-
-
חיפוש מתקדם
לחיפוש מדוייק: הוסף "מרכאות" לפני מילות החיפוש!

לא מצליח לראות קבצי פלאש? לחץ כאן!
מדורים אקטואליים:

 

 

 

 

הוצאת פעולת צדיק

כשרות בד"צ פעולת צדיק

ארז יחיאל
אור ההלכה
ישיבת נחלת אבות לבעלי תשובה
עכשיו באתר יד מהרי"ץ
879 אורחים

שיעורי הרה"ג משה רצאבי שליט"א - ראש העין

כפי מסורת תימן יע"א

מפי הרה"ג משה רצאבי שליט"א רב קהילת "פעולת צדיק" בעיר אלעד ת"ו, ומו"צ בבית ההוראה "פעולת צדיק".

כפי שנמסרו בבית הכנסת "נחלת ישורון" (עטרי)

בעיר ראש העין ת"ו

שיעור בראש העין - כ"ח אייר התשפ"א

  60 דקות  60 דקות
הלכות ספירת העומר
מספר צפיות:847

שיעור בראש העין - כ"א אייר התשפ"א

  60 דקות  60 דקות
הלכות ספירת העומר
מספר צפיות:812

שיעור בראש העין - י"ד אייר התשפ"א

  60 דקות  60 דקות
הדגמה חיה של החגב הכשר והלכות ספירת העומר
מספר צפיות:813

שיעור בראש העין - ז' אייר התשפ"א

  60 דקות  60 דקות
הלכות ספירת העומר
מספר צפיות:951

שיעור בראש העין - ל' ניסן התשפ"א

  60 דקות  60 דקות
שיחת מוסר וסיכום בעניין טעות בקריאת המעמד
מספר צפיות:911

שיעור בראש העין - כ"ג ניסן התשפ"א

  60 דקות  60 דקות
דין חמץ שעבר עליו הפסח ובעניין טעות בקריאת המעמד
מספר צפיות:1025

שיעור בראש העין - ט' ניסן התשפ"א

  60 דקות  60 דקות
הלכות ערב פסח שחל בשבת
מספר צפיות:1082

שיעור בראש העין - ב' ניסן התשפ"א

  60 דקות  60 דקות
הלכות ערב פסח שחל בשבת
מספר צפיות:1175

שיעור בראש העין - כ"ד אדר התשפ"א

  60 דקות  60 דקות
שיחה בבית האבל, הלכות אבלות ועצה לערב פסח שחל בשבת
מספר צפיות:1087

שיעור בראש העין - י"ז אדר התשפ"א

  60 דקות  60 דקות
בענייני נס פורים ומסורת תימן
מספר צפיות:1084

שיעור בראש העין - י' אדר התשפ"א

  60 דקות  60 דקות
הלכות פורים
מספר צפיות:1138

שיעור בראש העין - ג' אדר התשפ"א

  60 דקות  60 דקות
הלכות מליחה ובעניין השמחה
מספר צפיות:1288

שיעור בראש העין - כ"ו שבט התשפ"א

  60 דקות  60 דקות
הלכות מליחה ובעניין דיבור טוב
מספר צפיות:1296

שיעור בראש העין - י"ט שבט התשפ"א

  60 דקות  60 דקות
הלכות מליחה ושיחת מוסר
מספר צפיות:1355

שיעור בראש העין - י"ב שבט התשפ"א

  60 דקות  60 דקות
ברכת אשר יצר, והלכות מליחה, ותפילה לחולים
מספר צפיות:1365

שיעור בראש העין - ה' שבט התשפ"א

  60 דקות  60 דקות
בענייני נדרים ושבועות
מספר צפיות:1403

שיעור בראש העין - כ"ז טבת התשפ"א

  60 דקות  60 דקות
בענייני טעות בקריאה בתורה, נדרים ושבועות ובעניין החיסון
מספר צפיות:1494

שיעור בראש העין - כ' טבת התשפ"א

  60 דקות  60 דקות
הלכות תפילין וחיזוק אמוני בעניין הקורונה
מספר צפיות:1261

שיעור בראש העין - ו' טבת התשפ"א

  60 דקות  60 דקות
הלכות אכילת בשר חי, שריפת הפתילות שלחנוכה ועשירי בטבת שחל בערב שבת
מספר צפיות:1341

שיעור בראש העין - כ"ח כסלו התשפ"א

  60 דקות  60 דקות
הלכות וענייני חנוכה
מספר צפיות:1367

שיעור בראש העין - כ"א כסלו התשפ"א

  60 דקות  60 דקות
הלכות וענייני חנוכה
מספר צפיות:1447

שיעור בראש העין - י"ד כסלו התשפ"א

  60 דקות  60 דקות
הלכות מליגת העוף
מספר צפיות:1419

שיעור בראש העין - ז' כסלו התשפ"א

  60 דקות  60 דקות
הלכות ביצה שנמצא בה דם
מספר צפיות:1482

שיעור בראש העין - כ"ט מרחשון התשפ"א

  60 דקות  60 דקות
הלכות ניקור
מספר צפיות:1539

שיעור בראש העין - כ"ב מרחשון התשפ"א

  60 דקות  60 דקות
בעניין ברכת הגומל ובעניין כהן שהרג נפש
מספר צפיות:1456

שיעור בראש העין - ט"ו מרחשון התשפ"א

  60 דקות  60 דקות
בעניין ברכת הגומל
מספר צפיות:1537

שיעור בראש העין - ח' מרחשון התשפ"א

  60 דקות  60 דקות
בעניין דיבור אחר נטילת ידיים
מספר צפיות:1565

שיעור בראש העין - כ"ה אלול תש"פ

  60 דקות  60 דקות
מספר צפיות:1560

שיעור בראש העין - י"ח אלול תש"פ

  60 דקות  60 דקות
מספר צפיות:1494

שיעור בראש העין - י"א אלול תש"פ

  60 דקות  60 דקות
מספר צפיות:1549

שיעור בראש העין - ד' אלול תש"פ

  60 דקות  60 דקות
מספר צפיות:1544

שיעור בראש העין - כ"ז אב תש"פ

  60 דקות  60 דקות
מספר צפיות:1585

שיעור בראש העין - כ' אב תש"פ

  60 דקות  60 דקות
מספר צפיות:1603

שיעור בראש העין - י"ג אב תש"פ

  60 דקות  60 דקות
מספר צפיות:1580

שיעור בראש העין - ו' אב תש"פ

  60 דקות  60 דקות
מספר צפיות:1537

שיעור בראש העין - כ"ח תמוז תש"פ

  60 דקות  60 דקות
מספר צפיות:1561

שיעור בראש העין - כ"א תמוז תש"פ

  60 דקות  60 דקות
מספר צפיות:1585

שיעור בראש העין - י"ד תמוז תש"פ

  60 דקות  60 דקות
מספר צפיות:2751

שיעור בראש העין - ז' תמוז תש"פ

  60 דקות  60 דקות
מספר צפיות:2467

שיעור בראש העין - ט"ז סיון תש"פ

  60 דקות  60 דקות
מספר צפיות:2719

שיעור בראש העין - ט' סיון תש"פ

  60 דקות  60 דקות
מספר צפיות:2759

שיעור בראש העין - ב' סיון תש"פ

  60 דקות  60 דקות
מספר צפיות:2701

שיעור בראש העין - כ"ד אייר תש"פ

  60 דקות  60 דקות
מספר צפיות:2663

שיעור בראש העין ענייני פורים, וענייני שבע ברכות- כ"ז אדר תש"פ

  60 דקות  60 דקות
מספר צפיות:3346
כ"ז אדר ה'תש"פ

שיעור בראש העין בספר שלחן ערוך המקוצר (המשך סימן ע"ו) הלכות עירובי חצירות ושיתופי מבואות - כ' אדר תש"פ

  60 דקות  60 דקות
מספר צפיות:3426
כ"א אדר ה'תש"פ

שיעור בראש העין בספר שלחן ערוך המקוצר הלכות פורים (משלוח מנות ומתנות לאביונים) - י"ג אדר תש"פ

  60 דקות  60 דקות
מספר צפיות:2979
ט"ו אדר ה'תש"פ

שיעור בראש העין בספר שלחן ערוך המקוצר הלכות פורים - ו' אדר תש"פ

  60 דקות  60 דקות
מספר צפיות:3155
ט' אדר ה'תש"פ

שיעור בראש העין בספר שלחן ערוך המקוצר (סימן ע"ו) הלכות הלכות עירובי חצירות ושיתופי מבואות - כ"ט שבט תש"פ

  60 דקות  60 דקות
מספר צפיות:3160
א' אדר ה'תש"פ

שיעור בראש העין בספר שלחן ערוך המקוצר (המשך סימן ע"ה) הלכות הוצאה והעברה מרשות לרשות בשבת - כ"ב שבט תש"פ

  60 דקות  60 דקות
מספר צפיות:3178
כ"ג שבט ה'תש"פ

שיעור בראש העין בספר שלחן ערוך המקוצר (המשך סימן ע"ה) הלכות הוצאה והעברה מרשות לרשות בשבת - ט"ו שבט תש"פ

  60 דקות  60 דקות
מספר צפיות:3202
י"ט שבט ה'תש"פ

שיעור בראש העין בספר שלחן ערוך המקוצר (המשך סימן ע"ה) הלכות הוצאה והעברה מרשות לרשות בשבת - ח' שבט תש"פ

  60 דקות  60 דקות
מספר צפיות:3138
ט' שבט ה'תש"פ

שיעור בראש העין בספר שלחן ערוך המקוצר (סימן ע"ה) הלכות הוצאה והעברה מרשות לרשות בשבת - א' שבט תש"פ

  60 דקות  60 דקות
מספר צפיות:3182
ד' שבט ה'תש"פ

שיעור בראש העין בספר שלחן ערוך המקוצר (המשך סימן ע"ג) הלכות דליקה שנפלה בשבת, או מקרה אחר של־הפסד ממון - כ"ג טבת תש"פ

  60 דקות  60 דקות
מספר צפיות:3299
כ"ו טבת ה'תש"פ

שיעור בראש העין בספר שלחן ערוך המקוצר (סימן ע"ג) הלכות דליקה שנפלה בשבת, או מקרה אחר של־הפסד ממון - ט"ז טבת תש"פ

  60 דקות  60 דקות
מספר צפיות:3245
כ' טבת ה'תש"פ

שיעור בראש העין בספר שלחן ערוך המקוצר (המשך סימן ס"ה) הלכות שביתת בהמה בשבת - ט' טבת התש"פ

  60 דקות  60 דקות
מספר צפיות:3134
י"ג טבת ה'תש"פ

שיעור בראש העין בהלכות חנוכה עפ"י ספר שלחן ערוך המקוצר, ועניינים נוספים הקשורים לחנוכה - ב' טבת התש"פ

  60 דקות  60 דקות
מספר צפיות:3192
ו' טבת ה'תש"פ

שיעור בראש העין בהלכות חנוכה עפ"י ספר שלחן ערוך המקוצר, ועניינים נוספים הקשורים לחנוכה - כ"ה כסלו תש"פ

  60 דקות  60 דקות
מספר צפיות:3494
כ"ח כסליו ה'תש"פ

שיעור בראש העין בספר שלחן ערוך המקוצר (המשך סימן ס"ה) הלכות שביתת בהמה בשבת - י"ח כסלו תש"פ

  60 דקות  60 דקות
מספר צפיות:3400
י"ט כסליו ה'תש"פ

שיעור בראש העין בספר שלחן ערוך המקוצר (המשך סימן ס"ה) הלכות שביתת בהמה בשבת - י"א כסלו תש"פ

  60 דקות  60 דקות
מספר צפיות:3500
י"ג כסליו ה'תש"פ

שיעור בראש העין בספר שלחן ערוך המקוצר (התחלת סימן ס"ה) הלכות שביתת בהמה בשבת - ד' כסלו תש"פ

  60 דקות  60 דקות
מספר צפיות:3504
ה' כסליו ה'תש"פ

שיעור בראש העין בספר שלחן ערוך המקוצר (המשך סימן ס"ד) הלכות הוצאה בשבת - כ"ז מרחשון תש"פ

  60 דקות  60 דקות
מספר צפיות:3455
כ"ט מרחשון ה'תש"פ

שיעור בראש העין בספר שלחן ערוך המקוצר (המשך סימן ס"ד) הלכות הוצאה בשבת - כ' מרחשון תש"פ

  60 דקות  60 דקות
מספר צפיות:3570
כ"א מרחשון ה'תש"פ

שיעור בראש העין בספר שלחן ערוך המקוצר (המשך סימן ס"ד) הלכות הוצאה בשבת - י"ג מרחשון תש"פ

  60 דקות  60 דקות
מספר צפיות:3652
י"ד מרחשון ה'תש"פ

שיעור בראש העין בספר שלחן ערוך המקוצר (סימן ס"ד) הלכות הוצאה בשבת - ו' מרחשון תש"פ

  60 דקות  60 דקות
מספר צפיות:3598
ז' מרחשון ה'תש"פ

שיעור בראש העין בספר שלחן ערוך המקוצר (סימן ע"ט סעיף ז') הלכות ברכת הלבנה - כ"ט תשרי תש"פ

  60 דקות  60 דקות
מספר צפיות:3855
כ"ח תשרי ה'תש"פ

שיעור בראש העין בהלכות עשרת ימי תשובה - ח' תשרי תש"פ

  60 דקות  60 דקות
מספר צפיות:3706
כ"ח תשרי ה'תש"פ

שיעור בראש העין בהלכות ברכת הלבנה והלכות ראש השנה - כ"ג אלול התשע"ט

  60 דקות  60 דקות
מספר צפיות:3774
כ"ד אלול ה'תשע''ט

שיעור בראש העין בעניין ברכת הלבנה - ט"ז אלול התשע"ט

  60 דקות  60 דקות
מספר צפיות:3652
י"ח אלול ה'תשע''ט

שיעור בהלכות (שע"ה הל' ראש חודש) ואח"כ בספר עין יעקב (סימן ס"ג) - ט' אלול התשע"ט

  60 דקות  60 דקות
מספר צפיות:3758
י' אלול ה'תשע''ט

שיעור בענייני מסורת ומנהג וגדלות מהרי"ץ זיע"א - ב' אלול התשע"ט

  60 דקות  60 דקות
מספר צפיות:3881
ג' אלול ה'תשע''ט

שיעור בספר עין יעקב (סימן ס"ג) ושע"ה הלכות ראש חודש - ד' אב התשע"ט

  60 דקות  60 דקות
מספר צפיות:3827
ה' אב ה'תשע''ט

שיעור בספר עין יעקב (סימן ס"א דף ל"ב) ושע"ה הלכות ראש חודש - כ"ו תמוז התשע"ט

  60 דקות  60 דקות
מספר צפיות:3778
ה' אב ה'תשע''ט

שיעור בספר עין יעקב (סימן ס') ושע"ה הלכות שבת - י"ב תמוז התשע"ט

  60 דקות  60 דקות
מספר צפיות:3825
י"ד תמוז ה'תשע''ט

שיעור בספר עין יעקב (סימן נ"ט) ושע"ה סימן ע"ז - ה' תמוז התשע"ט

  60 דקות  60 דקות
מספר צפיות:3800
ה' תמוז ה'תשע''ט

שיעור בספר עין יעקב (סימן נ"ט) ושע"ה סימן ע"ז - כ"ח סיון התשע"ט

  60 דקות  60 דקות
מספר צפיות:3899
כ"ח סיון ה'תשע''ט

שיעור בספר עין יעקב (סימן נ"ט) ובהלכות עירובי תחומין - כ"א סיון התשע"ט

  60 דקות  60 דקות
מספר צפיות:3873
כ"ג סיון ה'תשע''ט

שיעור בספר עין יעקב (דף כ"ט ע"ב, סימן נ"ח) - י"ד סיון התשע"ט

  60 דקות  60 דקות
מספר צפיות:3809
ט"ו סיון ה'תשע''ט

שיעור תורה בראש העין בהלכות יום טוב - כ"ט אייר התשע"ט

  60 דקות  60 דקות
מתוך הקונטריס "מקרא קודש" - דיני ומנהגי חג השבועות - פסקי הלכות בקיצור נמרץ, נכתב ונערך ע"י הרה"ג משה רצאבי שליט"א - בנו של מרן פוסק עדת תימן הגאון רבי יצחק רצאבי שליט"א, רב קהילת "פעולת צדיק" בעיר אלעד ת"ו, מח"ס בארות משה על פסקי מהרי"ץ ו"בנין משה" על הלכות שבת ועוד, ומו"צ בבית ההוראה "פעולת צדיק". יצא לאור פעיה"ק בני ברק ת"ו, אייר שנת ה'תשע"ט ליצירה, ב'ש"ל לשטרות.
מספר צפיות:4391
כ"ב אייר ה'תשע''ט

שיעור תורה בראש העין - כ"ב אייר התשע"ט

  60 דקות  60 דקות
בעניין מהיכן התחלת קריאת התוכחה בפרשת בחוקותי, חלוקת העליות בספרי התיגאן דלא כמו בספרי הדפוסים, בעניין "וחי אחיך עמך", ובעניין הנושא את בת אחיו, ובעניין אין מדליקין נרות לכבוד יום טוב.
מספר צפיות:4003
כ"ב אייר ה'תשע''ט

שיעור בספר עין יעקב (דף כ"ט ע"א, סימן נ"ח) - ט"ו אייר התשע"ט

  60 דקות  60 דקות
מספר צפיות:4038
ט"ו אייר ה'תשע''ט

שיעור בספר עין יעקב (דף כ"ח ע"ב, סימן נ"ז באמצע) ואח"כ בענייני הלכות ספירת העומר - ח' אייר התשע"ט

  60 דקות  60 דקות
מספר צפיות:3959
ח' אייר ה'תשע''ט

שיעור בספר עין יעקב (דף כ"ח ע"ב, סימן נ"ז) ואח"כ בענייני הלכות ספירת העומר - א' אייר התשע"ט

  60 דקות  60 דקות
מספר צפיות:3918
ב' אייר ה'תשע''ט

שיעור בהלכות ספירת העומר - כ"ד ניסן התשע"ט

  60 דקות  60 דקות
מספר צפיות:4065
כ"ה ניסן ה'תשע''ט

שיעור בהלכות פסח - י' ניסן התשע"ט

  60 דקות  60 דקות
מספר צפיות:4089
י"א ניסן ה'תשע''ט

שיעור בספר "עין יעקב" מסכת פסחים (דף כ"ח ע"א) - ג' ניסן התשע"ט

  60 דקות  60 דקות
מספר צפיות:4087
ג' ניסן ה'תשע''ט

שיעור בספר "עין יעקב" מסכת פסחים (דף כ"ח ע"א), ובהלכות פסח - כ"ה אדר ב' התשע"ט

  60 דקות  60 דקות
מספר צפיות:4048
כ"ה אדר (אדר ב') ה'תשע''ט

שיעור בהלכות פורים - י"א אדר ב' התשע"ט (מסכת פסחים דף כ"ז עמ' ב' סימן נ"ה)

  60 דקות  60 דקות
מספר צפיות:4115
כ"ה אדר (אדר ב') ה'תשע''ט

שיעור בהלכות פורים - י"א אדר ב' התשע"ט

  60 דקות  60 דקות
מספר צפיות:4078
כ"ה אדר (אדר ב') ה'תשע''ט

שיעור בספר "עין יעקב" מסכת פסחים, ובהלכות שבת - ד' אדר ב' התשע"ט

  60 דקות  60 דקות
מספר צפיות:4182
כ"ה אדר (אדר ב') ה'תשע''ט

שיעור בספר "עין יעקב" מסכת פסחים, ובהלכות שבת -כ"ז אדר א' התשע"ט

  60 דקות  60 דקות
מספר צפיות:3986
כ"ה אדר (אדר ב') ה'תשע''ט

שיעור בספר "עין יעקב" מסכת פסחים, ובהלכות שבת -כ' אדר א' התשע"ט

  60 דקות  60 דקות
מספר צפיות:4185
כ"ה אדר (אדר ב') ה'תשע''ט

שיעור בספר "עין יעקב" מסכת פסחים, ובהלכות שבת - י"ג אדר א' התשע"ט

  60 דקות  60 דקות
מספר צפיות:4252
כ"ה אדר (אדר ב') ה'תשע''ט

שיעור בספר "עין יעקב" מסכת פסחים, ובהלכות שבת - ו' אדר א' התשע"ט

  60 דקות  60 דקות
מספר צפיות:4337
כ"ה אדר (אדר ב') ה'תשע''ט

שיעור בספר "עין יעקב" מסכת פסחים, ובהלכות שבת - כ"ט שבט התשע"ט

  60 דקות  60 דקות
מספר צפיות:4227
כ"ה אדר (אדר ב') ה'תשע''ט

שיעור בספר "עין יעקב" מסכת פסחים, ובהלכות שבת - כ"ב שבט התשע"ט

  60 דקות  60 דקות
מספר צפיות:4410
כ"ה אדר (אדר ב') ה'תשע''ט

שיעור בספר "עין יעקב" מסכת פסחים, ובהלכות שבת - ט"ו שבט התשע"ט

  60 דקות  60 דקות
מספר צפיות:4287
כ"ה אדר (אדר ב') ה'תשע''ט

שיעור בספר "עין יעקב" מסכת פסחים, ובהלכות שבת -ח' שבט התשע"ט

  60 דקות  60 דקות
מספר צפיות:4268
כ"ה אדר (אדר ב') ה'תשע''ט

שיעור בספר "עין יעקב" מסכת פסחים, ובהלכות שבת -א' שבט התשע"ט

  60 דקות  60 דקות
מספר צפיות:4284
כ"ה אדר (אדר ב') ה'תשע''ט

שיעור בספר "עין יעקב" מסכת פסחים, ובהלכות שבת -כ"ג טבת התשע"ט

  60 דקות  60 דקות
מספר צפיות:4366
כ"ה אדר (אדר ב') ה'תשע''ט

שיעור בספר "עין יעקב" מסכת פסחים, ובהלכות שבת - ט"ז טבת התשע"ט

  60 דקות  60 דקות
מספר צפיות:4552
כ"ה אדר (אדר ב') ה'תשע''ט

 

 

  

 

הלכה יומית למייל שלך

המעוניינים לקבל "הלכה יומית" מתוך ספרי "שלחן ערוך המקוצר" ישיר לתיבת הדואר האלקטרונית מידי יום ביומו בלי נדר, נא לשלוח בקשת הצטרפות לתיבה: or@shtaygen.co.il

כניסה לחברים רשומים

להרשמה
 

הודעה חשובה

על פי הוראת מרן הגאון הרב יצחק רצאבי שליט"א וגדולי התורה והפוסקים, השימוש באינטרנט הינו לצורך בלבד, ובחיבור לאינטרנט כשר ומבוקר. כל חיבור אחר מהוה סכנה רוחנית וחינוכית.

ת"ת עטרת חיים
מועדי השם
מצות טעמו וראו
פעולת צדיק
שר שלום קשת
מיני תבלין וקליות
מנויים לחיים
טריתא
מצות מסורת

שער האתר: עיטור מהרי"ץ זי"ע לשער הספר ביאור תפילה להר"ר יוסף ציאח זצ"ל. עיצוב האתר:  אי סטודיו 

©   כל הזכיות שמורות לאתר יד מהרי"ץ, נוסד בחודש מרחשון ה'תשע"א 5771 לבריאת העולם, ב'שכ"ב 2322 לשטרות, 2010 למניינם. האתר נצפה במיטבו בדפדפן אינטרנט - אקספלורר .
דואר אלקטרוני: yad@maharitz.co.il  טלפון ליצירת קשר: 050-4140741 פקס: 03-5358404

דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד