-
מרן
-
חיפוש מתקדם
עכשיו באתר יד מהרי"ץ
769 אורחים

מכתב מרגש למרן שליט"א מאת תלמידו חביבו הרב איתי דהרי יצ"ו

    
מספר צפיות: 5813
חציו השני של המכתב נוגע לשאלות הלכתיות שנשאל מרן שליט"א, ובל"נ נפרסמם בנפרד בע"ה ואת תשובת מרן שליט"א עליהם.

לק"י   ערש"ק  לסדר "ויתחזק ישראל" התשע"ב   בשכ"ג לשטרות

לכבוד הגאון הגדול, מעוז ומגדול, סיני ועוקר הרים אשר שמו נודע בשערים לתהילה ולתפארת, אהוב לבי ונפשי, מו"ר ועט"ר יצחק בכמהר"נ  רצאבי אי"ת ור"ת. שי"ל מקע"י.

אחדשה"ט כיאה לכבודו של מו"ר אברכו בברכת "אורך ימים ושנות חיים ושלום יוסיפו לך".

ראשית אפתח שפתי בשיר ותהילה לבורא עולם על שזיכנו בדור המיוחד הזה למו"ר, אשר דולה ומשקה מתורתו של גאון עוזנו מהרי"ץ זצוק"ל ושאר חכמי תימן שהלכו לאורו בכל הדורות עד דורינו אנו. בדור הזה ולאחר שחווינו את הירידה העצומה שהייתה ביהדות תימן המפוארה, ריחם עלינו הקב"ה וראה כמה גדול סבלנו, וכמה נתרחקנו, ושלח לנו את מו"ר, בבחינת פך שמן טהור אחד, שלולא עבודתו הקדושה והטהורה תוך כדי מסירות נפש ממש, לא היה נשאר מיהדות תימן שריד ופליט רח"ל. גם אני זכיתי לפני עשור ומחצה שנים לזכות ולהכיר את מו"ר בזכות ספריו הנפלאים שהתגלגלו לידי, וכבר אז הבנתי את החידוש הגדול שיהדות תימן זכתה לו בדור הזה. זכינו להכיר מקרוב את הדור הקודם, "דור דעה", דור שהיראת שמים, הקדושה, הטהרה והפשיטות בעבודת ה' הייתה בעצמותיהם, ומתוכם ומהם זכינו להבין כמה נתרחקנו בהשוואה אליהם. מו"ר מדבר כל העת על בלבולים במנהגים ובמסורת, ואפילו בדברים שידע כל תינוק בדורות קודמים ואפילו "עם הארץ", גם בזה החולשה שלטה ואין דורש ואין מבקש.

אך לא אלמן ישראל. ורציתי לשמח את מו"ר ולומר לו, דבריך הנפלאים ותורתך המתוקה מדבש ונפת צופים, עושים רושם גדול בציבור. ואיני מדבר רק מאנ"ש "אשר אמרנו בצילו נחיה", אלא על המון העם שיודעים ומכירים ומקיימים העצות, ומשמיעים מתורתו של מו"ר כל העת ואפילו מבלי להכירו, מגדלותו, ומעלתו. אז אנחנו על אחת כמה וכמה שזכינו ממש במשך שנים רבות לשמוע ולדלות מתורתו של מהרי"ץ, הן בשיעורים הנפלאים הנמסרים מידי מוצש"ק והן בכל דרשה או אסיפה בבי מדרשא.

ואני יודע בעצמי שמו"ר אינו אוהב לכל השבחים הללו, אך האמת צריכה להיאמר בראש כל חוצות, שלולא מסירות הנפש והעמל של מו"ר, יכול אני להעיד לפחות על עצמי, שלא הייתי מכיר במעט מגדלותו של מהרי"ץ, [ולא על קיומם של עוד גדולים שהיו בקהילותינו]. כי בשבילי היה מהרי"ץ "חלק הדקדוק", ותו לא. וכך אני מעיד על עוד כמה ממכריי יודעי ספר, שמכירים את מהרי"ץ רק בעניין הזה, ולימים כשהפניתי אותם לדברים שכתב בספריו האחרים, היו בבחינת "לא ידעו ולא יבינו בחשיכה יתהלכו". . ליתר חיבה אציין מס' מקומות מועט המחזקות את דבריי:

·         ויברך דוד - [ע"ח] סיום בפסוק "ויברכו שם כבודך..." רש"י בשם ר"א, שהאמת היא  ד"א. הטעות הייתה מושרשת שנים, ורק בזכות שקידתו של מו"ר בעמל ובמסירות, זכינו לשמוע האמת מפי איש אמת.

·         תרומה הבדילנו מכל עם - התמיהה והקושיא הגדולה על מהרי"ץ, היאך הוא מחזק דבר זה בעוד שהוא מתנגד בכל תוקף להכנסת פיוטים תוך כדי התפילה שלא היו מיוסדים עפ"י אנשי כנסת הגדולה/חז"ל- תירוץ עמוק ולמדני של מו"ר האיר והסיר כל ספק מדבריו של מהרי"ץ.

·         בענין נר יום טוב - ברצוני לומר למו"ר, שעד לזמן הזה, ולאחר מס' שנים מרגע הוצאתו, עדיין מתחדשים ומתבררים לנו דברים בדברי מו"ר. ועוד שלאחרונה שמעתי שיעור של הגאון הרב יצחק יוסף בענין סב"ל נגד מר"ן, וכאן זכינו להבין היטב את דברי מו"ר שטען עליהם היאך כאן בענין נר יום טוב הם אינם מכריעים סב"ל ומצריכים לברך, בעוד שבשאר מקומות הם מכריעים סב"ל נגד מר"ן ויוצאים כנגד אותם שמברכים...ע"כ "אנן בדידן ואינהו בדידהו" שיניחו לנו ולכל קהילה וקהילה בעדת ישראל לעשות כפי מנהגיה, כפי שהם נוהגים עד כה במס' דברים.

·         תיבת המאררים-מה שכתב בנפלאות מתורתך הוא דבר נפלא בישוב דבריו של מהרי"ץ ובהבנתם, תוך כדי הבאת הוכחות ברורות כדרכו בקודש למסורת זו. ללא ספק, רק בדרך זו ניתן לבאר ולפרש את דבריו של מהרי"ץ ביישוב גמור. היו שכבר ניסו להסביר שיש טעות בחלק הדקדוק בדברי מהרי"ץ .[מהרי"ץ כתב תרין געי באלפין והם סוברים בההין וכל זה ע"מ שזה יתחבר להבנתם. דבריהם דחויים מהשורש כי על מהרי"ץ ניתן להעמיס הכל אבל לטעון ששגה בעוד אין אנו מגיעים לקרסוליו זו חוצפה ועזות.]

·         וא"ו שרוקה בראש מלה - שמעתי בילדותי זקנים בראשון לציון יודעי ספר שקורים כך, ולא הבנתי מדוע, והייתי בטוח שהם טועים, והגרסא היא באל"ף. בגדרה יש זקנים שקורים כך, והעיד לי אחד החברים שכך הוא קבל מאביו [יאריך ימים על ממלכתו], ושהדבר פשוט בעבורו.

·         ויביאו את מקניהם אל יוסף - שמענו את דבריו הנפלאים במוצ"ש ויגש, ואת לשונו הטהורה של גאון עוזינו מהרי"ץ. כך גם קבלתי בילדותי, וכך גם אני נוהג הלכה למעשה.

ועוד רבים רבים המקומות רק שצריך לקצר.

לאחר שאנחנו זוכים לשמוע את התירוצים הנפלאים הללו בדברי מהרי"ץ [שפעמים סתומים ממש], אין לנו אלא להסיק, שבדור הזה זכינו לנשמת מהרי"ץ ממש, שאם לא כך היאך יכול מו"ר לבאר דברים שניתן לבררם רק עפ"י רוח הקודש אלא אם כן....והדברים ברורים.

אסיים בברכה אישית מעומקא דלבא לכבוד מו"ר, שיזכה לראות בנים ובני בנים [עסכ"ה] צדיקים וחסידים וישרים ותמימים העוסקים בתורה תדיר לילה ויום מתוך נחת ושלוה, בריאות איתנה ופרנסה טובה, ויקוים בהם הכתוב "אורך ימים בימינה ובשמאלה עשר וכבוד", "עוד ינובון בשיבה דשנים ורעננים יהיו", אכי"ר.

"אחתום בשלום רב... צורי שלח ינון בקרוב וסלח לכל עוון וחוב"

אוהבך אהבת עולם ודורש שלומך וטובתך כל הימים

איתי דהרי, גדרה 

הדפסהוסף תגובה

עוד מכתבים

     
  1. לעמוד הקודם
  2.  
  3. לעמוד הבא

כניסה לחברים רשומים

להרשמה
 
מיני תבלין וקליות
פעולת צדיק
מנויים לחיים
מצות טעמו וראו
ישיבת נחלת אבות לבעלי תשובה
עבור לתוכן העמוד