-
מרן
-
חיפוש מתקדם
לחיפוש מדוייק: הוסף "מרכאות" לפני מילות החיפוש!

מדורים אקטואליים:

 

 

 

 

הפוך לדף הבית

  הוסף למועדפים

 
עכשיו באתר יד מהרי"ץ
803 אורחים

תשע"ח

מוצש"ק האזינו - דרשת שבת שובה

       70:00 דק'  70:00 דק'   16 עמ'  16 עמ'
נושאי השיעור: ברכת מרן שליט"א לעורכי הקובץ התורני דברי חפץ, שבשבוע זה יצא לאור הגליון התשיעי אשר נערך על ידם. התבוננות בחשיבות עשרת ימי תשובה, ומדוע הם נקראים בשם זה למרות שישנם רק שבעה ימים בין ראש השנה ליום הכיפורים. ביאור דברי מהרי"ץ זיע"א בעץ חיים לגבי הפסוק תשב אנוש עד דכא, רמז במלה "דכא", ושהתשובה מועילה גם לעבירות החמורות ביותר. ביאור עניין אמירת מזמורי תמניא אפי (מזמור קי"ט בתהלים) במוצאי שבת, מדוע ישנם שמונה פסוקים לכל אות, ולמה בשמונה מקומות המלה "עדותיך" בוא"ו מלא. עניין אמירת פיוט "יראים שלחוני" ברעד ובבכיה בערב יום הכיפורים קודם אמירת "כל נדרי", ומדוע אומרים זאת בפני ספר התורה. דברי כיבושין והתעוררות לאדם שיעשה תשובה על חטאיו בימים אלו. הכרעת מרן שליט"א לגבי אתרוגים תימנים אשר בשנה זו גדלו עם פיטם, וחובת הזהירות בקניית אתרוג תימני השנה.
מספר צפיות:4874
ד' תשרי ה'תשע''ח

דרשת מרן הגאון רבי יצחק רצאבי שליט"א - ג' דחול המועד סוכות התשע"ח - אשקלון

  70:00 דק'  70:00 דק'     
דרשת מרן הגאון הגדול רבי יצחק רצאבי שליט"א - פוסק עדת תימן, שנמסרה במסגרת "המעמד הגדול" של הקבלת פני מרן שליט"א ברגל, ביום ראשון י"ח תשרי ה'תשע"ח, ג' דחול המועד פסח, בבית הכנסת "עזרת אחים" שכונת גבעת ציון - אשקלון. כולל שאלות ותשובות לאחר הדרשה.
מספר צפיות:17809
י"ט תשרי ה'תשע''ח

מוצש"ק בראשית

       70:00 דק'  70:00 דק'   16 עמ'  16 עמ'
נושאי השיעור: ביאור הפיסקא המתחלת באות ה"א שבפיוט ברוך אדיר במרומים וכו', ומדוע אין בפיוט פיסקא המתחילה באות וא"ו. המשך בעניין ניגון טעמי המקרא של בני ק"ק תימן יע"א, מדוע אין הבדל בניגון הטעמים המשרתים, ודברי בעל הספר אבן ספיר על צחות לשונם ומבטאם ודקדוק קריאתם של בני ק"ק תימן יע"א, שלא כמו בעדות האחרות. האם מותר לתרגם עם טעמים, מדוע בתרגום ההפטרה וכן בשירת הים וכדו' מתרגמים עם טעמים, והתייחסות לטעם שלשלת בתרגום. דברי מרן שליט"א בשבח הקונטריס "דרך סלולה" אשר יצא לאור כעת במהדורא חדשה מורחבת ומתוקנת.
מספר צפיות:4653
כ"ה תשרי ה'תשע''ח

מוצש"ק נח

       70:00 דק'  70:00 דק'   16 עמ'  16 עמ'
נושאי השיעור: השלמה ותיקון דברים בעניין הפיסקא המתחילה באות וא"ו שבפיוט ברוך אדיר במרומים וכו', וההבדל בין השבח "ברוך" לבין השבח "המבורך" האמור כלפי הקב"ה. המשך בעניין ניגון טעמי המקרא של בני ק"ק תימן יע"א, שרשי העניין וסיכום השיטות, וההלכה למעשה לדידן.
מספר צפיות:4480
ב' מרחשון ה'תשע''ח

מוצש"ק לך לך

       70:00 דק'  70:00 דק'   16 עמ'  16 עמ'
נושאי השיעור: ביאור הפיסקא המתחילה באות זא"ן בפיוט ברוך אדיר במרומים וכו'. השלמה בעניין הניגון המתחנן שעושים כשיש במלה תרי טעמי. מדוע מלמדים את התינוקות וילדי ישראל קודם את האותיות ואח"כ את הניקוד, כגון קמץ אל"ף אָ, ולא ישר את צורת האות עם הניקוד. תשובה לשאלה האם צורת ניקוד האותיות וניגונם ניתנו ע"י משה רבינו לעם ישראל, כיצד יתכן שישנם חילוקים בשיטת הניקוד, דברי בעל ענף חיים בעניין הניגונים והנעימות של בני ק"ק תימן יע"א, הערות על הנכתב בספר "מכתבים" (י' קאפח) בעניין זה וראיה לכך שהדרדעים מאמינים רק במה שעיניהם רואות, תשובה על השאלה דלעיל ודוגמא לכך משינויי צורת הכתב בעם ישראל.
מספר צפיות:4984
ט' מרחשון ה'תשע''ח

מוצש"ק וירא

       60:00 דק'  60:00 דק'   16 עמ'  16 עמ'
נושאי השיעור: ביאור הפיסקא המתחילה באות חי"ת בפיוט ברוך אדיר במרומים וכו'. יישוב הסתירה בדברי מהרי"ץ זיע"א בין מ"ש בשו"ת פעולת צדיק ובין מ"ש בפירושו עץ חיים על התכלאל בעניין טלטול הסכין בשבת לאחר המילה, וכן בעניין שנים שימולו את התינוק בשבת, וביאור עניין ההגדרה של זמן לידת התינוק בהוצאת הראש מחוץ לפרוזדור. דברי חוצפה ועזות מצח של אברך צעיר [ישראל מאיר אלנדאף] שלא קרא ולא שנה, המובאים בספר שיצא לאור לאחרונה, שם כתב ברוב טיפשותו דברים כנגד מ"ש מרן שליט"א בשלחן ערוך המקוצר בעניין זה, למרות שכך כתב גם סבו הרה"ג שלום יצחק הלוי זצ"ל ועוד גדולים וחכמים רבים אחרים. השלמה בעניין דברי הר"א אלנדאף לגבי מי חיבר את מחברת התיגאן.
מספר צפיות:4914
ט"ז מרחשון ה'תשע''ח

מוצש"ק חיי שרה

       75:00 דק'  75:00 דק'   16 עמ'  16 עמ'
נושאי השיעור: ביאור הפיסקא המתחילה באות טי"ת בפיוט ברוך אדיר במרומים וכו'. תשובה לשואל בעניין נטילת ידיים לסעודה, מדוע נוהגים להגביה את הידיים לאחר הנטילה, ומדוע לא פסק מרן שליט"א בשע"ה שצריך ליטול ג' פעמים כדעת האר"י ז"ל. בעניין כתיבת ספר תורה עפ"י תורת הקבלה, והאם צריך הסופר לכתוב כך למרות שאיננו מבין את הכוונות. דברים לזכרו של הגאון כמה"ר יחיא אלשיך זצ"ל במלאות 22 שנים לאסיפתו לבית עולמו, מעשה שהיה בבני משפחת אלשיך שמסרו נפשם על קדושת ה', והתייחסות לדברים חמורים שנכתבו בשם הרב מאיר מאזוז בעלון בית נאמן שכביכול לולי הרמב"ם ואיגרת תימן היהודים בתימן היו ערבים. דברים בשבח הספר "השוק והזרוע בהלכה" בענייני צניעות הנשים ומחברו הרב אליהו מדמון שליט"א.
מספר צפיות:5045
כ"ג מרחשון ה'תשע''ח

מוצש"ק תולדות

       60:00 דק'  60:00 דק'   16 עמ'  16 עמ'
נושאי השיעור: ביאור הפיסקא המתחילה באות יו"ד בפיוט ברוך אדיר במרומים וכו'. שם הוי"ה ברוך הוא נמצא בגוף האדם, וכן במאזניים, וכן בדיבור האדם. בעניין תפילת ויג"ש בשנה זו, בה חל ג' שבט ביום ו', ושאין בכך משום איסור מעונן. שם הוי"ה בשרשי האתרוג. ביאור ההלכה בש"ע שצריך לקרוא את קרית שמע באימה ביראה ברתת ובזיע, מסירת נפש על קידוש ה' באמת ובלב שלם, למרות הידיעה שהמוסרים נפשם על קדושת ה' אינם מרגישים כל צער וכאב. תפילת ויג"ש בציבור עם פתיחת ההיכל.
מספר צפיות:4594
א' כסליו ה'תשע''ח

מוצש"ק ויצא

       60:00 דק'  60:00 דק'   16 עמ'  16 עמ'
נושאי השיעור: ביאור הפיסקא המתחילה באות כא"ף בפיוט ברוך אדיר במרומים וכו'. המשך בעניין קריאת ק"ש באימה ביראה ברתת ובזיע, ותירוץ לשתי הקושיות מסוף השיעור הקודם. עניין כיסוי הראש וביאור המושג פריעת הראש. ביאור דברי מהרי"ץ זיע"א בע"ח לגבי הכוונה במלה "אחד" שבפסוק שמע ישראל, ארבע מיתות בית דין חנק והרג שריפה וסקילה לפי סדר חומרתם. מה ההבדל בין אימה לבין יראה, ובין רתת לבין זיע. סיפור מדהים על החתם סופר זצ"ל ומדת ענוותנותו. תירוץ החת"ס על השאלה דלעיל בעניין הכוונה בפסוק שמע ישראל וגו' למסירת נפש על קידוש ה'. המשך בעניין שֵׁם הוי"ה ברוך הוא נמצא בגוף האדם. שם הוי"ה ב"ה שנתגלה ע"י צילום לווין במבנה ההרים שבין ירושלם לבין בית אל, וחידוש ממרן שליט"א כי שם הוי"ה נמצא גם במפת כדור הארץ. חידושים נוספים לגבי תמונת הלווין הנ"ל, ועפי"ז ביאור דברי מהרי"ץ זיע"א בחה"ד בפרשתנו (ויצא) לגבי הפסוק אין זה כי אם בית אלהים וזה שער השמים.
מספר צפיות:4439
ח' כסליו ה'תשע''ח

מוצש"ק וישלח

       60:00 דק'  60:00 דק'   16 עמ'  16 עמ'
נושאי השיעור: ביאור הפיסקא המתחילה באות למ"ד בפיוט ברוך אדיר במרומים וכו'. האם מותר לקצוץ את גליונות הס"ת [שולי הדפים] בכדי להתאימם ליריעות אחרות, מהות הקדושה שעליהם, ומה הדין לגבי גליונות ספרי הדפוס. יופי הספר כאשר יש בו גליונות רחבים וארוכים. ביאור הסיפור כיצד התחילה המחלוקת בין היעב"ץ להגר"י אייבשיץ. תשובה לשואל בעניין הנכתב בספר מחברת התיגאן המבוארת שיצ"ל לאחרונה, שכביכול לא יכול להיות שהמחברת נכתבה ע"י רבי' בניה הסופר. ביאור המעשה בגמ' שאמו של רבי הניקה את אנטונינוס, האם אמו של אנטונינוס הניקה את רבינו הקדוש, והאם מותר לגויה להניק את בן הישראלית. האם מותר ליהודי לקבל עירוי דם של אדם גוי. האם מותת לתת מאכלות אסורות לילד מפגר. ביאור עניין הייסורים שקיבל על עצמו רבינו הקדוש, מדוע דוקא 13 שנים, ולמה דוקא בפה ובמקום הטלת מי רגלים. הודעה בדבר הכנת הספר שו"ת עולת יצחק חלק א' לדפוס במהדורא חדשה, וקבלת תיקונים והערות וכו' קודם הדפסתו
מספר צפיות:4977
ט"ו כסליו ה'תשע''ח

מוצש"ק וישב

       60:00 דק'  60:00 דק'   16 עמ'  16 עמ'
נושאי השיעור: ביאור הפיסקא המתחילה באות מי"ם בפיוט ברוך אדיר במרומים וכו'. פירוש הגר"ח מואלזין זצ"ל על הפסוק באורך נראה אור, ומה הפירוש לעסוק בתורה לשמה. לצורך מה היתה המנורה בבית המקדש. טעם איסור ההשתמשות לאור נרות החנוכה, ונפק"מ הלכתיות מכך. השלמה בעניין הכוונה בקרית שמע וקריאתה באימה ביראה ברתת ובזיע, התייחסות לדברי הטוען כי הדבר אינו מובא ברבינו הרמב"ם ושכביכול צריך לקרוא ק"ש "כמו שהתימנים קוראים". השלמת ביאור החתם סופר בעניין הכוונה בק"ש למסור עצמו על קידוש ה'. התייחסות מרן שליט"א למכתב שקיבל בעניין השיעורים האחרונים לגבי מנגינות טעמי המקרא בקהילות ישראל. מחאה על הזלזול בכבוד תורתו של הרה"ג נתנאל אלשיך שליט"א בן כמה"ר יחיא זצ"ל, ותשובות על אדם אחד שטען על דבריו בעניין הזקף שבפסוק ועינו כעין הבדולח, ומסורת טעמי המקרא בק"ק תימן יע"א בעבר. בסיום השיעור: תפילת "הפרת עצה" לזכות אחינו הנשארים בארץ תימן, לרגל המצב הקשה השורר בעיקבות רציחת הנשיא שם.
מספר צפיות:4766
כ"ב כסליו ה'תשע''ח

מוצש"ק מקץ

       40:00 דק'  40:00 דק'   16 עמ'  16 עמ'
השיעור נמסר במסגרת "מסיבת חנוכה" שנערכה במוצאי שב"ק מקץ ה'תשע"ח באולם באירועים בעיר עמנואל ת"ו.
מספר צפיות:3539
ב' טבת ה'תשע''ח

מוצש"ק ויגש

       60:00 דק'  60:00 דק'   16 עמ'  16 עמ'
נושאי השיעור: ביאור הפיסקא המתחילה באות סמ"ך בפיוט ברוך אדיר במרומים וכו'. דברי בעל שבט מוסר על כך שהאדם צריך להיות קצת עצב במוצאי שבת, ושכך צריך להיות גם ביתר החגים והמועדים וכו'. מדוע בנוסח על הנסים אנו אומרים ודנת את דינם ורבת את ריבם ונקמת את נקמתם, ואילו בנוסח ברכת האל הרב את ריבנו וכו' לאחר קריאת המגילה אנו אומרים הרב את ריבנו והדן את דיננו והנוקם את נקמתנו, ביאור ברכת האל הרב את ריבנו וכו', ג' תירוצים מדוע פותחת בברוך, ועניין כפל הלשון בברכה זו. סיפור נפלא על חכמתו של הגרי"ז סלובייציק זצ"ל. השלמה בעניין חשיבות הטעמים והנקודות שבקריאה. קריאת מרן שליט"א אל אחינו בני קהילותינו בכל אתר ואתר לומר את התפילה להפרת עצה לאחר תפילת מנחה של צום עשירי בטבת, לזכות ולהצלת שארית הפליטה אחינו הנותרים בתימן.
מספר צפיות:3687
ו' טבת ה'תשע''ח

מוצש"ק ויחי

       60:00 דק'  60:00 דק'   16 עמ'  16 עמ'
נושאי השיעור: ביאור הפיסקא המתחילה באות עא"ן בפיוט ברוך אדיר במרומים וכו'. המשך בעניין הטעמים והנקודות שבקריאה, מספר הערות וחידושים לגבי חלק מן הדברים שנכתבו ע"י הרב הגאון רבי עזריה בסיס שליט"א במאמרו "מבוא על הטעמים" שנדפס בשנת ה'תשנ"ג. בשורה טובה בדבר הוצאת מהדורא חדשה של שלחן ערוך המקוצר חלק שביעי (נישואין) עם מפתח עניינים מפורט. הודעה משמחת בדבר הקמת ישיבה חדשה לצעירים בני ק"ק תימן יע"א.
מספר צפיות:4172
י"ג טבת ה'תשע''ח

מוצש"ק שמות

       60:00 דק'  60:00 דק'   16 עמ'  16 עמ'
נושאי השיעור: ביאור הפיסקא המתחילה באות פ"ה בפיוט ברוך אדיר במרומים וכו'. המשך בעניין הטעמים והנקודות שבקריאה, ומסקנא למעשה לגבי ניגון הטעם תביר. התייחסות למ"ש הרב מאיר מאזוז בעניין המלים אבינו מלכנו קרע רוע גזר דיננו, ושמצינו מלה 'גזר' בפתח תחת האות זא"ן.
מספר צפיות:3940
כ' טבת ה'תשע''ח

מוצש"ק בא

       60:00 דק'  60:00 דק'   16 עמ'  16 עמ'
נושאי השיעור: ביאור הפיסקא המתחילה באות צד"י בפיוט ברוך אדיר במרומים וכו'. לשם מה צריך את כל ההוספות שבתפילה, כגון פיוטים ותפילות ושירים ותושבחות וכדו', ולא להסתפק בנוסח התפילה שקבעו אנשי כנסת הגדולה. דברי חיזוק והתעוררות לימי השובבי"ם, ומדוע שינו והעדיפו לקרוא את שם הפרשה 'בא' ולא 'כי אני הכבדתי' כפי שהיה נהוג בעבר. ביאור גירסתנו 'שובו בנים, שובבים', ולא כמופיע בספרי הדפוסים 'שובו, בנים שובבים'. דברי בעל שבט מוסר בעניין קיום מצוות שהם סגולות ללא תעניות וסיגופים. שלשה תירוצים ממרן שליט"א מדוע אין חשש להוסיף את תפילת יהי רצון וכו' המיוחדת לתיקון עון קרי וניצוצות שז"ל, בתוך ברכת תקע בשופר גדול וכו' שבשמונה עשרה. תשובה לשואל מדוע השמיט מרן שליט"א בספר פסקי מהרי"ץ את דברי מהרי"ץ בעץ חיים 'וימשוך אמן יהא שמיה רבא וכו', השמטת כמה מלים מדברי מהרי"ץ בע"ח בכל ההדפסות שישנן, וראיה שכת"י קאדי אינו כתי"ק של מהרי"ץ. סיפור על הגר"ש וולבה זצ"ל ובנו שחזר בתשובה עקב יחסו החם והמלבב למרות שפרק עול, ובזכות כך הוא כיום ראש ישיבה חשוב בארה"ב.
מספר צפיות:4005
ה' שבט ה'תשע''ח

מוצש"ק בשלח

       60:00 דק'  60:00 דק'   16 עמ'  16 עמ'
נושאי השיעור: ביאור הפיסקא המתחילה באות קו"ף בפיוט ברוך אדיר במרומים וכו'. המשך ביאור דברי מהרי"ץ בעץ חיים 'וימשוך אמן יהא שמיה רבא וכו', השמטת המלים 'בנעימה ברתת ובזיע' מדברי מהרי"ץ בעץ חיים בכל ההדפסות שישנן. בדין למשוך המִלים באמירת מזמור לתודה. המשך ביאור דברי מהרי"ץ בעץ חיים לגבי ברכת תקע בשופר גדול וכו' לקבץ את "כל" גליותינו, שבמלה "כל" כלולים כל הגליות, והוספה ממרן שליט"א כי גם המלה "את" באה לרבות. איזה תקיעות יתקעו ביום חירותינו. בירור מקיף בעניין תקיעות שופר בראש השנה, האם אכן ישנה מחלוקת בין הרמב"ם לבין רבי' האיי גאון, והאם הדבר נפסק להלכה ולמעשה בשלחן ערוך.
מספר צפיות:3628
י"ב שבט ה'תשע''ח

מוצש"ק יתרו

       60:00 דק'  60:00 דק'   16 עמ'  16 עמ'
נושאי השיעור: ביאור הפיסקא המתחילה באות רי"ש בפיוט ברוך אדיר במרומים וכו'. למי ראוי לתת מתנות לאביונים ביום פורים. המשך בעניין תקיעות שופר בראש השנה, וסיכום שלושת התירוצים על השאלה שנשאל רבי' האיי גאון לגבי תקנת רבי אבהו לתקוע תשר"ת. השלמה בעניין התקיעות שיתקעו ביום חירותינו. דברי הבית דוד בעניין הוידוי בין התקיעות, וקושיות מרן שליט"א על דבריו. עיקר החיזוק בימי השובבי"ם הוא בשמירת העיניים, וביאור המעשה המסופר על הגה"צ הרב נסים פרץ זצ"ל בעניין זה. צילום כת"י של מגילת אסתר מלפני 500 שנים בה נכתבה תיבת "ארדי" ללא יו"ד נוספת. תחילת ההכנות הכשרותיות למיני תבלין וקטניות לקראת חג הפסח הבעל"ט. התרמה ללומדי תורת מרן שליט"א בעיר רכסים ת"ו.
מספר צפיות:3806
י"ט שבט ה'תשע''ח

מוצש"ק משפטים

       60:00 דק'  60:00 דק'   16 עמ'  16 עמ'
נושאי השיעור: ביאור הפיסקא המתחילה באות שי"ן בפיוט ברוך אדיר במרומים וכו'. המשך בעניין תקיעות שופר בר"ה ותקנת רבי אבהו לתקוע תשר"ת, קושיות מרן שליט"א על ביאור בעל בית דוד בדברי המדרש רבה, ותירוץ מרן שליט"א על כל קושיותיו. בעניין תרועה בקול רועד, לאפוקי מאלה העושים זאת ביד.
מספר צפיות:3683
כ"ו שבט ה'תשע''ח

מוצש"ק תרומה

       60:00 דק'  60:00 דק'   16 עמ'  16 עמ'
נושאי השיעור: ביאור הפיסקא המתחילה באות תי"ו בפיוט ברוך אדיר במרומים וכו', וביאור המלים שבסוף הפיוט "וקרא זה אל זה ואמר, ברוך שאמר". בעניין אמירת הברכות ביחד עם הש"צ, והם ה"ה לגבי נוסח רפאני וכו' לישועתך קויתי י"י. אודות מחבר הפיוט כמהר"ר שלמה בן יעקב זצ"ל. מנהג החסידים והמרוקאים לאכול תרנגול הודו בפורים, והטעות בטעם שנתנו למנהג. בדין מגילה המנוקדת. בעניין כתיבת עשרת בני המן בעמוד נפרד, מנהג אבותינו בכתיבת שורות נוספות בעמוד שכתובות בו עשרת בני המן, ההבדל שבין בעל שתילי זיתים לבין גאון עוזנו ותפארתנו מהרי"ץ זיע"א בהתייחסות למנהגי אבותינו, דעת הגר"א בעניין זה, ומדוע איננו עושים כיום י"ב שורות או כמנהג אבותינו. חשיבות השרטוט גם במגילת אסתר. אין להתחפש לחייל או לשוטר, וסיבה לגזירת הגיוס בדורנו כמו בדורות שעברו.
מספר צפיות:3770
ג' אדר ה'תשע''ח

מוצש"ק תצוה

       60:00 דק'  60:00 דק'   16 עמ'  16 עמ'
נושאי השיעור: מצות מחיית עמלק ומצות זכירת מעשה עמלק. בתיקון המגילה ע"י מחיקת האות יו"ד אם כתובה בתיבת 'ארִדי', יש משום מחיית עמלק. השלמה לביאור הפיסקא המתחילה באות תי"ו בפיוט ברוך אדיר במרומים וכו', וביאור נוסף למלים שבסוף הפיוט "וקרא זה אל זה ואמר, ברוך שאמר". חשיבות הדיוק והדקדוק בקריאת המגילה בציבור, כפי שנדפס לאחרונה במגילת אסתר "עדת קדושים" שבהוצאת ארגון "אור ההלכה". רמז בשם הטעם יתיב מוקדם הנמצא בתיבת "איש" צר ואויב. מה הדין במקרה שהחזן קרא במגלה "מה נעשֶׂה יקר וגדולה" במקום "מה נעשָׂה", והציבור כבר נתפזר לבתיהם, האם יש להחזירם לבית הכנסת לשמיעת המגילה שוב. מה הדין כאשר החזן קרא "ושללם לבוּז" במקום "לבוֹז". דברי הרמב"ם בעניין פרשיות פתוחות וסתומות שנעשו בספרו כדעת בן אשר, והתייחסות לאחד שכתב מאמר בספר 'חצי גיבורים' שכביכול בן אשר לא הגיה פרשיות פתוחות וסתומות, ולדברי חוצפה נוספים שכתב שם. בעניין ריוח שבין פרשה לפרשה בס"ת כמניין אותיות "אשר אשר אשר", דברי כמה"ר יוחנן מזרחי זצ"ל בביאור עניין זה, ותוספת דברים ממרן שליט"א לדברים אלו. תחילת התייחסות מרן שליט"א לנכתב בעלון בית נאמן בעניין ברכת ס"ת, שצריך לומר אשר לנו "תורתו" תורת אמת. השלמה בעניין התחפושות בפורים, וההסבר מדוע אין להתחפש לחייל או לשוטר. בשבח המגילה שנכתבה במיוחד עבור מרן שליט"א ע"י הסופר האברך החשוב הרב אוהד נהרי יצ"ו, ובדבר ההידורים והמעלות שבה.
מספר צפיות:3679
י' אדר ה'תשע''ח

מוצש"ק כי תשא

       60:00 דק'  60:00 דק'   16 עמ'  16 עמ'
נושאי השיעור: דברים לזכרו של הגאון הגדול רבי שמואל אוירבך זצ"ל במלאות שבוע לפטירתו, דברי מרן שליט"א בשמו כפי שפורסם בספר ויאמר משה, והמעלה בכך שמת מיתת נשיקה. פירוש המלה "לחם עוני" לגבי המצה, וביאור העניין שמצד אחד נקראת "מיכלא דאסותא" ומאידך "מ'אכל צ'ער ה'גוף". המשך התייחסות מרן שליט"א לנכתב בעלון בית נאמן בעניין ברכת ס"ת, שצריך לומר בברכה האחרונה אשר נתן לנו "תורתו" תורת אמת, וחמשה תירוצים לקושיית ספר משחא דרבותא.
מספר צפיות:4114
י"ז אדר ה'תשע''ח

מוצש"ק ויקהל ופקודי

       60:00 דק'  60:00 דק'   16 עמ'  16 עמ'
נושאי השיעור: ביאור דין שואלין קודם לפסח שלושים יום, וכיצד מתבטא דין זה בזמנינו להלכה ולמעשה. מכתב למרן שליט"א לחיזוק דבריו מהשיעור הקודם לגבי תיבת "תורתו" בברכה האחרונה של קריאת ס"ת. המשך ממכתבו בעניין דלעיל גבי שואלין ודורשין בהלכות הפסח קודם לפסח שלושים יום. המשך התייחסות מרן שליט"א בעניין ברכת ס"ת האחרונה, שצריך לומר אשר נתן לנו תורת אמת, ללא המלה "תורתו", הבנת דברי רבי נתנאל פיומי זצ"ל שכביכול הקב"ה נתן תורה גם לגויים, והסבר נרחב בכל הקשור לספרי הנצרות והאיסלאם. דברי מרן שליט"א בשבח הספר "מנחת מרחשת" להרה"ג אורן צדוק שליט"א מו"צ בבית ההוראה "פעולת צדיק". דברי מרן שליט"א בשבח החוברת "מצה זו שאנחנו אוכלים" בעניין מצות עבודת יד רכות כמנהג ישראל מדור דור, בעריכת הרה"ג מאיר ליאור לוי שליט"א.
מספר צפיות:4396
כ"ד אדר ה'תשע''ח

מוצש"ק ויקרא

       60:00 דק'  60:00 דק'   16 עמ'  16 עמ'
נושאי השיעור: דין מצות כוסמין בפסח, והאם מותרות באכילה לאדם בריא. השלמה בעניין דין שואלין ודורשין בהלכות הפסח קודם לפסח שלושים יום, וכיצד מתבטא דין זה בזמנינו להלכה ולמעשה. השלמה בעניין המצות התימניות הרכות. בעניין הבציעה על מצה ומחצה במשך כל שבעת ימי הפסח, זמן הבציעה בליל הסדר, האם אפשר לצרף מצה חצויה או שצריך בדוקא לחצות שלימה לפני הברכה, האם צריך חצי בדוקא בליל הסדר ובחוה"מ, ומי שיש לו רק מצה שלימה האם עדיף לברך על שלימה. בעניין ברכת מעין שבע בליל פסח שחל בשבת, התייחסות לדברי בעל יביע אומר ובעל שו"ת בית נאמן שכביכול המנהג בתימן היה לומר ברכה זו אז. בעניין הגעיא בתיבת 'ויספרו' מעשיו ברנה, שבמזמור חג הפסח. בתיקון הטל וכן בתיקון הגשם, צ"ל לשוני 'בוננת' וכו' ולא לשוני כוננת. דברי מרן שליט"א בשבח הספר בנין משה על הלכות שבת מאת בנו הרב הגאון משה רצאבי שליט"א מח"ס בארות משה על פסקי מהרי"ץ ורב קהילת "פעולת צדיק" בעיר אלעד ת"ו ומו"צ בבית ההוראה.
מספר צפיות:4337
ב' ניסן ה'תשע''ח

מוצש"ק צו - דרשת שבת הגדול

       60:00 דק'  60:00 דק'   16 עמ'  16 עמ'
נושאי השיעור: הקדשת השיעור להצלחת עורכי הקובץ התורני "דברי חפץ" [גליון עשירי] שיצא לאור בימים האחרונים, ודברים בשבחו. חשיבות הלימוד באגדתא דפסחא "עץ חיים" למהרי"ץ זיע"א עם פירוש פרי עץ חיים למרן שליט"א, והודעה על מבחן נושא פרסים. ביאור דברי מהרי"ץ באגדתא דפסחא בפיסקת "מצה זו שאנחנו אוכלים על שם מה וכו'", ובירור הטעם שהמצריים היו מאכילים את אבותינו במצרים מצות בכדי לחסוך בהוצאות כיון שהמצה אינה מתעכלת מהר. השלמה בעניין הבציעה על מצה ומחצה במשך כל שבעת ימי הפסח. השלמה בדין מצות כוסמין בפסח, והאם הן מין חטים או מין שעורים. תשובה לשואלים בעניין הבצק שנשאר בידיים וחום הידיים בעת אפיית המצות הרכות, לאחר מריחת הבצק בתנור ושטיפתם במים שלנו. מהדורא חדשה של ספר "באר הפסח" עם רשימה מפורטת של עשרות מוצרים לפסח, האם יש בהם חשש "חוזר וניעור". בעניין הכשרת שיש מטבח לפסח, והאם צריך לכסות את השיש בנייר אלומיניום חוץ מההכשרה בעירוי רותחין מכלי ראשון. ביאור המאמר בספר הזוה"ק שהאוכל חמץ בפסח כאילו עובד עבודה זרה. בעניין ספר שאלת המטוטלת, וחשיבותו הרבה לביעור הע"ז שישנה בזמנינו ע"י שיטות שמקורם בכוחות הטומאה. תופעה פסולה בזמנינו לגבי הקרנת סרטים לנשים ולנערות, שהם כביכול "בפיקוח נשות חינוך". חשיבות חתימה על היתר עיסקא לכל אדם ביחד עם מכירת החמץ, או בהזדמנות אחרת, בכדי להימנע מאיסורי ריבית. בעניין קריאת ההלל בבית הכנסת בליל פסח, ומי שאינו קורא אינו מגרע.
מספר צפיות:4359
ט' ניסן ה'תשע''ח

מוצש"ק שמיני

       60:00 דק'  60:00 דק'   16 עמ'  16 עמ'
נושאי השיעור: הקדשת השיעור להצלחת ה"מנויים לחיים" לחוברות "שערי יצחק" שבזכותם יצא לאור הקובץ התורני "דברי חפץ", ביאור נוסף לחידה 'כשיחול שמיני בשמיני קורין שמיני שמונה פעמים', והסגולה שישנה בשנה הזאת שהיא שנה שְׁמֵנָה, וקריאת מרן שליט"א לתמוך במוסדותינו ושעי"ז תהיה ברכה והצלחה לכל התורמים. בעניין שתיית מי כנרת בפסח, והבהרה בעניין המים המסופקים למאפיית המצות "מסורת" שבראש העין. בעניין תקנות הצניעות בעיר בני ברק ת"ו, ובדבר ועדת הפיקוח על החנויות. דברי מרן שליט"א כלפי המנסים להשליט דעתם על האחרים, שהדבר בבחינת שלא נהגו כבוד זה בזה, ושלש דוגמאות לכך, בעניין אמירת ברכה מעין שבע בליל פסח שחל להיות בשבת, וכן בדבר ספרי תורה המנוקדים, וכן בעניין הברכה על כל כוס וכוס בליל הסדר. ביאור בדברי המשנה בפרקי אבות 'הוו זהירין ברשות'. כיצד יודעים מה היא מחלוקת לשם שמים ומה לא. דברי רבנים חשובים אשכנזים בזמנינו בעניין חשיבות שמירת המסורת מדור דור, ודוגמאות נוספות לכך.
מספר צפיות:4304
כ"ג ניסן ה'תשע''ח

מוצש"ק תזריע ומצורע

       60:00 דק'  60:00 דק'   16 עמ'  16 עמ'
נושאי השיעור: דברי מהרי"ץ זיע"א בעץ חיים בעניין חשיבות ימי ספירת העומר. השלמה לדברים שנאמרו בחלק השני של דרשת מרן שליט"א בהילולת מהרי"ץ בעניין חצי שיעור אסור מן התורה, כגון לגבי אדם שיש לו רק חצי כזית מצה לליל הסדר, וכדומה. חידוש ממהרי"ץ זיע"א לגבי מה יעשה אדם שאין לו מספיק שמן כמספר הימים בחנוכה, כגון מי שיש לו ביום החמישי רק שתי נרות, דעת השתילי זיתים בעניין זה, ומסקנת מרן שליט"א להלכה ולמעשה. שבעה חילוקים בין עניין זה לבין העניין דלעיל לגבי חצי שיעור. דברי מרן שליט"א בשבח הקונטריס "הציץ ונפגע" להרה"ג יעקב לוי שליט"א הכולל הליכות והלכות השתמשות באינטרנט.
מספר צפיות:4099
ל' ניסן ה'תשע''ח

מוצש"ק אחרי מות וקדושים

       60:00 דק'  60:00 דק'   16 עמ'  16 עמ'
נושאי השיעור: השיעור מוקדש לרפואת הרב הגאון רבי שלמה בן רבי יחיא קורח שליט"א. המשך בעניין "חצי שיעור", לגבי אדם שאין לו מספיק שמן כמספר הימים בחנוכה, כגון מי שיש לו ביום השלישי רק שתי נרות להדליק. חילוק נוסף מנכד מרן שליט"א בין עניין זה לעניין חצי שיעור אסור מן התורה. בירור דעת הרמב"ם לגבי איסור אכילת חצי שיעור חמץ בפסח, ומקורו מן הפסוק "לא יאכל חמץ". הוספה לדברים משיעורי השנים הקודמות בעניין תלמידי רבי עקיבא שכביכול מתו במלחמת בר כוכבא – כוזיבא, מקור הדבר בא ממקורות פסולים ואין לו מקור בחז"ל, וטעו בדבר זה אפילו הוצאות מכובדות, כגון הוצאת וגשל והוצאת אהבת שלום. התחלת ביאור תשובת מהרי"ץ בהרחבה לגבי עניין תספורת בספירת העומר. בקשת מרן שליט"א מציבור השומעים לפענח משפט מסויים שנכתב ע"י אביו כמה"ר נסים רצאבי זצ"ל, על ידידו הרה"ג לוי קשת זצ"ל.
מספר צפיות:4062
ז' אייר ה'תשע''ח

מוצש"ק אמור

       60:00 דק'  60:00 דק'   16 עמ'  16 עמ'
נושאי השיעור: דברים יסודיים בעניין התספורת בימי ספירת העומר, בדיוקם ובשלימותם. המשך ביאור הסתירה בתשובת מהרי"ץ זיע"א בשו"ת פעולת צדיק לגבי עניין התספורת בימי ספירת העומר לכבוד שבת, ומאיזה יום בשבוע נקרא לכבוד שבת. ביאור שש תמיהות בדברי מהרי"ץ בתשובתו הנוגעות לבעל שתילי זיתים מהר"ד משרקי זצ"ל והנשיא מארי שלום עראקי מבית אלאוסטא.
מספר צפיות:4122
י"ד אייר ה'תשע''ח

מוצש"ק בהר

       60:00 דק'  60:00 דק'   16 עמ'  16 עמ'
נושאי השיעור: הכנה לקראת חג מתן תורה, אשר נתן לנו תורת אמת, השלמה בעניין שיטת נר"ר נתנאל פיומי זצ"ל שכביכול הקב"ה נתן תורה גם לגויים, הסיפור על ישו הנצרי כפי שמופיע בתכלאל כת"י על דתם המזוייפת, ומסקנה כי שיטת הרב פיומי אינה מקובלת. בעניין היתר נישואין לאחיות מתימן, הצטרפות מרן שליט"א לפסק הדין, האיסור לבעל להכות את אשתו, דחיית דברי הטוען הנוגע בדבר שכביכול לדעת הרמב"ם מותר לבעל להכות את אשתו בשוטים על כל דבר, ושכביכול בתימן נהגו כהרמב"ם ובפרט הבלדי. פיענוח המשפט שנכתב ע"י כמה"ר נסים רצאבי זצ"ל על ידידו הרה"ג לוי קשת זצ"ל. דברי מרן שליט"א בשבח החוברת "אופן חלוקת המברכים בפרשת בחוקותי", ושראוי להנהיג כך בכל מקום בתנאי שהדבר יתקבל ללא מחלוקת.
מספר צפיות:3871
כ"א אייר ה'תשע''ח

מוצש"ק בחוקותי

       60:00 דק'  60:00 דק'   16 עמ'  16 עמ'
נושאי השיעור: דברי השל"ה הק' בעניין טעם הוספת חומרות וסייגים בעם ישראל במשך הדורות. השלמה בביאור דברי רבי' שלום שבזי זיע"א בשירו איומה בהר המור וכו', וישפוך חרון אפו בפרא הפכפכי, ועובר ומתעבר ודתו מכוערי, ומה הקשר בין השכינה לבין דת המוסלמים המכוערת. המשך ביאור תשובת מהרי"ץ זיע"א בעניין התספורת בספירת העומר, התייחסות למ"ש הרה"ג אורן צדוק שליט"א בעניין זה, ומסקנת מרן שליט"א כי ההיתר הינו רק בערב שבת לכבוד שבת ולא בשאר ימות השבוע. ביאור דברי מרן שליט"א בשלחן ערוך המקוצר ח"ג לגבי מנהג מדורות אש בל"ג בעומר "לא נהגו בתימן", ויסוד חשוב בכל מקום שכתוב בשע"ה סגנון "לא נהגו" וכיו"ב. חקירה בעניין ספירת העומר, האם המטרה היא שהאדם ידע ויאמר את מספר הימים והשבועות, או שישנו עניין להתאמץ ולעשות את חשבון הימים וחשבון השבועות. בעניין אמירת אתמול כך וכך בעומר לפני ספירת העומר, והאם נהגו זאת בכל תימן. סומא חשוב כמת – זהו האדם השומר על עיניו. התייחסות נוספת לחומרת עניין חדירת ההשערה שמקורה מחוץ לבית המדרש, שכביכול ישנו קשר בין תלמידי רבי עקיבא לבין מלחמת בר כוכבא – בר כּוֹזֵיבָא, והתייחסות למנהגים שונים אשר תולים בהם כל מיני אסמכתאות ומקורות שונים. התייחסות מרן שליט"א למובא בעלון "בית מרן" שכביכול ישנו חילוק בין בני תורה לבין בעלי בתים לגבי דין תפילת שחרית שבועות בעלות השחר ולא בהנץ החמה.
מספר צפיות:3987
כ"ח אייר ה'תשע''ח

מוצש"ק נשֹא

       60:00 דק'  60:00 דק'   16 עמ'  16 עמ'
נושאי השיעור: ביאור נפלא ממרן שליט"א לגבי השאלה מדוע נוהגים שעולים שלושה לקרוא את ההפטרה בשבת, חתן וחתן בר מצוה ומי שיש לו יארצייט, ומה הקשר שלהם להפטרה. ציבור שקראו בס"ת בשבת ונמצא בו פסול באמצע הקריאה, או שלכתחילה לא היה להם ספר תורה כשר, האם מותר להם לקרוא את ההפטרה בברכותיה. הכרעת מרן שליט"א לגבי קריאת השם אבישג לבת.
מספר צפיות:3966
י"ג סיון ה'תשע''ח

מוצש"ק בהעלותך

       60:00 דק'  60:00 דק'   16 עמ'  16 עמ'
נושאי השיעור: גילוי כת"י אגדתא דפסחא "עץ חיים" בכתב ידו של מהרי"ץ זיע"א - גאון רבני תימן ותפארתם (מהדורא בתרא עם שינויים), וביאור מרן הגאון רבי יצחק רצאבי שליט"א על חמשה עניינים הנראים תמוהים בהגדה זו.
מספר צפיות:3855
כ' סיון ה'תשע''ח

מוצש"ק שלח לך

       60:00 דק'  60:00 דק'   16 עמ'  16 עמ'
נושאי השיעור: חידוש ממרן שליט"א לגבי הפסוק בפרשת שלח לך "וראיתם את הארץ מה היא", וביאור המושג יש ארץ מגדלת גיבורים וכו'. בדין עניית אמן יהא שמיה רבא וכו', האם הש"צ צריך לחזור ולומר אמן לפני שאומר יהא שמיה רבא [כולל התייחסות לאברך דוד צדוק – ממודיעין עילית שלא הבין את תשובת מרן שליט"א אליו וממילא מקשה קושיות המעידות על רמת הכותב והנכתב]. חידוש ממרן שליט"א לגבי הפסוק בפרשת שלח לך "ונהי בעינינו כחגבים וכן היינו בעיניהם", יישוב קושיית הרא"ם על דברי רש"י המפרש כי שמענו אומרים נמלים בכרם, והלוא אמרו וכן היינו בעיניהם. פירוש נוסף לקושיא זו עפ"י דברי מהרי"ץ בשו"ת פעו"צ כי לא בכל מקום שאומרים "וכן" הכוונה שהדברים דומים ממש. הבנת הדבר עפ"י הטעמים שבמלים "וכן היינו בעיניהם", וראיה מן הפסוק בפרשת שלח לך "כן אעשה לכם" ודברי מהרי"ץ שם בחלק הדקדוק. סיור בחווה לגידול חגבים בצפון הארץ, ולימוד מוסר השכל מן החגבים אשר אין להם מלך.
מספר צפיות:3583
כ"ז סיון ה'תשע''ח

מוצש"ק קרח

       60:00 דק'  60:00 דק'   16 עמ'  16 עמ'
נושאי השיעור: המשך דין עניית אמן יהא שמיה רבא וכו' בכל כחו, ותשובה לשואל מדוע הוא סובל יסורין למרות שהוא עונה איש"ר בכל כוונתו. ד' שאלות מעניינות ומעשיות הנוגעות לדיני ממונות [חושן המשפט]. א' האם מותר להעלות את מחיר קניית דבר של מצוה, כגון עליית לס"ת או הפטרה ליאר־צייט וכדומה, ע"מ שהאחרים יוסיפו לתרום, למרות שאין בכוונתו לתרום סכום זה. ב' האם מותר לגבאים להתחיל את המכירה בסכום גבוה, בכדי שהאחרים לא יאמרו פחות, או בכדי שהמוסיפים יוסיפו סכומים גבוהים, וזאת למרות שאין בכוונתו לתרום סכום זה. ג' אספו סכום מסויים עבור הטסת חולה לטיפול בחו"ל, אבל בני משפחתו הצליחו לצמצם בהוצאות הטיסה והלינה וכו', האם מותר להם לומר לאותו עשיר המעוניין לתרום מחצית מההוצאות, את הסכום במקורי שהיו צריכים לשלם לולי השתדלותם. ד' גבאי שהבטיח לשלם לאחד הבחורים סכום מסויים עבור סידור הספרים בבית המדרש, אולם במקום שהבחור יסדר אותם בעצמו הוא עורר את הציבור לכך שיחזירו את הספרים למקומם, האם הגבאי חייב לתת לאותו בחור את הסכום שנקבע מראש. דברי מרן שליט"א בדבר חשיבות מינוי מתרים ורשם לת"ת עטרת חיים בעיר אלעד ת"ו. מכתב למרן שליט"א ממחבר הספר הגיע הזמן, ופנייה לציבור לסייע בידי הרב המחבר שליט"א.
מספר צפיות:3719
ד' תמוז ה'תשע''ח

מוצש"ק חוקת ובלק

       60:00 דק'  60:00 דק'   16 עמ'  16 עמ'
נושאי השיעור: המשך בירור שתי השאלות האחרונות [מתוך ד' השאלות שהובאו בשיעור הקודם] הנוגעות לדיני ממונות, והאם אפשר להביא ראיה מהמעשה ברבי שמעון בן שטח ושלש מאות הנזירים וכו'.
מספר צפיות:3568
י"א תמוז ה'תשע''ח

מוצש"ק פינחס

       60:00 דק'  60:00 דק'   16 עמ'  16 עמ'
נושאי השיעור: ביאור דברי מהרי"ץ זיע"א בספרו אורח לחיים על שיר השירים, שהוא יותר מעורר מהקריאה במגילת איכה. חשיבות אמירת תיקון חצות בימי בין המצרים, ובעניין אמירת תיקון רחל אחר חצות היום. מדוע מגילת איכה נכתבה על סדר א"ב ג"ד וכו'. פירוש נפלא ממרן שליט"א על הפסוק בשה"ש אל תראוני שאני שחרחורת וגו' שמוני נוטרה את הכרמים וגו', והטעם שופר הולך שמתחת לאות טי"ת במלה נוטרה עפ"י מהרי"ץ זיע"א בהערה ב'חלק הדקדוק', ודחיית כל טענות האברך דוד צדוק בעל הקונדריס שכביכול הערה זו אינה ממהרי"ץ.
מספר צפיות:3831
י"ח תמוז ה'תשע''ח

מוצש"ק מטות

       60:00 דק'  60:00 דק'   16 עמ'  16 עמ'
נושאי השיעור: האם אפשר לומר תיקון חצות בימי בין המצרים אף ללא כוונת הלב. בעניין הרהור כדיבור, והאם יוצאים ידי חובה בתפילה בהרהור. השלמה בעניין הטעם שופר הולך שמתחת לאות טי"ת במלה נוטרה עפ"י מהרי"ץ זיע"א בהערה ב'חלק הדקדוק', והמשך דחיית כל טענות האברך דוד צדוק בעל הקונדריס.
מספר צפיות:3605
כ"ה תמוז ה'תשע''ח

מוצש"ק מסעי

       60:00 דק'  60:00 דק'   16 עמ'  16 עמ'
נושאי השיעור: השלמה בעניין השאלה הרביעית [מתוך ד' השאלות שהובאו בשיעורים הקודמים] הנוגעת לדיני ממונות, לגבי אותו גבאי שהבטיח לשלם לאחד הבחורים עבור סידור הספרים וכו', ושלשה צידודים נוספים לכך שאי אפשר להביא ראיה מהמעשה ברבי שמעון בן שטח ושלש מאות הנזירים וכו'. בעניין הוספת המלים "וינחמנו בציון ויבנה ברחמיו את ירושלם וכו'" באמירת עושה שלום במרומיו וכו'. המשך בעניין האם אפשר לומר תיקון חצות בימי בין המצרים אף ללא כוונת הלב, וביאור העניין שהשכינה נראית כאשה לבושה שחורים וכו'. דברי מרן שליט"א לזכר אביו הגה"צ הרב נסים דמיתקרי נחום רצאבי זצוק"ל שהשבוע יחול יום היאר־צייט שלו. התייחסות מרן שליט"א לדברי השקר שהובאו בחוברת אחת בשם הרב שלמה קורח שליט"א על הרב יוסף צובירי זצ"ל. הודעה ובקשה לרגל הכנת הספר שו"ת עולת יצחק חלק א' לקראת הוצאתו לאור במהדורא חדשה.
מספר צפיות:3772
ג' אב ה'תשע''ח

מוצש"ק ואתחנן

       60:00 דק'  60:00 דק'   16 עמ'  16 עמ'
נושאי השיעור: מדוע בכל שנה נקראת פרשת ואתחנן לאחר תשעה באב. אופן הגיית האותיות אל"ף בי"ת וכו' כמסורת יהדות תימן יע"א. שיטת לימוד צירופי האותיות אבג"ד הו"י חט"י, ומדוע עשו אותם דוקא כך. השלמה בעניין מגילת איכה שנכתבה עפ"י אל"ף בי"ת, והסבר מדוע האות פ"א לפני האות עא"ן. צירופים נוספים לכ"ב אותיות התורה. מוצא האותיות אחה"ע גיכ"ק וכו', ואופן הגייתם. מדוע בברכת צמח דוד וכו' אומרים את המלה 'את' בצירי. ביאור דברי מדרש תדשא לגבי השאלה מדוע מגילת איכה נכתבה לפי סדר אבג"ד. תמיהא על דברי אחד האדמורי"ם שאמר כי בהצנעת ספר קינות משנה לשנה ישנה חוסר אמונה. בתפילות תשעה באב, במלים 'הרגו על חלליהם', האם האות למ"ד הראשונה שבמלת 'חלְליהם' היא בשוא נע או נח. דברים בשבח החוברת חן אשה על בעלה. האם אפשר לקחת הלוואה בכדי לקנות תכשיט לאשה לחג, ומעשה בעניין זה.
מספר צפיות:3593
י"ז אב ה'תשע''ח

מוצש"ק עקב

       60:00 דק'  60:00 דק'   16 עמ'  16 עמ'
נושאי השיעור: ביאור דברי הגמרא במסכת ברכות דף ח' ע"א בעניין האיסור לדבר בשעת קריאת התורה, ביאורי ספרי הראשונים למימרא שם רב ששת מהדר אפיה וגריס. פירוש בעל חמדת ימים על מימרא זו, כי המדובר שרב ששת מהדר אפיה וגריס בזמן קריאת התרגום, ומדוע אמר הגר"ח מואלוז'ין כי לאחר הפירוש האמיתי הזה נמצא שבעל חמדת ימים הינו כשר וצדיק. שש דחיות ממרן שליט"א על פירושו זה של בעל חמדת ימים. מעשה שהיה באדם שעבד במקום שבו יש אינטרנט פרוץ, והתשועה שבאה לו לאחר שעזב את מקום עבודתו.
מספר צפיות:3653
כ"ד אב ה'תשע''ח

מוצש"ק ראה

       60:00 דק'  60:00 דק'   16 עמ'  16 עמ'
נושאי השיעור: חשיבות ההרגשה והידיעה כי בעת התפילה האדם מדבר עם הקב"ה ובעת קריאת התורה הוא שומע את הקב"ה. בעניין ההטעמה בקריה"ת במקומות בהם ישנה לשון תמיהה או תחינה ובקשה וכדומה. המשך בעניין האיסור לצאת באמצע קריה"ת וביאור האסמכתא מן הפסוק ועוזבי י"י יכלו. השלמת דברי ס' נימוקי רידב"ז בשם הגר"ח מואלאז'ין כי מי שיש לו דעות זרות וכפירה לא יזכה לכוון לאמיתה של תורה אפי' בדבר אחד, והתייחסותו לשיטת הלימוד הישיבתית בדרך למדנות וחקירה, דוגמאות לשיטה זו, ומה מקורה. דברי הר"ר אברהם אלנדאף זצ"ל שפורסמו בזמן האחרון לגבי מנהג ומסורת תימן שאין אומרים תפילות ותחינות קבועות באשמורות בחודש אלול וכן ביום הכיפורים, וראיות מרן שליט"א כי אכן כך היה המנהג בעבר. דברי מרן שליט"א בשבח החוברת "עיקרי אשמורות ליחיד" שיצ"ל ע"י ארגון אור ההלכה בראשות הרב מאיר ליאור לוי יצ"ו.
מספר צפיות:3561
א' אלול ה'תשע''ח

מוצש"ק שופטים

       60:00 דק'  60:00 דק'   16 עמ'  16 עמ'
נושאי השיעור: ביאור תחילת הקדמת מהרי"ץ זיע"א לאשמורות. המשך בעניין מה היא השכינה, תשובה לשאלה כיצד הר"ר אברהם הלוי זצ"ל היה מעיר את כל האנשים לפנות בוקר והרי ישנם ילדים הישנים, דברי מהר"א אלנדאף על עניין זה שהיה בתימן, ומסקנת מרן שליט"א להלכה ולמעשה. עוד מדברי מהר"א אלנדאף על מנהגי חודש אלול ואמירת האשמורות כפי שהיה בתימן, כגון שהנערים היו מתלמדים בתקיעה בשופרות הן ביום והן בלילה. דבריו בעניין מנהג הילדים להכות את הכלבים בחודש זה, והסבר מרן שליט"א למנהג זה. עוד מדבריו בעניין המנהג לתקוע בשופר בחודש אלול לאחר תפילת שחרית. דבריו לגבי ההרגשה שהיתה בתימן בעת התקיעה בשופר בראש השנה. עניינים נוספים שכתב במנהגי ארץ תימן בחודש אלול. "תיקוני תפילות" לקינות תשעה באב, כגון שבמקום "וחסר צעיפה" צ"ל "ותסר צעיפה", משקל הקינה "למי אבכה", "אשר שם כהני משמר יכונן", "ואנה עורכי נתחים, וסוד לחם הפנים", והמקור לתיקונים אלו.
מספר צפיות:3581
ח' אלול ה'תשע''ח

מוצש"ק כי תצא

       60:00 דק'  60:00 דק'   16 עמ'  16 עמ'
נושאי השיעור: האם ישנה בעיא של הפסק בין הברכה לתקיעות שופר בר"ה בהפיכת השופר ואמירת ויהי נועם וגו' לתוכו כסגולה כאשר לא מצליחים לתקוע. בעניין הוספת הפסוק יגער י"י בך השטן וכו' לפני הפסוק ויהי נועם וגו', והסבר לכיסוי השופר לפני התקיעות. תשובתו של רב-דוקטור לגבי השאלה מה לעשות כאשר לא מצליחים לתקוע בשופר, והאם מותר לשים חומץ ביו"ט בתוך השופר על מנת לצחצחו. טעמים נוספים לגבי מנהג הילדים בארץ תימן להכות ולהבריח את הכלבים בימים הנוראים, והאם להלכה ולמעשה יש בכך משום איסור צער בעלי חיים. השלמה לגבי המעשה באותו רב הרגיל לענות תשובות עפ"י כף היד ומה שאמר כי בימים שבין ר"ה להושע"ר אינו מקבל קהל כיון שהרישומים משתנים, ומקור לדבר במדרש תלפיות האומר כי שרטוטי כף היד משתנים בכל ימות השנה עפ"י מעשיו של האדם.
מספר צפיות:3634
ט"ו אלול ה'תשע''ח

מוצש"ק כי תבוא

       60:00 דק'  60:00 דק'   16 עמ'  16 עמ'
נושאי השיעור: סדר תקיעת שופר בתכלאל עץ חיים למהרי"ץ זיע"א, פירוש דבריו בעניין כיסוי השופר לפני ברכות התקיעות שופר בר"ה, המקור לכך, ודחיית דברי ספר ירושתנו בעניין זה. ביאור ההלכה בשלחן ערוך המקוצר שאין לענות ברוך הוא וברוך שמו בברכות התקיעות, תשובה לשואל על כי נמצא מקור מחז"ל לאמירת ברוך הוא וברוך שמו, והשגות על מה שכתב בשו"ת יחוה דעת בעניין זה.
מספר צפיות:3658
כ"ב אלול ה'תשע''ח

מוצש"ק נצבים

       60:00 דק'  60:00 דק'   16 עמ'  16 עמ'
נושאי השיעור: ביאור הגר"א על הפסוקים שבהפטרת ראש השנה, וחנה היא מדברת על לבה וגו', ויאמר אליה עלי עד מתי תשתכרין הסירי את יינך מעליך, ותען חנה ותאמר לא אדני וגו', כיצד טעה עלי הכהן בחנה אשת אלקנה. לפי זה הסבר בעניין כיצד נכתבו שמונת הפסוקים האחרונים שבתורה. על פי זה השלמה בעניין מנהג החסידים האשכנזים שלא לקחת את ספר הקינות מביהכ"נ לאחר תשעה באב. על פי זה תירוץ מרן שליט"א לגבי השאלה האם החזיר יהיה מותר לעתיד לבוא. השלמה בעניין נתינת מים או יין בתוך השופר ביו"ט בכדי לצחצחו, והאם אמירת ויהי נועם וגו' מתירה את נתינתם בתוך השופר, והאם מותר להשתמש בשופר לדבר מגונה או לדבר חולין. בעניין עליית התוקע לס"ת בר"ה, רביעי או חמישי, ובעניין שירה וריקוד בראש השנה. תגובת מרן שליט"א לדברי הראשל"צ הרב יצחק יוסף בעניין הדלקת נר יום טוב בברכה, והבאת דברי רב ספרדי האומר כי גם לספרדים אסור לברך על נר יום טוב.
מספר צפיות:3592
כ"ט אלול ה'תשע''ח
מנויים לחיים
  

 

 

הלכה יומית למייל שלך

המעוניינים לקבל "הלכה יומית" מתוך ספרי "שלחן ערוך המקוצר" ישיר לתיבת הדואר האלקטרונית מידי יום ביומו בלי נדר, נא לשלוח בקשת הצטרפות לתיבה: [email protected]

כניסה לחברים רשומים

להרשמה
 

הודעה חשובה

על פי הוראת מרן הגאון הרב יצחק רצאבי שליט"א וגדולי התורה והפוסקים, השימוש באינטרנט הינו לצורך בלבד, ובחיבור לאינטרנט כשר ומבוקר. כל חיבור אחר מהוה סכנה רוחנית וחינוכית.

מנויים לחיים
מצות טעמו וראו
מיני תבלין וקליות
ישיבת נחלת אבות לבעלי תשובה
פעולת צדיק

שער האתר: עיטור מהרי"ץ זי"ע לשער הספר ביאור תפילה להר"ר יוסף ציאח זצ"ל. עיצוב האתר:  אי סטודיו 

©   כל הזכיות שמורות לאתר יד מהרי"ץ, נוסד בחודש מרחשון ה'תשע"א 5771 לבריאת העולם, ב'שכ"ב 2322 לשטרות, 2010 למניינם. האתר נצפה במיטבו בדפדפן אינטרנט - אקספלורר .
דואר אלקטרוני: [email protected]  טלפון ליצירת קשר: 050-4140741 פקס: 03-5358404

עבור לתוכן העמוד