-
מרן
-
חיפוש מתקדם
עכשיו באתר יד מהרי"ץ
691 אורחים

שו"ת - שימושה של תורה

מהוראותיו ותשובותיו של מרן הגאון רבי יצחק רצאבי שליט"א - פוסק עדת תימן, כפי שענה בעל פה לשואליו, בתוספת ציוני מקורות והערות שנערכו ע"י האברכים החשובים שליט"א, ואשר היו לנגד עיניו של מרן שליט"א קודם הוצאתם לאור.

לצפייה בציוני מקורות והערות - יש ללחוץ על הכתבה.


 

האוכל מיני מאפה ומטבלן עם רסק עגבניות, האם מחוייב בנטילת ידים בברכה?

    
תשובה: אם הרסק לא מבושל נוטל ומברך על נטילת ידים, לפי דעת הרמב״ם וכמנהג תימן הבלדי, אם מטבל ברסק מבושל יטול ידיו אך בלא ברכה. ואם שם את הרסק על המאפה אין צריך נטילה וגם אם נוטל לא יברך, ואף שאינו משבעה משקין, בדרך כלל יש טיפות מים עליהן, ואם בודאי אין אפילו טיפת מים אחת, לא צריך ליטול את ידיו, משום דהוי כמי פירות שאינם מחוייבים נטילה.
מספר צפיות:16744
י"ט תשרי ה'תשע''ה

כאשר לומדים עשרה ביחד ואין שם יתום, האם מותר למי שהוריו בחיים לומר את הקדיש?

    
תשובה: כן, ואין צריך לזה רשות מהוריו דאינו קדיש יתום אלא קדיש דרבנן סתם.
מספר צפיות:17104
י"ט תשרי ה'תשע''ה

אדם שקונה מצרכים בחנות והיה חסר לו מעט מסכום התשלום, אלא שלאחר מכן לא זכר כמה צריך להשלים, האם מותר לו לתת יותר או שנחשב כריבית?

    
תשובה: מותר, משום דהוא מצד ספק.
מספר צפיות:15650
י"ט תשרי ה'תשע''ה

מאיזה גיל צריך הילד לכסות הראש?

    
תשובה: מנהג תימן הוא מיד כשנולד, ובימינו, בימי החום המקל יש לו על מה לסמוך.
מספר צפיות:16028
י"ט תשרי ה'תשע''ה

האם מותר לשים תפילין על גבי ספר גם עם תיקן, או כשהן בתוך שקית?

    
תשובה: מותר אף עם התיק.
מספר צפיות:17098
י"ט תשרי ה'תשע''ה

מהו דין הקימה בפני תלמיד חכם כאשר החכם נוסע ברכב, האם גם אז צריך לעמוד כשמגיע הרכב לארבע אמותיו?

    
תשובה: ברבו המובהק, צריך לעמוד עד שיעלם מעיניו, אף אם זו רשות אחרת. אלא שאין היום דין רבו המובהק, ועל כן בכל תלמיד חכם צריך לעמוד רק בתוך ארבע אמותיו, ואף בתוך הבית, ודלא כדעת הפוסקים דסבירא להו שכל הבית נחשב לענין זה כארבע אמות.
מספר צפיות:16547
י"ט תשרי ה'תשע''ה

תרופה שהית מתחת למטה וישנו עליה, האם מותר לבלעה או שגם בכהאיי גוונא שורה רוח טומאה?

    
תשובה: מסתבר שמותרת, כי אינו אוכלה.
מספר צפיות:16281
י"ט תשרי ה'תשע''ה

ההולך לכותל המערבי מאימתי צריך לקרוע, האם מיד כשרואה את הכותל ואפילו ממרחק, או רק כשמגיע לפני הכותל ממש?

    
תשובה: מיד כשראהו. והנמצא ברכב ורואה את הכותל, לא יקרע עד שיצא מהרכב דקיימא לן שקריעה היא רק מעומד ולעיכובא, ולכן צריך לצאת.
מספר צפיות:17376
י"ט תשרי ה'תשע''ה

האם מותר להשאיר בקבוק של יין פתוח במקרר, בלא שיחשב גילוי לעניין הקידוש עליו?

    
תשובה: לכתחילה צריך לכסות, ובדיעבד יש לו על מה לסמוך.
מספר צפיות:17039
י"ט תשרי ה'תשע''ה

כשיוצאים מהכותל המערבי, האם צריך לצאת בצידוד הפנים לכותל, וכפי שיוצאים מבית הכנסת?

    
תשובה: כן.
מספר צפיות:15824
י"ט תשרי ה'תשע''ה

האם מותר לומר שלום או ערב טוב לאשה?

    
תשובה: מפני דרכי שלום מותר לומר ערב טוב, ואפילו שלום יתכן שאין איסור מצד הדין, אם אומר רק בדרך נימוס ולא בדרך חיבה. ורק לשאול בשלום אשה, דהיינו מה שלומך, אסור.
מספר צפיות:15887
י"ט תשרי ה'תשע''ה

מהו דין הלימוד בספר שכתוב בו שם בעליו אך לא כתוב אם מתיר ללמוד בו לזולתו?

    
תשובה: בדרך כלל בזמנינו לא מקפידים, כי הספרים מצויים.
מספר צפיות:15853
י"ט תשרי ה'תשע''ה

הפוגש את חברו ביום ורואה שהולך לישון, האם יברכהו תלין בטוב או שברכה זו שייכת רק בלילה

    
תשובה: לא יברכהו כך, כי לינה שייכת רק בלילה.
מספר צפיות:15924
י"ט תשרי ה'תשע''ה

האם מותר לחזור בשירה כמה פעמים על שם השם בבת אחת?

    
תשובה: מותר, כפי דרך השיר, וכמובן שכל זה דוקא כששר בדרך כבוד ויראת שמים.
מספר צפיות:15477
י"ט תשרי ה'תשע''ה

האם מותר לקנות חפץ שבתשלום מזומן עולה פחות מאשר בהקפה?

    
תשובה: אסור משום ריבית.
מספר צפיות:15763
י"ט תשרי ה'תשע''ה

כיצד יש לעשר את היין, האם את הענבים לפני יצורו או כשכבר נעשה יין?

    
תשובה: אחרי שכבר נעשה יין.
מספר צפיות:15933
י"ט תשרי ה'תשע''ה

האם במצות מעקה שייך הידור לעשות מעקה נאה משום ״זה אלי ואנוהו"?

    
תשובה: נראה שלא, כי המעקה מיועד רק לשמירה.
מספר צפיות:16161
י"ט תשרי ה'תשע''ה

האם יש חיוב מעקה במרפסות, חלונות וכיוצא בזה?

    
תשובה: אם הוא מקום סכנה יש חיוב ובברכה.
מספר צפיות:15577
י"ט תשרי ה'תשע''ה

האם השכנים בבניין משותף יכולים למנוע עשיית בית כנסת בדירה פרטית?

    
תשובה: מעיקר הדין לא, כי זה דבר מצוה.
מספר צפיות:15596
י"ט תשרי ה'תשע''ה

המשתהה בתשלום חשבונות המים, הטלפון וכדו', האם עובר על לא תלין פעולת שכיר?

    
תשובה: כן.
מספר צפיות:15637
י"ט תשרי ה'תשע''ה

מה דינו של המוצא אבידה שיש בה סימן אך הוא שמע שהבעלים התיאשו?

    
תשובה: הרי היא שלו.
מספר צפיות:15401
י"ט תשרי ה'תשע''ה

האם מותר להורים להקשיב לשיחות טלפון של בניהם?

    
תשובה: ודאי שמותר, כי צריכים לפקוד דרכיהם ולחנכם.
מספר צפיות:15667
י"ט תשרי ה'תשע''ה

האם מותר לאכול ברחוב כשאף אחד אינו רואהו?

    
תשובה: מותר.
מספר צפיות:15442
י"ט תשרי ה'תשע''ה

האם אכילה באוטובוס או ברכבת נחשבת גם כן כאוכל בשוק שפסול לעדות (א)?

    
תשובה: גם כן אסור ופסול לעדות, אלא אם כן כולם או רובם אוכלים שם דשרי.
מספר צפיות:15612
י"ט תשרי ה'תשע''ה

האם נהגו או יש עניין ללוות בר מצווה בשבת כמו חתן (א)?

    
תשובה: לא, כי דוקא חתן שדומה למלך מלווים.
מספר צפיות:15928
י"ט תשרי ה'תשע''ה

אלו נעליים וגרביים ראויות לנשים?

    
תשובה: נעליים בצבעי חום, שחור, לבן, אך לא נעלי ספורט בסגנון בולט. וגרביים בצבע חום כהה או לבן, והכי טוב שחור אם אפשר. והעיקר שלא יהיה כצבע הגוף, וכן
מספר צפיות:15700
י"ט תשרי ה'תשע''ה

האם מותר לאשה ללכת בבית בלא גרביים, כשאין שם אחרים לבד מבעלה?

    
תשובה: מותר, אך לומר דבר שבקדושה כנגדה אסור אלא יצדד פניו, וכך הוא בזמנינו, וזה תלוי במנהג המקום.
מספר צפיות:15543
י"ט תשרי ה'תשע''ה

האם מותר לבנים להביט על מיטה שהוריהם ישנים עליה?

    
תשובה: כן.
מספר צפיות:15655
י"ט תשרי ה'תשע''ה

האם מותר לנשים להביט על מיטה שאיש ואשה ישנים עליה?

    
תשובה: כן, והכל לפי העניין.
מספר צפיות:15532
י"ט תשרי ה'תשע''ה

באוטובוסים שאינם מהדרין, האם יש להקפיד לעצמו שהוא ישב קדימה ואשתו מאחור, או שישב ליד אשתו?

    
תשובה: ישב קדימה. ואם יש חשש שתתיישב לידו אשה אחרת, ישב ליד אשתו. ודווקא כשהיא טהורה, ואם לא יפסיק בניהם באיזה חפץ.
מספר צפיות:15736
י"ט תשרי ה'תשע''ה

האם שייך איסור קול באשה ערוה במנהג הנשים לילל בלשונן (א) בשעת שמחה?

    
תשובה: לא. כי אין אלו תיבות מסוימות אלא הברות בעלמא, והראיה מזה שאי אפשר להבחין מי האשה העושה זאת, ר״ל אפילו אמא או אחותו, לא ידע כי הן הן, ולכן המנהג שמותר אפילו ביודעה ומכירה.
מספר צפיות:16176
י"ט תשרי ה'תשע''ה

האם מותר לאבל בתוך י״ב חודש לאביו, להשתתף בבר מצוה לבנו?

    
תשובה: מותר אפילו יש תזמורת, דאם לא כן תהא עגמת נפש גדולה, אך נכון למנוע שלא ירקוד.
מספר צפיות:15675
י"ט תשרי ה'תשע''ה

מדוע תפילין בבית הקברות אסור בכל מקרה משום לועג לרש (א) וציצית מותר אם אינו נגרר על הקברות (ב)?

    
תשובה: כי תפילין הן חפצא של קדושה.
מספר צפיות:15901
י"ט תשרי ה'תשע''ה

האם עצי קאת הם בכלל אילנות מאכל שאסור לעקרם?

    
תשובה: לא, אלא הם עצי סרק שמותר לעקרם.
מספר צפיות:15836
י"ט תשרי ה'תשע''ה

המפרישה חלה ולא בירכה, האם יכולה לברך כל זמן שלא שרפה?

    
תשובה: לא, כי החלה כבר הופרשה.
מספר צפיות:15606
י"ט תשרי ה'תשע''ה

האם מחויבים להפריש מעשר מכסף שמקבלים מן ההורים לשכר דירה וכדו׳?

    
תשובה: לא, דהוא שליח של ההורים.
מספר צפיות:15729
י"ט תשרי ה'תשע''ה

האם אפשר להחליף את נרתיק המזוזה ליותר נאה?

    
תשובה: יעשה זאת כאשר מוריד כדי לבדוק את המזוזה, בכדי שלא לגרום ברכה שאינה צריכה.
מספר צפיות:15329
י"ט תשרי ה'תשע''ה

בתיבות "פן יפתה לבבכם" שבמזוזה, מה הדין אם הנו״ן שבתיבת "פן" ארכה ד׳ קולמוסין ותינוק קוראה פז?

    
יש בזה מחלוקת ונראה שאפשר להתיר, ומכל מקום עדיף להחמיר.
מספר צפיות:15908
י"ט תשרי ה'תשע''ה

האם יש קדושה בשם לק״י הנכתב בראשי הדפים, מחמת שהוא פסוק, או דינו כדין בס״ד?

    
תשובה: אין צריך גניזה כיון שהוא בראשי תיבות.
מספר צפיות:15576
י"ט תשרי ה'תשע''ה

הזמנה שכתוב בה פסוקים, האם טעונה גניזה?

    
תשובה: כן, וגם בסתם כתב אשורי ראוי להחמיר, אפילו בלא פסוקים.
מספר צפיות:15992
י"ט תשרי ה'תשע''ה

האם מותר להניח תפילין על ספרים, ולהיפך?

    
תשובה: תפילין על ספרים מותר, וספרים על תפילין אסור.
מספר צפיות:15545
י"ט תשרי ה'תשע''ה

האם מותר להיכנס לבית הכסא [שירותים] עם ספר בכיס?

    
תשובה: מותר רק אם הוא מכוסה, ועדיף בשני כסויים.
מספר צפיות:16028
י"ט תשרי ה'תשע''ה

האם מותר לכתוב על דף שמונח על ספר?

    
תשובה: לא יכתוב על הספר, ואפשר רק אם אין מקום, ודוקא דברי תורה.
מספר צפיות:16053
י"ט תשרי ה'תשע''ה

האם מותר לשים ספר בתוך ספר לסימן?

    
תשובה: מותר.
מספר צפיות:16428
י"ט תשרי ה'תשע''ה

האם מותר לשים עט על הספר, בכדי שיהא כסימן?

    
תשובה: כן.
מספר צפיות:15998
י"ט תשרי ה'תשע''ה

האם מותר לשים דף של דברי תורה לסימן בתוך ספר?

    
תשובה: אסור כי אין זה כבוד, אלא אם כן מיועד דף זה עצמו לשמש כסימן.
מספר צפיות:16112
י"ט תשרי ה'תשע''ה

האם נוהגים לנקד את המגילה (ע״י הכאה במסמר) כמו בספר תורה?

    
תשובה: יש נוהגים.
מספר צפיות:16320
י"ט תשרי ה'תשע''ה

האם יש לכתוב את האות קו״ף בספר תורה כמנהג הקדום, שהרגל נוגעת בגג הקו״ף?

    
תשובה: אין לעשות כן, כי להרבה פוסקים כתיבה זו פסולה, ורק אם יש כבר כתוב מותר לקרוא בספר התורה לכתחילה.
מספר צפיות:16062
י"ט תשרי ה'תשע''ה

האם מותר לתקן ספרי תורה אשכנזים וספרדים, ולעשותם תימנים?

    
תשובה: כן.
מספר צפיות:15992
י"ט תשרי ה'תשע''ה

מהי העדיפות במסגרת הלימוד בכולל, האם כל אחד כרצונו או שבמסגרת מסוימת בה נלמד ענין מוגבל וכוללת מבחנים, מילגות וכיוצא בזה?

    
תשובה: אין אדם לומד אלא במקום שליבו חפץ, והכסף אינו השיקול בזה כי הוא מן השמים.
מספר צפיות:16314
י"ט תשרי ה'תשע''ה

בן שסיפר את אביו וגרם לו להוצאת מעט דם, האם הוא בכלל הכתוב ומכה אביו ואמו מות יומת (א)?

    
תשובה: אם אביו מוחל, אינו חייב מיתה.
מספר צפיות:15977
י"ט תשרי ה'תשע''ה

אדם שנשאל לשם אביו והוא נמצא עמו, כיצד ינהג, ומה הדין בסבו?

    
תשובה: יאמר [אפילו בלחש] אבא מארי, ואז יאמר את שם האב, ויש שכתבו דמותו לומר בן פלוני וכן נוהגים, ולדין סבו יותר קל.
מספר צפיות:16373
י"ט תשרי ה'תשע''ה

האם מותר להודות לגוי אם עזר לו?

    
תשובה: מותר.
מספר צפיות:16654
י"ט תשרי ה'תשע''ה

האם מותר לומר לגוי שבת שלום?

    
תשובה: יכול לומר רק שלום עליכם, ואדרבא, יקדים לו שלום, שלא יצטרך לענות לו יותר.
מספר צפיות:17381
י"ט תשרי ה'תשע''ה

האם מותר להדביק על התקרה מדבקות זוהרות של שמש, ירח וכוכבים?

    
תשובה: אסור.
מספר צפיות:15869
י"ט תשרי ה'תשע''ה

כשמזכירים שם של יהודי רשע, האם מותר לקללו ולקרוא עליו שר״י?

    
תשובה: מותר.
מספר צפיות:16893
י"ט תשרי ה'תשע''ה

בגמרא (א) כתוב שטוב לאשה מעוברת לאכול בשר ולשתות יין, ומאידך יש שכתבו כי כיום יין לא טוב לה חוץ מטעימה של קידוש?

    
תשובה: נשתנו הטבעים. אך הרבה מן הדברים הכתובים שם נמצאו מועילים גם כיום.
מספר צפיות:16610
י"ט תשרי ה'תשע''ה

האם מותר לעבור בין שתי נשים (א) שאחת מהן אשתו, אמו או אחותו?

    
תשובה: לא.
מספר צפיות:16587
י"ט תשרי ה'תשע''ה

האם מותר להדליק נרות ולבשל בשמן זית שהיה מתחת למיטה אשר ישנו עליה?

    
תשובה: להדליק נרות מותר, ולבשל אפשר לתת למי שלא מקפיד על כך.
מספר צפיות:16537
י"ט תשרי ה'תשע''ה

מה דינם של בצל מטוגן ואבקת שום שנשארו גלויים כל הלילה?

    
תשובה: בצל מטוגן, מותר. ואבקת שום, יש להחמיר.
מספר צפיות:16021
י"ט תשרי ה'תשע''ה

האם צריך להטביל טוסטר?

    
תשובה: צריך להטביל טוסטר, אך כיון שקשה להטבילו מחשש שעלול להתקלקל, יש לתת אותו למומחה [חשמלאי] יהודי שיפרקו ויחברו בחזרה, דאז נחשב שעשאו יהודי ואין צריך להטבילו.
מספר צפיות:15790
י"ט תשרי ה'תשע''ה

האם בתפוחי אדמה שייך איסור בישולי גויים?

    
תשובה: כן, כי אין אוכלים אותם כשהם חיים.
מספר צפיות:15954
י"ט תשרי ה'תשע''ה

מיני תבלין כמו פפריקה, פלפל שחור, כמון וכדו', האם מחויבים בדיקה מתולעים?

    
תשובה: צריכים בדיקה, גם אם הם בתוך המקרר, ובפרט שעלולים להיות נגועים מחמת איכסון ממושך וכפי שהעידו המומחים. ועל כן יש לבדקם, לפזר על צלחת או לסנן במסננת תה ולהתבונן היטב.
מספר צפיות:16608
י"ט תשרי ה'תשע''ה

לדעת הרמב״ם שאדם יוצא ידי חובה ד"עד דלא ידע" על ידי שינה, האם הוא דוקא בשינה המגיעה מחמת היין, או גם אם ישן מחמת עייפות?

    
תשובה: בשינה הבאה רק מחמת עייפות אינו יוצא ידי חובה.
מספר צפיות:15725
י"ט תשרי ה'תשע''ה

הכתוב דחייב איניש לבסומי בפוריא וכר', האם הוא דוקא ביין, או אפשר גם בשאר משקאות חריפים?

    
תשובה: לכתחילה ראוי שיהיה על היין, אך אפשר גם בשאר דברים המשכרים העשויים מיין, ובפרט דיש אומרים שברכתם הגפן, אף שהמנהג לברך עליהם שהכל.
מספר צפיות:15646
י"ט תשרי ה'תשע''ה

יש האוכלים סעודת פורים לאחר חצות היום, כיצד יש לנהוג כאשר הולכים לאכול עמם?

    
תשובה: הוא מנהג שבא מבני אשכנז, אך יכול לסעוד פעמיים, כלומר שיסעד קודם חצות כמנהגנו, ואחר כך יאכל גם שם.
מספר צפיות:16807
י"ט תשרי ה'תשע''ה

כתוב בש״ע המקוצר שראוי להדליק נרות שעוה בסעודת הפורים (א), האם יש לעשותם ארוכים או קצרים?

    
תשובה: לכתחילה ארוכים.
מספר צפיות:15850
י"ט תשרי ה'תשע''ה

כתוב בש״ע המקוצר שראוי להדליק נרות שעוה בסעודת הפורים, ויש לפרוש וילונות על החלונות כדי שיאירו הנרות (א). כיצד ינהג מי שאין בביתו וילונות?

    
תשובה: אינו צריך להדליק.
מספר צפיות:16263
י"ט תשרי ה'תשע''ה

האם יוצאים ידי חובת משלוח מנות עם מים?

    
תשובה: לא.
מספר צפיות:16484
י"ט תשרי ה'תשע''ה

בקריאת מגילת אסתר, בפסוק המולך מהודו ועד כוש, מה דינו של הקורא מלעיל את התיבה המולך?

    
תשובה: יש בזה שינוי משמעות וצריך לחזור.
מספר צפיות:16195
י"ט תשרי ה'תשע''ה

כשהבעל מאחר להגיע לבית, האם ראוי שהאשה תדליק נרות חנוכה בזמן, או עדיף שהבעל ידליק לכשיגיע?

    
תשובה: עדיף שהאשה תדליק בזמן, אלא אם כן יש חשש משום שלום בית.
מספר צפיות:16040
י"ט תשרי ה'תשע''ה

האם ניתן לתת לילדים להדליק מנרות חנוכה שהכינו בגן?

    
תשובה: עדיף שלא, משום החשש שבמשך הזמן יברכו.
מספר צפיות:15964
י"ט תשרי ה'תשע''ה

האם אפשר להדליק נרות חנוכה בשמן למאור שאינו ראוי לאכילה?

    
תשובה: לכתחילה מותר להדליק, אבל יותר מהודר שמן הראוי לאכילה.
מספר צפיות:16443
י"ט תשרי ה'תשע''ה

מה הדין לגבי הדלקת נרות חנוכה באולם שמחות?

    
תשובה: ידליקו ללא ברכה ויאמרו רק הנרות הללו ומזמור שיר חנוכת הבית, משום שעלולה לצאת מכך פירצה.
מספר צפיות:15425
י"ט תשרי ה'תשע''ה

האם מותר לעשן סיגריות בסוכה?

    
תשובה: תלוי לפי מנהג המקום, וכגון בתימן שרק פשוטי העם היו מעשנים ולא המכובדים, ברוב המקומות, ובזמנינו נראה שמותר.
מספר צפיות:17991
י"ט תשרי ה'תשע''ה

האם מותר להרים את קישוטי הסוכה שנפלו על הארץ?

    
תשובה: בחול המועד מותר.
מספר צפיות:16590
י"ט תשרי ה'תשע''ה

מהו טעם המנהג שאת האשמורות אומרים שלשה שליחי ציבור (א)?

    
תשובה: כי לאחד קשה לומר הכל, ואפילו אם הוא יכול להמשיך ולומר הכל לא ימשיך, דנראה כגרגרן.
מספר צפיות:15641
י"ט תשרי ה'תשע''ה

האם אשה חייבת לקרוע את בגדה בכותל המערבי?

    
תשובה: חייבת, אלא שמיד תסגור את הקרע עם סיכה וכדו'.
מספר צפיות:16043
י"ט תשרי ה'תשע''ה

האם מותר לקרוע בגד אחד כמה פעמים, בקריעה שבכותל המערבי (א) וכדו'?

    
תשובה: מותר, ועליו להוסיף על הקרע שלפני כן עוד טפח, או שיקרע בחלק אחר בבגד.
מספר צפיות:15782
י"ט תשרי ה'תשע''ה

איך ינהג הדר בשכירות, ובעל הבית אינו מסכים לעשות אמה על אמה זכר לחרבן (א)?

    
תשובה: יעשה בכל זאת, כי שומר מצוה לא ידע דבר רע, ודין זה הוא כשאר דברים שעושים בבית כמו מזוזה ומעקה.
מספר צפיות:16213
י"ט תשרי ה'תשע''ה

הכתוב בהלכה שבמנחה של תשעה באב מותר לשבת על הכסא, האם הכוונה לאחר חצות היום שהוא זמן מנחה גדולה, או דוקא בזמן שמתפללין מנחה, אף אם הוא סמוך לערבית?

    
תשובה: מזמן שמתפללים מנחה בפועל, והמקילים יש להם על מה שיסמכו.
מספר צפיות:15993
י"ט תשרי ה'תשע''ה

מי שהקיא בתשעה באב האם מותר לו לשטוף את פיו?

    
תשובה: ישטוף מעט ויטה ראשו לכיוון מטה.
מספר צפיות:16250
י"ט תשרי ה'תשע''ה

האם מותר להטיל ציציות חדשות בטלית ישנה ולהתעטף בה בבין המצרים?

    
תשובה: מותר.
מספר צפיות:16146
י"ט תשרי ה'תשע''ה

האם מותר להחליף בגד חדש בחנות בבין המצרים?

    
תשובה: לא.
מספר צפיות:15916
י"ט תשרי ה'תשע''ה

הרואה את חבירו בבין המצרים והוא אחר שלושים יום שלא ראהו, האם יברך שהחיינו?

    
תשובה: אם שמח בראייתו יברך ואפילו בבין המצרים.
מספר צפיות:15991
י"ט תשרי ה'תשע''ה

האם מותר לקנות בגד בבין המצרים בכדי ללבשו לאחר תשעה באב?

    
תשובה: לא.
מספר צפיות:16084
י"ט תשרי ה'תשע''ה

האם מותר בימי בין המצרים לקנות כיפה או נעלים, וכן כל דבר שלא מברכים עליו שהחיינו?

    
תשובה: לא, כי יש בזה שמחה.
מספר צפיות:15789
י"ט תשרי ה'תשע''ה

האם מותר לקנות ספרי קדש בימי בין המצרים?

    
תשובה: מותר.
מספר צפיות:16241
י"ט תשרי ה'תשע''ה

האם מותר לצחצח שיניים בתענית ציבור?

    
תשובה: לא. ואדם שקשה לו מאד, יכול באופן שמוריד את ראשו ולא יכנסו כלל מים לגרונו.
מספר צפיות:15837
י"ט תשרי ה'תשע''ה

האם מותר לסכם סוגיות בגמרא, בהלכה וכדו' בחול המועד, או שכל ההיתר לכתוב הוא דוקא בחידוש שנתחדש לו, שמא ישכחנו?

    
תשובה: אם קשה לו ללמוד בלא לכתוב מותר, אך לא בפרהסיא, מפני החשש שתהא פירצה.
מספר צפיות:15428
י"ט תשרי ה'תשע''ה

האם מותר לצלם במצלמה בחול המועד?

    
תשובה: אסור דנחשב ככותב, ורק לדבר האבד מותר, לפיכך אם רוצה לצלם בחול המועד דבר שאחר כך לא תהא בידו אפשרות והזדמנות לצלם, מותר.
מספר צפיות:15247
י"ט תשרי ה'תשע''ה

מי שחפץ לחמם על הפלטה מיום טוב לשבת, האם מתחייב בעירוב תבשילין?

    
תשובה: חייב לערב תבשיליו בברכה, ואם לא מחמם אלא רק מדליק נרות לא יברך על העירוב.
מספר צפיות:15850
י"ט תשרי ה'תשע''ה

המגלח זקנו [אליבא דהמתירים] בכל ערב שבת, מה דינו בספירת העומר?

    
תשובה: מי שמתיר כל השנה, יתיר גם בספירת העומר.
מספר צפיות:15327
י"ט תשרי ה'תשע''ה

מי שקנה תפילין יותר מהודרות משהיו לו, האם מותר לו להניחם כבר בימי ספירת העומר, או שימתין עד לאחר ל״ג בעומר, מאחר ומתחייב בברכת שהחיינו?

    
תשובה: מותר לו להניחן בימי הספירה עצמם, דברכת שהחיינו לדבר מצוה מותרת בימי הספירה, ומצוה הבאה לידך אל תחמיצנה.
מספר צפיות:16004
י"ט תשרי ה'תשע''ה

הסופר ספירת העומר בראייה או במחשבה, האם נחשב כספירה?

    
תשובה: אינה נחשבת ספירה, אלא בפה.
מספר צפיות:15940
י"ט תשרי ה'תשע''ה

האם בימי ספירת העומר מותר לשמוע שירים בימי ששי אחר חצות ובמוצאי שבת?

    
תשובה: אמנם ראיתי שיש מתירים, אך לא נראה כן.
מספר צפיות:15802
י"ט תשרי ה'תשע''ה

המתופף בידיו על השלחן בימי ספירת העומר, לפי קצב, האם נחשב ניגון בכלי שיר?

    
תשובה: אינו נחשב לכלי, אך טוב להחמיר.
מספר צפיות:15328
י"ט תשרי ה'תשע''ה

המתפלל ערבית מאוחר, כיצד ינהג לגבי ספירת העומר?

    
תשובה: עדיף שיקדים את ספירת העומר, ומכל מקום המאחר יש לו על מה לסמוך.
מספר צפיות:16155
י"ט תשרי ה'תשע''ה

בקריאת ההגדה יש המשלבים סיפורים ודברי תורה תוך כדי קריאת ההגדה, ויש הקוראים את כל ההגדה ברצף ואחר כך, בסעודה, מוסיפים לספר ואומרים דברי תורה. מהו מנהג תימן, וכיצד ראוי לנהוג?

    
תשובה: בתימן לא הוסיפו דברי תורה כלל בזמן ההגדה, ואפילו תלמידי חכמים גדולים, ויש לנהוג לפי העניין.
מספר צפיות:15798
י"ט תשרי ה'תשע''ה

מתקן צלית בשר של שאר ימות השנה ורוצים לצלות עליו בשר לפסח, האם צריך להכשירו, וכיצד?

    
תשובה: ינקוהו היטב, וילבנוהו בחום הכי גבוה של עצמו כמחצית השעה.
מספר צפיות:15216
י"ט תשרי ה'תשע''ה

כלים חד פעמיים העשויים מפלסטיק, שאין עליהם הכשר לפסח, מה דינם?

    
תשובה: אין להשתמש בהם בלי בדיקת הרכיבים.
מספר צפיות:16276
י"ט תשרי ה'תשע''ה

גביע של קידוש, האם צריך הכשר לפסח?

    
תשובה: לא, רק שטיפה היטב.
מספר צפיות:16156
י"ט תשרי ה'תשע''ה

מתקן של חלב שמשתמשים בו בשאר ימות השנה, האם צריך הכשר לפסח וכיצד?

    
תשובה: אינו צריך הכשר, אלא ישטפהו היטב.
מספר צפיות:15688
י"ט תשרי ה'תשע''ה

אם יודע שיש חמץ גמור מאחורי מזנון או ספריה כבדים, וכן מקרר שנפלו בו פירורי חמץ במנועים מאחור, האם צריך לבער שם את החמץ, או סגי במה שמבטלם?

    
תשובה: מספיק לבטל.
מספר צפיות:15604
י"ט תשרי ה'תשע''ה

בדין בדיקת כיסי הבגדים מחמץ, האם צריך לבדוק גם בגדים שאינו לובשם בימי הפסח?

    
תשובה: ראוי.
מספר צפיות:15963
י"ט תשרי ה'תשע''ה

תימני ששמע אשכנזי מברך על ההלל בראש חודש, האם צריך לענות אמן?

    
תשובה: יש בזה מחלוקת, וראוי לענות בלב.
מספר צפיות:15505
י"ט תשרי ה'תשע''ה

מה הדין לאחוז בבשמים המחוברים לקרקע כשמברך עליהם בשבת?

    
תשובה: יש להחמיר.
מספר צפיות:15299
י"ט תשרי ה'תשע''ה

האם מותר להזיז בשבת מיטה כבידה?

    
תשובה: מותר, אלא אם כן צריך שני בני אדם להרימה דאז אסור.
מספר צפיות:16137
י"ט תשרי ה'תשע''ה

מה דינו של כלי שמלאכתו לאיסור שנפל על הקרקע?

    
תשובה: מותר להרימו לצורך גופו ומקומו, אך בכדי שיהיה מסודר וכדו' אסור.
מספר צפיות:15357
י"ט תשרי ה'תשע''ה

האם יש חשש מוקצה בשעון שיש בו פנס?

    
תשובה: לא, כי השעון הוא העיקר.
מספר צפיות:15755
י"ט תשרי ה'תשע''ה

מה דינה של משרוקית בשבת?

    
תשובה: מוקצה משום כלי שמלאכתו לאיסור, ואם יש בזה סוכריה וכדו' כפי שמצוי, מותר לאכלה ואחר כך יניחה בעודה בידו היכן שיחפוץ, אך אם הניחה כבר שוב אסור לטלטלה ואפילו לילדים קטנים.
מספר צפיות:16997
י"ט תשרי ה'תשע''ה

האם מותר לנקות אוכל שנפל על הפח המכסה את האש בשבת?

    
תשובה: מותר, מדין גרף של רעי.
מספר צפיות:15583
י"ט תשרי ה'תשע''ה

תפילין עם תיקן שנפלו בשבת לרצפה, האם מותר להרימן?

    
תשובה: אם התפילין בתוך כיסויים לא ירים אלא יכסם, ואם יכולים לבוא לידי בזיון מותר להרימם ולהניחם כחפצו.
מספר צפיות:15611
י"ט תשרי ה'תשע''ה

מה דינה של אמירת תפילת השל״ה בערב ראש חדש סיון שחל בשבת?

    
תשובה: יקדים לאמרה בערב שבת.
מספר צפיות:16004
י"ט תשרי ה'תשע''ה

דין הכאה על גבי שלחן בשבת בדרך שיר (א), האם אסור גם ביד אחת או רק בשני ידיים?

    
תשובה: לפי בני אשכנז יש מקום להקל, ולפי השלחן ערוך אסור אפילו ביד אחת.
מספר צפיות:15717
י"ט תשרי ה'תשע''ה

האם מותר לשים בשבת חפץ לסימן על השלחן, בכדי שיזכור דבר מה ביום ראשון?

    
תשובה: מותר, ואינו נחשב מכין משבת לחול.
מספר צפיות:15383
י"ט תשרי ה'תשע''ה

האם מותר לכתוב על נייר שיש בו חשש חילול שבת?

    
תשובה: בסתמא מותר, דכל דפריש מרובא פריש. ואם ודאי שנעשה בו חילול שבת, אסור.
מספר צפיות:15951
י"ט תשרי ה'תשע''ה

האם מותר לסגור ברז מים חמים בשבת?

    
תשובה: לא, ואפשר על ידי קטן.
מספר צפיות:16362
י"ט תשרי ה'תשע''ה

האם חילבה נחשב כאוכל או כמשקה, לענין סחיטת לימון (א) עליו בשבת?

    
תשובה: אם הוא ניגר כמשקה הוי משקה ואם לאו הוי כאוכל.
מספר צפיות:15311
י"ט תשרי ה'תשע''ה

כיצד אפשר לשתות משקה עם קוביות קרח בשבת?

    
תשובה: כשנגמרים המים בכוס ישפוך עוד מים בכדי שלא יהיה ניכר שנמס הקרח.
מספר צפיות:15363
י"ט תשרי ה'תשע''ה

האם מותר לפתוח מקרר בשבת?

    
תשובה: כשפועל מותר, וכשאינו פועל יש מתירים גם כן, והמחמיר תבא עליו ברכה. [ויש להעיר כי כל זה מדובר במקררים הישנים, אבל במקררים החדשים שהם דיגיטליים, כבר הורו גדולי הרבנים שליט״א לאסור אם לא בהתקן שבת מיוחד, ואכמ״ל].
מספר צפיות:16074
י"ט תשרי ה'תשע''ה

האם מותר להשתמש בחשמל בשבת?

    
תשובה: צריך להחמיר כאן בארץ שהוא מיוצר ע״י חילול שבת קודש בעוה"ר.
מספר צפיות:15191
י"ט תשרי ה'תשע''ה

האם מותר לפתוח שקיות וקופסאות של אוכל בשבת?

    
תשובה: יש מתירים, ולכתחילה יש לנקב חור, ומכל מקום פשוט שעדיף לפתוח לפני שבת.
מספר צפיות:15425
י"ט תשרי ה'תשע''ה

האם מותר בשבת להוריד את הפתקא הדבוקה ללחם, ובה כתוב שם החברה וכדו'?

    
תשובה: ראוי להסירה עם קצת מהלחם, ואך מעיקר הדין יכול להורידה לבדה ואין בזה משום בורר כי היא מחוץ ללחם, וגם משום(קורע) [מחתך], אין בזה איסור כי מחתך(קורע) הוא רק במִדה, אך יזהר בכל אופן שלא יקרע את האותיות.
מספר צפיות:15721
י"ט תשרי ה'תשע''ה

האם מותר בשבת להוציא את הקרום שמתהוה על החלב וכדו'?

    
תשובה: שנוי במחלוקת.
מספר צפיות:15580
י"ט תשרי ה'תשע''ה

מי שביקש ממנו אביו בשבת להביא לו דבר מה מן המקרר, אך המקרר אינו פועל והבן מחמיר שלא לפתוח את המקרר כי אם כשפועל, האם אסור לו להקל מחמת שמוחזק בחומרתו ויחכה עד שיפתח המקרר או שיכול לפתוח מיד?

    
תשובה: צריך להקל ולפתוח מיד.
מספר צפיות:15503
י"ט תשרי ה'תשע''ה

האם מותר בהבדלה לברך על בושם שעל אשתו?

    
תשובה: אם הבושם טבעי מותר לו לברך כאשר נמצא עם אשתו לבד, אך כשיש עוד אדם אסור לו להריח.
מספר צפיות:15699
י"ט תשרי ה'תשע''ה

האם מותר להחזיר את שיירי יין ההבדלה לבקבוק שישתו ממנו אחר כך גם נשים?

    
תשובה: מדינא אין בזה חשש ובפרט כשיש רוב יין בבקבוק.
מספר צפיות:15699
י"ט תשרי ה'תשע''ה

האם מותר לאשה להניק את בנה קודם הבדלה, או שיש להימנע מחשש סכנה?

    
תשובה: יש להימנע, ובמקום צורך גדול נוהגים להקל.
מספר צפיות:15778
י"ט תשרי ה'תשע''ה

כאשר הקורא האחרון בספר תורה לא אמר קדיש, וכבר בירך הקורא שלאחריו על המפטיר, כיצד ינהג לעניין אמירת הקדיש?

    
תשובה: בטל חיובו, ואם אמר אחרי מפטיר יש לו על מי לסמוך. [ואף על פי שהרבה אחרונים כתבו לומר אחרי ההפטרה, כיעויין מג״א, ט״ז וא״ר בסימן רפ״ב וכו', לשיטתנו אינו כן, אלא כיון דאידחי אידחי, כיעויין מ״ש בס״ד בתשובתי עולת יצחק ח״ב סי׳ קל״ב בענין קדיש אחרי ההפטרה בתשעה באב שחרית].
מספר צפיות:15771
י"ט תשרי ה'תשע''ה

בפרשיות חקת ובלק בהן יש שינוי בין מנהגי הקהילות (א) המתפלל בשבת אחת בבית כנסת תימני ובשבת שלאחריה אצל שאר קהילות, כיצד ינהג אם מפסיד שמיעת פרשה אחת?

    
תשובה: טוב לשמוע הפרשה. אך אין זה מעכב, כי קריאת התורה חובת ציבור היא.
מספר צפיות:17054
י"ט תשרי ה'תשע''ה

כאשר שכחו לומר קדיש לאחר עלית שביעי והחזן התחיל לומר מי שברך, האם יפסיק באמצע או שיאמרו קדיש לאחר שיסיים?

    
תשובה: מסתבר שיפסיק באמצע.
מספר צפיות:15618
י"ט תשרי ה'תשע''ה

האם מותר למתרגם בקריאת התורה להנמיך את קולו יותר מהקורא?

    
תשובה: מחמת מנהגנו שילדים מתרגמים לא הקפידו בזה, כי קולם חלש. ואכן אם המתרגם גדול יקרא באותו קול.
מספר צפיות:15513
י"ט תשרי ה'תשע''ה

מהי צורת החזקת הגביע בקידוש?

    
תשובה: על פי הקבלה יש לתפסו מתחתיתו, ואם אי אפשר לו יכול לתפסו בצד.
מספר צפיות:15555
י"ט תשרי ה'תשע''ה

בשעת קידוש, האם יש להביט בנרות או בכוס הקידוש?

    
תשובה: יש להביט בכוס.
מספר צפיות:15230
י"ט תשרי ה'תשע''ה

בקידוש כשיש הרבה שלחנות, האם יש לכסות את הלחם (א) שבכולן?

    
תשובה: אין צריך אלא רק את הלחם שלפני המקדש.
מספר צפיות:15642
י"ט תשרי ה'תשע''ה

המקדש בשבת לאחר שחרית ואכל, האם צריך לשוב ולקדש אחרי תפילת מוסף?

    
תשובה: ראוי להחמיר ולקדש שוב.
מספר צפיות:15783
י"ט תשרי ה'תשע''ה

האם אפשר לקדש בכוס חד פעמית?

    
תשובה: אם אין אפשרות אחרת, אפשר בדיעבד.
מספר צפיות:15758
י"ט תשרי ה'תשע''ה

כאשר טעה הש״ץ בערבית של מוצאי שבת ואחרי שמונה עשרה אמר קדיש תתקבל במקום חצי קדיש, כיצד ינהג בקדיש שלאחר ויהי נועם?

    
תשובה: יאמר שוב קדיש תתקבל.
מספר צפיות:15546
י"ט תשרי ה'תשע''ה

האם יש לומר צדקתך במנחה של שבת מעומד או מיושב?

    
תשובה: אין קפידא בדבר, ובדרך כלל אומרים אותו מעומד כי עדין עומדים אחרי שהש״ץ מסיים את חזרת התפילה, אך אם ישב אין אומרים לו לעמוד.
מספר צפיות:15897
י"ט תשרי ה'תשע''ה

האם צדקו אלו הנוהגים שלא לומר פיטום הקטורת בשבת אחרי מוסף?

    
תשובה: אינו נכון.
מספר צפיות:16249
י"ט תשרי ה'תשע''ה

מי שקיבל על עצמו לומר נשמת כל חי (א), האם צריך שיאמר במיוחד או שיכול אפילו בזמן אמירתו בתפילה בשבת (ב)?

    
תשובה: אם בדרך כלל אינו אומרו, מועיל.
מספר צפיות:16255
י"ט תשרי ה'תשע''ה

האם לקרוא שיר השירים לאט נחשב ביטול תורה?

    
תשובה: לא.
מספר צפיות:16197
י"ט תשרי ה'תשע''ה

במקום מצוה, האם מותר לומר לגוי להרים את מתג החשמל כלאחר יד, באופן שנעשית מלאכה דאורייתא, והיינו על פי פסק השלחן ערוך (א) דשבות דשבות במקום מצוה מותר?

    
תשובה: מותר.
מספר צפיות:15972
י"ט תשרי ה'תשע''ה

האם מותר להמשיך את פעולת הכיבוי בשעון שבת בכדי שלא יהא דולק בשבת?

    
תשובה: נראה שמותר, ומכל מקום יעשה זאת בשינוי, כגון ביד שמאל.
מספר צפיות:15980
י"ט תשרי ה'תשע''ה

האם מותר לאדם המקבל שבת בפלג המנחה, לאכול סעודת שבת ורק אחר כך להתפלל ערבית (א)?

    
תשובה: מותר לכתחילה, רק יעמיד שומר לערבית.
מספר צפיות:15275
י"ט תשרי ה'תשע''ה

המתפללים מנחה בערב שבת ומסיימים לאחר השקיעה, אימתי נחשב שעושים תוספת שבת?

    
תשובה: בדיעבד יקבלו תוספת שבת לפני מנחה, והיינו שמקבלה רק לגבי המלאכות, ומכל מקום יש להשתדל שלא להגיע לידי כן.
מספר צפיות:16223
י"ט תשרי ה'תשע''ה

האם מותר בשבת להעביר מים רותחים מדוד אחד לדוד רותח אחר שעומדים מימיו לכלות?

    
תשובה: יש בזה מחלוקת, ומי שמתיר בכל אופן יש לו על מה לסמוך, ומכל מקום עדיף להחמיר.
מספר צפיות:15622
י"ט תשרי ה'תשע''ה

האם מותר בשבת לשים לחם על גבי מכסה שעל האש בכדי לחממו?

    
תשובה: מעיקר הדין מותר ויש מתמירים.
מספר צפיות:15382
י"ט תשרי ה'תשע''ה

האם בשבת יש עדיפות להשתמש בפח על גבי האש או בפלאטה?

    
תשובה: עדיף פח, כי בו ניכר שיש הפסק מעל גבי האש, [ואף כי בפלאטה אין כלל אש, מ״מ זוהי צורת הכלי, והרי יש משתמשים בו לחימום גם בימות החול, ואם כן אין כל כך היכר].
מספר צפיות:15596
י"ט תשרי ה'תשע''ה

האם מותר לקשור ציציות אחרי מנחה קטנה בערב שבת, כאשר אין זה לצורך שבת?

    
תשובה: מותר, כי זו מלאכת עראי. [ואפילו קשירה תימנית הנחשבת מעשה אומן].
מספר צפיות:16374
י"ט תשרי ה'תשע''ה

על פי הקבלה שאין ללבוש בגדים שחורים בשבת, אם הכוונה שלא יהיו כל הבגדים שחורים או שאפילו רק מקצתם שחורים אין לעשות כן?

    
תשובה: צריך לשנות מה שאפשר.
מספר צפיות:17140
י"ט תשרי ה'תשע''ה

האם יוצאים ידי חובה בקידושו של המחלל שבת בפרהסיא?

    
תשובה: אין יוצאים, ועל כן יש לקדש בנפרד או על הפת, אך באופן שלא יורגש בכדי למנוע מחלוקת וטינה.
מספר צפיות:15281
י"ט תשרי ה'תשע''ה

האם מותר להסתפר או ליטול צפרניים בלילה?

    
תשובה: לא ראוי ליטול צפרניים על פי הקבלה וכן יש אומרים שלא להסתפר, אך אין בכל זה איסור מעיקר הדין.
מספר צפיות:16558
י"ט תשרי ה'תשע''ה

הקורא בלחש עם הקורא בתורה את הפסוקים ותרגומם בשעת הקריאה, וטעמו לשם ריבוי הכוונה, האם עולה קריאתו לשנים מקרא ואחד תרגום, והיינו שנותרה לו רק קריאה אחת של הפסוקים?

    
תשובה: כן, לכתחילה.
מספר צפיות:15475
י"ט תשרי ה'תשע''ה

הקורא קרבנות לפני מנחה, ובאמצע התחילו הציבור והוא רחום, האם יפסיק ויצטרף אליהם או שיסיים קודם את הקרבנות?

    
תשובה: יפסיק באמצע ויאמר עם הציבור. [וטוב שישלים אחר כך].
מספר צפיות:15802
י"ט תשרי ה'תשע''ה

בית הכנסת שלומדים בין מנחה לערבית, אחר המזמורים, האם צריכים לומר קדיש גם לאחר המזמורים וגם לאחר הלימוד או מספיק לומר רק לאחר הלימוד?

    
תשובה: קדיש אחד רק לאחר הלימוד.
מספר צפיות:15315
י"ט תשרי ה'תשע''ה

האם אפשר לומר למנצח ופיטום הקטורת של תפילת מנחה אף לפני שהגיע זמן התפילה?

    
תשובה: אפשר גם לפני כן.
מספר צפיות:15964
י"ט תשרי ה'תשע''ה

העולה לתורה אחרון וחייב בברכת הגומל, האם יברך לפני הקדיש או לאחריו?

    
תשובה: יברך קודם הקדיש סמוך לברכות, כי יש עניין להסמיך הברכה לברכת התורה.
מספר צפיות:16265
י"ט תשרי ה'תשע''ה

על אלו נסיעות מברכים ברכת הגומל?

    
תשובה: בנסיעות רגילות באוטובוס אין מברכים ואפילו מעיר לעיר, כגון ירושלים ובני ברק, ובמקומות מסוכנים יש לברך.
מספר צפיות:15905
י"ט תשרי ה'תשע''ה

האם צריך לברך ברכת רעמים וברקים גם באמצע שיעור תורה ברבים?

    
תשובה: צריך.
מספר צפיות:15866
י"ט תשרי ה'תשע''ה

האם מברכים ברכת הריח על תפוח?

    
תשובה: אם יש לו ריח טוב אפשר לברך הנותן ריח טוב בפירות.
מספר צפיות:15767
י"ט תשרי ה'תשע''ה

האם מברכים ברכת הריח על טבק?

    
תשובה: לא.
מספר צפיות:16043
י"ט תשרי ה'תשע''ה

האם מברכים ברכת הריח על קפה?

    
תשובה: הנהנה מהריח ומברך בורא מיני בשמים יש לו על מה לסמוך, אך לכתחילה אין לברך ברכה זו, אלא יברך הנותן ריח טוב בפירות.
מספר צפיות:16154
י"ט תשרי ה'תשע''ה

האם מברכים ברכת הריח על עץ שיש לו ריח טוב, אך לטעמו אינו ערב?

    
תשובה: לא.
מספר צפיות:15794
י"ט תשרי ה'תשע''ה

האם מברכים ברכת הריח על בושם מלאכותי?

    
תשובה: לא.
מספר צפיות:15632
י"ט תשרי ה'תשע''ה

האם מברכים ברכת הריח על פפריקה?

    
תשובה: אין לברך, כי כל דבר שעשוי למאכל אין מברכים על ריחו בורא מיני בשמים.
מספר צפיות:15461
י"ט תשרי ה'תשע''ה

מדוע על נענע שריחו נודף מברכים הנותן ריח טוב בפירות, ולא בורא עשבי בשמים?

    
תשובה: כי משתמשים בו למאכל. [אבל בזמנינו כאן ברוב המקומות נשתנה העניין, ואין אוכלים אותו, וממילא צריכים הם לברך עשבי, אלא א״כ במקומות שאוכלים אותו, כגון בראש העין לפי הנשמע].
מספר צפיות:15856
י"ט תשרי ה'תשע''ה

האוכל בבית הוריו, האם דינו כאורח לגבי נמלך באכילה או שנחשב כאוכל משלו?

    
תשובה: דינו כדין אורח.
מספר צפיות:15549
י"ט תשרי ה'תשע''ה

איזה ברכה מברכים על שקד מצופה בסוכריה?

    
תשובה: ישבור אחד ויברך על השקד בנפרד בורא פרי העץ, ועל הסוכריה בנפרד שהכל.
מספר צפיות:14940
י"ט תשרי ה'תשע''ה

מהי ברכתו של שוקולד אגוזים?

    
תשובה: שהכל, משום שהאגוזים טפלים לשוקולד. ואם אוכל את האגוז בפני עצמו מברך עליו העץ.
מספר צפיות:15373
י"ט תשרי ה'תשע''ה

האם החורים שנמצאים בלחם מצטרפים לשיעור כזית?

    
תשובה: החללים שרואים בעין אינם מצטרפים לשיעור כזית.
מספר צפיות:15481
י"ט תשרי ה'תשע''ה

האם ברכה אחרונה על היין פוטרת משקים אחרים ששתה אחרי היין?

    
תשובה: כן.
מספר צפיות:14715
י"ט תשרי ה'תשע''ה

הסובר שכזית הוא שבע עשרה גרם ואכל כשיעור זה, האם יכול להוציא בברכה אחרונה מי שאכל כשיעור עשרים ושמונה גרם וסובר כדעת האומרים שזהו שיעור כזית?

    
תשובה: אפשר.
מספר צפיות:15341
י"ט תשרי ה'תשע''ה

השותה תה ללא סוכר ולא נהנה ממנו, האם צריך לברך עליו?

    
תשובה: אם לא נהנה, לא יברך.
מספר צפיות:15729
י"ט תשרי ה'תשע''ה

מהו גדר הטיגון בהרבה שמן שמחמתו נעשית ברכתה מזונות?

    
תשובה: כאשר שם שמן יותר מכדי שלא תידבק העיסה לכלי, אלא בכדי להוסיף טעם וכדו׳.
מספר צפיות:15663
י"ט תשרי ה'תשע''ה

מהו דין כובאנה הנאפית בתנור ללא מכסה אך עם הרבה שמן?

    
תשובה: ברכתה מזונות אף אם קובע עליה סעודה.
מספר צפיות:14958
י"ט תשרי ה'תשע''ה

הכתוב בשלחן ערוך המקוצר (א) שמלווח ברכתו בורא מיני מזונות אף אם קבע עליו סעודה, לפי שמטוגן בהרבה שמן, האם הוא דוקא כשמוסיף עוד שמן בטיגון, או סגי בשמן שנמצא בבצק של המלווה מעיקרא?

    
תשובה: סגי בשמן שבתוכו, ואף המרגרינה שבתוכו נחשבת כשמן.
מספר צפיות:15554
י"ט תשרי ה'תשע''ה

השוהה בשמחה וחפץ לצאת ממנה מוקדם, כיצד ינהג לגבי הזימון?

    
תשובה: יעשה תנאי לפני כן שאינו רוצה להצטרף לזימון, וכשלא עשה תנאי יזמן בשלושה, כי בזימון בעשרה יורגש הדבר ובעל הבית יתכן שיפגע או שלא יסכים.
מספר צפיות:14907
י"ט תשרי ה'תשע''ה

האם פטל או גזוז נחשבים כמים או כשאר משקים, לעניין צירוף לזימון שהשותה חוץ מן המים מצטרף לזימון?

    
תשובה: נחשבים כמשקה, משום שיש להם חשיבות.
מספר צפיות:16104
י"ט תשרי ה'תשע''ה

מה הדין בישיבה, שבזמן האוכל כל אחד בא בזמן אחר, האם צריכים לזמן בעשרה?

    
תשובה: צריכים שיתחילו ביחד או יגמרו ביחד, ואם לאו לא יזמנו בעשרה.
מספר צפיות:15584
י"ט תשרי ה'תשע''ה

בן ישיבה הנמצא בה רוב זמנו, האם כשמגיע לביתו צריך לברך ברכת האורח?

    
תשובה: לא, ויכול לומר ברכת האורח בקצרה.
מספר צפיות:14571
י"ט תשרי ה'תשע''ה

מה הטעם שלא עונים אמן אחרי ברכה רביעית בברכת המזון (א)?

    
תשובה: משום שעונים אחרי הרחמן, וזו עניה גם על הברכה, הואיל וסמוכים זה לזה ומשמעות דברי הרמב״ם שהכל ברכה אחת עד הסוף.
מספר צפיות:15495
י"ט תשרי ה'תשע''ה

המסיים לאכול וחפץ לברך, אך יש בשלחן אדם אחר שעדיין אוכל, כיצד ינהג לגבי כיסוי הלחם (א) והסרת הסכינים (ב)?

    
תשובה: את שלו יסיר ויכסה, ואם זקוק השני ללחם ולסכין לא יכסה לו.
מספר צפיות:15938
י"ט תשרי ה'תשע''ה

כששכח לומר המזמורים |או דברי תורה] בסעודה וכבר נטל את ידיו למים אחרונים, האם יכול לומר את המזמורים כעת?

    
תשובה: לא, אלא יברך מיד.
מספר צפיות:15277
י"ט תשרי ה'תשע''ה

השוהה בחתונה והריקודים נמשכים, ורואה שעוד מעט יעבור שיעור עיכול של שבעים ושתים דקות, כיצד ינהג?

    
תשובה: יברך ביחיד, ובדיעבד ישתה ויאכל פרפראות ועל ידי זה נחשב שנמשכת סעודתו.
מספר צפיות:15253
י"ט תשרי ה'תשע''ה

האם אמירת ברכת האורח הארוכה בעשרה היא דוקא על הכוס או לא?

    
תשובה: רק על הכוס.
מספר צפיות:16034
י"ט תשרי ה'תשע''ה

מה דינה של גלידה בתוך הסעודה?

    
תשובה: נראה שיש לברך עליה.
מספר צפיות:14844
י"ט תשרי ה'תשע''ה

האם מותר להאכיל בעלי חיים במאכלים של בני אדם?

    
תשובה: יש לאסור כשהאוכל ראוי לבני אדם, ורק כשאינו ראוי מותר.
מספר צפיות:15563
י"ט תשרי ה'תשע''ה

האם מותר לשים לחם מתחת לגּחנון בזמן אפייתו, כאשר הוא נספג בהרבה שמן ונפסל מאכילה?

    
תשובה: בלחם ראוי לאכילה לא ראוי לעשות כן, אך בלחם שבלאו הכי רוצה להשליכו מותר.
מספר צפיות:14933
י"ט תשרי ה'תשע''ה

אדם שבירך על המאכל בחצר ואחר כך נכנס לתוך הבנין, האם צריך לחזור ולברך שוב?

    
תשובה: צריך משום שינוי מקום, ואמנם כל זמן שנמצא בחצר אין צריך לברך אף שהולך שם ממקום למקום.
מספר צפיות:15485
י"ט תשרי ה'תשע''ה

איטר, באיזו יד יחזיק מאכל או משקה בשעת הברכה?

    
תשובה: בימין דעלמא, ולא בימינו שהיא שמאל דעלמא.
מספר צפיות:14826
י"ט תשרי ה'תשע''ה

בכולל שלומדים בו מעל עשרה אברכים, האם מחויבים בכל סיום סדר לומר קדיש?

    
תשובה: בספר קצות השלחן הסתפק האם חיוב הקדיש הוא דוקא כשלומדים כל העשרה ביחד, או אף אם לומדים בחברותות או ביחידות. על כן להלכה אין להקפיד והכל לפי הענין, דהיינו שאם לומדים בחברותות וכאשר יאמרו קדיש יפסיקו את לימודם, כלומר שבלעדי הקדיש היה לומד אחד מהם עוד זמן קמעא, ראוי שלא יאמרו קדיש. אולם לאחר שיעור, דרשה, שיחת מוסר, וכדו' מחויבים לומר קדיש.
מספר צפיות:15292
י"ט תשרי ה'תשע''ה

האם מותר ליטול ידים בכיור על גבי כלים?

    
תשובה: לאכילה מותר, למים אחרונים ואחרי בית הכסא לכתחילה לא יטול, שבהם יש להחמיר כמו בבוקר שאז אסור.
מספר צפיות:16066
י"ט תשרי ה'תשע''ה

הנוטל את ידיו ביציאתו מבית הכסא ואחרי כן נזכר שברצונו לאכול לחם, האם יסמוך על נטילה זו או לא?

    
תשובה: יטול שוב אך בלא ברכה, כי צריך נטילה לקדושה.
מספר צפיות:15830
י"ט תשרי ה'תשע''ה

הכותב על ידיו, מה דינו לענין חציצה בנטילת ידים?

    
תשובה: נקראת חציצה רק למי שמקפיד.
מספר צפיות:15541
י"ט תשרי ה'תשע''ה

כמה פעמים יש ליטול ידים לסעודה?

    
תשובה: מן הדין מספיק ליטול פעם אחת יותר מרביעית, וכן הוא המנהג בקהילותינו, ונכון ליטול שתי פעמים כל יד.
מספר צפיות:15807
י"ט תשרי ה'תשע''ה

האם מותר ליטול ידים לסעודה בבית אחד וללכת לבית אחר לאכול?

    
תשובה: לפי מנהגנו מותר.
מספר צפיות:15046
י"ט תשרי ה'תשע''ה

האם מותר להניח את התיבה מחוץ לבית הכנסת, ובשעת קריאת התורה להכניסה?

    
תשובה: מותר.
מספר צפיות:15846
י"ט תשרי ה'תשע''ה

האם מותר לעשן בבית המדרש [ולא בבית הכנסת, שבו ודאי שאסור (א)]?

    
תשובה: יש בזה מחלוקת, ואם מפריע לאחרים ודאי שאסור.
מספר צפיות:16259
י"ט תשרי ה'תשע''ה

האם מותר להלוות כסף בבית הכנסת ובית המדרש?

    
תשובה: לצרכי פרנסה מותר, אך לצורך מסחר ועסקים אסור.
מספר צפיות:15316
י"ט תשרי ה'תשע''ה

בשחרית כשיש מי שממהר לצאת ובלעדיו לא יהא מניין, האם אפשר לומר קדיש דרבנן אחרי שיר של יום?

    
תשובה: לא יאמר קדיש דרבנן כי מקומו דוקא אחרי פיטום הקטורת, ואם בכל זאת אמרו יענה אמן, וכשאמרו ברכו לא יענה כי הוא תקנה ושלא במקומו אין תקנה, ומכל מקום מי שאומר יש לו על מה לסמוך. ועל כל פנים, עלינו לשבח אינו צריך לומר עמם אלא יעסוק בתפילתו.
מספר צפיות:15519
י"ט תשרי ה'תשע''ה

אם הציבור סיימו לומר פיטום הקטורת אך האומר קדיש לא סיים, האם יאמר קדיש היכן שנמצא או שימתינו לו הציבור עד שיסיים?

    
תשובה: יאמר קדיש היכן שנמצא.
מספר צפיות:16090
י"ט תשרי ה'תשע''ה

תימני המתפלל אצל אשכנזים, ואומרים שם עלינו לשבח לאחר קדיש של ובא לציון, האם יאמר עמם עלינו לשבח או שיסיים את הסדר כרגיל?

    
תשובה: יסיים את הסדר כרגיל.
מספר צפיות:16936
י"ט תשרי ה'תשע''ה

הנמצא במניין שאין אומרים בו קדוש קדוש של ובא לציון בקול רם מחמת מרוצת התפילה, האם יכול לכוון את הזמן בו הרוב אומרים ולומר יחד עמם, או שיאמר קדושת וגו׳?

    
תשובה: יאמר קדושת.
מספר צפיות:15595
י"ט תשרי ה'תשע''ה

בשני בתי כנסת זו ליד זו וצריך להוציא שנים או שלשה ספרי תורה, האם אפשר להביא ספר תורה מבית כנסת אחד לשני?

    
תשובה: עדיף לגלול את אותו הספר.
מספר צפיות:15173
י"ט תשרי ה'תשע''ה

כשמעבירים ספר תורה ברשות הרבים (א) האם צריך לכסותו בטלית?

    
תשובה: לא צריך, כי כבר יש עליו את כסויו.
מספר צפיות:15437
י"ט תשרי ה'תשע''ה

בעת קריאת התורה, האם צריך להעמיד את ספר התורה על התיבה ואחר כך להשכיבו, או שאפשר להשכיבו מיד?

    
תשובה: המנהג הוא להעמיד ואחר כך להשכיב, אך אם יש סיבה שלא לעשות כן אין צריך להעיר על כך.
מספר צפיות:14994
י"ט תשרי ה'תשע''ה

האם על ש״ץ לחכות עד שסוגרים את ההיכל ואז לומר קדיש, או אפילו תוך כדי שסוגרים יכול לומר קדיש?

    
תשובה: אינו צריך לחכות.
מספר צפיות:15797
י"ט תשרי ה'תשע''ה

כיצד ינהג האומר נפילת פנים ומתחיל הש״ץ קדיש?

    
תשובה: ירים את ראשו ויענה אמן יהא שמיה רבא, ואחרי כן מיד יפול בחזרה.
מספר צפיות:15298
י"ט תשרי ה'תשע''ה

הטועה בשני וחמישי ובמקום ליפול על פניו מיד (א) המשיך ואמר שם ה' שבי׳׳ג מִדות, כיצד ינהג?

    
תשובה: ימשיך ויאמר השם אלהי ישראל שיש בו משמעות, או שיאמר ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד.
מספר צפיות:14876
י"ט תשרי ה'תשע''ה

איך היא צורת נפילת פנים?

    
תשובה: יטה עצמו לצד שמאל, וכמו הסיבה בליל הסדר ויכסה הפנים בטלית. [ועיין התמונה בס׳ אור ההלכה].
מספר צפיות:15329
י"ט תשרי ה'תשע''ה

תימני המתפלל אצל ספרדים, האם עובר על לא תתגודדו כאשר נופל על פניו בנפילת פנים(א)?

    
תשובה: מן הדין נקיטינן שאין איסור לא תתגודדו במקום מנהג, אבל מ"מ ראוי להימנע כי אינו דרך ארץ, כעין דקיימא לן, לא יעמוד בין היושבים ולא ישב בין העומדים, כיון שהנפילה מורגשת אבל יטה קצת על צד שמאלו, באופן שאינו ניכר.
מספר צפיות:15627
י"ט תשרי ה'תשע''ה

כשאין כהן בבית הכנסת והש״ץ לא אמר אלהינו ואלהי אבותינו וכו', אלא המשיך שים שלום, האם יחזור ויאמר אלהינו וכו׳?

    
תשובה: אם עדיין לא סיים שים שלום יחזור, ואם כבר אמר ברוך אתה ה', לא יחזור.
מספר צפיות:15620
י"ט תשרי ה'תשע''ה

האם מותר לש״ץ להשתהות באמצע חזרת התפילה בכדי שיוכל הכהן לסיים תפלתו ולעלות לברכת כהנים?

    
תשובה: לא, משום טורח ציבור.
מספר צפיות:15441
י"ט תשרי ה'תשע''ה

אדם שישן ושכח להתפלל מנחה, האם ישלים תפלתו ויתפלל ערבית פעמיים, ואם כן האם יתנה שאם שוגג הוא תהא תפילתו תשלומין, ואם מזיד תהא כנדבה (א)?

    
תשובה: ישלים, וטוב לעשות תנאי.
מספר צפיות:15637
י"ט תשרי ה'תשע''ה

מי שלא התפלל עם הציבור, האם מותר לו להחליף את הש״ץ ולהתפלל את חזרת הש״ץ והלאה?

    
תשובה: אפשר אם יש סיבה, כגון יארצייט וכיוצא בזה.
מספר צפיות:15150
י"ט תשרי ה'תשע''ה

השוחה ראשו במודים דרבנן, האם צריך לשחות עד אמירת שם ה׳, או רק בתיבת מודים בלבד?

    
תשובה: עד אמירת שם ה' ואז יזקוף.
מספר צפיות:15822
י"ט תשרי ה'תשע''ה

כמה צריך לשׁחות במודים דרבנן?

    
תשובה: רק את ראשו מעט.
מספר צפיות:15747
י"ט תשרי ה'תשע''ה

מה דינו של ש״ץ שחתם בשמונה עשרה גאל ישראל במקום גואל ישראל?

    
תשובה: יש להחזירו.
מספר צפיות:15277
י"ט תשרי ה'תשע''ה

האם מותר למי שאינו ש״ץ לומר קדיש אחרי ובא לציון?

    
תשובה: מותר.
מספר צפיות:15412
י"ט תשרי ה'תשע''ה

מדוע אחרי יהיו לרצון השני מותר לעבור לפניו, ואילו אחרי שפוסע יש להקפיד שלא יעברו לפניו?

    
תשובה: כי אחרי יהיו לרצון השני כבר הסתיימה תפילתו, רק שעדיין לא פסע, משא״כ אחר שפסע הדין הוא שיש להשלים לשש פסיעות, ואלו השלש כשחוזר למקומו, ואם כן אם יעבור אדם לפניו יהיה זה הפסק.
מספר צפיות:15272
י"ט תשרי ה'תשע''ה

במקום שנוהגים לומר ברוך הוא וברוך שמו, האם הש״ץ צריך להפסיק לאחר ברוך אתה ה', בכדי שיענו הציבור?

    
תשובה: לפי הגר״א אין להפסיק כלל, לפיכך לא יפסיק, אלא יאמר ברוך אתה ה' ויענו ברוך הוא וברוך שמו בקול נמוך ובמהירות, וימשיך מיד מגן אברהם.
מספר צפיות:16062
י"ט תשרי ה'תשע''ה

מניין בישוב קטן המונה עשרה מתפללים בדיוק וחלקם מאריכים בתפילה, אך יתר המתפללים ממהרים לצרכיהם, האם יכולים להתחיל את חזרת הש״ץ בשמונה אנשים או שעדיף לבטל את החזרה?

    
תשובה: באופן זה יכולים להתחיל בשמונה שסיימו, ובשעת הדחק אפילו בשִשה.
מספר צפיות:15711
י"ט תשרי ה'תשע''ה

מי שאמר יהיו לרצון הראשון ואחרי כן ענה לקדושה והתחיל בטעות לענות ימלוך, האם ישלימו או שיפסיק באמצע?

    
תשובה: ימשיך, כי זה מותר מעיקר הדין רק שאין צריך מפני שעוסק במצוה פטור מן המצוה.
מספר צפיות:15715
י"ט תשרי ה'תשע''ה

בבית הכנסת שמדברים רח״ל בעת חזרת הש״ץ, האם מותר להם להתפלל תפילה אחת אפילו בשחרית?

    
תשובה: כן.
מספר צפיות:14680
י"ט תשרי ה'תשע''ה

כיצד ינהג המתפלל שמונה עשרה והגיע הש״ץ לברכת כהנים?

    
תשובה: ימשיך בתפילתו ולא יפסיק לשמוע ברכת כהנים, אך אם הוא נמצא לפני שים שלום יפסיק וישמע. [ונראה גם כן שיענה אמן, לפמש״כ גאון עוזינו מהרי״ץ בעץ חיים סדר מוסף ראש השנה, דף ע״ב עמוד א' בשם ד אברהם בנו של הרמב׳׳ם].
מספר צפיות:14671
י"ט תשרי ה'תשע''ה

האם מותר לדבר בין תפילת הלחש לחזרה?

    
תשובה: יש לאסור, ובפרט על פי הקבלה הדבר חמור.
מספר צפיות:16023
י"ט תשרי ה'תשע''ה

כמה צריך לחכות במקומו אחר שפסע עושה שלום?

    
תשובה: עד שיגיע הש״ץ לקדושה [ובערבית עד הקדיש], ואם דחוק המקום יחזור כשמתחיל החזרה, ומעיקר הדין סגי כדי הילוך ארבע אמות.
מספר צפיות:15353
י"ט תשרי ה'תשע''ה

האם מותר לעבור לפני המתפלל האומר אלהי נצור?

    
תשובה: יש מתירים.
מספר צפיות:15417
י"ט תשרי ה'תשע''ה

כיצד ינהג המתפלל במקום שלא מתפללים לכיוון הנכון?

    
תשובה: אם נמצא בצד ולא ניכר שינוי יטה לכיוון הנכון, אך לא ישנה מהציבור להתפלל לכיוון ההפוך לגמרי.
מספר צפיות:15103
י"ט תשרי ה'תשע''ה

המתפלל שמונה עשרה ויש אדם היושב לפניו, איך ישתחווה בכריעות, הרי נראה כמשתחווה לזה שלפניו?

    
תשובה: אם ישב שם לפני שהתחיל להתפלל, ילך למקום אחר. וכשלא יכול או שהגיע וישב באמצע תפלתו, אם אחוריו כנגד פניו אין לחשוש, ואם פניו או צדדיו של היושב כנגדו ישתחווה מעט לצד.
מספר צפיות:15277
י"ט תשרי ה'תשע''ה

המתפלל לפני ההיכל ויש עליו ציורים של אריות, כיצד ינהג?

    
תשובה: יתרחק לפחות ארבע אמות.
מספר צפיות:15037
י"ט תשרי ה'תשע''ה

האם מותר להרים דברי תורה, כשעל מנת כן יצטרך לעבור לפני המתפלל?

    
תשובה: אסור, ויכול רק לרמוז לאדם אחר שירים.
מספר צפיות:15371
י"ט תשרי ה'תשע''ה

כשנמצא באמצע שמונה עשרה, ונפלו דברי תורה על הארץ לידו, או ספר, האם צריך להרימם?

    
תשובה: לא חייב, ואם מפריע לכוונתו מותר, וירימנו בסוף הברכה.
מספר צפיות:14964
י"ט תשרי ה'תשע''ה

הזקוק לצאת לבית הכסא, האם מותר לו לעבור לפני המתפלל לשם כך?

    
תשובה: לא, אך אם אינו יכול לחכות [כגדר שהוא על פי הדין] מותר.
מספר צפיות:15025
י"ט תשרי ה'תשע''ה

המתפלל יחידי בביתו, וכגון חולה וכדו' האם מותר לו להתפלל עם מכנסיים קצרים?

    
תשובה: אם עומדים כך בפני גדולים באותו מקום מותר, ואם לאו אסור.
מספר צפיות:15583
י"ט תשרי ה'תשע''ה

אדם הנעמד כמה דקות לאחר שהש״ץ מתחיל את תפילת שמונה עשרה, מאימתי יכול להצטרף לעשרה כך שתחשב תפילתו תפילה בציבור?

    
תשובה: לכתחילה רק אם מתחיל איתם ממש, או כמה שניות בסמוך. ובשעת הצורך, כל משך ברכה ראשונה, או שלש ברכות ראשונות, ולכל הפחות רוב תפילת העמידה.
מספר צפיות:15933
י"ט תשרי ה'תשע''ה

האם מותר לומר בקול את הפסוק ברוך שם כבוד מלכותו וכו׳ שאומרים לאחר שמע ישראל, כאשר אינו מצליח לכוון בו כאשר אומרו בלחש, ורק אם יאמרו בקול יוכל לכוון כראוי?

    
תשובה: יאמרו בלחש אף אם לא יכוון בו.
מספר צפיות:15259
י"ט תשרי ה'תשע''ה

האם יש הבדל בין שי׳׳ן שמאלית לסמ״ך?

    
תשובה: אין הבדל, כי יש רק כ״ב אותיות, וגם חז״ל ובשאר ספרי הקדמונים החליפו ביניהן.
מספר צפיות:15547
י"ט תשרי ה'תשע''ה

כיצד הגיית האות צא״ד, ומה הדין אם קראה באופן שגוי בקרית שמע, האם יצא ידי חובה?

    
תשובה: קריאתה דומה להגיית האות סמ״ך, רק שמעט יותר חזק ועמוק, ואם קראה כסמ״ך ממש וכיוצא בזה יצא ידי חובה.
מספר צפיות:15544
י"ט תשרי ה'תשע''ה

האם מותר להתפלל בישיבה שבה מתפללים אחרי סוף זמן קרית שמע?

    
תשובה: יכול להתפלל שם, אך יקרא קרית שמע לפני כן.
מספר צפיות:16151
י"ט תשרי ה'תשע''ה

כיצד קריאתה המדויקת של התיבה "ואהבת" בפרשה ראשונה של קרית שמע, מלעיל או מלרע?

    
תשובה: מלרע, כי הזקף על התי״ו, אלא שיש להרים האל״ף מפני הטעם שופר הולך שתחתיה.
מספר צפיות:15886
י"ט תשרי ה'תשע''ה

האם מותר לשתות באמצע ברכות קרית שמע?

    
תשובה: לא, גם לפי המתירים באמצע הזמירות.
מספר צפיות:16102
י"ט תשרי ה'תשע''ה

האם בתפילה מחזירים על טעיות כגון געיות וניקוד התיבות?

    
תשובה: המנהג שגוערים על כל דבר, גם על געיא, אך מחזירים רק אם משנה משמעות.
מספר צפיות:15486
י"ט תשרי ה'תשע''ה

בבית הכנסת שרוב המנץ הם בחורים שאינם נשואים, ויש רק אחד או שנים נשואים, האם צריך להעלות לשחרית ומוסף רק את הנשואים, או שמא אפשר גם את הבחורים?

    
תשובה: אם רוב הציבור אינם נשואים, מעלים גם אותם.
מספר צפיות:15371
י"ט תשרי ה'תשע''ה

בקדיש שתפסו מעומד, מתי מותר לשבת?

    
תשובה: מעיקר הדין מותר לשבת מיד, וראוי להחמיר עד אחרי אמן יהא שמיה רבא.
מספר צפיות:16432
י"ט תשרי ה'תשע''ה

האם קטן מצטרף למניין כשיש תשעה אנשים?

    
תשובה: לא, ויש לצאת מבית כנסת בו מתפללים כך, ואם לא יכול יענה על קדושה בניגון של פסוק, ואמן ויהא שמיה רבא לא יענה.
מספר צפיות:15904
י"ט תשרי ה'תשע''ה

האם מותר לש״ץ לומר קדיש תוך כדי הליכה ממקומו לתיבה?

    
תשובה: לא ראוי, [והארכתי על זה בס״ד בתשובה שעדיין לא נדפסה].
מספר צפיות:15111
י"ט תשרי ה'תשע''ה

אדם הרואה שעובר זמן קרית שמע והוא נמצא באמצע הזמירות או בין ישתבח ליוצר, האם מותר להפסיק שם ולקרוא קרית שמע?

    
תשובה: אם ממש עובר הזמן האחרון יפסיק לקרית שמע.
מספר צפיות:15355
י"ט תשרי ה'תשע''ה

האם מותר להתפלל עם מניין שמתפללים קודם הנץ?

    
תשובה: אם יש סיבה מותר להתפלל שם, עד שעה לפני הזמן הרשום בלוחות. ומנהג תימן שהנץ הוא מחצית השעה לפני הזמן הכתוב בלוחות.
מספר צפיות:16148
י"ט תשרי ה'תשע''ה

מהי עדיפות אופן העיטוף בתפילות מנחה וערבית, האם בכובע וחליפה או בטלית?

    
תשובה: מן הדין העיקר שיהא ראשו מכוסה, ובודאי שאם אין לו אפשרות לחבוש כובע וללבוש חליפה יתעטף בטלית. ואף עדיף להתעטף בטלית, משום שכך הוא מכוסה גם בצדדיו, ודבר זה מועיל ליראת שמים ולכוונה בתפילה, בלא להסתכל אנה ואנה.
מספר צפיות:16323
י"ט תשרי ה'תשע''ה

מה דינו של מי שיש לו ילד קטן שצריך לשמור עליו ולא יכול להביאו לבית הכנסת, האם חייב להתפלל בציבור?

    
תשובה: מדינא פטור מתפילה בציבור, וראוי לשכור אחר שישמור עליו בזמן התפילה, אך אין זה חיוב.
מספר צפיות:15862
י"ט תשרי ה'תשע''ה

האם אפשר לסדר את המיטה לפני התפילה, מאחר וראיתי מובא בשם החזון איש(א), שסידור המיטה שייך לענייני דרך ארץ ואינה מלאכה?

    
תשובה: זה נכון, אבל רק לבחורי ישיבות שאצלם שייך את העניין של דרך ארץ, שלא להותיר את המיטה לא מסודרת. אבל בבית, מכיון שאין מקפידים על כך מיד בשעת הקימה, שכן מי יכנס לחדר ויראה זאת, לפיכך לא חשיב ענייני דרך ארץ ואסור לפני התפילה.
מספר צפיות:16458
י"ט תשרי ה'תשע''ה

ראיתי מי שכתב דיש להימנע מלשמוע כלי נגינה בשעת הקימה בבוקר, ומצוי דבר זה בחלק מהישיבות שכך מעירים את הבחורים לתפילה, האם אכן יש לחשוש לכך?

    
תשובה: אכן ראוי להימנע מכך, ושורש הענין הוא מדברי התוספות הטור והרמ"א, שבני מלכים היו קמים עם ניגונים ושירים, ועל כן אסרו חז״ל לעשות זאת לפני התפילה.
מספר צפיות:15793
י"ט תשרי ה'תשע''ה

האם מותר לשים כסף בתוך כיס התפילין?

    
תשובה: אסור, גם אם הכסף מיועד לצדקה. ואם עשו תנאי לפני שתפרו הכיס, מותר. אך מה שמוכרים כיום, הוא כבר מיועד לתפילין.
מספר צפיות:16725
י"ט תשרי ה'תשע''ה

הנוהג לכרוך את רצועת התפילין של יד סביב הבית(א), האם צריך להסיר את כסוי הפלסטיק המכסה את הבית, או שיכול לכורכה על הכיסוי?

    
תשובה: אינו צריך להסירה, ויכרוך על הכסוי.
מספר צפיות:15847
י"ט תשרי ה'תשע''ה

האם צריך להעיר מי שישן עטור בתפילין?

    
תשובה: אם ישן שינת עראי, אין צריך להעירו. ואם היא שינת קבע, אם אפשר, יחלוץ לו את תפיליו. ואם לאו, יעירו.
מספר צפיות:16326
י"ט תשרי ה'תשע''ה

ולפי האמור, האם ראוי שגם בחור שאינו נשוי יניחם, כיוון שיש בזה ספיקא דאורייתא?

    
תשובה: אין זה נחשב ספיקא דאורייתא אלא רק מידת חסידות, ועל כן אם רוצה להחמיר יכול להניחם, ושוב פשוט שלא יעשה כן בפרהסיא.
מספר צפיות:15734
י"ט תשרי ה'תשע''ה

הגם שלא נהגו כולם בתימן להניח תפילין דר״ת, האם למעשה ראוי להניחם?

    
תשובה: כדאי רק באופן שאין חשש יוהרא, וכגון בבית הכנסת שנוהגים בה רבים להניח תפילין דר״ת, אך אם אין הדבר מצוי עדיף שיניח בביתו.
מספר צפיות:15398
י"ט תשרי ה'תשע''ה

מהו מנהגנו לענין הנחת תפילין דרבנו תם?

    
תשובה: רק יחידי סגולה הניחום.
מספר צפיות:16111
י"ט תשרי ה'תשע''ה

האם רשאים בני תימן לענות אמן אחר ברכת תפילין של ראש שמברכים הנוהגים כן?

    
תשובה: הדבר תלוי במחלוקת, ולפיכך עדיף שלא לענות בפה, אלא יענה בלבו.
מספר צפיות:15133
י"ט תשרי ה'תשע''ה

ממתי יש לחנך ילד קטן לטלית קטן?

    
תשובה: מסתבר שמגיל שלש, אלא אם כן לא נגמל ויכול לבוא לידי בזיון.
מספר צפיות:15428
י"ט תשרי ה'תשע''ה

שמיכה שמתכסים בה גם ביום, האם חייבת בציצית?

    
תשובה: לא, כי עיקרה מיוחד ללילה.
מספר צפיות:14910
י"ט תשרי ה'תשע''ה

מה דינה של טלית קטן עם שני נקבים?

    
תשובה: יחליפנה, ואם אינו יכול, יעשה ציצית באחד מן הנקבים [ואין חילוק באיזה מהם], ואת החור השני יכסה בבד שיתפור מעליו וכדו׳.
מספר צפיות:15634
י"ט תשרי ה'תשע''ה

מה דינה של טלית קטן מניילון?

    
תשובה: יש בזה מחלוקת, ועל כן יש להקל רק למי שקשה לו.
מספר צפיות:14362
י"ט תשרי ה'תשע''ה

צעיף שיש בו ארבע כנפות, האם חייב בציצית?

    
תשובה: לא.
מספר צפיות:16438
י"ט תשרי ה'תשע''ה

מי שלבש טלית גדול וראה שהעטרה למטה והפך את הטלית, האם צריך לברך שוב?

    
תשובה: כל זמן שהטלית נשארה על גופו אין צריך לברך שוב, ואם הסירה לגמרי מגופו צריך לברך. ועדיף שלא לברך ממש אלא בהרהור.
מספר צפיות:14910
י"ט תשרי ה'תשע''ה

פעמים נמצא שהחוליות שבציצית זזו ממקומם, האם הציצית נותרה כשרה או שמא נפסלה בכך?

    
תשובה: נשארה כשרה, ומכל מקום ראוי לחזקם.
מספר צפיות:15736
י"ט תשרי ה'תשע''ה

מהו מקורה של העטרה בטליתות, וממילא דינה?

    
תשובה: עטרה בטליתות לא היה נהוג אצלנו בעבר, ויש שאינם מסכימים לכך, אבל כשמה כן היא, עטרת תפארת, וזהו כבוד לציצית. כמו כן, גם בבחינת קרש שזכה בצפון ינתן לעולם בצפון, הכא נמי חפצו שמקום העטרה יהא לו חשיבות שהרי הוא בצד הראש. ולמעשה, משום שאין בזה פקפוק הלכתי אין צריך להסיר את העטרה.
מספר צפיות:15344
י"ט תשרי ה'תשע''ה

ההולך לישון אחר צאת הכוכבים וקם בלילה, מה דינו לעניין ברכות התורה וברכות השחר?

    
תשובה: אם קם לפני חצות מברך רק ברכות התורה, ושאר ברכות השחר אינו מברך אלא אם כן קם מחצות ואילך.
מספר צפיות:15061
י"ט תשרי ה'תשע''ה

האם צריכים לנגב את הידים קודם ברכת אשר יצר?

    
תשובה: מכבוד הברכה שתהיינה ידיו יבשות, אך מדינא אינו לעיכובא.
מספר צפיות:14701
י"ט תשרי ה'תשע''ה

הקם בלילה לומר תיקון חצות, האם צריך לברך ברכות התורה?

    
תשובה: אינו צריך.
מספר צפיות:15192
י"ט תשרי ה'תשע''ה

כיצד יש לומר את אותיות שם הוי״ה באמירת לשם יחוד (א)?

    
תשובה: נהגו לאסור על פי האר״י ז״ל, ולהפסיק ביניהן באות ו', דהיינו ירד וה״א ווא״ו וה״א.
מספר צפיות:15479
י"ט תשרי ה'תשע''ה

המלמד כיצד מברכים לקטן או למי שאינו יודע לברך, האם רשאי לומר שם ה'?

    
תשובה: מותר.
מספר צפיות:14548
י"ט תשרי ה'תשע''ה

האם צריך להניח כובע על ראשו, מלבד הכיפה, בזמן שמזכיר שם שמים בברכות ובתפילות?

    
תשובה: כדאי, אך אינו חייב.
מספר צפיות:14689
י"ט תשרי ה'תשע''ה

האם יש להתרחק בעת אמירת דברים שבקדושה מריח של סיגריות?

    
תשובה: אם עבורו זהו ריח רע צריך להתרחקא, [ועיין מ״ש בס״ד בשו״ת עולת יצחק ח״ב סי' ט״ל].
מספר צפיות:14794
י"ט תשרי ה'תשע''ה

האם מותר ללמוד ולהתפלל כשדלת בית הכסא פתוחה?

    
תשובה: אם הוא מולו [דהיינו שפניו כלפי הדלת] אסור, ואם לאו וגם אין ריח נודף מותר.
מספר צפיות:14370
י"ט תשרי ה'תשע''ה

ילד קטן שנכנס לבית הכסא והיו בכיסו דברי מאכל כגון מיני מתיקה, האם מותרים באכילה?

    
תשובה: אם הוא מאכל שאפשר לרחצו ירחצנו שלוש פעמים, ואם אי אפשר לרחצו יש מחמירים שלא לאכלו.
מספר צפיות:15053
י"ט תשרי ה'תשע''ה

עד מתי אפשר לברך ברכת אשר יצר?

    
תשובה: לכתחילה חצי שעה, ובדיעבד יש אומרים עד שבעים ושתים דקות.
מספר צפיות:15692
י"ט תשרי ה'תשע''ה

האם דין זה, שתלוי כיצד מצבו בחוף, נאמר גם על לבישת מכנם ארוך ובגד עם שרוולים קצרים?

    
תשובה: כן, והיינו שכל זמן שאינו נכנס ויוצא במים צריך ללבשם.
מספר צפיות:15245
י"ט תשרי ה'תשע''ה

האם צריך להקפיד על לבישת הציצית והכיפה בעת השהות בים?

    
תשובה: דינו כבית המרחץ שאין צריכים, אולם הכל לפי הענין, דהיינו כל זמן שנכנס ויוצא במים אין צריך, אך אם נמצא על החוף ואינו נכנס למים צריך ללבשם.
מספר צפיות:14788
י"ט תשרי ה'תשע''ה

מהי אם כן מדת ההנהגה הראויה בבית הכסא?

    
תשובה: ראוי לאדם לכסות עצמו כמה שאפשר, ממדת חסידות וקדושה.
מספר צפיות:14571
י"ט תשרי ה'תשע''ה

כתב השלחן ערוך סימן ג׳ סעיף ד, שהמתפנה לא יגלה כי אם טפח מלפניו וטפחיים מאחוריו, כיצד מתקיימת הלכה זו בזמנינו, שבמציאות קשה לקיימה?

    
תשובה: אין הכי נמי, כבר כתבו הפוסקים שמחמת שנשתנו הבגדים בימינו, דין זה לא נאמר.
מספר צפיות:15923
י"ט תשרי ה'תשע''ה

אדם המחליף בגדיו בבית המרחץ או בבית הכסא, האם צריך לעשות זאת בצניעות, מתחת לכיסוי וכדו'?

    
תשובה: אין צריך מחמת שזה מקום שנועד גם לכך, (אבל בבית המרחץ שנמצאים אנשים, צריך לכסות את ערוותו, וכבר הארכתי בס״ד במאמר צניעות במקואות, הנספח להלכות קדושת בני ישראל).
מספר צפיות:14430
י"ט תשרי ה'תשע''ה

מי שיצא ממנו מעט דם באצבע וכדו', האם צריך ליטול ידיו?

    
תשובה: אין זו חובה, ולא נחשב כמקיז דם.
מספר צפיות:14366
י"ט תשרי ה'תשע''ה

הנכנס לחנות נעליים ונגע בנעליים חדשות, האם צריך ליטול ידיו?

    
תשובה: לא.
מספר צפיות:14876
י"ט תשרי ה'תשע''ה

מהו דין נטילת ידים אחר נגיעת האדם בגרביים שעליו?

    
תשובה: צריך, משום שהוא מקום שמצטבר בו זיעה, ודינו כמנעלים.
מספר צפיות:14098
י"ט תשרי ה'תשע''ה

מי שיצא ממנו מעט דם באצבע וכדו', האם צריך ליטול ידיו?

    
תשובה: אין זו חובה, ולא נחשב כמקיז דם.
מספר צפיות:14717
י"ט תשרי ה'תשע''ה

הנכנס לחנות נעליים ונגע בנעליים חדשות, האם צריך ליטול ידיו?

    
תשובה: לא.
מספר צפיות:14488
י"ט תשרי ה'תשע''ה

מהו דין נטילת ידים אחר נגיעת האדם בגרביים שעליו?

    
תשובה: צריך, משום שהוא מקום שמצטבר בו זיעה, ודינו כמנעלים.
מספר צפיות:14744
י"ט תשרי ה'תשע''ה

מהו שיעור השינה בלילה אשר בו מתחייב לברך ברכות התורה?

    
תשובה: חצי שעה.
מספר צפיות:15507
י"ט תשרי ה'תשע''ה

הנוגע בשרוכי נעליו, האם צריך ליטול ידיו?

    
תשובה: צריך, אם מתלכלכות ידיוד [כגון בחלק העליון שמצוי כי דורכים עליו].
מספר צפיות:15579
י"ט תשרי ה'תשע''ה

הנכנס לבית הכסא ולא עשה צרכיו, האם צריך ליטול ידיו?

    
תשובה: כן, ואפילו הכניס רק את ידו אל חלל בית הכסא צריך ליטול אותה יד.
מספר צפיות:15755
י"ט תשרי ה'תשע''ה

האם צריך לכסות את הראש גם בזמן השינה?

    
תשובה: ראוי, וכן הוא מנהגינו.
מספר צפיות:14800
י"ט תשרי ה'תשע''ה

כניסה לחברים רשומים

להרשמה
 
מיני תבלין וקליות
ישיבת נחלת אבות לבעלי תשובה
מנויים לחיים
מצות טעמו וראו
פעולת צדיק
עבור לתוכן העמוד