-
-
חיפוש מתקדם

מבזקים

עצור
ברוכים הבאים לאתר מהרי"ץ
יד מהרי"ץ - פורטל תורני למורשת יהדות תימן, האתר הרשמי להנצחת מורשתו של גאון רבני תימן ותפארתם מהרי"ץ זצוק"ל. באתר תמצאו גם תכנים תורניים והלכתיים רבים של מרן הגאון הרב יצחק רצאבי שליט"א - פוסק עדת תימן, מחבר ספרי שלחן ערוך המקוצר ח"ח ושו"ת עולת יצחק ג"ח ועוד, וכן תוכלו לעיין ולהאזין ולצפות במבחר שיעורי תורה, שו"ת, מאמרים, תמונות, וקבלת מידע אודות פעילות ק"ק תימן יע"א (י'כוננם ע'ליון א'מן). הודעה לגולשי האתר! הבעלות על אתר זה הינה פרטית, וכל התכנים המובאים הינם באחריות עורך האתר בלבד. אין למרן הגר"י רצאבי שליט"א כל אחריות על המתפרסם באתר, ואינו מודע לדברים המפורסמים בו.
"נציב החודש" באתר
נציב החודש! אם רצונך שזכות לימוד התורה, המסורת והמנהגים, של אלפי לומדים באתר זה יעמדו לזכותך במשך חודש ימים, להצלחה לרפואה או לע"נ, אנא פנה לטל': 0504140741, ובחר את החודש הרצוי עבורך. "נציב החודש" יקבל באנר מפואר בו יופיעו שמו להצלחתו, או שם קרוביו ז"ל בצירוף נר נשמה דולק, וכן בתעודת הוקרה ובברכה אישית ממרן הגאון הרב יצחק רצאבי שליט"א.
עכשיו באתר יד מהרי"ץ
1385 אורחים

וידיאו! קריאת קודש ממרן שליט"א בדבר "המגבית השנתית" עבור מוסדות יד מהרי"ץ - אלול התש"פ

  6:00 דק'  6:00 דק'
מספר צפיות: 10301
קריאה נרגשת מפי מרן הגאון רבי יצחק רצאבי שליט"א - פוסק עדת תימן, בדבר הזכות והחובה להירתם ולתרום בעין רחבה ונדיבה ל"מגבית השנתית" עבור פעילות מוסדות יד מהרי"ץ - הארגון העולמי להפצת תורה ומסורת ק"ק תימן יע"א. אל תעמוד מנגד!
י' אלול ה'תש"פ
 

 

בשם רחמן.

השיעור מוקדש לעילוי נשמת הגאון הצדיק הרב שלמה בן שכר יגאלי זצ"ל, שהשבוע ביום י"א אלול חל יום היאר־צייט שלו, תנצב"ה.

נדבת בנו ידידנו הרב שילֹה הי"ו, מנכ"ל מוסדות יד מהרי"ץ. המקום ברוך הוא ירצה נדבתו, ויברך מעשי ידיו, מכל צרה ונזק יצילהו, וימלא כל משאלות ליבו וליבכם לטובה, אכי"ר.

 

דברי מרן שליט"א בדבר "המגבית השנתית" שהחלה בימים אלו לטובת מוסדות יד מהרי"ץ.

 

בדיוק בשבוע זה, מתחיל הרב שילֹה את המגבית השנתית עבור פעילות מוסדות יד מהרי"ץ. הוא בבחינת 'ברא כרעא דאבוה'. אביו הרב שלמה זצ"ל פעל הרבה למען הדור החדש שעלה מתימן ולא מצא את ידיו ורגליו בארץ ישראל, כיון שהיה בלבול גדול. בעזרת ה', רק בכדי לראות דוגמא, אחד מהמאמרים שלו שכתב בצעירותו, יפורסם בקובץ התורני "דברי חפץ" שיצ"ל בעז"ה בחודש תשרי הבעל"ט. כל ימיו הוא פעל לקדם את הציבור כמיטב יכלתו, ברוך ה' השאיר אחריו דור ישרים יבורך, הרב יגאלי זצ"ל השתתף פעמים רבות בכנסים שלנו "פעולת צדיק", ובאופן אישי הוא ביקש ממני הרבה פעמים לבוא למסור שיעורים בכולל האברכים שלו בראשון לציון, והוא בעצמו השתתף בשיעורים בשקלא וטריא, למרות שהיה כבר חולה.

 

אחד הזכיות שלו, זה בנו הרב שילה. איך כתוב, עַד כִּי יָבֹא שִׁילֹה [בראשית מ"ט, י']. טוב להודות לה', צריך להודות להקב"ה שזכינו בדור הזה לפעילות של אדם הפועל בצורה נמרצת כיד ה' הטובה עליו, דברים שלא ראינו ולא שמענו בעבר, ב"ה הקב"ה נתן לו כוחות מיוחדים, עשה הרבה דברים שלא נשמעו ולא נראו, כגון הדפסת החוברות "שערי יצחק" והפצתן, בכל האמצעים שבזמנינו, להפיץ בכל העולם גם דרך המכשירים הטכנולוגיים. בעז"ה אני מקוה שהחוברות הללו ייצאו בספרים, מגיהים ומתקנים אותם, ויוסיפו מפתחות מפורטים לפי הנושאים ולפי סדר האל"ף בי"ת, יש בכך חשיבות ותועלת עצומה, אלו דברים ממש נפלאים, אם זה היה בהישג יד היו נפתרות הרבה שאלות, כי היינו יכולים לשלוח את האנשים לעיין שם והיו מוצאים תשובות. יש בחוברות הללו סייעתא דשמיא עצומה. אבל לצערינו, הַכֶּסֶף יַעֲנֶה אֶת הַכֹּל [קהלת י', י"ט]. מה זה לצערינו? זאת המציאות. וישנם עוד דברים רבים שהוא עושה, אפשר לראות בהסכמה שפורסמה בחוברת שערי יצחק האחרונה. אבל, אם אין קמח אין תורה.

 

בפרט בזמן האחרון, שהקורונה פגעה בהרבה דברים, וממילא גם בהכנסות של עמותת יד מהרי"ץ, ממש שיתק הרבה דברים. ובפרט כעת לקראת הוצאת הקובץ התורני "דברי חפץ" חלק ט"ו, אשר ב"ה יוצא תמיד לאור בעתו ובזמנו בחדשים ניסן ותשרי, תמידין כסדרן, והם מחולקים חנם לתלמידי חכמים ובתי כנסיות ובתי מדרשות, וכמובן הכותבים בעצמם מתעודדים שרואים פרי בעמלם, הדבר מרבה תורה בישראל, ואין ספק שהוא זיכוי רבים גדול ועצום.

 

מצוה גדולה לסייע ולעזור במגבית הנערכת בימים אלו, בוזו כסף בוזו זהב. אני מברך את כל התורמים, כל מי שיזכה לפעול להפעיל בהונו ובאונו לטובת העניין הזה, הקדוש ברוך הוא יזכה אותם ל'בני חיי ומזוני', בעז"ה בריוח, המקום ברוך הוא ימלא כל משאלות ליבם לטובה, לכל אחד יש את הדברים שלו הפרטיים מה שהוא צריך, ישועת ה' כהרף עין. השם ברוך הוא ימלא משאלות לב כל אחד ואחד לטובה, בזכות המצוה הגדולה הזאת של הרבצת תורה.

 

אחד הדברים הראשונים שאנו אומרים ב'אשמורות', בפיסקת ישן אל תירדם וכו', הוא 'כבד אל מהונך'. מפרש זאת שם מהרי"ץ זיע"א בעץ חיים, 'כלומר יתן צדקה'. ממון, מהונך.

 

לפעמים אנשים חושבים, לא חסר לי לְמה לתת, יש לי במשפחה אנשים נזקקים, קל וחומר שיש לי בעצמי ילדים שצריכים לסייע להם, אבל צריכים לדעת שאין חשבון בדברים הללו.

 

כתוב במדרש לגבי הפסוק [שיר השירים ו', י"א] אֶל גִּנַּת אֱגוֹז יָרַדְתִּי, כי עַם ישראל נחשב לאגוז. כאשר חותכים את עץ האגוז, יכולים לחשוב שחתכת אותו והחסרת ממנו, אבל אדרבה, זה מעודד את הצמיחה, כעת הוא יגדל ויצמח עוד יותר. הכסף שהאדם נותן לצדקה, זה לא בחשבון. מה שהוא נותן, הוא רק יכול להרויח, אם לא לפחות את אותו הדבר שיחזור אליו הוא יקבל עוד יותר.

 

בספר שמירת הלשון הביא זאת [בשער התורה פרק חמישי] בשם מדרש שה"ש רבה, אמר רבי יהושע בן לוי, נמשלו ישראל כאגוז. מה האגוז הזה נגזזת ונחלפת, ולטובתה היא גזוזה. למה? שהיא מתחלפת. צומח כוחות חדשים, מה שהיה מקודם הוא התיישן, זה לא מחזיק. כשיער וכצפרניים, שנגזזין ומתחלפין. כך כל מה שישראל גוזזין מעמלן, ונותנין לעמלי התורה בעוה"ז, לטובתן הם גוזזין וחלפין להם, ומרבים להם עושר בעוה"ז ושכר טוב לעוה"ב. ולא עוד אלא שנקרא חבירו הלומד, על שמו, ויש לו חלק בשכר תורתו, וכדאיתא בסוטה דף כ"א בשמעון אחי עזריה. אם זיכית מישהו אחר, שעל ידך הוא למד תורה, אז אפי' שהאדם הנותן אינו לומד, יש לו חלק בשכר תורתו. וכידוע מענין שבט יששכר וזבולון, כדאיתא ברבה פ' קדושים וכו'.

 

ובכן, אין קץ למתן שכרו של מי שמסייע, מי שיזכה בעזרת ה', נזכה כולנו, להיכתב ולהיחתם לשנה טובה ומבורכת, אכי"ר.

לפרטים נוספים - לחץ כאן! 

הדפסהוסף תגובה

עוד קטעי וידאו..

  1. לעמוד הבא
  2.  [6-10]...[31-33]

כניסה לחברים רשומים

להרשמה
 
מנויים לחיים
ישיבת נחלת אבות לבעלי תשובה
מצות טעמו וראו
פעולת צדיק
מיני תבלין וקליות
עבור לתוכן העמוד