-
-
חיפוש מתקדם
לחיפוש מדוייק: הוסף "מרכאות" לפני מילות החיפוש!

מדורים אקטואליים:

 

 

 

 

הפוך לדף הבית

  הוסף למועדפים

 
עכשיו באתר יד מהרי"ץ
651 אורחים

לך לך

הלבן מאה שנה יולד (פרשת לך לך)

הלבן מאה שנה יולד (פרשת לך לך)

    
לבקשת רבים, ולצורך השלמת הבנת עניין קריאת התיבה "מאה שנה" מלעיל, כפי שנתבאר בקצרה בשיעורו השבועי האחרון (מוצש"ק לך לך התשפ"ב) של מרן הגאון רבינו יצחק רצאבי שליט"א פוסק עדת תימן, מצ"ב מאמר נפלא ומקיף מתוך הספר "נפלאות מתורתך" על חומש בראשית (שעודנו בכת"י), ויצורף בעז"ה לחוברת "שערי יצחק" של שיעור זה. נושאי המאמר: שורש חילוקי הדעות אם תיבת מֵאָה כאן מלעיל, או מלרע. ולהיכן הכף נוטה * נסוג אחור * אימתי תיבות מוקפות נקראות מלעיל * ארבעה טעמים לקוראים כאן תיבת מֵֽאה מלעיל * כשיצר הרע רואה שהוא עומד להינצח, הוא מתגבר מאד להכשיל * שתי תשובות מדוע לידת יצחק נחשבת נס גדול, הרי אברהם ילד כמה אומות אפילו אחר־כך בהיותו בן מאה וארבעים שנה * יצחק מקור הקדושה * ניקוד צירי נחשב תנועה גדולה אף כשהוא חסר יו"ד * הקב"ה עיכב לידת יצחק, כדי שיוולד בקדושה גדולה * צירי, אינו מוליד יו"ד בהגייתו.
מספר צפיות:5253
י"ד מרחשון ה'תשפ''ב
"ויקח חמאה וחלב ובן הבקר וכו' (פרשת וירא)

"ויקח חמאה וחלב ובן הבקר וכו' (פרשת וירא)

    
איך המלאכים שבאו לבקר את אברהם אבינו אכלו בשר בחלב, ומה אמר להם הקב"ה בעקבות כך? מה עושה אכילת בשר בחלב? מדוע מברכים איש את רעהו בברכת "שלום עליכם" ולא שלום עליך? מתוך סדרת הקלטות "ויאמר יצחק" מפי מרן פוסק עדת תימן הגאון רבי יצחק רצאבי שליט"א
מספר צפיות:23836
ט"ו מרחשון ה'תש"פ
הִמּוֹל לָכֶם כָּל זָכָר [פרשת לך לך]

הִמּוֹל לָכֶם כָּל זָכָר [פרשת לך לך]

    
השלמה בעניין אליהו הנביא שמוחל עוונותיהם של כל המשתתפים בברית מילה, האם זה דוקא במילה עצמה או גם למשתתפים בסעודה, והאם צריך לדקדק אחר מוהל וסנדק צדיקים. ומסקנא בעניין אמירת פסוקי שמע ישראל וי"י מלך, בברית מילה. מתוך "שערי יצחק" השיעור השבועי מפי מרן הגאון רבי יצחק רצאבי שליט"א - פוסק עדת תימן, שנמסר במוצש"ק וארא התשע"ג.

מספר צפיות:4277
י"א מרחשון ה'תשפ''א
וְאַתָּה אֶת בְּרִיתִי תִשְׁמֹר [פרשת לך לך]

וְאַתָּה אֶת בְּרִיתִי תִשְׁמֹר [פרשת לך לך]

    
"המקום ברוך הוא ציווה לאברהם אבינו עליו השלום, ואתה את בריתי תשמור, אתה וזרעך אחריך לדורותם. ושמירת הברית כמשמעה, היינו כריתת הערלה, וכמפורש בפסוק שאחריו, המול לכם כל זכר. אבל שַׁלְמוּתָהּ של־מצוה זו ואחת ממטרותיה, היא להישמר מטומאת העריות, דהיינו שלא יפגום חותָם אות ברית קודש אשר בבשרו בשום ביאה של־איסור כמו שנתבאר לעיל סימן קצ"ט, ואף לא בהוצאת זרע לַבַּטָּלָה כמו שיתבאר בסימן שלפנינו. וזהו שנאמר, ונְמלתם את בשר ערלתכם, והיה לאות ברית ביני וביניכם..."
מספר צפיות:12274
י' מרחשון ה'תשפ''א
"נֹתֵן ליעף כח..." (הפטרת לך לך)

"נֹתֵן ליעף כח..." (הפטרת לך לך)

    
כתב מרן פוסק עדת תימן הגאון הרב יצחק רצאבי שליט"א בשלחן ערוך המקוצר חלק א' סימן ז' סעיף ב': ברכת הנותן ליעף כח, אין מנהגינו לומר, וכן שאר ברכות שלא נזכרו בתלמוד. וכתב מהרי"ץ זיע"א בספרו עץ חיים דף ח' ע"ב וז"ל: וגם אצלינו לא נשמע מעולם מי שמברך ברכות אלו, ולא נזכרו בסידורי אבותינו שאנו מבני בניהם...
מספר צפיות:7086
ט' מרחשון ה'תש"פ
אמירת פסוק "שמע ישראל" בברית מילה

אמירת פסוק "שמע ישראל" בברית מילה

    
"ותראו עד היכן הדברים מגיעים. למה הם אומרים בברית "אנא ה'" שתי פעמים? הרי בהלל אנחנו אומרים רק פעם אחת? בשלמא אצל האשכנזים, המנהג הוא שאומרים בהלל פעמיים, אבל אצלינו אומרים רק פעם אחת. א"כ מדוע בברית, גם התימנים שאומרים אנא ה', אומרים פעמיים? אלא שזו סתם העתקה שלא מדעת... אבל על "תשתלח אסותא", הם מוותרים..."
מספר צפיות:7888
ט' מרחשון ה'תש"פ
זמן ברכות המילה, כשהאב מל את בנו. ובדין עסק מלאכה בשעת אמירת ברכה

זמן ברכות המילה, כשהאב מל את בנו. ובדין עסק מלאכה בשעת אמירת ברכה

    
לפי מנהגינו שאבי-הבן אומר ברכת להכניסו בבריתו וכו' אחר המילה בעוד שהמוהל מתעסק בפריעה, כמו שכתב מהרי"ץ בעץ חיים ח"א דף קע"ח ע"ב, והוא כפסק מרן הש"ע יו"ד ריש סימן רס"ה, איך יש לנהוג כשאבי הבן הוא גם המוהל והפורע בעצמו? מתוך שו"ת עולת יצחק למרן פוסק עדת תימן הגאון רבי יצחק רצאבי שליט"א סימן ר"ח
מספר צפיות:6147
ח' מרחשון ה'תש"פ
דיגיטלי! הלכות ברית מילה

דיגיטלי! הלכות ברית מילה

  21 עמ'  21 עמ'
"מצות עֲשֵׂה על האב לִמּוֹל את בנו ביום השמיני לְלִידָתו, שנאמר ובן שמונת ימים יִמּוֹל לכם כל זכר לדורותיכם. ונאמר וימל אברהם את יצחק בנו בן שמונת ימים, כאשר צוה אותו אלהים. והיא מצוה חמורה שחייבים עליה כרת..." מתוך הלכות ברית מילה למרן הגאון רבי יצחק רצאבי שליט"א - פוסק עדת תימן
מספר צפיות:6999
ח' מרחשון ה'תש"פ
"ואברכה מברכיך..." (פרשת לך לך)

"ואברכה מברכיך..." (פרשת לך לך)

    
מצורפת טבלת ברכות איש לרעהו ומה עונים עליהם, על פי מנהג ק"ק תימן יע"א, מתוך ספר אור ההלכה מהדורא חדשה, מאת המחבר הרה"ר מאיר ליאור לוי שליט"א על פי ספר שלחן ערוך המקוצר למרן פוסק עדת תימן הגאון רבי יצחק רצאבי שליט"א. לשנן ולזכור!
מספר צפיות:6777
ז' מרחשון ה'תש"פ
"ואנשי סדום רעים וחטאים" (פרשת לך לך)

"ואנשי סדום רעים וחטאים" (פרשת לך לך)

  3:58 דק'  3:58 דק'
מעשה שהיה עם הגר"א זצ"ל. מדוע נמנעו אנשי סדום מלהכניס אורחים לעירם? ומה היתה טעותם? והלקח הנלמד מעניין זה אלינו. מתוך השיעור השבועי של מרן פוסק עדת תימן הגאון הרב יצחק רצאבי שליט"א שנמסר במוצש"ק וירא שנת ה'תש"ע
מספר צפיות:24901
ז' מרחשון ה'תש"פ
מנויים לחיים
  

 

 

הלכה יומית למייל שלך

המעוניינים לקבל "הלכה יומית" מתוך ספרי "שלחן ערוך המקוצר" ישיר לתיבת הדואר האלקטרונית מידי יום ביומו בלי נדר, נא לשלוח בקשת הצטרפות לתיבה: [email protected]

כניסה לחברים רשומים

להרשמה
 

הודעה חשובה

על פי הוראת מרן הגאון הרב יצחק רצאבי שליט"א וגדולי התורה והפוסקים, השימוש באינטרנט הינו לצורך בלבד, ובחיבור לאינטרנט כשר ומבוקר. כל חיבור אחר מהוה סכנה רוחנית וחינוכית.

מנויים לחיים
ישיבת נחלת אבות לבעלי תשובה
מיני תבלין וקליות
פעולת צדיק
מצות טעמו וראו

שער האתר: עיטור מהרי"ץ זי"ע לשער הספר ביאור תפילה להר"ר יוסף ציאח זצ"ל. עיצוב האתר:  אי סטודיו 

©   כל הזכיות שמורות לאתר יד מהרי"ץ, נוסד בחודש מרחשון ה'תשע"א 5771 לבריאת העולם, ב'שכ"ב 2322 לשטרות, 2010 למניינם. האתר נצפה במיטבו בדפדפן אינטרנט - אקספלורר .
דואר אלקטרוני: [email protected]  טלפון ליצירת קשר: 050-4140741 פקס: 03-5358404

עבור לתוכן העמוד