ חיים למהרי"ץ על הלכות חנוכה

  19:00 דק'  19:00 דק'
השיעור המקדים לשיעור השבוע מפי הרה"ג משה רצאבי שליט"א, מו"צ בבני ברק ומח"ס בארות משה ועוד, במוצש"ק וישב ה'תשע"ב, בתכלאל עץ חיים דף ק"ס ע"ב
מספר צפיות:6007
כ"ו מרחשון ה'תשע''ג

שיעור בעניני חנוכה מפי מרן הגאון הרב יצחק רצאבי שליט"א - פוסק עדת תימן

  10 תמ'  10 תמ'   74:00 דק'  74:00 דק'
שהתקיימה בבית הכנסת "מקור חיים" - בני עיש (כסלו ה'תשע"ב). כולל שאלות ותשובות לאחר השיעור.
מספר צפיות:7451
כ"ו מרחשון ה'תשע''ג

קונטריס "מועדי השם" - על פי פסקי מרן הגאון הרב יצחק רצאבי שליט"א על הלכות חנוכה (התשע"ג)

  11 עמ'  11 עמ'
מספר צפיות:6228
כ"ו מרחשון ה'תשע''ג

וידיאו! שיעור שני בספר עץ חיים למהרי"ץ על הלכות חנוכה

  12:35 דק'  12:35 דק'
השיעור המקדים לשיעור השבוע מפי הרה"ג משה רצאבי שליט"א, מו"צ בבני ברק ומח"ס בארות משה ועוד, במוצש"ק וישלח ה'תשע"ב, בתכלאל עץ חיים דף ק"ס ע"ב
מספר צפיות:5422
כ"ו מרחשון ה'תשע''ג

וידיאו! שיעור ראשון בספר עץ חיים למהרי"ץ על הלכות חנוכה

  14:12 דק'  14:12 דק'
השיעור המקדים לשיעור השבוע מפי הרה"ג משה רצאבי שליט"א, מו"צ בבני ברק ומח"ס בארות משה ועוד, במוצש"ק ויצא ה'תשע"ב, בתכלאל עץ חיים דף ק"ס ע"א
מספר צפיות:5151
כ"ו מרחשון ה'תשע''ג

חנוכה - הסירו את אלהי הנכר

  19:45 דק'  19:45 דק'
נסיונות יוסף הצדיק ועמידתו בהם (וישב) . חיזוק מנהגי אבותינו הקדושים. ברכת המזון - אחד מברך לכולם. עניין חליטת הבשר. אכילת גזר בחנוכה. קבלת הוראות מרן השלחן ערוך בארץ ישראל לבני קהילת קודש תימן יע"א
מספר צפיות:5466
כ"ו מרחשון ה'תשע''ג

חנוכה - ימי יראה ושמחה

  28:55 דק'  28:55 דק'
שנמסרה מפי מרן הגאון הרב יצחק רצאבי שליט"א במרכז רוחני - פתח תקוה
מספר צפיות:6218
כ"ו מרחשון ה'תשע''ג

גזירת היוונים על הכתובה

  51:00 דק'  51:00 דק'
שיעורו של מרן שליט"א בעניין הכתובה ועשרת חיוביה. חיוב הבעל במזונות אשתו. חיובו במזונות ילדיו ועד איזה גיל. פרנסת הבנות לאחר מיתת האב. אכזריות העורב על בניו. חופה וגדריה. העמדת כלונסאות. ברכת חתנים. ארוסה ונשואה. יחוד לאחר החופה. פנים חדשות בשבע ברכות. וידוי ונפילת פנים.
מספר צפיות:5418
כ"ו מרחשון ה'תשע''ג

להאזנה! דרשת מרן שליט"א בענייני הדלקת נרות חנוכה

  56:30 דק'  56:30 דק'
נושאים: נוסח "הנרות הללו" לפי גרסת ק"ק תימן וביאור נוסח זה. תשועות נסים ונפלאות. אדם שיש לו שתי פתחים, האם מדליק מנורת חנוכה בשניהם, והאם בברכה. עניין "מפני החשד", ומתי מתחשבים בו. דין "בן פקועה". היכן מקום ההדלקה. ארגז זכוכית למנורת חנוכה. זמן ההזלקה למנהגינו. שו"ת הציבור עם מרן שליט"א בענייני חנוכה ועניינים שונים במסורת ומנהגי יהדות תימן. נמסר בעת חנוכת בית הכנסת ע"ש מהרי"ץ זיע"א ברכסים
מספר צפיות:5600
כ"ו מרחשון ה'תשע''ג

סיפור מגילת חנוכה, האם נהגו אבותינו לקרוא את מגילת בני חשמונאי, וכיצד צורת נעימת קריאתה

  6:40 דק'  6:40 דק'
נושאים: דיני חוקות העמים. תספורת של גויים. התרחקות מתרבות אומות העולם.
מספר צפיות:5968
כ"ו מרחשון ה'תשע''ג

דרשת מרן שליט"א בענייני חנוכה

  37:00 דק'  37:00 דק'
נושאים: מעלת ימי חנוכה. יוונים ומתיוונים. כמה פניות עושים הכהנים לצדדים בברכת כהנים, וכיצד צורת עשייתן. אותיות דגושות ורפויות. קריאת התורה בחנוכה. צורת נישוק הציצית בקרית שמע. צורות שאסור לעשותן. תענית עשירי בטבת, ותענית על צדיקים שמתו
מספר צפיות:5382
כ"ו מרחשון ה'תשע''ג

דיגיטלי! שלחן ערוך המקוצר הלכות חנוכה

  17 עמ'  17 עמ'
מספר צפיות:14
כ"ו מרחשון ה'תשע''ג

שמן למאור - חנוכה

  136 עמ'  136 עמ'
מספר צפיות:5934
כ"ו מרחשון ה'תשע''ג

ספר מאי חנוכה עם מגילת בני חשמונאי

  72 עמ'  72 עמ'
מספר צפיות:5931
כ"ו מרחשון ה'תשע''ג

סדר ההדלקה וההבדלה במוצאי שבת

    
מאמר עיוני מאת הרה"ג שלמה רצאבי שליט"א מח"ס בארות שלמה על פסקי מהרי"ץ
מספר צפיות:5710
כ"ו מרחשון ה'תשע''ג

"יום הולדת את פרעה" (וישב)

  7:38 דק'  7:38 דק'
האם 'יום הולדת' הוא מנהג ישראל או מנהג גויים? וגזירת היוונים על עם ישראל לעשות יום הולדת.
מספר צפיות:5543
כ"ו מרחשון ה'תשע''ג

מדוע לא עושים בחוץ לארץ אסרו חג לחנוכה (שיהיו 9 ימים)? ומדוע אבותינו לא עלו לארץ ישראל בימי בית שני?

  15:45 דק'  15:45 דק'
מספר צפיות:5784
כ"ו מרחשון ה'תשע''ג

לצפייה! ביאור מרן שליט"א לשלחן ערוך המקוצר או"ח סימן ק"כ הלכה ל"ו - הלכות חנוכה

  5:00 דק'  5:00 דק'     
מספר צפיות:5377
כ"ו מרחשון ה'תשע''ג

לצפייה! ביאור מרן שליט"א לשלחן ערוך המקוצר או"ח סימן ק"כ הלכה כ"ה - הלכות חנוכה

  9:35 דק'  9:35 דק'     
מספר צפיות:5173
כ"ו מרחשון ה'תשע''ג

לצפייה! ביאור מרן שליט"א לשלחן ערוך המקוצר או"ח סימן ק"כ הלכה כ"ו - הלכות חנוכה (חלק ב')

  33:13 דק'  33:13 דק'     
והרחבה בדין שומע כעונה, ודין חציו באמירה וחציו בשמיעה
מספר צפיות:5248
כ"ו מרחשון ה'תשע''ג

לצפייה! ביאור מרן שליט"א לשלחן ערוך המקוצר או"ח סימן ק"כ הלכה כ"ו - הלכות חנוכה (חלק א')

  4:13 דק'  4:13 דק'     
מספר צפיות:5228
כ"ו מרחשון ה'תשע''ג

לצפייה! ביאור מרן שליט"א לשלחן ערוך המקוצר או"ח סימן ק"כ הלכה כ"ד - הלכות חנוכה

  15:00 דק'  15:00 דק'     
מספר צפיות:5037
כ"ו מרחשון ה'תשע''ג

לצפייה! ביאור מרן שליט"א לשלחן ערוך המקוצר או"ח סימן ק"כ הלכה י"ג - הלכות חנוכה

  10:38 דק'  10:38 דק'     
מספר צפיות:5277
כ"ו מרחשון ה'תשע''ג

לצפייה! ביאור מרן שליט"א לשלחן ערוך המקוצר או"ח סימן ק"כ הלכה י"א - הלכות חנוכה

  17:38 דק'  17:38 דק'     
מספר צפיות:5037
כ"ו מרחשון ה'תשע''ג

לצפייה! ביאור מרן שליט"א לשלחן ערוך המקוצר או"ח סימן ק"כ הלכה ט' - הלכות חנוכה

  25:00 דק'  25:00 דק'     
כולל שו"ת עם הציבור בענייני חנוכה
מספר צפיות:4819
כ"ו מרחשון ה'תשע''ג

לצפייה! ביאור מרן שליט"א לשלחן ערוך המקוצר או"ח סימן ק"כ הלכה ח' - הלכות חנוכה

  12:16 דק'  12:16 דק'     
מספר צפיות:5371
כ"ו מרחשון ה'תשע''ג

לצפייה! ביאור מרן שליט"א לשלחן ערוך המקוצר או"ח סימן ק"כ הלכה ז' - הלכות חנוכה

  10:40 דק'  10:40 דק'     
מספר צפיות:5192
כ"ו מרחשון ה'תשע''ג

לצפייה! ביאור מרן שליט"א לשלחן ערוך המקוצר או"ח סימן ק"כ הלכה ב' - הלכות חנוכה

  30:06 דק'  30:06 דק'     
מספר צפיות:5291
כ"ו מרחשון ה'תשע''ג

לצפייה! ביאור מרן שליט"א לשלחן ערוך המקוצר או"ח סימן ק"כ הלכה א' - הלכות חנוכה

  40:15 דק'  40:15 דק'     
מספר צפיות:5156
כ"ו מרחשון ה'תשע''ג

ימי חנוכה - מקורם ומהותם

  20:00 דק'  20:00 דק'
מדוע לא נזכרו במשנה ימי חנוכה? מהי מגילת תענית? מי חיברה ומי חיבר את מגילת בני חשמונאי? צרעת המינות שפסחה בתקופת בית שני וכת הצדוקים. מה הקשר בין פיוט "חד גדיא" לחנוכה? מה הקשר בין חנוכה לחנוכת המזבח?
מספר צפיות:5332
כ"ו מרחשון ה'תשע''ג

האם חייבים לסיים את כל הברכות לפני שמדליקים את נר חנוכה?

  5:00 דק'  5:00 דק'
דברי מהרי"ץ בעניין זה, ולאיזה רמב"ם בהלכות ברכות התכווין מהרי"ץ? דין עובר לעשייתן, ודין עניית אמן בסיום כמה ברכות סמוכות
מספר צפיות:5535
כ"ו מרחשון ה'תשע''ג

מה המקור של המלה "חנוכיה"? והאם ראוי לקרוא למנורת חנוכה בשם זה?

  6:40 דק'  6:40 דק'
מספר צפיות:5642
כ"ו מרחשון ה'תשע''ג

מעשה יהודית בנוסח תימן ודברים הנלמדים ממעשה זה (חלק א')

  26:07 דק'  26:07 דק'
לימוד והבנת מעשה יהודית המופיע בסוף ספר שמן למאור למרן שליט"א. עניין אכילת מאכלי חלב בחנוכה. המקור לאכילת סופגניות בחנוכה. כיצד יהודית הכניסה עצמה לספק איסור עריות? כיצד יהודית יצאה עם תכשיטים בחוץ, ועניין לבישת שאל - רדיד, לכיסוי תכשיטי האשה
מספר צפיות:5477
כ"ו מרחשון ה'תשע''ג

מה פירוש המלה "חנוכה"? והאם מותר לעשות מלאכה בחנוכה?

  21:03 דק'  21:03 דק'
ביאור דברי הרמב"ם, קושיא על דברי מהרי"ץ, נפקא מינה לדינא האם מותר לעשות מלאכה בחנוכה.
מספר צפיות:5824
כ"ו מרחשון ה'תשע''ג

מה הברכה על סופגניה?

  30:25 דק'  30:25 דק'
מה ההבדל בין אפייה לטיגון ובישול? סוגי סופגניות וברכתם. הרחבה בדין פת הבאה בכיסנין והגדרתה. דין קביעת סעודה בה שתיחשב כלחם.
מספר צפיות:5927
כ"ו מרחשון ה'תשע''ג

ענינים הלכתיים בהדלקת נר חנוכה

  7:08 דק'  7:08 דק'
המברך שהחיינו בבית הכנסת על הדלקת נר חנוכה ביום הראשון, האם כשבא לביתו יברך שוב שהחיינו? ומה הדין כשחל יום ראשון של חנוכה בשבת? האם בחורי ישיבות חייבים להדליק נר חנוכה בישיבה, והאם הם רשאים? כיצד יעשו אברכי כוללים עם זמן ההדלקה, וחשיבות סדר הלימוד בספר "מאי חנוכה".
מספר צפיות:5080
כ"ו מרחשון ה'תשע''ג

הדלקת נר חנוכה בערב שבת ובמוצאי שבת

  6:14 דק'  6:14 דק'
האם נר שבת קודם לנר חנוכה? האם מקבלים שבת בהדלקת נרות? האם הבדלה במוצאי שבת קודמת להדלקת נר חנוכה? וכיצד נוהגים בבית הכנסת בעניין זה
מספר צפיות:5407
כ"ו מרחשון ה'תשע''ג

התורה היא כמו אש

  12:05 דק'  12:05 דק'
"על מה אבדה הארץ..." - שלא בירכו בתורה תחילה, מה הפשט בזה? ביאור דעת הרמב"ם בזה, והאם לדעת הרמב"ם ברכות התורה מדאורייתא או מדרבנן?
מספר צפיות:5533
כ"ו מרחשון ה'תשע''ג

מה היו גזירות היוונים והרומיים על ישראל, כיצד התבטלו ומדוע הוחזרו?

  8:32 דק'  8:32 דק'
מספר צפיות:6134
כ"ו מרחשון ה'תשע''ג

שיעור עיוני בעניין זמן הדלקת נר חנוכה

  39:12 דק'  39:12 דק'
דברי מהרי"ץ זיע"א בעניין זמן ההדלקה וביאורם, מהו המושג ההלכתי "עם". כמה זמן הוא בין השמשות. מהי שקיעת החמה ומהו צאת הכוכבים. וכיצד מנהג ק"ק תימן בזה.
מספר צפיות:5642
כ"ו מרחשון ה'תשע''ג

משנכנס כסליו מרבין בסופגניות... דרך ארץ באכילת סופגניה, כהות החושים וירידת הדורות

  6:20 דק'  6:20 דק'
מספר צפיות:5603
כ"ו מרחשון ה'תשע''ג

מעשה רב: הדלקת נר שמיני של-חנוכה

    
ע"י מרן הגאון הרב יצחק רצאבי שליט"א בביתו אור לב' בטבת ה'תשע"א.
מספר צפיות:9226
כ"ו מרחשון ה'תשע''ג

עלון חנוכה - מוסדות מתימן יבוא

    
לשנה אחרת קבעום, מדינה של סביבון, דיני הדלקת נרות חנוכה ע"פ שע"ה, למה הוסיפו חז"ל הידור על הידור? , בקבוק השמן השבור, מה זה שאנו מודים על המלחמות? ועוד...
מספר צפיות:30
כ"ו מרחשון ה'תשע''ג

חנוכה וזמר יווני, שירים ומנגינות של גויים, שירת יהדות תימן, איסור שירי עגבים

    
כיון שאנחנו בימים האלה של-חנוכה בפרט, מדברים על מה שהיוונים רצו בזמן בית שני כידוע, התרבות של היוונים, ובעצם היוונים הרי המלחמה שלהם לא היתה כנגד עם ישראל כמו המן שרצה להשמיד להרוג ולאבד את היהודים, אלא רצו להשמיד ולהכניע את עם ישראל מבחינה רוחנית...
מספר צפיות:4080
כ"ו מרחשון ה'תשע''ג

חנוכה – עיקר וסיום ימי הדין

    
מתוך השיעור השבועי של מרן הגאון הרב יצחק רצאבי שליט"א במוצש"ק מקץ ה'תש"ע
מספר צפיות:7769
כ"ו מרחשון ה'תשע''ג

הגהות "שמן הטוב" על פירוש "שם טוב"

    
הגהות "שמן הטוב" על פירוש "שם טוב" המובא על חיבור רבינו הרמב"ם הלכות חנוכה למורנו ורבנו מארי חיים כסאר זצוק"ל, מאת הרה"ג אורן צדוק שליט"א מרבני בית ההוראה פעולת צדיק.
מספר צפיות:8191
כ"ו מרחשון ה'תשע''ג

אכסנאי בשבת חנוכה – גדר חיובו בהדלקת נר חנוכה

    
מאת הרה"ג אורן צדוק שליט"א מו"צ בקרית ספר ובבית ההוראה, מתוך ספרו אורן של חכמים
מספר צפיות:5673
כ"ו מרחשון ה'תשע''ג

חלק הדקדוק למהרי"ץ על מזמור שיר חנוכת הבית לדוד

    
מספר צפיות:5671
כ"ו מרחשון ה'תשע''ג

פרק קל"ד בספר מנורת המאור

    
מספר צפיות:5383
כ"ו מרחשון ה'תשע''ג

שאלה נושאת פרסים

כתב מהרי"ץ בעץ חיים ק"ס ע"ב "ויברך כל הברכות קודם שיתחיל להדליק וכו' וכן מפורש בהרמב"ם הל' ברכות". על איזו הלכה ברמב"ם הלכות ברכות מתכוין מהרי"ץ? רמז: השיעור השבועי מוצש"ק ויגש ה'תשע"א, הפותרים נכונה יזכו בחוברת שערי יצחק.
מספר צפיות:5903
כ"ו מרחשון ה'תשע''ג

לימוד מגילת בני חשמונאי - נר יום שני

    
שאלה מלימוד נר יום שני, איך נבנה ביהמ"ק במקום שעבדו ע"ז?
מתוך השיעור השבועי וישב, חנוכה ה'תש"ע, והמשך ממוצש"ק מקץ ה'תש"ע.
מספר צפיות:5746
כ"ו מרחשון ה'תשע''ג

בירור נוסח על הנסים 'ועל כולם ה' אלד'ינו אנו מודים לך' – על מה קאי?

    
מתוך השיעור השבועי של מרן הגאון הרב יצחק רצאבי שליט"א במוצש"ק מקץ התש"ע
מספר צפיות:5632
כ"ו מרחשון ה'תשע''ג

מאמר מנורת חנוכה

    
מתוך ספר נפלאות מתרתך פרשת תרומה על הפסוק "תיעשה המנורה" (שמות כ"ה, ל"א) למרן הגאון הרב יצחק רצאבי שליט"א
מספר צפיות:7627
כ"ו מרחשון ה'תשע''ג

מקום הדלקת נר חנוכה לחתן בליל חופתו

    
מתוך שו"ת עולת יצחק למרן שליט"א חלק א' - סימן פ"ג
מספר צפיות:5399
כ"ו מרחשון ה'תשע''ג

מקום הדלקת נר חנוכה במוצאי שבת, כשהתארחו בשבת בבית הוריהם

    
מתוך שו"ת עולת יצחק למרן שליט"א חלק א' - סימן פ"ב
מספר צפיות:5376
כ"ו מרחשון ה'תשע''ג

איך יצאו בזמן החשמונאים ידי חובה בשמן של נס?

    
מתוך שו"ת עולת יצחק למרן שליט"א חלק א' - סימן פ"א
מספר צפיות:5306
כ"ו מרחשון ה'תשע''ג

הזמנים שמנהגינו להקרות בהן את ההלל

    
מתוך שו"ת עולת יצחק חלק א' - סימן ע"ה
מספר צפיות:5153
כ"ו מרחשון ה'תשע''ג

מפתח הלכות חנוכה המופיעים בספר שלחן ערוך המקוצר

    
מספר צפיות:5501
כ"ו מרחשון ה'תשע''ג

הלכות חנוכה לנשים

    
מספר צפיות:2399
כ"ו מרחשון ה'תשע''ג

מנהגי תימן על המשנה ברורה מתוך ספר אור ההלכה - ענייני חנוכה

    
מספר צפיות:5915
כ"ו מרחשון ה'תשע''ג

שאלות לשינון וחזרה על הלכות חנוכה

    
מספר צפיות:6576
כ"ו מרחשון ה'תשע''ג

מפירושי "עץ חיים" למהרי"ץ לימי חנוכה

    
מספר צפיות:5680
כ"ו מרחשון ה'תשע''ג

חיוב הנשים בקריאת ההלל בחנוכה, ובגדר חיוב תפילה ודין לימוד תורה לנשים

    
מספר צפיות:5611
כ"ו מרחשון ה'תשע''ג

קירוי הלל בימי חנוכה כמנהג ק"ק תימן יע"א

    
קירוי הלל – חשיבותו, מספר ההללויה, ומה הדין בפיסק לא נכון או הוסיף או גרע. ר' יעקב ספיר מחבר אבן ספיר – עדותו בעניין קירוי ההלל בתימן והערות עליו. מכתב להגרי"ש אלישיב שליט"א. טעות הפוסקים הספרדים בהוראת הלכה לתימנים, והתייחסות מרן שליט"א לספר "ילקוט יוסף". ההבדל בין שאמי לבלדי בעניין קירוי ההלל, הטעית הר"י צובירי בענין זה, והתיחסות מרן שליט"א לספר אורח לצדיק
מספר צפיות:6905
כ"ו מרחשון ה'תשע''ג

סוד נס חנוכה – מסירות נפש

    
מספר צפיות:5989
כ"ו מרחשון ה'תשע''ג

הלכות חנוכה כולל הערות עיני יצחק

    
מספר צפיות:5646
כ"ו מרחשון ה'תשע''ג

מאמר הנרות הללו

    
שיעור עיוני בהלכות חנוכה מאת מרן הגאון הרב יצחק רצאבי שליט"א שיצא לאור בחודש כסלו ה'תשס"ג, ערוך ומעובד מתוך קלטת "ויאמר יצחק" מס' 17, בתוספת דברים
מספר צפיות:5974
כ"ו מרחשון ה'תשע''ג

בירור הלכתי לגבי הסופגניות אם יש בהן דין בישולי גויים, ולימוד זכות על המיקלים

    
מספר צפיות:5437
כ"ו מרחשון ה'תשע''ג
 
  

 

הלכה יומית למייל שלך

המעוניינים לקבל "הלכה יומית" מתוך ספרי "שלחן ערוך המקוצר" ישיר לתיבת הדואר האלקטרונית מידי יום ביומו בלי נדר, נא לשלוח בקשת הצטרפות לתיבה: or@shtaygen.co.il

 

 
 

 

 

כניסה לחברים רשומים

להרשמה
 

הודעה חשובה

על פי הוראת מרן הגאון הרב יצחק רצאבי שליט"א וגדולי התורה והפוסקים, השימוש באינטרנט הינו לצורך בלבד, ובחיבור לאינטרנט כשר ומבוקר. כל חיבור אחר מהוה סכנה רוחנית וחינוכית.

מצות טעמו וראו
ת"ת עטרת חיים
פעולת צדיק
ארז יחיאל
רשת כוללים יום הששי נחלת מהרי"ץ
מצות מסורת
שר שלום קשת
ישיבת נחלת אבות לבעלי תשובה
מועדי השם

שער האתר: עיטור מהרי"ץ זי"ע לשער הספר ביאור תפילה להר"ר יוסף ציאח זצ"ל. עיצוב האתר:  אי סטודיו 

©   כל הזכיות שמורות לאתר יד מהרי"ץ, נוסד בחודש מרחשון ה'תשע"א 5771 לבריאת העולם, ב'שכ"ב 2322 לשטרות, 2010 למניינם. האתר נצפה במיטבו בדפדפן אינטרנט - אקספלורר .
דואר אלקטרוני: yad@maharitz.co.il  טלפון ליצירת קשר: 050-4140741 פקס: 03-5358404

דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד