-
-
חיפוש מתקדם
עכשיו באתר יד מהרי"ץ
537 אורחים

ספרים חוברות ועלונים להורדה

"דברי התעוררות לשמירת הדיבור בבית הכנסת"

"דברי התעוררות לשמירת הדיבור בבית הכנסת"

    
לעיון ולהורדה! פלקט "דברי התעוררות לשמירת הדיבור בבית הכנסת", שנערך ע"י אחד האברכים הי"ו מתוך דרשת הגה"צ מרן רבינו יצחק רצאבי שליט"א - פוסק עדת תימן, שנאמרה במעמד הגדול של הקבלת פני רבו ברגל, בעיה"ת רחובות ת"ו, חוה"מ פסח התשפ"ב
מספר צפיות:2444
י"ד תמוז ה'תשפ''ב
להורדה! קובץ הלכות הנצרכות לציבור בבית הכנסת

להורדה! קובץ הלכות הנצרכות לציבור בבית הכנסת

    
מלוקט מהספר שולחן ערוך המקוצר למרן פוסק עדת תימן הגאון רבי יצחק רצאבי שליט"א. תועלת החוברת, שיהיה לרב או לגבאי, ההלכות הנצרכות בבית הכנסת בקלות ובמהירות בלי לדפדף בספרים, וכן למסור שיעור לציבור למען ידעו כולם את ההלכות הנצרכות בבית ה'. מלוקט וערוך ע"י הרב מתניה מנחם רענן, רכסים ת"ו
מספר צפיות:2271
כ' סיון ה'תשפ''ב
להורדה! פיוט לכבוד שמחת בר מצוה, שחובר ע"י מרן שליט"א

להורדה! פיוט לכבוד שמחת בר מצוה, שחובר ע"י מרן שליט"א

    
פיוט לכבוד שמחת בר מצוה - יוֹם שְׂשׂוֹן בַּר־מִצְוָה (לחן 'בוא לשלום חתן'), שחובר ע"י מרן הגאון רבינו יצחק רצאבי שליט"א - פוסק עדת תימן, אשר שמו - יצחק - מופיע בראשי הבתים. ענייני שירה זו נתבארו בס"ד בהרחבה ב"שערי יצחק" שיעור מוצש"ק שלח לך ה'תשע"ז, וכאן חזרנו להדפיס את השירה הזאת עם כמה תיקונים, וכמ"ש בס"ד בשו"ת עולת יצחק חלק ד' (שעדיין בכתובים), וכאן נכתבו רק ביאורים אחדים.
מספר צפיות:2706
י"א סיון ה'תשפ''ב
קונטריס "וזאת ליהודה" - בעניין ההתבסמות ביום פורים

קונטריס "וזאת ליהודה" - בעניין ההתבסמות ביום פורים

    
בדברי רבא (מגילה דף ז' ע"ב) מיחייב איניש ליבסומי בפוריא עד דלא ידע וכו', מאת הבחור החשוב יהודה חרזי הי"ו, מבחירי ישיבת "בית מדרש עליון" בני ברק, ועורך העלונים "תוצאות חיים" - השיעור השבועי הקבוע בליל ששי לבחורי הישיבות הקד' בבית מרן שליט"א
מספר צפיות:3254
י' אדר (אדר ב') ה'תשפ''ב
חדש! קונטריס "מעשה נסים" - מאמרים בענייני חנוכה ופורים, מאת הרה"ג נסים רצאבי שליט"א

חדש! קונטריס "מעשה נסים" - מאמרים בענייני חנוכה ופורים, מאת הרה"ג נסים רצאבי שליט"א

    
לעיון ולהורדה! קונטריס "מעשה נסים" - מאמרים בענייני חנוכה ופורים, מאת הרה"ג נסים רצאבי שליט"א מהעיר בית שמש ת"ו, בנו של מרן הגאון רבינו יצחק רצאבי שליט"א - פוסק עדת תימן. יצא לאור בחודש כסלו התשפ"ב
מספר צפיות:3169
כ"ה כסליו ה'תשפ''ב
לעיון ולהורדה! ספר "בין שבעים זאבים" להרה"ג יעקב לוי שליט"א

לעיון ולהורדה! ספר "בין שבעים זאבים" להרה"ג יעקב לוי שליט"א

    
ספר "בין שבעים זאבים" - הכולל הליכות והלכות יציאת נשים לעבודה [מתוך ספר "גן נעול" על הלכות צניעות האשה], מאת המחבר הרה"ג יעקב לוי שליט"א - מח"ס "גן נעול" על הלכות יחוד, "גן נעול" על הלכות צניעות וריחוק מעריות, "גן נעול" על הלכות קדושה, קונטרס "הטוב שברופאים ", וקונטרס "הציץ ונפגע". כל ספרי המחבר שליט"א מעוטרים בהסכמותיו הנלהבות של מרן הגאון רבינו יצחק רצאבי שליט"א - פוסק עדת ימן.
מספר צפיות:2764
י"ג כסליו ה'תשפ''ב
להורדה! קונטריס "כי לא מלבי"

להורדה! קונטריס "כי לא מלבי"

    
"באשר ישנו דרשן המקהיל קהילות ברבים לדרוש דרשות של דופי להתעות את יראי ד' מדרך התורה המסורה ולהדיחם לשיטתו הכוזבת שבאה לקעקע את התורה שבע"פ אשר מקובלת בידינו איש מפי איש עד משה רבינו מפי הגבורה, ומגמתו ברורה לשנות מדרך עבודת ד' אשר הנחילונו רבותינו מעתיקי השמועה מדור דור ובאשר אותו האיש הינו בעל לשון לימודים אומן במלאכתו הבזויה להפיל בשפת חלקלקות את שומעיו התמימים ומביא דברים בשם חז"ל וגדולי הדורות כאילו ויש בהם איזה סמך לדעותיו הכפרניות, הורונו רבותינו לחשוף את כזביו ולגלות את דעותיו הקלוקלות ולהסיר המסוה מעל פניו למען ידע ציבור יראי ד' את אשר לפניו ולא יפלו ברשתו לבל יאבדו מתוך קהל ד' המאמינים בתורת משה"
מספר צפיות:2798
ג' כסליו ה'תשפ''ב

חדש! "מקרא קודש" - דיני ומנהגי ספירת העומר

    
"מקרא קודש" - דיני ומנהגי ספירת העומר - פסקי הלכות בקיצור נמרץ, נכתב ונערך ע"י הרה"ג משה רצאבי שליט"א - בנו של מרן פוסק עדת תימן הגאון רבי יצחק רצאבי שליט"א, רב קהילת "פעולת צדיק" בעיר אלעד ת"ו, מח"ס בארות משה על פסקי מהרי"ץ ו"בנין משה" על הלכות שבת ועוד, ומו"צ בבית ההוראה "פעולת צדיק". יצא לאור פעיה"ק בני ברק ת"ו, ניסן שנת ה'תשפ"א ליצירה, ב'של"ב לשטרות.
מספר צפיות:3898
א' ניסן ה'תשפ''א

חדש! "מקרא קודש" - דיני ומנהגי חג השבועות

    
"מקרא קודש" - דיני ומנהגי חג השבועות - פסקי הלכות בקיצור נמרץ, נכתב ונערך ע"י הרה"ג משה רצאבי שליט"א - בנו של מרן פוסק עדת תימן הגאון רבי יצחק רצאבי שליט"א, רב קהילת "פעולת צדיק" בעיר אלעד ת"ו, מח"ס בארות משה על פסקי מהרי"ץ ו"בנין משה" על הלכות שבת ועוד, ומו"צ בבית ההוראה "פעולת צדיק". יצא לאור פעיה"ק בני ברק ת"ו, אייר שנת ה'תשע"ט ליצירה, ב'ש"ל לשטרות.
מספר צפיות:5026
כ"ה אייר ה'תשע''ט

לעיון ולהורדה! קונטרס "הציץ ונפגע" - הכולל הליכות והלכות השתמשות באינטרנט

         
לעיון ולהורדה! קונטרס "הציץ ונפגע" - הכולל הליכות והלכות השתמשות באינטרנט, מאת הרה"ג יעקב לוי שליט"א - מח"ס גן נעול על הלכות ייחוד ועל הלכות צניעות, וקונטריס הטוב שברופאים. הקונטרס בהסכמת מרן הגאון רבי יצחק רצאבי שליט"א - פוסק עדת תימן, אשר אף התייחס אליו בסוף השיעור השבועי מוצש"ק תזריע ומצורע ה'תשע"ח.
מספר צפיות:5722
ז' אייר ה'תשע''ח
סדר עירובי תבשילין

סדר עירובי תבשילין

    
מספר צפיות:4807
כ' ניסן ה'תשע''ח
שטר "היתר עיסקא"

שטר "היתר עיסקא"

         
מספר צפיות:7181
י' ניסן ה'תשע''ח
תפילת ויג"ש מנוקדת - כולל ביאור מרן הגר"י רצאבי שליט"א בעניין תפילת ויגש ומקורותיה

תפילת ויג"ש מנוקדת - כולל ביאור מרן הגר"י רצאבי שליט"א בעניין תפילת ויגש ומקורותיה

    
"ויגש אליו יהודה (בראשית מ"ד, י"ח). יש בזה רמז נפלא ונחמד בנוטריקון של מלת ויג"ש ישר והפוך, ו' יהיה ג' שבט, שלג גדול יהיה וקור. דהיינו כי כאשר יחול ג' שבט ביום ששי, זה סימן שבאותה שנה ירד שלג גדול, וגם יהיה קור גדול, דשלג וקור הא בהא תליא. והדבר בדוק ומנוסה. וזהו סימן לכל החורף של אותה שנה, בין קודם ליום ששי ג' שבט, בין אחרי כן.... ולפי האמור לעיל, ששנה זו מעותדת מחד גיסא למאורעות רעות כקרירות רבה וחולי, אבדון בנשים וכדומה, ומאידך גיסא לגשמים טובים ורוב דגן ותירוש וכדומה. אם כן צריכים אנו להכין את עצמנו לכך ואף לכך. וגם להתפלל על זאת, שזהו אחד מן הפירושים במדרשים, שאין הגשה אלא תפילה. והרי סיים מהרי"ץ שם שהכל בידי שמים..."
מספר צפיות:6490
כ"ז מרחשון ה'תשע''ח
להורדה! קונטריס "דרך סלולה"

להורדה! קונטריס "דרך סלולה"

  94 עמ'  94 עמ'
והוא אוסף הלכות והדרכות לבני הישיבות הקדושות מעדת ק"ק תימן יע"א, כיצד לנהוג במנהגי האבות במסגרת הישיבה הק', מלוקט מתוך פסקי כג"ק מרן הגאון הגדול כמהר"ר יצחק רצאבי שליט"א - פוסק עדת תימן, מהדורא שנייה ומורחבת - תשרי התשע"ח. כולל הוספות מתוך חוברות "שערי יצחק" וקבצי "דברי חפץ" האחרונים.
מספר צפיות:15875
כ"ה תשרי ה'תשע''ח

קונטריס "המארי"

    
יצ"ל מהדורא חדשה ומתוקנת של קונטריס "המארי", הכולל פרקי הדרכה והסבר למבוא הקריאה בנוסח ק"ק תימן יע"א לאב ולבן. הקונטריס יצא לע"נ מארי שלום ב"ר יחיא רצאבי זצ"ל, שהיה מארי לילדים במשך שנים רבות. מרן הגאון רבי יצחק רצאבי שליט"א ניאות לבקשת העורך הרב ראובן רצאבי יצ"ו, ותיקן בקונטריס שבהוצאה זאת כמה דברים אשר היה נחוץ לתקנם קודם פירסומם לציבור.
מספר צפיות:7050
כ"ט אייר ה'תשע''ו

חדש! נוסח ברכת הלבנה בנוסח ק"ק תימן יע"א

    
מספר צפיות:8631
כ"ז תמוז ה'תשע''ה
מודעה לשליח ציבור

מודעה לשליח ציבור

    
מספר צפיות:8177
י"ד שבט ה'תשע''ה

נוסח "תפילת הדרך" לבני ק"ק תימן יע"א

    
מספר צפיות:6986
כ"ג כסליו ה'תשע''ה

נוסח תפילה לפני ואחרי הלימוד

    
להורדה! סימניה לספרים ובה התפילה הנאמרת לפני הלימוד ולאחר הלימוד, מוגה ע"י מרן הגאון רבי יצחק רצאבי שליט"א, כולל שינוי הנוסח בלשון רבים ללומדים בחבורה, והשמטת השוואים הנחים. יוצא לאור ע"י "קול יהודי תימן" 058-70-20-222. ה"מנויים לחיים" לקבלת שיעורי מרן שליט"א בכתב דרך הדואר, יקבלו זאת כשי לביתם במשלוח הבא בע"ה.
מספר צפיות:10219
כ"ב כסליו ה'תשע''ה
חדש! נוסח "הדרן עלך" לסיום מסכתא

חדש! נוסח "הדרן עלך" לסיום מסכתא

    
הנוסח מבואר, מנוקד ומוגה על ידי מרן הגאון רבי יצחק רצאבי שליט"א - פוסק עדת תימן, ויוצא לאור במהדורא מיוחדת ומפוארת ע"י מוסדות יד מהרי"ץ בני ברק. כסלו ה'תשע"ה ב'שכ"ו.
מספר צפיות:9522
י"ח כסליו ה'תשע''ה

כניסה לחברים רשומים

להרשמה
 
מיני תבלין וקליות
מנויים לחיים
פעולת צדיק
ישיבת נחלת אבות לבעלי תשובה
מצות טעמו וראו
עבור לתוכן העמוד